Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde boş bulunan 6 adet Mühendis, 1 adet Çözülmeyici, 1 adet Teknisyen, 1 adet Diğer Teknik Hizmetler, 22 adet Arşiv Uzmanı, 9 adet Büro Personeli (1 adet Genel Müdürlük, 1 adet Ankara, 1 adet Aksaray, 6 adet İstanbul) pozisyonlarına Sözleşmeli.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde boş bulunan 6 adet Mühendis, 1 adet Çözülmeyici, 1 adet Teknisyen, 1 adet Diğer Teknik Hizmetler, 22 adet Arşiv Uzmanı, 9 adet Büro Personeli (1 adet Genel Müdürlük, 1 adet Ankara, 1 adet Aksaray, 6 adet İstanbul) pozisyonlarına Sözleşmeli...
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde boş bulunan 6 adet Mühendis, 1 adet Çözülmeyici, 1 adet Teknisyen, 1 adet Diğer Teknik Hizmetler, 22 adet Arşiv Uzmanı, 9 adet Büro Personeli (1 adet Genel Müdürlük, 1 adet Ankara, 1 adet Aksaray, 6 adet İstanbul) pozisyonlarına Sözleşmeli Personel Alınacaktır.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA (4/b) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN DUYURU

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde boş bulunan 6 adet Mühendis, 1 adet Çözülmeyici, 1 adet Teknisyen, 1 adet Diğer Teknik Hizmetler, 22 adet Arşiv Uzmanı, 9 adet Büro Personeli (1 adet Genel Müdürlük, 1 adet Ankara, 1 adet Aksaray, 6 adet İstanbul) pozisyonlarına, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın"Sınav Şartı"başlıklı Ek 2 nci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen usul ve esaslara göre;

1- Mühendis, Çözümleyici, Teknisyen, Diğer Teknik Hizmetler ve Büro Personeli için (b) bendinde yer alan, "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,"hükmü uyarınca

2- Arşiv Uzmanı Personeli için (c) bendinde yer alan KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak "Yazılı ve/veya sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme" hükmü uyarınca
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere değişik pozisyonlarda toplam 40 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

I. BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARDA ARANILACAK ŞARTLAR:

A-GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak.

ç)Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

d)Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Mühendis, Çözümleyici, Teknisyen, Arşiv Uzmanı, Diğer Teknik Hizmetler ve Büro Personeli sözleşmeli personel olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

B-ÖZEL ŞARTLAR:

I.MÜHENDİS POZİSYONU İÇİN ARANILACAK NİTELİKLER:

a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemler Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümü ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az 4 (dört) yıl süreli Fakültelerin birinden mezun olmak.

b) 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış olmak.

c) ASP.Net, MS Visual C#, Oracle VTYS, Web Servisleri, UNIX İşletim Sistemi, Domain, Netvvork, Firevvall konularının herhangi birinde çalışmış olmak veya belirtilen konularda sertifika sahibi olmak veya daha önce çalışılan yerlerden bu bilgilere sahip olduğunu belgelemek,

ç) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek

II. ÇÖZÜMLEYİCİ POZİSYONU İÇİN ARANILACAK NİTELİKLER:

a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; istatistik bölümü ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az 4 (dört) yıl süreli Fakültelerin birinden mezun olmak.

b) 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış olmak.

c) İstihdam edileceği Bilgi İşlem Merkezindeki Programlama dili olan ASP.NET ile diğer Programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek.

ç) Herhangi bir Bilgi işlem Merkezinde en az 3 yıl Programcı olarak çalışmış olduğunu belgelemek. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK' ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SGK' ya tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

d) İngilizce bildiğini belgelemek. (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılarak ( KPDS) asgari "D" düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Ancak yurt dışı veya yurt içinde İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde ingilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavında en az 173 veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi veya İELTS sınavından 6 puan alanların ingilizce dil düzeyleri "D" olarak kabul edilir. Yabancı dil sınav sonuçları "5" yıl süre ile geçerlidir.)

e) ASP.Net kullanarak en az 3 proje geliştirmiş olmak ve bunu belgelemek,

f) Oracle VTYS ve UML ile nesneye yönelik tasarım ve çözümleme konularında çalışmış olmak veya belirtilen konularda sertifika sahibi olmak veya daha önce çalışılan yerlerden bu bilgilere sahip olduğunu belgelemek,

III. TEKNİSYEN POZİSYONU İÇİN ARANILACAK NİTELİKLER:

a) Alanıyla ilgili Ortaöğretim kurumlarının Sıhhi Tesisat, Kalorifercilik-lsıtma, Tesisat Teknolojisi(Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarım), Soğutma ve İklimlendirme Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) alanlarının birinden mezun olmak.

b) 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış olmak.

c) Mesleği ile ilgili konularda en az bir yıl tecrübeli olmak. (Tecrübesini çalışmış olduğu yerlerden aldığı hizmet belgesi ile belgelemek.)

ç) Kaloriferci bonservisi, MEB'den onaylı doğalgaz kalorifer ateşçiliği veya yine MEB'den onaylı kalorifer ateşçiliği sertifikasına sahip olmak.

IV. DİĞER TEKNİK HİZMETLER POZİSYONU İÇİN ARANILACAK NİTELİKLER:

a) Fakültelerin Matematik, İstatistik veya istatistik ve Bilgisayar Bilimleri Lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış olmak.

V. ARŞİV UZMANI POZİSYONU İÇİN ARANILACAK NİTELİKLER:

a) Fakültelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren; Türk Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Tarih, Eski Yazı, ilahiyat, Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşivcilik,Kütüphane-cilik, Tarih Öğretmenliği.Türkçe Öğretmenliği Lisans Programları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az 4 (dört) yıl süreli Fakültelerin birinden mezun olmak.

b) 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 (B) grubu puan türünden en az 65 puan almış olmak.

c)Arapça ve Osmanlıca yazılmış arşiv kayıtlarını okuyabilmek. Bu kayıtların incelenmesi ve değerlendirilmesi konusunda tecrübeli olmak.

VI. BÜRO PERSONELİ POZİSYONU İÇİN ARANILACAK NİTELİKLER:

a) Ön lisans mezunu olmak.

b) 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P93 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış olmak.

c) Öğrenim sırasında, Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Bilgisayar Kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ :

a) Adaylar başvurularını 14.06.2010-25.06.2010 tarihleri arasında başvuruların son günü mesai saati bitimine kadar, www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr adreslerinden başvurmak istediği pozisyona ait Başvuru Formu"nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Adaylar internet üzerinden başvurdukları unvana göre formu doldurduktan sonra formun çıktısını alıp imzalayacak ve bu formu sınavlar sonunda atanmaya hak kazanmaları halinde istenen belgeler kapsamında kuruma sunacaklardır.

b) Adaylar internet üzerinden başvurularını yaptıktan sonra herhangi bir bilgiyi yanlış girdiklerini fark ederlerse başvuruların son günü mesai saati sonuna kadar ilk aldıkları şifre ile ya da yeniden şifre alarak kendilerine ait form üzerinde düzeltme yapabilirler.

c) Birden fazla pozisyona başvuru yapıldığı takdirde başvuruların her ikisi de geçersiz sayılacaktır.

ç) Elektronik ortamda başvuru yapılmadan şahsen veya sadece posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA :

1- Sınava Tabi Olmayan Unvanlar da;

Başvuru bitimi tarihinden itibaren Mühendis, Çözümleyici, Teknisyen, Diğer Teknik Hizmetler ve Büro Personeli başvurularının tamamlanmasını müteakip, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin (b) bendi uyarınca 2008 yılı" Kamu Personel Seçme Sınavı" (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, en yüksek puan alan adaylardan başlanarak her unvan için alımı belirlenen sayı kadar aday asıl olarak atanmaya hak kazanacaktır. Alınacağı ilan edilen kadro sayısı 5 (beş)ten az olan unvanlar için en az beş, diğer unvanlar için ise alınacak personel sayısı kadar yedek aday olarak ilan edilecektir. Atanmaya hak kazanan asıl aday ve yedek aday listeleri www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr web adreslerinde ve T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 cad. No: 136 Yenimahalle/ANKARA" adresindeki hizmet binası girişlerinde ilan edilecektir. Kazanamayan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Sözlü Sınava Tabi Unvan da;

a) 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 (B) grubu puan türünden en az 65 ve üzerinde puan almak kaydıyla en yüksek puandan başlayarak sıraya konularak alınacağı ilan edilen sözleşmeli Arşiv Uzmanı pozisyonunun dört (4) katı kadar aday sözlü sınavına çağrılmak üzere belirlenecektir.Sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava çağrılacaktır.

b) Sözlü sınavına katılmaya hak kazanan Arşiv Uzmanı adayları www.icisleri.gov.tr ve www.nyi.gov.tr web adreslerinde ve T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 cad. No: 136 Yenimahalle/ANKARA" adresindeki hizmet binası girişlerinde ilan edilecektir.Kazanamayan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

c) Sözlü sınav 01-02.07.2010 tarihlerinde T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 cad. No: 136 Yenimahalle/ANKARA" adresinde yapılacaktır. Sözlü sınavda adayların genel kültür ve genel yetenek düzeylerini, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyetlerini ölçmeye yönelik sorular ile davranış tepkilerinin uygunluğu değerlendirilecektir.Ayrıca mesleki bilgi ve becerilerini ölçmek için matbu ve el yazması Arapça ve Osmanlıca yazılmış metinler ile nüfus arşiv kayıtları okutulacaktır.

ç) Sınava girmeye hak kazanan adaylar yukarıda belirtilen sınav yeri ve tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

d) Sözlü sınava katılanların sınavda başarılı olabilmeleri için Sınav Komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olmak kaydıyla ortalamanın 70 puan olması gerekir. Yedek listedeki adayların hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise.sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

e) Yapılacak olan sözlü sınavı müteakip, sınavda başarılı olanların sayısı;ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak kaydıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce " Sözlü Sınavı Başarı Puanı" sıralaması esasına göre alım yapılacak sayı kadar aday asıl,aynı sayı kadar aday da yedek olarak sıralanarak www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr web adreslerinde ve T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 cad. No: 136 Yenimahalle/ANKARA" adresindeki hizmet binası girişlerinde ilan edilecektir.Kazanamayan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

GENEL HÜKÜMLER :

1.Sözlü sınava tabi olan Arşiv Uzmanı pozisyonu için sözlü sınav sonucunda , diğer unvanlar için ise başvuruların bitimini müteakip atanmaya hak kazanan adayların ve yedeklerin listesi www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr web adreslerinde ve T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 cad. No: 136 Yenimahalle/ANKARA" adresindeki hizmet binası girişlerinde ilan edilecektir. Kazanamayan Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2.Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Atama işlemleri yapılırken, verilen süre içerisinde başvurmayanlar ile genel şartlarda ve özel şartlarda belirtilen koşulları taşımadığı kuruma sunduğu belgelerden anlaşılan veya istenilen belgeleri kuruma ibraz edemeyen veya atamadan sarfınazar eden adayların ataması yapılmayacaktır. Bu durumda ve başvurup ataması yapıldığı halde görevine başlamayanların yerine kazanma sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.

3. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda da yerlerine kazanma sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.

TEBLİGAT:

Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde, www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr web adreslerinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, kazanamayan adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

1-Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış ve yeni tarihli)

2-Öğrenim Belgesinin Aslı (*)

3-Askerlik Durum Belgesi.

4-6 adet fotoğraf.(Yeni Çekilmiş)

5- KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonuç belgesi.(*)

6- KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı) ya da muadili imtihanların sonuç belgesi. (Çözümleyici unvanına başvuranlar için).(*)

7-Çözümleyici, Mühendis ve Teknisyen için yukarıdaki belgelerin dışında özel şartlarında istenilen belgeleri ibraz etmek.(*)

8-Elektronik ortamda yapılan sınava başvuru formu imzalı çıktısı.

(*)Yukarıda istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla beraberinde getirdikleri fotokopileri kurum tarafından onaylanıp kabul edilecektir.

2008 KPSS B GRUBU PUANLARINA GÖRE YERLEŞTİRME YAPILACAK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN ÜCRET VE DAĞILIMI

                                                                        BRÜT ÜCRET(*)

UNVAN        POZİSYON          İL                  EN AZ    EN ÇOK

Mühendis               6            Gn.Müdürlük         2029.80       2238.36

Çözümleyici            1            Gn.Müdürlük         1716.33       2451.12

Teknisyen               1            Gn.Müdürlük         1224.57       1352.83

Arşiv Uzmanı         22           Gn.Müdürlük          970.38 

Diğ.Tek.Hizmetler   1            Gn.Müdürlük         1620.82       1855.82

Büro Personeli        1            Gn.Müdürlük         1134.67

Büro Personeli        1            ANKARA             1134.67

Büro Personeli        1            AKSARAY           1134.67

Büro Personeli        6            İSTANBUL           1134.67      

(*) Yukarıdaki pozisyonlar için tecrübe yıllarına göre Brüt Tavan Ücretleri değişebilir.

(**) Çözümleyiciler için KPDS puanlarına göre Brüt Tavan Ücretleri değişebilir.

İletişim Bilgileri :

Ayrıntılı Bilgi için : Mesai saatleri dahilinde (08.30-18.00)

Tel : 0 312 591 21 88 - 591 22 81

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI:

Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 cad. No: 136 Yenimahalle/ANKARA

09 Haz 2010 - 11:10 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?