Yüzbinlerce Kişi Öğrenim Kredisi Nedeniyle İcralık Oldu!

279 Bin 897 kişi Öğrenim ve Katkı kredilerini ödeyemediği için icralık!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, öğrenim ve katkı kredisi borçlarına dair soru önergelerinden daolayı elde ettiği verileri da daha önce kamuoyu ile paylaşmış ve kredi ve öğrenim borcunu ödeyemeyen öğrenci sayısının 342 bin 282, borcun ise 2 milyar 95 milyon 228 bin 502 lira olduğunu belirtmişti.

Bu verileri 2017 yılında “Yüzbinlerce genç icra tehdidi ile karşı karşıya” açıklaması ile paylaşan Ali Haydar Hakverdi’nin 27 Eylül 2018 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yönelttiği “Öğrenim kredilerinden dolayı haciz işlemi başlatılan kaç kişi vardır? Ve toplam tutar ne kadardır?” sorusuna Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen cevap acı tabloyu ortaya çıkardı.

Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Ali Haydar Hakverdi’nin soru önergesine verdiği cevapta;

“Öğrenim veya katkı kredisi alan ve muhtelif yıllarda borçlarını zamanında ödemediği için iki ve üzeri aksama yapan 6183 sayılı Kanun kapsamına giren 2018 yılında vergi dairesine bildirilen borçlu sayısı 279.897 kişi..” olarak açıklandı.

BORÇLARIN SİLİNMESİ İÇİN KANUN TEKLİFİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Ali Haydar HAKVERDİ, Öğrenim ve Katkı kredisi borçlarının silinmesi ve bundan sonra öğrencilere kurum tarafından ‘kredi değil burs’ verilmesine dair Kanun Teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

'MEZUNLAR, ANNELER VE BABALAR ŞİKAYET EDİYOR'

Son günlerde bir çok kişinin öğrenim ve katkı kredileri nedeniyle icralık olduğuna dair gerek sosyal medya da gerekse sokakta bir çok üniversite mezunu yurttaşlar ve anne babalar tarafından kendisine çok sayıda şikayet geldiğini ifade eden CHP'li Ali Haydar Hakverdi bir açıklama yaparak şunları söyledi;

“ Ülkemizde işsizlik her geçen gün artmakta ve hükümetin yanlış politikaları yüzünden yaşanan kriz daha da derinleşmektedir. Son açıklanan Temmuz ayı verilerine göre 15 ila 24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı  yüzde 19,9 olarak açıklandı. Krizin daha ağır hissedilmeye başlandığı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait veriler henüz gelmedi. Yani her 5 gencimizden biri işsizken bir de üzerlerine haciz yükü binmiş durumda. İcra takibi yapılan kişi sayısı tarafımıza iletilirken toplam tutar bilgisi verilmedi. Tahminlerimize göre bu tutar 2 milyar TL civarındadır.''

'BÜYÜK ŞİRKETLERİN VERGİ BORÇLARI SİLİNİYOR'

Ali Haydar Hakverdi şöyle devam etti; 

''Birçok büyük şirketin milyarlarca liralık vergi borçları silinirken bu ülkenin eğitimli fakat işsiz bırakılan gençlerinden verilen öğrenim kredilerinin icra yolu ile alınmaya çalışılması kabul edilir gibi değil. Milletimize hakaret etmesine rağmen vergi borcu silinen sözde işadamları, milyarlarca liralık saraylarda badem sütü ile beslenen tek adamlar, devlet garantisi verilerek yaptırılan sözde yatırımlardan edilen zararlar düşünüldüğünde  bu rakam birilerinin içtiği “ejder suyu” parası” kalır.  Cumhuriyet Halk Partisi olarak öğrenim kredi borçlarının silinmesi ve bundan sonra verilecek kredilerin karşılıksız olarak verilmesine dair geçtiğimiz dönem verilen kanun teklifleri gündeme dahi alınmadı. Bu veriler ışığında kanun teklifimizi yenileyerek TBMM başkanlığına göndermiş bulunmaktayım. Tüm partilerden bu sorunun çözümüne dair katkı bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINASUNULAN KANUN TEKLİFİ ŞÖYLE;

351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasını Öngören Kanun Teklifim gerekçeleriyle birlikte ekte sunulmuştur.

Ali Haydar HAKVERDİ
Ankara Milletvekili

GEREKÇE

Ülkemizde her yıl yüzbinlerce öğrencimiz üniversitelerimizden Kredi Yurtlar Kurumunca verilen katkı ve öğrenim kredilerini kullanmakta ve bu kredilerin borçlarıyla mezun olmaktadır. Kanunen mezun olan öğrencilerin bu borçları mezuniyetten iki yıl sonra geri ödemeye başlamaları gerekmektedir. Bazı istisnai durumlarda (askerlik, doktora, yüksek lisans gibi) bir yıl erteleme mümkün olmaktadır. Kredi ödemelerini erteleme imkânı yok ise 19 Ekim 2010 tarihinden itibaren uygulanan gecikme zammı oranı aylık % 1.40 olarak uygulanmaktadır.

İşsizlik oranının çok yüksek olduğu Türkiye şartlarında üniversiteden yeni mezun bir kişinin iş bulması pek kolay olmamakla birlikte 2018 Yılı resmi verilerine göre açıklanan Temmuz 2018 işsizlik rakamlarında işsizlik oranı %10,8 dir, bu oranın içinde işsiz üniversite mezunlarının oranı %28 dir. Bu oranlara bakılınca Türkiye’deki üç buçuk milyonu aşkın işsizden 980 bin kişinin üniversite mezunu olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Çocuklarını bin bir fedakârlıkla üniversiteye gönderen aileler, çocuklarının üniversite mezunu olmaları durumunda kendilerinden daha iyi bir yaşam koşullarına kavuşacağı ümidi ile ellerindeki tüm imkânları seferber etmekte, bu fedakârlığın sonucunda üniversite bitiren gençler iş bulamayınca büyük hüsran yaşamaktadırlar. İş bulma umudunu gün geçtikçe yitiren genç mezunlar, her geçen gün daha vasıfsız işlerde daha düşük maaşlarla çalışabilmek için bile adeta yarış haline girmektedirler. Birçoğu asgari ücret ile bile çalışmaya razı olmasına rağmen iş bulamamaktadır. Genç mezunların iş bulma sıkıntısına ek birde devlete olan kredi borçlarının ödeme günü gelmesinin verdiği stres, ödeyememe durumunda icra takibine düşme korkusu gençlerimizin umutlarını yitirmesine neden olmaktadır. Bu nedenle ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimizi bu olumsuz şartlarının bir parça düzelmesi ve rahatlamaları açısından Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilen krediler karşılıksız olmalıdır.

2017 yılında öğrenim kredisi kullanan 1 milyon 156 bin 832 öğrenciden 239 bin 97’sinin kredi borcunu zamanında ödeyemediği, Katkı kredisi kullanan 388 bin 225 öğrencinin ise 106 bin 185’inin kredi borcunu ödeyemediği saptanmıştır.

Yine 2018 Yılında kurum tarafından kredi borcunu ödeyemediği için 6183 sayılı kanun kapsamına giren 279 bin 897 kişi vergi dairelerine bildirilerek tahsilat yoluna gidilmiştir.

Öğrenim ve Katkı kredilerinin, çoğunlukla dar gelirli ailelerin çocuklarına verildiği dikkate alındığında, hükümetin yıllardır ekonomik büyümenin rekor kırdığı ve milli gelirin kişi başı 10.000 doları aştığı söylemleri ortada iken ve bir çok büyük şirketin milyarlarca lirayı bulan vergi borçları silinirken yüksek öğrenim öğrenci ve mezunlarının aldığı kredilerin karşılıksız olması ve kredi borcu olanların borçlarının silinmesi yerinde olacaktır. Unutulmamalıdır ki eğitimli gençlerin iş dünyasında yer alması ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. İşsizlik yüzünden bunalmış bu gençlerimizin sırtında kambur olan bu öğrenim ve katkı kredisi borçları silinmeli ve bundan sonra da bu ödemeler burs olarak yapılmalıdır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Bu madde ile yüksek öğrenim görenlere kurumun verdiği kredilerin bundan böyle burs olarak verilmesi amaçlanmıştır.

Madde 2- 14. Maddede yapılacak düzenleme ile 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununun 16. Maddesi geçerliliğini yitireceğinden bu maddenin kaldırılması öngörülmüştür.

Madde 3- Kredi borçlarının silinmesiyle, Yüksek öğrenim görenlerin mezuniyet sonrası iş dahi bulamadan borçlandırılmış olmalarının verdiği sıkıntı ve iş bulma sürecinin uzaması yüzünden icra takibine düşme risklerini ortadan kalkması sağlanacaktır.

Madde 4- Yürürlük maddesidir.

Madde 5- Yürütme maddesidir.

351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Madde 1- 16/8/1961 Tarih ve 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununun 14’üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüksek öğrenim bursu 

  Madde 14 - Yüksek öğrenim gören ve bu kanuna göre yapılacak yönetmeliklerle belirtilen esas ve şartlar içinde yeterlikleri ve ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere burs verilir.“

Madde 2- 351 sayılı kanunun 16. Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır

Madde 3- 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 7- Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle verilmekte olan yüksek öğrenim kredileri, başka bir işleme tabi gerek kalmaksızın bursa dönüştürülür. Daha önce kullandırılan yüksek öğrenim kredileri ve katkı (harç) kredi borçlarının bakiyesi bu kanun yürürlüğe girdikten itibaren terkin edilmiştir.

Madde  4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde  5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

05 Kas 2018 - 11:49 - Siyaset


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

08

İlhami - Ali haydar beye teşekkür ederiz umarım bi çözüm olur ben daha çocuğumun temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorken bunu hiç ödeyemem

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Kasım 11:49
07

Eytli - Kendi vatandaşını magdur edip öğrencilerini icralık eden suriyeli öğremciye burs veriyo türkiye yaşanmaz hale geldi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Kasım 11:49
06

Abdullah - Bence haklı cunku okadar genc işsizkwn ustune ıcralık gelmesı cok zor olur sonucta devret okulında egıtım gormusler bqzılı işsız bazıları maddiyat ıcın evlemıyor bırılerı buna artık bıses vermelı...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Kasım 11:49
05

Hakan taştemur - Borclarimiz olduğu için icralik olduK CHP Milletvekili nin dediği gibi annelerimiz babalarimiz sıkıntıya girmektedir borclarimiz silin sinnnnnnnnn

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Kasım 11:49
04

Çiler - Allah razı olsun demek bizleri düşünen biri varmis bu ulkede

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Kasım 11:49
03

Ferdi - Aynı teklif ikinci kez meclise getiriliyor artik vekiller buna onay vermeliler Türkiye'de hergun birçok şirketin vergi borcu kliplerin borçları silinirken ülkemizin geleceği öğrencilerin mağdur edilmesi çok acimasizcadir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Kasım 11:49
02

Selma - Ali Haydar Bey e bu konuyu gündeme getirdigi için cok teşekkür ederim binlerce kisi bu konudan muzdarip issizlik oranlari bu kadar fazlayken üniversiteden mezun olmus binlerce gencin sigortalı bir iş bulmasi hiç de kolay değil durum böyle olunca bu borçları odeyemeyen binlerce arkadasimiz var icralik olan binlerce arkadasimiz var devletimiz büyük sirketlerin buyuk meblağlardaki borclarini silebiliyorsa binlerce vatandaşın kyk borclarini da silebilir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Kasım 11:49
01

Oguzhan - Suriyeli din kardeşlerimize bakın Türk olan biz mühim değiliz zaten !!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Kasım 11:49Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?