Emeklilere Kötü Haber! Emeklilerin Maaşları Düşmeye Devam Edecek! İntibak Yasası Sorunu Meclis'te!

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu İYİ Parti rubu adına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak intibak sorununa ve emeklilerin sorunlarına değindi.

Emeklilere Kötü Haber! Emeklilerin Maaşları Düşmeye Devam Edecek! İntibak Yasası Sorunu Meclis'te!
Emeklilere Kötü Haber! Emeklilerin Maaşları Düşmeye Devam Edecek! İntibak Yasası Sorunu Meclis'te!
+2
Haber albümü için resme tıklayın

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu İYİ Parti rubu adına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak intibak sorununa ve emeklilerin sorunlarına değindi.

İYİ Partili Kabukcuoğlu'nun konuşması şöyle;

Elimde 2 tane fotoğraf var. Birisi, gençliğinde çok çalışmış ve emekli olduktan sonra huzur içinde olan bir çift. Bir diğeri de, bunlar da bizim garibanlar. Gençliklerinde çalışmışlar, emekli olmuşlar ama geçim yok, dirlik yok, bunalım içerisinde, yokluk içerisinde kıvranıyorlar. Dünyada sosyal güvenlik sistemleri, çalışırken ödenen primler oranında emekli maaşı ödenmesini ve aktif sigortalılık süresinin uzun tutulmasını teşvik eder. Böylece ne kadar çok prim öderseniz o kadar emekli aylığı alırsınız. Sosyal güvenlik sistemi daha çok çalışan, refah içinde yaşamak isteyen emeklilikler üzerine kurgulanır. Sosyal güvenlik sistemimizde 1999 ve 2008 yıllarında yapılan iki ayrı düzenlemeyle aylık bağlama oranları düşmüştür. Hesaplama yöntemi değişmiş, emekli olan vatandaşımız ciddi zararlara uğramış bulunmaktadırlar. Nitekim, 2002 yılında ortalama emekli aylığı, asgari ücretin yüzde 132'si iken, 2017 yılında yüzde 96'sına düşmüştür. Hâlen ülkemizde asgari ücretin yarısı kadar maaş alan emekli vatandaşlarımız vardır. 2019 yılında emekli maaşının asgari 1.000 Türk lirası olması övünülecek bir durum değildir, üzülecek bir durumdur. Son düzenlemeyle gelen çalıştıkça emekli maaşının düşmesi uygulaması, sigorta primini, gününü dolduran vatandaşlarımızın bilinçli olarak sistemden çıkmasına neden olmaktadır. Zaten ülkemizde 2,5 çalışana bir emekli düşerken 4,5 milyon kayıtsız işsizle ve bir o kadar da kayıtlı işsizle dünya ortalamasının çok altındayız. Yanlış politikalarla sosyal güvenlik sistemi içinden çıkılmaz bir noktaya getirilmiştir. Meclisimizde kurulacak bir araştırma komisyonuyla sosyal güvenlik sistemimizdeki yanlışların araştırılması, özellikle devletin sosyal koruması altındaki bu kesimimizin refahını artıracak tedbirlerin araştırılması görevimizdir; milyonlarca insanımız bizden bunu beklemektedir.

Değerli milletvekilleri, emeklilerimizin sorunları sadece maaşla da sınırlı değildir. 2000 sonrası emekli olan vatandaşlarımızın intibak sorunu hâlen devam etmektedir. "Yaşlanınca, hastalık sahibi olunca en azından sağlığım garanti altında olsun." diye prim ödeyen emeklilerimizden sağlıkta katkı payı alınması da ayrı bir garabettir.

Bir diğer husus: Emeklilerimizin dörtte 1'inin ev sahibi oluyor olmasıdır. Sosyal konutta vatandaşlara hizmet olsun diye kurulan Toplu Konut İdaresi, sosyal konut yapmak yerine, lüks konutlara yönelmiş olup dar gelirli vatandaşlarımızın problemiyle ilgilenmez hâle düşmüştür.

Emekliler Derneği Genel Başkanı da "Bir devletin haysiyeti, gururu insanına, emeklisine, işçisine verdiği mutluluk kadardır." demektedir.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öneri üzerinde Halkların Demokratik Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu da bir konuşma yaptı;

İYİ PARTİ'nin emeklilikle ilgili gündeme getirmiş olduğu bu problem gerçekten oldukça ciddi bir problem. Ciddi bir problem çünkü aşağı yukarı 8 milyon insanı ilgilendiren bir problem, ki bu, az bir rakam değil. Gerçekten de bu insanlar tuhaf bir durumda kalıyorlar. Ya çalışabilecekleri hâlde çalışmayıp evde oturup emekliliği bekliyorlar ya da eğer çalışıyorlarsa da patronlarından kendilerini sigortalı yapmamalarını istiyorlar çünkü çalıştıkça neredeyse emekli maaşı azalmaya başlıyor. Şimdi, bu durumda bu bir sıkıntı, bir sorun ve bunun bence -anladığım kadarıyla- asıl ortaya çıkış biçimini "kayıt dışılık" diye belki ifade etmemiz lazım. Çünkü insanlar sigortalı oldukları zaman maaşlarının düşeceğini hissettiklerinden dolayı kayıt dışı kalmayı tercih edebiliyorlar. Biliyorsunuz ki Türk ekonomisinin en önemli sorunlarından bir tanesi kayıt dışılıktır ve bu, kayıt dışılık meselesini de ilgilendirdiği için bu önergenin bence araştırılması gerekiyor çünkü 8 milyon insanımızı ilgilendiren böyle bir konuyu anlamamız lazım. Nedir problem? Problem, esas itibarıyla, 2008 yılında sosyal güvenlik sisteminde yapılan reformlardan kaynaklanıyor. 2000'den önce başka bir sistem uygulanıyordu, 2000-2008 yılları arasında başka bir sisteme geçilmişti, 2008'den sonra da yine başka bir sisteme geçilmişti, dolayısıyla da 3 ayrı emeklilik hesabı bir bakıma yapılmak durumunda kalınıyor. Sosyal güvenlik sisteminin bu hâle gelmiş olması, yeniden düşünmemizi ve gerçekten daha temelli, daha yapısal bir reformu gündeme getirmemizi gerektiriyor. Ama her şeyden önce, sosyal güvenlik sistemimizin bu meselesiyle ilgili bu araştırma önergesini desteklememiz ve bu araştırma önergesi çerçevesinde konuşabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.

CHP İzmir Milletvekili Kani BEKO CHP Grubu adına bir konuşma yaptı;

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; emekli maaşlarıyla ilgili almış olduğum söz, gerçekten, yapmış olduğumuz araştırmalar içerisinde çok vahim bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızın ifadesidir.

Bugün, baktığımızda, Türkiye'de emekli kardeşlerimizin 248 bine yakını -maalesef, üzülerek söylüyorum- 1.000 TL maaş almaktadır. 248 bin emekli kardeşimiz 1.100 TL maaş almaktadır. 220 bin emekli arkadaşımız da 1.100 TL ile 1.200 TL arasında maaş almaktadır. 6 milyon 850 bin emekli 2.000 TL altında maaş almaktadır.

Sevgili milletvekillerim, bugün Türkiye'de 12 milyona yakın emekli arkadaşımız var. 12 milyona yakın emekli arkadaşımızın 8 milyonu, maalesef, açlık sınırının altında maaş alarak yaşamaktadır. 5 milyona yakın emekli ikinci işte çalışmakta ve bazı emekli kardeşlerimiz de yeniden iş aramaktalar. Bunlarla birlikte, Türkiye'deki emekli kardeşlerimiz, insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri, hak ettikleri bir maaşı talep etmektedirler.

Sevgili arkadaşlarım, değerli kardeşlerim; Avrupa standartlarına baktığımızda, Avrupa'da emekli kardeşlerimizin sendikaları var ve o sendikaların bir de federasyonları var. Yani sarayın iki dudağı arasındaki 12 milyon emekli, sadece insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilecek bir maaş talep etmiyorlar; emekli kardeşlerimiz de Avrupa'da olduğu gibi, ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal haklarını sendikaların yetkileriyle talep etmektedirler.

Değerli arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim; bugüne geldiğimizde -maalesef, üzülerek söylüyorum- Türkiye'de emekli olan kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın ve ağabeylerimizin çok zor koşullarda yaşadıklarını hepimiz biliyoruz. Akşamları hava karardıktan sonra siz pazar yerlerine gidin, o pazar yerlerinde kendisini kimseye göstermeden pazar artıklarının nasıl toplandığını, 1.000 lira maaş alan emeklileri orada göreceksiniz.

Bunlarla birlikte, son olarak şunu söylemek istiyorum: 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası emekli olan arkadaşlarımıza bağlanan maaşı bir türlü anlatamadınız, biz de bunları anlayamadık.2000 yılı öncesi maaş alanlar ile 2000 yılı sonrası maaş alanların arasındaki maaş farkını gasbettiniz. Bu, hem eşitsizlik hem de Anayasa'ya aykırı olduğundan dolayı mutlaka ama mutlaka bu Türkiye Büyük Millet Meclisinde biz intibak yasasını çıkarmalıyız. Emekli arkadaşlarımızın hak ettikleri, insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilecek bir maaşı bu Meclisten çıkarmamız gerektiği inancındayım.

Öneri üzerinde son söz, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Orhan Yegin'e verildi. Yegin şunları söyledi;

Sayın Başkan, çok kıymetli milletvekilleri; aziz milletimizi ve onu temsil eden Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. İYİ PARTİ Grubunun vermiş olduğu öneri hakkında konuşmak üzere söz almış bulunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Milletimizden yetkiyi aldığımız günden bugüne, her zaman milletimizin sorunlarıyla, talepleriyle ilgilenmek ve bu sorun ve taleplerin önündeki engelleri ortadan kaldırmak, çözüme kavuşturmak üzere büyük bir gayreti ortaya koymuş bir hareketiz hamdolsun. Bu sebeple yaptığımız birçok düzenlemenin yanında, iktidara gelince ilk yaptığımız işlerden bir tanesi de emeklilerimizin sorunlarıyla ilgilenmek ve standartlarını yükseltecek düzenlemeleri hayata geçirme gayreti olmuştur. Bu alanda çok önemli reformları hayata geçirdik.

Bugüne kadar emeklilerimiz için yaptıklarımızdan bazılarını hızlıca sayarsak daha önce başvuru sonrası aylarca süren emekli aylığı bağlanma süresini bugün hamdolsun on beş güne indirmeyi başarmış; emeklilerimize yapılan ödemelerin gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2002 yılında toplam bütçe içerisinde yüzde 4,8'ken bu oranı 2018 yılında yüzde 6,75'e çıkaracak düzenlemeleri, zamları yansıtmış bulunmaktayız. Emeklilerimize ramazan ve kurban bayramlarında biner TL bayram ikramiyesi veren düzenlemelerden emeklilerimizin promosyon almalarını, yaklaşık 4 milyar TL'lik bir kaynağın dağıtılmasını sağlayan düzenlemelere, doğumla Türk vatandaşı olup daha sonra vatandaşlığını kaybedenlere Türk vatandaşı olarak geçirdikleri süreleri borçlanma hakkına kadar, vefat eden sigortalılarımızın 65 yaşından büyük muhtaç durumda olan anne ve babalarına hiçbir şart aranmaksızın maaş bağlanmasına kadar birçok düzenlemeyi yaptık. Bunların dışında, vakit darlığından dolayı değinemediğim daha birçok iyileştirme yapıldı bu alanda.

Kıymetli milletvekilleri, bugün her duruma itiraz ederek yetersiz olduğunu söyleyenler Türkiye'nin nereden nereye geldiğine bence iyi bakmalıdırlar. O dönemde, verilen üç kuruş emekli maaşını almak için bile banka önlerinde geceden sıraya giren hatta o sıralarda hayatını kaybeden insanlarımızın, emeklilerimizin çektiği çileleri bitiren düzenlemeleri kendi dönemlerinde yapılmış düzenlemeler sanmamalılar. Bunların hepsi ve benzerleri tarih oldu hamdolsun.

Grup önerisinde prim gün sayısını doldurup yaşı bekleyenlerin ilave çalışılan her yıl için emekli aylığının azaldığını belirtiyorlar. Emeklilik sisteminde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için 1999 ve 2008 yıllarında 2 reform süreci yaşanmıştır. Sigortalıların kazanılmış haklarının korunması için emekli aylıkları hizmetlerinin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sistemleri esas alınarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle günümüzde 8/9/1999 tarihi ve öncesi birinci dönem 9/9/1999 ila 1/10/2008 tarihleri arası ikinci dönem ve 1/10/2008'den sonrası üçüncü dönem olmak üzere üç farklı dönem bulunmaktadır. 2008 sonrası kurgulanan sistem kendi içinde tutarlıdır ve çalıştıkça aylıkların düşmesi bir yana, tam aksine sistemde kaldıkça aylıklar yükselmektedir. Ancak, söz konusu düzenlemeler arasında aylıklar karşılaştırıldığında farklılık gözükmektedir. Bu farklılaşmanın temel nedeni, 2008 yılında yapılan düzenleme değil 2008'den önce, 1999 yılında ve 1999'dan önceki sistemlerin farklılığı ve o dönemlerde geçen çalışma sürelerinin, aylık bağlama oranlarının veya asgari aylık katkı oranlarının farklılığıdır.

Dolayısıyla, sosyal güvenlik sisteminde en önemli şey sürdürülebilirliği sağlamaktır. 1999 yılında bu düzenlemeyi yapanlar, 1992 yılında yine o sistemde yapılan yanlışlığın bedelini, ondan sonraki sigortaları ödetmek için onu yaptılar. Bugün, 2008 yılında bir düzenleme yaptık ve on bir on iki yıldır hiç dokunmadığımız bir düzenlemeyle devam ediyoruz.

Gelişmiş Avrupa ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde bile her beş yılda 1 emeklilik sistemiyle oynanıyor.

Son cümlemiz şudur: Hep beraber el ele vereceğiz, kaynaklarımızı hep beraber çoğaltacağız, imkânlarımızı hep beraber büyüteceğiz; kuru muhalefet yapmayacağız, birbirimize kuru karşıtlık yapmayacağız, hep beraber gerekli düzenlemelerin altına imza atıp memleketi büyütüp bu büyümeden dar gelirli, emekli, asgari ücretli kim varsa öğrenci, yaşlı, herkese bunları yansıtacağız, hep beraber.

ÖNERİ KABUL EDİLMEDİ

Türkiye Büyük Millet Mecli'nde parti grupları adına söz alan milletvekillerinin konuşmasından sonra önerge oylamaya sunuldu. Önerge oy çokluğu ile reddedildi.

12 Kas 2019 - 21:45 - Siyasetgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

02

Ahmet - Yazıklar olsun diyorum kendileri 1200 lirayı alsında geçinsinler oturmuşlar bide milleti temsil ediyorlar millet aç efendi aç 1200 emekli maaşı olmaz yazık diyorum size

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Kasım 21:45
01

Lütfi - Sayın akp li vekiller akıllı olun bu sefer sizi reyiste kurtaramaz sandıgın dibine gömeriz bilesiniz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Kasım 21:45


Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?