Kırıkkale Bahşılı SYDV Personel Alımı (11 Eylül 2012)

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAHŞİLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAHŞİLİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 03.04.2012 tarih...


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI


SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


BAHŞİLİ


SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI


SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları , İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen genelge doğrultusunda bir (1) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacak olup, buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.


A- ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER;


 


1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


2- Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,


3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,


4- Askerlik görevini yapmış olmak (Erkek adaylar için)


5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.


7- Kırıkkale İli Bahşili ilçesinde ikamet ediyor olmak.


8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,


9- 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından (ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültelerinin Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik İktisadi Danışmanlık ve Rehberlik, bölümleriyle Sosyal Hizmetler Bölümlerinden) mezun olmak,


10- ÖSYM tarafından yapılan 2011 veya 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.


11- İyi derecede bilgisayar kullandığını gösteren belge (MEB onaylı), sertifika, diploma vb. belgelerden birine sahip olmak.


12-Sürücü belgesi


B-SINAVIN İLANI, BAŞVURULARIN ALINMASI, YERİ VE ZAMANI;


1-SINAV İLANI;


10 Eylül - 20 EYLÜL 2012 tarihleri arasında , Hükümet konağı ilan panosu, Bahşili Kaymakamlığı web sitesi (www.bahsili.gov.tr) Bahşılı Belediye Başkanlığı ve İşkura gönderilerek ilan ettirilecektir.


2-BAŞVURU ;


10 EYLÜL 2012 - ( 20 EYLÜL 2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/, http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx , http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx web web adreslerinden online olarak başvuracaklardır.


3-SINAVIN YERİ VE ŞEKLİ ;


Başvurular arasından 24 EYLÜL 2012 tarihi mesai bitimi saat 17.00 ya kadar özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı evrakları Vakfa teslim edenlerden, alınacak personel sayısının 3 katı personel 2011 ve 2012 KPSS P3 puan sıralamasına göre mülakata çağrılacaktır. 25 EYLÜL 2012 Saat 14.:00 da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonun da Sözlü (mülakat) yapılacaktır.Mülakata hak kazanan kişiler ( www.bahsili.gov.tr) adresinden ilan edilecektir.


Başvuru adresi: Bahşili Kaymakamlığı Hükümet Konağı


Telefon: 0318 366 14 81


C- MÜLAKATA ÇAĞRILANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER;


1- Başvuru dilekçesi,


2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,


3- Diploma (aslı veya noter tasdikli onaylı sureti)


4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 4.adet vesikalık fotoğraf,


5- 2011-2012 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (aslı veya onaylı sureti)


6- Adli sicil kaydı,


7- İkamet belgesi,


8- Nüfus Kayıt örneği,


9- Askerlik Terhis belgesi,


10- Özgeçmiş (A4 kâğıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde)


11- Bilgisayar sertifikası varsa aslı veya fotokopisi


12-Sürücü Belgesi


4- SINAV SONUÇLARI ;


Mülakata alınan 3 kişi mülakatta aldıkları puana göre mülakat komisyonu tarafından sıralanarak alımına karar verilecek personel, sistem üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. Genel Müdürlük değerlendirmesi sonucunda, Vakfımıza sistem üzerinden göreve başlatılması istenilen personel bildirilecek ve Kazandığı bildirilen personel 15(onbeş) gün içerisinde Vakfa gelerek sözleşme imzalayıp işe başlatılacaktır.


Vakfımız Mütevelli Heyeti Mülakat Sonucunda Personel alıp almamakta serbesttir.


 


Kamuoyuna ilanen duyurulur.


 


Elif Nur BOZKURT TANDOĞAN


Kaymakam


 


 


 


T.C


AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI


SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


BAHŞİLİ


SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI


SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


 


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları , İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen genelge doğrultusunda bir (1) adet Büro görevlisi  Ünvanlı ile belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacak olup, buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.


 


A- ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER;


1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


2- Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,


3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,


4- Askerlik görevini yapmış olmak (Erkek adaylar için)


5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı şuçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.


7- Kırıkkale İli Bahşili İlçesinde ikamet ediyor olmak


8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,


9- 4 Yıllık Lisans Eğitimini tamamlamış olmak, mezun olmak.


10- ÖSYM tarafından yapılan 2011 veya 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.


11- İyi derecede bilgisayar kullandığını gösteren belge, sertifika, diploma vb. belgelerden birine sahip olmak.(Bilgisayar Mühendisliği mezunlarından bu belge istenmeyecektir.)


 


12-Sürücü Belgesi


B-SINAVIN İLANI, BAŞVURULARIN ALINMASI, YERİ VE ZAMANI;


1-SINAV İLANI;


10 EYLÜL 2012 - 20 EYLÜL 2012 tarihleri arasında Hükümet konağı ilan panosu, Bahşili Kaymakamlığı (www.bahsili.gov.tr) web sitesi Bahşili Belediye Başkanlığı ve İşkura gönderilerek ilan ettirilecektir.


2-BAŞVURU ;


10 EYLÜL 2012 - 20-EYLÜL 2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr, http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx , http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx web adreslerinden online olarak başvuracaklardır.


3-SINAVIN YERİ VE ŞEKLİ ;


Başvurular arasından 24 EYLÜL 2012 tarihi mesai bitimi saat 17.00 ya kadar özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı evrakları Vakfa teslim edenlerden, alınacak personel sayısının 3 katı personel 2011 ve 2012 KPSS P3 puan sıralamasına göre mülakata çağrılacaktır. 25 EYLÜL 2012 Saat 14:00 da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonun da Sözlü (mülakat) yapılacaktır. Mülakata hak kazanan kişiler (www.bahsili.gov.tr) adresinden ilan edilecektir.


Başvuru adresi: Bahşili Kaymakamlığı Hükümet Konağı


Telefon: 0318 366 14 81


C- MÜLAKATA ÇAĞRILANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER;


1- Başvuru dilekçesi,


2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,


3- Diploma (aslı veya noter tasdikli onaylı sureti)


4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 4.adet vesikalık fotoğraf,


5- 2011-2012 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (aslı veya onaylı sureti)


6- Adli sicil kaydı,


7- İkamet belgesi,


8- Nüfus Kayıt örneği,


9- Askerlik Terhis belgesi,


10- Özgeçmiş (A4 kâğıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde)


11- Bilgisayar sertifikası varsa aslı veya fotokopisi


12-Sürücü Belgesi


4- SINAV SONUÇLARI ;


Mülakata alınan 3 kişi mülakatta aldıkları puana göre mülakat komisyonu tarafından sıralanarak alımına karar verilecek personel sistem üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. Genel Müdürlük değerlendirmesi sonucunda Vakfımıza sistem üzerinden göreve başlatılması istenilen personel bildirilecek ve Kazandığı bildirilen personel 15(onbeş) gün içerisinde Vakfa gelerek sözleşme imzalayıp işe başlatılacaktır.


Vakfımız Mütevelli Heyeti Mülakat Sonucunda Personel alıp almamakta serbesttir.


Kamuoyuna ilanen duyurulur.


Elif Nur BOZKURT TANDOĞAN


Kaymakam

11 Eyl 2012 - 18:03 - SYDV


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Sosyal Medya Kapansın Mı?