4001 kadro sayısı arttırılmalıdır

Bizler,atanma şansı bulamayan birçok lisans mezunu,yüksek puanlarla mağdur ediliyoruz.

Bizler,atanma şansı bulamayan birçok lisans mezunu,yüksek puanlarla mağdur ediliyoruz.Önceki yıllarda nispeten daha fazla olan 4001 kadroları,gün geçtikçe azalmakta,yerini belli fakülte mezunu kodlarına bırakmaktadır.

Bu nedenle,uzmanlık gerektirmeyen,her lisans mezununun hakkıyla...

Bizler,atanma şansı bulamayan birçok lisans mezunu,yüksek puanlarla mağdur ediliyoruz.Önceki yıllarda nispeten daha fazla olan 4001 kadroları,gün geçtikçe azalmakta,yerini belli fakülte mezunu kodlarına bırakmaktadır.

Bu nedenle,uzmanlık gerektirmeyen,her lisans mezununun hakkıyla yerine getirebileceği kadrolar belli bir fakültenin tekeline verilerek,diğer yüz binlerce yüksek puanlı (85-90) aday mağdur olmaktadır.Bir Matematik,Tarih,Edebiyat,Kimya vb bölüm mezunu 100 kişi içerisinde ilk 3'e girmiş olsa dahi her yıl bölüm bazında 1000 kadro alma şansı olmadığından dolayı 4001 kodu ile atanmak istemektedir.4001 kodlu kadro sayılarının azalması bu noktada bizleri mağdur etmektedir.

2012/2 KPSS (kasım ataması) atamalarında

Matematik-38;

Fizik-5;

Kimya-7;

Biyoloji-9;

Tarih-Kadro yok;

Edebiyat-14 adet kadro şansı bulmuştur maalesef.

Buna karşın toplamda tüm lisans mezunları olarak 261825 aday tercih yapmış olup,bu adayların kadro azlığından doğan 4001'i tercih etmek istemeleri durumunda verilen 4001 kadro sayısı sadece 197 adet olmuştur.KPSS-B sınavına girerek memur olmak isteyen birçok Fen-Edebiyat Fakültesi(FEF) mezunu uzmanlık gerektirmeyen ( Memur,Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği, İşletmenliği;Enformasyon Memuru,Ambar Memuru,Bilet Kontrol Memuru vs )kadrolarda FEF kodlarına veya 4001 (herhangi lisans mezunu) koduna çok az yer verildiği için yüksek puanlarla açıkta kalmaktadır.KPSS-2010 sınavına giren yaklaşık 145 bin FEF mezunu için

1.Atama (Ocak 2011 ):4333 lisans arasından FEF kodlarına 70 ve 4001 koduna 221 kontenjan

2.Atama (Haziran 2011 ):17 100 lisans arasından FEF kodlarına 527 ve 4001 koduna 669 kontenjan

3.Atama ( Kasım 2011 ):3801 lisans arasından FEF kodlarına 56 ve 4001 koduna 727 kontenjan

4.Atama ( Haziran 2012 ):9600 lisans arasından FEF kodlarına 181 ve 4001 koduna 480 kontenjan ayrılmıştır.Kaynak: http://www.osym.gov.tr/Örneğin:

1- http://www.osym.gov.tr/dosya/1-57894/h/yer20111maxminlis.pdf Bu belgede Haziran 2011 memur ataması sonuçları yer almaktadır.Dosyanın en solunda pozisyon kod numaraları görülmektedir.Aynı kadro ve pozisyon için;

3118705 Bursa PTT 5 kişi (FEF Matematik kodu ) taban puan 91.580

3118711 Bursa PTT 40 kişi ( Farklı bir fakültenin bölüm kodları )taban puan 81.207

3118681 Ankara PTT 10 kişi ( FEF Matematik kodu ) taban puanı 92.378

3118687 Ankara PTT 112 kişi ( Farklı bir fakültenin bölüm kodları ) taban puanı 82.3022-http://www.osym.gov.tr/dosya/1-60309/h/kpss20121yerlestirmemaxminpuanlarlisans.pdf bu belgede Haziran 2012 memur ataması sonuçları yer almaktadır.Dosyanın en solunda pozisyon kod numaraları yer almaktadır.Aynı kadro ve pozisyon için;

3216163 Ankara PTT 10 kişi(FEF Matematik kodu ) taban puan:89,391

3216161 Ankara PTT 95 kişi ( Farklı bir fakültenin bölüm kodları )taban puan:79,1373-Kasım 2011 de yapılan atamada İçişleri Bakanlığının bilgisayar işletmenliği kadrosu için 4001 kodu kullanılmasına karşın Haziran 2012 atamasında aynı kadro için farklı fakülte bölüm kodları kullanılmıştır. Bu durum atamalarda düzensizlik oluşturmuş ve atama bekleyen çoğu FEF mezunu olan bölüm mezunlarını da hayal kırıklığına uğratmıştır.Zaman zaman FEF mezunlarının isyanı basında yankı bulmuştur.

http://www.haberinyeri.net/fen-edebiyat-mezunlarinin-4001-cigligi-138630h.htmFEF mezunlarının bir çoğu maddi ve manevi sebeplerden dolayı(2,5 diploma şartı,ales sınavı,2500 tl harç,yurt parası vs. ) formasyon alamamaktadır.Bunu başarabilenlere ise MEB atamalarında yok denecek kadar az kadro verilmektedir.Örneğin 2012 ağustos atamalarında bazı bölüm mezunlarına MEB 3000-4000 ve daha da fazla kadro verebiliyor iken bir lise branş Kimya öğretmenine binlerce atama bekleyen mezun olmasına ( ve ücretli çalışan öğretmen sayıları da bilinmesine yani ihtiyaç olmasına )karşın sadece 145 adet kadro verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanı Sn Ömer Dinçer:"Bir kimya mezunu formasyon aldı diye kimya öğretmen olmak için beklemek zorunda mı bu yüzden üzerimizde beklentiye giriyorlar.FEF mezunları başka mesleğe yönelsin"demiştir. (Kaynak: http://www.trthaber.com/videolar/milli-egitim-bakani-trt-habere-konuk-oldu-1234.html bu programın 33.07-33.50 dakika arası4001 kadrolarının sayısının azaltılmasından dolayı taban puanımız 87 puanda kalmıştır.Başbakanlık Müsteşarı Yardımcısı Sn.Kontoğlu da Sn Nazlı Ilıcak ın yazısında 4001 koduyla alınan memurlukların İİBF mezunlarına mahsus bir saha olmadığını söylemiştir.Kaynak http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/ilicak/2011/09/02/basbakanlik-mustesarligi-sorunlari-degerlendirdiBütün fakülteleri kapsayan 4001 adaletin simgesidir.KPSS-B bir sıralama sınavı olup uzmanlık ve teknik bilgi gerektirmeyen memurluklarda belli bir fakülteye bağlı kalınmadan yüksek puan alan adayın atanması daha adil olacaktır.Aşağıdaki tabloda FEF mezunlarının ve ataması az olan bölüm mezunlarının atanabileceği B-grubu kadrolar ile İİBF mezunlarının atanabileceği A-grubu kadrolar gösterilmiş olup A-grubu kadrolarda FEF mezunlarının atanma şansının olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır.KPSS-A GRUBU KADROLAR (İİBF bölüm mezunlarının atanabileceği kadrolar )BAŞBAKANLIK 1. Başbakanlık Uzman Yardımcısı 2. Devlet Personel Uzman Yardımcısı 3. Planlama Uzman Yardımcısı 4. Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı 5. Dış Ticaret Uzman Yardımcısı(hukuk-iktisat-işletme) 6. Enerji Uzman Yardımcısı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1. İl Planlama Uzman Yardımcısı 2. Kaymakam Adayı 3. Dernekler Denetçisi Yardımcısı

MALİYE BAKANLIĞI 1. Maliye Uzman Yardımcısı 2. Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı 3. Devlet Gelir Uzman Yardımcısı 4. Vergi Denetmen Yardımcısı 5. Stajyer Gelirler Kontrolörü 6. Hesap Uzman Yardımcısı 7. Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı 8. Devlet Malları Uzman Yardımcısı 9. Milli Emlak Denetmen Yardımcısı 10. Muhasebe Uzman Yardımcısı 11. Muhasebe Denetmen Yardımcısı 12. Stajyer Tasfiye Kontrolörü 13. Maliye Müfettiş Yardımcısı

MERKEZ BANKASI 1. Araştırmacı 2. Müfettiş Yardımcısı 3. Uzman Yardımcısı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 1. Stajyer Kontrolör 2. Stajyer Kontrolör (İdari) 3. Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı 4. Kontrolör Yardımcısı 5. Müfettiş Yardımcısı

TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI Müfettiş Yardımcısı 1. Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı 2. Başbakanlık Gümrük Müşteşarlığı 3. Gümrük Müfettiş Yardımcısı 4. Gümrük Uzman Yardımcısı 5. Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI 1. Hazine Uzman Yardımcısı(Hukuk-iktisat- işletme- maliye..) 2. Sigorta Denetleme Kurulu Aktüer Yardımcısı 3. Sigorta Denetleme Kurulu Uzman Yardımcısı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 1. Müfettiş Yardımcısı 2. Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 1. Teknik Yardım Uzman Yardımcısı

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI 1. Denizcilik Müsteşarlığı Müfettiş Yardımcısı 2. Denizcilik Uzman Yardımcısı

SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI 1. Savunma Sanayi Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı 2. Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 3. Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

BUNLARIN HARİCİNDE; 4. Sermaye Piyasası Kurulu 5. Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 6. Dışişleri Bakanlığı vb.KPSS-B GRUBU KADROLAR ( 4001 kodu için talep edilen kadrolar )VHKİ(Veri Hazırlama ve Kontrol işletmenliği)

Memur

Gişe Memuru

Ambar Memuru

Bilet Kontrol Memuru

Enformasyon Memuru

Bilgisayar İşletmenliği

(TÜM ÜNİVERSİTE MEZUNLARI İÇİN GEÇERLİ OLAN KADROLAR)4001 kadro sayısının artırılması,GİH kadrolarının belli fakültenin tekelinden kalkması tüm yüksek puan almış,ilk %3 lük dilime girme başarısı göstermiş adaylar için yaşanılan sıkıntıyı çözmede etkili olacaktır.Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermenizi temenni eder saygılar sunarız.Teşekkürlerimizle

22 Ara 2012 - 00:08 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?