Abdullah Gül Üniversitesi 13 Akademik Personel Alacak

Abdullah Gül Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 13 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Abdullah Gül Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 13 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda  Eğitim dili ingilizce olan Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.  maddesindeki  genel  şartları  ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yabancı dil(İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.'' ifadelerine yer verildi.

GENEL ŞARTLAR

Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Yurtdışında alınan diplomaların denkliğinin ÜAK tarafından onaylanmış olması şarttır.

3-Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

4-Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

PROFESÖR KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için) ,yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, (yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir) ,kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur altı adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

DOÇENT KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde başvurmuş olduğu bölümü belirtecek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur dört adet CD’yi Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için) ,yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ( Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur dört adet CD’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına başvuru yapılacaktır.

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimari Tasarım ve Eleştiri

Profesör

1

1

Modernleşme, mekansal dönüşüm ve kimlik üzerine ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış ve bu konularda lisansüstü tez yürütmüş olmak; mimarlık eğitimi üzerine yayını ve mimari uygulaması bulunmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

İlgili alanda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Çizge teorisi, bilgisayar ağları, ağ ve trafik yönetimi, yönlendirme protokolleri, akıllı şebeke ağları, blok-zincir, gizlilik konularında araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak, teorik ve pratik deneyimi olmak ve bu alanlardaki

çalışmalara hitap eden bir doktora derecesine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Siber Güvenlik

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Akıllı şebekelerde iletişim güvenliği, Akıllı şebekelerde tüketici mahremiyeti, Kablosuz ağ güvenliği, nesnelerin internetinde güvenlik ve mahremiyet, siber-fiziksel sistemlerde iletişim güvenliği konularında araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak, teorik ve pratik deneyimi olmak ve bu alanlardaki çalışmalara hitap eden bir doktora derecesine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, nanomalzemeler, optoelektronik aygıtlar ve yakın alan etkileşimleri konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Profesör

1

1

Kimya, Fizik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği,                                     Malzeme               Bilimi ve Nanomühendislik, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,                            Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümlerinden birinden doktorası olmak. Fonksiyonel organik malzemeler, organik yarı-iletkenler, mikro ölçekli    optoelektronik aygıt     fabrikasyonu ve karakterizasyonu alanında                 araştırmalar yapmış olmak. Uluslararası prestijli dergilerde yayınları ve uluslararası onaylanmış patentleri bulunmak. Doktorasını yurt dışında yapmış olmak ve doktora sonrası araştırmalar yapmak için en az bir yıl yurt dışında bulunmuş olmak.

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Doçent

1

1

Mikro ve nano ölçekli aygıt fabrikasyonu ve karakterizasyonu, ileri malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu veya hesaplamalı malzeme bilimi alanında araştırmalar yapmış olmak. Uluslararası prestijli dergilerde yayınları bulunmak. Doktorasını yurt dışında yapmış olmak veya doktora sonrası araştırmalar yapmak için en az bir yıl yurt dışında bulunmuş olmak.

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Mikro ve nano ölçekli aygıt fabrikasyonu ve karakterizasyonu, ileri malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu veya hesaplamalı malzeme bilimi alanında araştırmalar yapmak. Uluslararası prestijli dergilerde yayınları bulunmak. Doktorasını yurt dışında yapmış olmak .

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Profesör.

1

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini Makine Mühendisliğinden almış olmak, tercihen yurtdışı doktoralı veya en az bir yıl süre ile yurtdışında doktora sonrası araştırma çalışmalarında                                  bulunmak,           araştırma çalışmaları, bütçeli projeleri, mezun ettiği lisansüstü öğrencileri ve nitelikli bilimsel yayınları ile uluslararası tanınırlığı bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Doçent

1

1

Lisans    ve    lisansüstü    derecelerini   Makine

Mühendisliğinden almış olmak, tercihen yurtdışı doktoralı veya en az bir yıl süre ile yurtdışında doktora sonrası araştırma çalışmalarında bulunmak, Araştırma çalışmaları, bütçeli projeleri, mezun ettiği lisansüstü öğrencileri ve nitelikli bilimsel yayınları   ile   bağımsız   araştırma  yapabilme

becerisini kanıtlamış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Bilimleri

Mühendislik Bilimleri

Doçent

1

1

Doktorasını Mühendislik Bilimleri Anabilim Dalında yapmış olmak, matematik temel alanında doçent unvanını almış olmak, tekil pertürbasyon problemleri ve stiff diferansiyel denklemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Bilimleri

Mühendislik Bilimleri

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Matematik lisans mezunu olmak, geometri ve topoloji alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Tercihen doktorasını yurt dışında yapmış olmak ve/veya doktora sonrası çalışmalar için yurt dışında bulunmuş olmak.

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Bilimleri

Mühendislik Bilimleri

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

Biyoloji lisans mezunu olmak, yüksek lisans ve/veya doktora derecelerini Biyomühendislik alanında almış olmak. Nanomalzemelerin biyolojik uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

01 Kas 2018 - 16:12 - Akademik


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?