Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Alımı Başvuru Tarihleri ve Şartları

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına öğrenci alımı için başvuru tarihleri geçtiğimiz gün Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sayfası www.pa.edu.tr üzerinden açıklanmıştı.

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına öğrenci alımı için başvuru tarihleri geçtiğimiz gün Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sayfası www.pa.edu.tr üzerinden açıklanmıştı.

Buna göre başvuru şartlarını yerine getiren adaylar 6 ile 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında Güvenlik Bilimleri Enstitisü /Anıttepe Adresine talep edilen belgelerle başvurularını yapacaklar. Mülakatlar 3 ile 7 Eylül'de, Kesin Kayıt 17 ile 21 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Ders seçimleri için belirlenen tarih 17-21 Eylül olarak belirtildi. Polis Akademisi Başkanlığı'nca paylaşılan kontenjan dağılımı ve başvuru özel şartları aşağıdaki gibi oldu : 

2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak adaylarda aranacak şartlar, başvuru için gerekli belgeler, kesin kayıt için istenen belgeler, başvuru tarihleri, mülakat sınav tarihleri, kesin kayıt tarihleri ve kontenjanların aşağıdaki şekilde uygulanması uygun görülmüştür.
 
 

Sıra No Tezli Yüksek Lisans Programının Adı Yabancı Dil Puanı ALES(Sözel/EA) Programların Kontenjan Sayısı I. Öğretim II. Öğretim 1 Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi 40 55 10 10 2 İstihbarat Araştırmaları 40 55 20 10 3 İstihbarat Araştırmaları (İngilizce) 75 55 10 - 4 Suç Araştırmaları 40 55 10 10 5 Ceza Adaleti 40 55 10 10 6 Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi - 55 10 10 7 Uluslararası Güvenlik (İngilizce) 75 55 10 10 8 Uluslararası Güvenlik 40 55 20 10

Sıra No Doktora Programının Adı Yabancı Dil Puanı ALES(Sözel- EA) Kontenjan I. Öğretim 1 Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi 55 55 10 2 Uluslararası Güvenlik 55 55 10

 

Başvuru Tarihleri 06-17 Ağustos 2018 Başvuru Yeri Güvenlik Bilimleri Enstitüsü/ ANITTEPE Mülakat Sınav Tarihleri 03-07 Eylül 2018 Kesin Kayıt 17 -21 Eylül 2018 Ders Seçimleri 17 -21 Eylül 2018 Kayıt Yenileme 17-21 Eylül ve 24-28 Eylül 2018 Güz Yarıyılı Başlangıcı 01 Ekim 2018

A- TÜRK VATANDAŞI ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI ve İSTENEN BELGELER;

1) Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır.) 
•    Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde aday sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir. 
•    Başka bir lisansüstü programda kayıtlı olan adayların başvurusu alınır. Ancak yapılan mülakat sınavında başarılı olup kesin kaydı yapılan öğrencilerin kayıtlı olduğu diğer programdan ilişiğini kesmesi ve ilişiğini kestiğine dair belge getirmesi gerekmektedir. Güvenlik Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlara kesin kaydı yapılan öğrencilerden, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olduğu tespit edilenlerin kaydı silinir.

2) Akademik referans mektubu, 1 adet, (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir. Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)

3) Niyet mektubu; Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)

4) Doktora ve tezli yüksek lisans programlarına başvuru yapan adaylar için, ALES’ten veya GRE/GMAT sınavlarından tabloda belirtilen puana denk veya üzeri olmak üzere puan almış olduğunu gösterir belge (2015 Güz Dönemi ve sonrası geçerlidir.)

5) İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olmak üzere, YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL sınavlarından veya ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavlarından tabloda belirtilen puana denk veya üzeri puan aldığını gösterir sonuç belgesi, 
•    Doktora başvurularında geçerlilik süresi bulunmayan sınavlar için 2013 Güz dönemi ve sonrası alınan puanlar geçerlidir, 
•    Lisans veya önceden tamamladığı başka bir yüksek lisans öğreniminin tamamını yukarıda sayılan yabancı dillerde eğitim veren bir kurumda yapmış Türk vatandaşı adaylardan yüksek lisans başvurularında ilgili belgelerin onaylı bir örneğini veya aslını ibraz etmeleri halinde yabancı dil şartı aranmaz.
•    İngilizce tezli yüksek lisans programına başvuran adaylardan İngilizce dilinde YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavlarından tabloda belirtilen puan veya üzeri puan almış olduğunu gösterir belge,

6) Yüksek Lisans adayları için Lisans, doktora adayları için Tezli Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi, 
•    Yüksek Lisans Diploması veya transkriptinde yüksek lisansın tezli yapıldığı belirtilmelidir. 
•    Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bölüm şartı aranmaz.

7)Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi, 

8) Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesinin aslı ve fotokopisi, (Transkript / not döküm belgesi 100’lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.)

9) Askerlik Durum Belgesi (aslı olacaktır, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

10) Emniyet Hizmetleri Sınıfı için biriminden alacağı görev belgesi,

11) Bir (1) adet kırmızı yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,

12) 50 TL Başvuru Ücretinin yatırıldığına dair dekont

Başvurular şahsen yapılacaktır,
Yukarıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir.

B-YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI ve İSTENEN BELGELER;

1) Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır. Her aday sadece bir programa başvurabilir)

2) Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)

3) Pasaportunun aslı ve fotokopisi,

4) Başvurduğu programın türüne göre Lisans veya Yüksek Lisansını Türkiye dışında yapmış olan adaylar için, YÖK tarafından düzenlenmiş “tanınma belgesi”,

5) Türkçe tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan Türkçe yeterlilik sınavı yapmakla görevli resmi kuruluşların yaptığı sınavlardan C1 düzeyinde başarı sağlandığını gösterir belge, 
•    Lisans veya önceden tamamladığı başka bir yüksek lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim-öğretim veren bir kurumda yapmış adayların ve İngilizce tezli yüksek lisans başvurusunda bulunan yabancı uyruklu adayların ilgili belgeleri ibraz etmeleri halinde Türkçe dil yeterliliği şartı aranmaz.

6) İngilizce tezli yüksek lisans programına başvuran adaylardan İngilizce dilinde YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavlarından tabloda belirtilen puan veya üzeri puan almış olduğunu gösterir belge,
•    Lisans veya önceden tamamladığı başka bir yüksek lisans öğreniminin tamamını İngilizce dilinde eğitim veren bir kurumda yapmış olan adayların İngilizce tezli yüksek lisans başvurularında ilgili belgelerin onaylı bir örneğini veya aslını ibraz etmeleri halinde yabancı dil şartı aranmaz.

7) Doktora programlarına başvurularda anadillerinden farklı olmak üzere, (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden) YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavlarından tabloda belirtilen puan veya üzeri puan almış olduğunu gösterir belge,
•    Doktora başvurularında geçerlilik süresi bulunmayan sınavlar için 2013 Güz dönemi ve sonrası alınan puanlar geçerlidir.

8) Bir (1) adet kırmızı yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya

9) 50 TL Başvuru Ücretinin yatırıldığına dair dekont

•    Başvurular şahsen yapılacaktır,
•    Yukarıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir.
•    Yukarıdaki şartlar ve süreler dâhilinde ülkeleri tarafından aday olarak bildirilen ve şahsen müracaatta bulunan ve yapılacak mülakatta başarılı olanların eğitim masrafları (iaşe, ibate, ulaşım vb.) kendilerince veya ülkelerince karşılanmak üzere ücretsiz olarak kabul edilecektir.

C- KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER;

1) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

2) Özgeçmiş ve yeni çekilmiş biometrik fotoğraf (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi,  fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak [email protected] adresine gönderilecektir.)

3) Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi,

KPSSCAFE - ANKARA

29 Haz 2018 - 16:38 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

01

Şükran coşkun - İki yıllık mülkiyet koruma ve güvenlik bölümü okudum başvuru yapma şansım var mı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Haziran 16:38Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?