Dicle Üniversitesi 36 Akademik Personel Alacak

Dicle Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi web sitesinden yayımladığı ilan ile 36 Akademik personel alımı yapacağını duyurdu. İlanda yer alan birim ve ana bilim dallarına yapılacak olan akademik personeller için başvurus şartlarına haberimizin detaylarında yer veriyoruz.

Dicle Üniversitesi Akademik Personel ilanı yayımlayarak 36 Akademik Personel alımı yapacağını resmi kanallar yoluyla adaylara duyurdu. İşte Dicle Üniversitesi'nin 36 Akademik Personel Alımı ilanı ile ilgili detaylar...

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 36 Akademik Personel Alım İlanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’’ uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de pdf ortamında 5 adet CD’ ye aktarılarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf , özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgeleri 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de pdf formatında 3 adet CD’ye aktarılarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır.

Doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, doktora belgesinin onaylı suretinin eklenmesi ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de pdf formatında 3 adet CD’ye aktarılarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunulacaktır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlükçe kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından eksik belgeli olduğu tespit edilenler ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.

Daha Önce Üniversitemizde açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen derdest olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

DERECE

ADET

Fen Fakültesi

Matematik

Analiz ve

Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş ve Sosyal

Güvenlik Hukuku

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve

Embriyoloji

Profesör

1

1

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

Ziya Gökalp Eğitim

Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Profesör

1

1

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Doçent

1

1

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve

Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Böbrek nakli konusunda deneyimli olup, en az iki yıl böbrek nakil ünitesi sorumluluğu

yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuklarda Fleksibl Bronkoskopi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları

Doçent

1

1

Neonatoloji yan dal uzmanı olmak.

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Doçent

1

1

Doçentliğini Bağ Yetiştirme ve Islahı Bilim

Dalında almış olmak.

Atatürk Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Psikiyatri Hemşireliği doktoralı olmak.

Atatürk Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği doktoralı olmak.

Atatürk Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İç Hastalıkları Hemşireliği doktoralı olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Restoratif Diş Tedavisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasotik Kimya

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Eczacılık Fakültesi Mezunu olup, Farmasotik Kimya Bilim Dalında doktora yapmış olmak..

Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı Mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Akustik alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Görüntü İşleme alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Biyomedikal alanında doktora yapmış olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma

İşletmeciliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak, Gövde, Motor Bakımı

Uçak, Gövde, Motor Bakımı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Adli raporlar alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Mikro Kateter İnovasyon Yöntemi ile Serebrovasküler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Doğuma hazırlık okulunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimleri

Su Ürünleri ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

Veterinerlik Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitimi Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Coğrafya Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

İlgili alanda veya Eğitim Programları ve Öğretimi alanında doktora yapmış olup, üstbiliş ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak.

12 Tem 2018 - 09:12 - Akademikgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?