Manisa Celal Bayar Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Devlete Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 26 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Devlete Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 26 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda ''Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Profesör kadroları daimi statüdedir.

1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başlıca araştırma eserinin de belirtileceği Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu , Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf)

6 (Altı) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu,Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Doçent kadroları daimi statüdedir.

1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf)

4 (Dört) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN

2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Nüfus Cüzdanı Sureti, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, 2 adet Fotoğraf)

4 (Dört) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)

GENEL ŞARTLAR

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise kadronun ilan edildiği birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör ve Doçent kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden, "Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu" na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Öğretmen Eğitiminde Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları İle İlgili Çalışmaları Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİZANS SANATI

PROFESÖR

1

1

Bizans Nümizmatiği ve İkonografisi Alanında Çalışmaları Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

HİDROBİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Alg Özütlerinin Nörotoksisitesi ve Sitotoksisitesi İle İlgili İn Vitro ve İn Vivo Çalışmalar Yapmış Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ORGANİK KİMYA

PROFESÖR

1

1

Siklik Sülfat ve Sülfamidatlar Alanında Çalışmaları Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

1

Tüketilebilir Yabani Mantarların Mikrobiyolojisi İle İlgili Çalışmaları Olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

1

Dayanıklılık Antrenmanlarının Paraoksonaz Aktivitesi Üzerine Etkileri İle İlgili Çalışmaları Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Çocuk İmmunolojisi ve Allerjik Hastalıklar Alanında Yan Dal Uzmanlık Eğitimi

Yapmış Olmak. Sigara ve Çevresel Zararlayıcıların Hışıltılı Çocuk Gelişimi ve Kliniği Üzerine Etkileri Konusunda Çalışmaları Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

HALK SAĞLIĞI

PROFESÖR

1

1

Yaşlı Sağlığı Alanında Özel Eğitim Almış Olmak ve Bu Alanda Çalışmaları Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Uyku Tıbbı ve Kök Hücre Alanlarında Çalışmaları Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Çalışmış Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ

DOÇENT

2

1

Şakaiku'n-numaniye Zeyilleri Hakkında Çalışmaları Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE TARİHİ

DOÇENT

1

1

Antik Yunan Felsefesi İle İlgili Çalışmaları Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

UYGULAMALI MATEMATİK

DOÇENT

3

1

Kesirli Sönüme Sahip Sürekli Ortamların Dinamik Analizi ve B Spline Nümerik Yaklaşımı Konularında Çalışmaları Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA BİLİMLERİ

DOÇENT

2

1

Geleneksel Gıdalar ve Kromatografik Analizler Konusunda Çalışmaları Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ

DOÇENT

2

1

Sürekli Ortamların Titreşimlerinin Pertürbasyon Metodu Çözümleri Üzerine Çalışmaları Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MALZEME BİLİMİ

DOÇENT

2

1

İleri Teknolojik Seramik Tozlarının Birarada Sinterleme Davranışları Üzerine Çalışmaları Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK

DOÇENT

3

1

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanında Almış Olmak. Biyomedikal Sinyal İşleme ve Bulanık Mantık Konularında Çalışmaları Olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Sosyal Hizmet Alanında Almış Olmak. Madde Bağımlılığı ve Toplumsal Cinsiyet Alanlarında Çalışmaları Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve İmmünoloji Alanında Yan Dal Uzmanlık

Eğitimi Yapmış Olmak. Kronik Spontan Ürtikerde T Lenfosit Alt Grupları İle İlgili Çalışmaları Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Vefeyatnameler ve Mevlidler Hakkında Çalışmaları Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

GENEL TÜRK TARİHİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2

1

Genel Türk Tarihi Alanında Doktora Yapmış Olmak. Balkanlar ve Türk Dünyası Üzerine Çalışmaları Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

GEOMETRİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Robot Uç-işlevci Hareketinin Eğrilik Teorisi Yardımıyla İncelenmesi Konusunda Çalışmaları Olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2

1

Oyun Uygulamaları Yaklaşımı (Play Practice) Konusunda Çalışmaları Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Çocuk Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Yapmış Olmak. Prematüre

Retinopatisi Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Alanında Çalışmaları Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Ailesel Akdeniz Ateşi ve D Vitamini İle İlgili Çalışmaları Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNEYLEM ARAŞTIRMA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

4

1

Yapısal Eşitlik Modellemesinde Davranış Teorileri ve Monte Carlo Simülasyonu Hakkında Çalışmaları Olmak.

22 Eki 2018 - 06:39 - Akademikgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler