Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 32 Akademik Personel Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilanla 32 akademik personel alım yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilanla 32 akademik personel alım yapacağını  duyurdu. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan resmi açıklama şöyle;

- Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanı sıra 19.07.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 03.08.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ve 22.05.2018 tarihli Üniversitemiz Senato kararı ve 31.05.2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır. - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına; - Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki

4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

- Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar. - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. - İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

- Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara Tıbbi Biyoloji kadroları hariç Tıp doktoru dışında müracaat kabul edilmeyecektir.

(**) Yukarıdaki açıklamaların 1.maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki “ Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak” şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlamasıdır.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

/ ALANI

UNVA

NI

DERECE

ADE

T

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği

Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Dr. Öğretim

Üyesi

4

1

Konik       ışınlı       bilgisayarlı       tomografide hareket artefaktları ve fasiyal rekonstrüksiyonü

zerine çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilimleri

Doçent

1

1

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Bina Enerji Performansı, Mikroklimatik Konfor                ve

Binalarda Sayısal Simülasyon ile Yapı Fiziği alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliğ i

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Doçent

1

1

Lisans yüksek lisans ve doktorasını Kimya mühendisliğinde                                       yapmış olmak: Kiralbileşikler, nanoelektronik yapıları n modelleme ve benzetimi ve Plazmonik yarı- iletken nanokompozitlerin yenilenebilir enerji

üretiminde kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliğ i

Bilgisayar Yazılımı

Doçent

2

1

3B                    Bilgisayar                    grafikleri ve simülasyon sistemleri ile yüksek başarımlı paralel hesaplama ve GPU ile optimizasyon konularında çalışmalar yapmış olmak. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanından Doçentlik unvanını almış olmak.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

/ ALANI

UNVA

NI

DERECE

ADE

T

AÇIKLAMA

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliğ i

Elektronik

Doçent

1

1

Haberleşme sistemlerinin sayısal tasarımı konusunda çalışmaları olmak, Doçentlik unvanını Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Elektrik - Elektronik

Mühendisliği alanında almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliğ i

Devreler ve Sistemler

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Lisans Yüksek Lisans ve Doktorasını Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden almış olmak, Savunma sanayi projelerinde çalışıyor ve çalışmış olmak,

Bacaklı robotik platformlarda görüntü işleme,

imge hareket bulanıklığının giderilmesi ve FPGA/GPU ve diğer gömülü yüksek performanslı hesaplama donanımları konularında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kimya Mühendisliğ i

Kimya Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Lisans,  Yüksek  lisans  ve  doktorasını  Kimya

Mühendisliğinde yapmış olmak. Grafen oksit - manyetik nanokompozitler, kimyasal buhar biriktirme  ve  standart  hazırlama  konularında

çalışmalar             yapmış             olup            iyi derecede AutoCAD bilmek.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Metalürji ve Malzeme Mühendisliğ i

Metalik Malzemeler

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Lisans,   Yüksek  lisans  ve  doktora   eğitimini

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında yapmış  olmak,   Yakıt   hücreleri   - fotovoltaik alanında kullanılan malzemeler ve metal - seramik kaplamaların elektrokimyasal üretimi                         ve karakterizasyonu alanlarında

çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliğ i

Endüstri Mühendisliği

Doçent

2

1

Doçentliğini  Endüstri  Mühendisliğinde  almış

olmak.           Veri          Zarflama           Analizi, çok ölçütlüKarar           Verme           Teknikleri,

uygulamalı matematik ve Bulanık Küme teorisi konularında çalışmaları olmak.

Sağlık

Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri

Spor Bilimleri

Dr.

Öğretim Üyesi

1

1

Pliometrik ve çekiş antrenmanları üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Erken                                                    çocukluk

eğitiminde Reggio Emilia yaklaşımı ve okul öncesi dönemde üst biliş ve düşünme becerileri konusunda deneysel araştırma yapmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Dr. Öğretim Üyesi

4

1

Sağlığın geliştirilmesi ve eğitimi ile kaynaştırma öğrencisi ve diğer öğrencilerde rasyonel duygucu eğitim konularında

çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi

ve

Rehabilitasy on

Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dr. Öğretim Üyesi

5

1

Fizyoloji     alanında      yüksek      lisans,   Spor fizyoterapisi alanında doktora derecesine sahip olmak.

Türk

Musikisi Devlet Konservatuv arı

Türk Müziği

(Türk Din Musikisi Anasanat Dalı)

Doçent

1

1

Türk Mûsikîsi Nazariyatı Tarihi ve Çalgı Bilim Tarihi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım

Grafik Tasarım

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Özel    eğitim    görsel    sanatlar    dersi,  sanat

eserlerini okuma becerileri ve kültürel miras alanında    yayınları;    metinlerin    okuma   ve

anlaşılması konusunda deneyimi olmak.

Güzel

Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım

Grafik Tasarım

Dr.

Öğretim Üyesi

3

1

Resim alanında sanatta yeterlik yapmış olmak

ve     Görsel    etnografya     üzerine     yayınları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Dr.

Öğretim Üyesi

3

1

Kanıta dayalı travma kursu eğiticisi olmak,

AHA (American Heart Assosication) kursu eğiticisi olmak.

Tıp

Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

Fiziksel Tıp ve

Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Kardiyopulmoner rehabilitasyon ve romatoloji

alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

Uyku tıbbı konusunda deneyimli olmak,

KOAH              ve pulmoner emboli alanlarında çalışmaları olmak.

Tıp

Dahili Tıp

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Gastroenteroloji      uzmanı      olmak,      kapsül

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

/ ALANI

UNVA

NI

DERECE

ADE

T

AÇIKLAMA

Fakültesi

Bilimleri

endoskopi alanında deneyimi ve çalışmaları

olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Transkateter aortik kapak replasmanı konusund a             deneyimi             ve             çalışmaları olmak, periferikdamar                   hastalıklarının girişimsel tedavisi konusunda deneyim sahibi

olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Profesö r

1

1

İnvaziv mesane

kanserlerinde noadjuvan kemoterapi ve

radyoterapinin rolü ve sağ kalım üzerine etkisi konusunda çalışması olmak, yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) ve görüntü kılavuzluğunda radyoterapi (IGRT)teknikleri konularında

yurtdışı deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Biyokimya  ve  moleküler  biyoloji  konusunda

doktora derecesine sahip olmak, Hepatit B virüsü ve alfa glukozidaz enzim inhibitörleri  ile                  kanda              dolaşan              tümör

hücrelerinin tesbitikonuları üzerinde deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Nanoteknoloji ve nanotıp alanında          doktora yapmış

olmak, mikroakışkan sistemlerde nanopartikül üretimi üzerine deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Dr.

Öğretim Üyesi

1

1

Yaşlı hastalarda akciğer kanseri tedavileri ile deneyimi ve çalışması olmak.

Tıp

Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Kadın Hastalıkları

ve Doğum

Doçent

1

1

Jinekoloji           ve obstetrik alanlarında Thiol -

disülfit konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Dr.

Öğretim Üyesi

3

1

Transoral robotik         cerrahi         ve         uyku

pozisyonunun       uyku apnesi üzerine       etkisi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Dr.

Öğretim Üyesi

3

1

Robotik Cerrahi ve mikro - TESE alanlarında deneyimi ve çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset

Bilimi ve

Kamu Yönetimi

-

Profesö r

1

1

Parlomentolar, Meşrutiyet ve Osmanlı son dönemi demokrasi tartışmaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu

Yönetimi

Siyaset ve Yönetim Bilimleri

Doçent

2

1

Uluslararası İlişkiler alanında Doçentliğini almış olmak, Siyasal Parti Sistemleri, Avrasya Ekonomik Birliği ve Orta Asya alanlarında

çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Uygulamalı Psikoloji

Doçent

1

1

Uygulamalı Psikoloji alanında; stres ve  stresle

başa çıkma, psikolojik ölçek geliştirme, psikolojik danışmanlık programları ve modelleri, kültürler arası ve çok kültürlü psikolojik   araştırmalar   ve bekar danışmanlığı

konularında çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Doktorasını Sosyoloji alanında yapmış olmak. Türk modernleşmesi Modern Türk Düşüncesi, Türk Sosyoloji Tarihi, Türkiye'de Siyasal hareketler hakkında sosyolojik bilimsel

çalışmaları bulunmak.

27 Tem 2018 - 08:57 - Akademik


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?