Diyanet İşleri Başkanlığı seviye tespit sınavı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ İÇİNMESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI (MBSTS) DUYURUSU Diyanetİşleri Başkanlığı ilgili mevzuatı uyarınca; 1.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ İÇİNMESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI (MBSTS) DUYURUSU

Diyanetİşleri Başkanlığı ilgili mevzuatı uyarınca;

1. Cami görevlilerinin görev yeri değişikliği,

2. Başkanlığımız personelinden başka unvanlarda görev yapmakta...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ İÇİNMESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI (MBSTS) DUYURUSUDiyanetİşleri Başkanlığı ilgili mevzuatı uyarınca;1. Cami görevlilerinin görev yeri değişikliği,2. Başkanlığımız personelinden başka unvanlarda görev yapmakta iken Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip veya müezzin-kayyım unvanlarına müktesebi olanlar için naklen, müktesebi olmayanlar için ilk defa naklen atamaları,3. Kariyer unvanları basamaklarında yükselmeler,4. Yurtdışı ile hac ve umre hizmetlerinde (hac ve umre hizmetleri için Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi görevlendirmeleri için Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılmak isteyen Başkanlığımız personeline yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) 24.05.2014 tarihinde Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılacaktır.I- BAŞVURU İŞLEMLERİ1. Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) için başvuru işlemleri ve sınav ücreti ödemeleri 31/03/2014/-14/04/2014 tarihlerinde yapılacaktır.2. Adaylar öncelikle www.sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi aracılığı ile sınav başvurularını yapacaklardır.3. 45TL (Kırkbeş TL KDV dahil) sınav ücreti kredi kartıyla veya bankaya elden ödenebilecektir.a) Sınav ücretini kredi kartıyla ödeyecek adaylar, sınav başvurusu esnasında müracaat ekranındaki ilgili kısımdan ödemelerini yapabileceklerdir.b) Sınav ücreti kredi kartı yoluyla ödemeyecek adaylar, müracaatlarını internet ortamında yaptıktan sonra, Anadolu Üniversitesi'nin T.Vakıflar Bankasındaki "Sınav Başvuru Hesabı"ndaki "Diyanetİşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı" alt hesabına ücretlerini bankaya elden ödeyeceklerdir.Sınav ücreti ödemesini bankaya elden yapan adayların ödemeleri,ücreti yatırmalarından itibaren 1 (bir) gün içerisinde başvuru sistemine yansıyacaktır. Bu durumdaki adaylar sınav ücretini ödemelerinden sonra 1 (bir)gün içerisinde başvuru sistemine girerek ödemelerini kontrol edebileceklerdir.4. Kredi kartı ve bankaya elden ödeme yolları dışında veya belirtilen hesaptan başka bir hesaba yapılan sınav ücreti ödemeleri kabul edilmeyecektir.5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve bu duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.6. Sınav başvuru tarihleri içerisinde sınav ücretini yatırmayan, başvuru kayıt işlemini tam olarak gerçekleştirmeyen adayların başvuruları ve bu konudaki itirazları dikkate alınmayacaktır.7. Adaylar,internet ortamında başvurularını yaptıktan sonra tekrar başvuru sistemine girerek başvuru bilgilerinde değişiklik yapamayacaklardır. Bu sebeple,adayların başvurularını yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.8. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 14/04/2014 (saat: 23:59) tarihinden sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.9. Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anında Anadolu Üniversitesi tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar, elektronik başvuru ekranında "engeldurumu" ve "almak istediği hizmet" ile ilgili uygun olan kutucukları işaretleyeceklerdir.10. Sınavabaşvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anında Anadolu Üniversitesi tarafındantedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olanaday/adaylar, sağlık kurulu raporu, engelli kimlik kartının kurumonaylı örneği veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfuscüzdanı örneğinden herhangi birini en geç 14.04.2014 tarihine kadar Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştıracaklardır. Bu tarihten sonra ulaşanbaşvuru ve belgeler ne sebeple olursa olsun (postada ve kargoda gecikmeler vb.)dikkate alınmayacaktır. Beyanedilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporungeçerliliğinden ise raporu veren kurum sorumlu olacaktır.II- SINAV İŞLEMLERİ1. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 24.05.2014 Cumartesi günü saat 14.00'da Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır,Elazığ, Erzurum, İstanbul (Anadolu ve Avrupa şeklinde iki bölgede), Kars,Kastamonu, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Samsun, Sivas, Şanlıurfa,Trabzon, Van illerinde olmak üzere 21 ilde yapılacaktır.2. Adaylar sınav giriş belgelerini 16.05.2014 tarihinden itibaren www.sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresine girerek alabileceklerdir.3. Adaylar sınava gelirken sınav girişbelgesi ile birlikte T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden birini (NüfusCüzdanı, Pasaport veya Ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.4. Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) tek grup halinde yapılacaktır.5. Sınavda 80 soru sorulacaktır. Herbir soru 1.25 puan değerinde olacaktır.6. Sınav süresi 100 dakika olacaktır.7. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilerek değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.8. Adaylar sınav sonuçlarını, 09.06.2014 tarihinden itibaren http://www.sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresinden öğrenebileceklerdir.III- DİĞER HUSUSLAR1. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Ancak Başkanlık, sınav sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda belge talep edebilecektir.2. Sınava başvuru esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavdan geçerli puan alsalar dahi sınavları geçersiz sayılacaktır. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.3. İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara her nesebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.4. Sınav ve sonuçları ile ilgili www.diyanet.gov.trve www.sinav.anadolu.edu.tr/sb/internet adreslerinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.5. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kredi kartı ve bankaya elden ödeme yolları dışında veya belirtilen hesaptan başka bir hesaba sınav ücreti ödemesi yapan,başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.IV- SINAV SORULARINA VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR1. Adaylar, sınav sorularınave sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde yayımlanmasından itibaren engeç 3 (üç) iş günü içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı, İnsan Kaynakları GenelMüdürlüğü, Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır. Başkanlık, sınav sorularına ilişkin itirazları değerlendirerek 10 (on) işgünü içerisinde adaya bilgi verecektir.2. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sınav sonuçlarının www.sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet sitesinde yayımlanmasından itibarenen geç 5 (beş) işgünü içerisinde Diyanet İşleriBaşkanlığı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır. Anadolu Üniversitesi, sınav sonuçlarına ve uygulamasına ilişkin itirazların cevabını 10 (on) işgünü içerisinde adaya bildirecektir.3. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin yapacakları itiraz başvurularını, Anadolu Üniversitesinin Türkiye Vakıflar Bankasındaki "Sınav Başvuru Hesabı"na 10 TL(On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.4. Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.5. Sınavlara yapılacak itirazlar konusunda 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerde belirtilen usule aykırı olarak yapılan ve bu maddelerdeki süreler içerisinde yapılmayan itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.V- SINAV KONULARI1. Dini ve Mesleki Bilgiler,2. Başkanlığımız hizmetleri ve faaliyet alanları,3. Genel Kültür.VI- MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI KAYNAK ESERLERİ

S.No

KİTAP ADI

YAZAR ADI (YAYINEVİ)

1

Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri

Komisyon (DİB Yayınları)

2

Tefsir Usulü

Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU

(TDV Yayınları)

3

İlmihal I. ve II. Ciltler

Komisyon (TDV Yayınları)

4

Hac İlmihali

Doç. Dr. İsmail Karagöz

Mehmet Keskin

Doç. Dr. Halil Altuntaş

(DİB Yayınları)

5

Dini Kavramlar Sözlüğü

Komisyon (DİB Yayınları)

6

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı

Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM

(DİB Yayınları)

7

Hadis Usûlü

Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT (TDV)

8

Riyazü’s-Sâlihîn –Metin ve Çeviri-

Ebû Zekeriyya en-Nevevî (DİB Yayınları)

9

Yaşayan Dünya Dinleri

Komisyon (DİB Yayınları)

10

Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi

Davut KAYA (DİB Yayınları)

11

Kur'ân- ı Kerim'in Faziletleri ve Okunma Kaideleri

Prof.Dr. İsmail KARAÇAM

12

Allah, Din, Ahlak, Diyanet, Hutbe, İmam-Hatip Maddeleri

Diyanet İslam Ansiklopedisi (TDV)

13

Diyanet Aylık Dergi Son On İki Sayı

Nisan 2013 ile Mart 2014 arasındaki sayılar

 

VII- İLETİŞİM VE DUYURULARDİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞITelefon: (312) 295 70 00Fax : (312) 285 85 72e-posta : [email protected]ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

    

Telefon : (222) 335 05 80 /2043Fax : (222) 335 79 42Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ile ilgili duyuru ve ilanlar Anadolu Üniversitesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her iki kurumun kendi internet siteleri www.sinav.anadolu.edu.tr/sb/  ve www.diyanet.gov.tr adresleri üzerinden yapılmaktadır. D.İ.B. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25 Mar 2014 - 14:13 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket 2020 KPSS Önlisans Sonuçları Erken Açıklansın mı ?