Danıştay Başkanlığına Sözleşmeli Mütercim Alım İlanı (14 Mart 2012)

T.

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞIMIZDA 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM ALINACAKTIR

Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 12 nci maddesi, 06/06/1978 tarihli ve...

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞIMIZDA 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM ALINACAKTIR

Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 12 nci maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre sözleşmeli personel pozisyonunda İngilizce bilen 2 Mütercim alınacaktır.

Başvurular, 19/03/2012 Pazartesi günü saat 08:30 da başlayacak olup 26/03/2012 Pazartesi günü saat 17:30 da sona erecektir.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

1. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

a-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b-) 2010-KPSS ve 2011 KPSS sınavlarının (10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavları) birinden B grubu KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

a-)Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren, İngilizce Dili Eğitimi/Edebiyatı/Mütercim-Tercümanlık veya çeviri bilim bölümlerinden veya Eğitim Fakültelerinin İngilizce Bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b-)Son beş yıl içinde yapılmış olan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDB) en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya uluslar arası dil sınavlarının birinden son iki yıl içinde en az buna eşdeğer puanı almış olmak: (İngilizce: TOEFL IBT için 75 puan/ TOEFL PBT için 490 puan / IELTS için 6,5 puan)

c-)İngilizce ve Türkçe Hukuk terminolojisine hakim olmak

ç-)Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

2. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi/ulaştırılması zorunludur.

a-)Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı'nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, imzalanacaktır.)

b-) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No'lu),

c-) 2010 veya 2011 -KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puan türünü içeren),

ç-) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da fotokopisi,

d-) Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesi aslı ya da fotokopisi

3. BAŞVURU TARİHİ, SÜRESİ, ŞEKLİ VE DİĞER HUSUSLAR

a-) Başvuru 19/03/2012 Pazartesi günü saat 08:30 da başlayacak olup 26/03/2012 Pazartesi günü saat 17:30 da sona erecektir.

b-) Adaylar, Danıştay Başkanlığı'nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak yukarıda sayılan belgelerle birlikte; şahsen başvurabileceği gibi, yukarıda

belirtilen belgeleri APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10. km.) Çankaya/ANKARA adresine ulaştırmak suretiyle de başvuru yapabileceklerdir.

Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza ulaşması gerekmekte olup, bu tarihten sonra Başkanlığımıza ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

c-) Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri KPSS sınav sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.

4. UYGULAMA VE SÖZLÜ SINAVI, NİHAİ BAŞARI LİSTESİ VE YERLEŞTİRME

a-) Uygulama sınavı;

Başvuruları kabul edilen adaylar öncelikle uzmanlıkları olan alanla ilgili bilgilerinin ölçülmesi için uygulama sınavına tabi tutulacaktır. Uygulama sınavına alınacaklar ile sınavın hangi gün ve saatte yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.Uygulama sınavında başarılı sayılmak için 70 ve üzeri puan alınması şarttır.

b-) Sözlü Sınavı;

Sözlü sınavı; Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 12 nci maddesi uyarınca yapılacaktır. Sözlü sınavına uygulama sınavından en az 70 puan alan adaylar çağrılacak olup, sınavın hangi gün ve saatte yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.

c-) Nihai Başarı Listesi ;

Nihai Başarı Listesi; sözlü sınavından başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin Değerlendirme başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %40'ı, uygulama sınav puanının %40'ı ve sözlü sınav puanının %20'si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir. Yapılacak bu değerlendirme sonucu, en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon sayısı kadar aday, aynı sayıda yedek aday, sınavın bitimini takip eden 7 gün içinde http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sonuçların yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ç-)Yerleştirme;

1-) Göreve başlatılmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan tarihinden itibaren sonuçların duyurulduğu ilanda belirtilen süre içinde Personel ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayan aday, bu ilanda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilme hakkını kaybedecektir.

2-) Göreve başlama şartlarını taşımadığı ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan atamalar iptal edilerek ilgililer hakkında ayrıca genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

3-) Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde görevine başlamayanların veya göreve başlama hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

5. SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER;

a-) 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş),

b-) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır),

c-) Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır),

ç-) Başvuru tarihi itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre çalışılmadığına dair beyan dilekçesi,

d-) Sağlık raporu (30 gün içerisinde Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış),

e-) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği,

f-) Yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği.

6. SÖZLEŞME ÜCRETİ

1) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde Mütercim olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu, aynı Kanunun 4/B maddesi veya 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SGK'ya tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

2-) Yıl içerisinde tecrübe süresi ve dil seviye düzeyi ile ilgili nitelikleri değişenlerin ücretleri, sözleşme hükümleri veya genel hükümler çerçevesinde sözleşmeleri feshedilmek ve yeni sözleşme yapılmak suretiyle saptanmasındaki usule göre yeni niteliği dikkate alınarak belirlenebilir.

3-) Yabancı Dil Sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girerek en az (B) düzeyince belge getirmeyenlerin sözleşmesi feshedilir.

ÜCRET TABLOSU

 

 
MESLEKİ TECRÜBESİ

UNVANI

DÖNEMİ VE BRÜT AYLIK) TAVAN ÜCRETİ 2012/15 YILDAN FAZLA

MÜTERCİM

1.895,43 TL3-5 YIL

MÜTERCİM

1.793,13 TL0-3 YIL

MÜTERCİM

1.569,61 TL


NOT: Yukarıdaki ücretlere 2012/1 dönem için enflasyon oranı % 2.68 eklenmiş olup açıklanacak zam oranı ayrıca eklenecektir.

14 Mar 2012 - 10:49 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )