Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak. İlana başvurular 22 Ocak 2016 tarihinde sona erecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak. İlana başvurular 22 Ocak 2016 tarihinde sona erecek.

İlan Bilgileri:

Bakanlığımız Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 2014 ve 2015 yıllarında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70(yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 9(dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
I - BAŞVURU ŞARTLARI

A - GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı olarak belirlenen pozisyonlar için başvuru yapabilirler),
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 2 kat için en az 3 yıl, 3 kat için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır,
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

B - ÖZEL ŞARTLAR

1) Yazılım Geliştirme Uzmanı (JAVA) - (5 kişi)

a) Genel şartlarda belirtilen (b) ve (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Java programlama diline hakim olmak,
I. J2EE platformunu kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
II. Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 5,6 veya 7Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle Certified Associate, Java SE 5/SE 6 veya Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak
c) Genel şartlarda (b) ve (ç) bendinde belirtilen şartları sağlayan ve Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 5,6 veya 7 Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olanlar 3 katına kadar, Oracle Certified Associate, Java SE 5/SE 6 veya Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer I sertifikasına sahip olanlar 2 kat olarak değerlendirilir.
ç) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SOL bilgisi ile PL/SOL(Oracle) bilgisine sahip olmak,
d) J2EE ve Web Uygulama Geliştirme teknolojilerine hakim; AngularJs, JSP/Servlet, JSF, Struts,ORM (Hibernate, JPA), Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak,
e) Oracle ve SOL veritabanı yönetim sistemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,
g) İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
h) Süreç yönetimi yazılımları, BPEL/BPMN standartları ve kural motoru kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
ı) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
i) Java ve/veya .Net uyumlu uygulama sunucularını kurmuş ve yönetmiş olmak,
j) WebServis (Soap, Wsdl, Xml, Xslt, Xsd| ve web teknolojileri (DHTML, XHTML, Css, JavaScript, Ajax, Adobe Flex, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak,
k) SOA Mimarisi, Enterprise Service Bus, Xml web servisleri, harici sistem entegrasyonları konusunda bilgi sahibi olmak,
l) Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,
m) UML 2.0 tecrübesine sahip olmak,
n) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak.

2) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net) - (1 kişi)

a) Visual Studio platformunu kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
b) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) sertifikasına sahip olmak,
c) UML 2.0 tecrübesine sahip olmak,
d) Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
e) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisi ile PL/SQL(Oracle) ya da Transact-SQL(Microsoft) bilgisine sahip olmak,
f) Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Aracı kullanmış olmak,
g) WebServis (Soap, Wsdl, Xml, Xslt, Xsd) ve web teknolojileri (DHTML, XHTML, Css, Javascript, Ajax, Adobe Flex, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak.
Tercihen;
h) Microsoft Certified Application Developer (MCAD) veya Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) sertifikasına sahip olmak.
i) PL/SQL Developer OCA veya Advanced PL/SQL Developer OCP sertifikasına sahip olmak.

3. Sistem Uzmanı -(Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı/1 kişi)

a) En az 1000 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,
b) Microsoft Certified Solutions Expert ( MCSE) Server Infrastructure sertifikasına sahip olmak,
c) Sunucu sanallaştırma, VMWare ve HyperV konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ç) En az VMWare Certified Associate - Data Center Virtualization (VCA-DCV) veya VMWare Certified Associate - Cloud (VCA-Cloud) sertifikalarından birisine sahip olmak.
d) Microsoft Exchange 2010, Microsoft Lync Server Enterprise, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8/10 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahibi olmak,
e) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve sınıflandırma gibi konularda bilgi sahibi olmak,
f) Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Antivirüs, Antispam ve Mail Security sistemlerinde deneyim sahibi olmak.
I) Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
j) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
k) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
l) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
m) Takım çalışmasına yatkın olmak.

4) Ağ Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya bu dilde yapılan ve eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL, IELTS, vb.) dengi asgari 70 (yetmiş) dil puanına sahip olmak,
c) En az 1000 aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Sistem Güvenliği konusunda en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak,
ç) Ağ mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve deneyim sahip olmak,
d) Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, yük dengeleyiciler, ağ erişim kontrol sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
e) Firewall, anti-virüs, IDS, IPS, ağ ve e-posta güvenliği gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak ve Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
g) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,
I. Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)
II. Cisco Certified Network Professional (CCNP)
III. Cisco Certified Network Professional - Security (CCNP Security)
IV. Cisco Certified Security Professional (CCSP)
V. Juniper Enterprise Routing and Switching, Professional (JNCIP-ENT)
h) Check Point Certified Security Administration (CCSA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
ı) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
Tercihen;
i) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,
I. Check Point Certified Security Expert (CCSE)
II. Fortinet Certified Network Security Administrator (FCNSA)
III. Fortinet Certified Network Security Professional (FCNSP)
IV. Websense Certified Systems Engineer (WCSE).

5) Veritabanı Yöneticisi (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 Katına kadar, 1 kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,
c) Oracle Database Administrator Certified Professional (Oracle Database 10g ve sonrası sürümler için) sertifikasına sahip olmak,
ç) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,
d) SQL ve veri tabanı scriptleri konusunda deneyimli olmak,
e) Oracle 10g ve 11 g DBA, backup/recovery, Recovery Manager(Rman), Performance Tunning konularında tecrübe sahibi olmak,
f) Veritabanı tasarımı, OLAP ve nesneye yönelik programlama konularında tecrübe sahibi olmak,
g) Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,
h) Veritabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Cluster) hakkında tecrübe sahibi olmak,
ı) Replication, Yüksek hacimli veri, yedekleme, snapshot, storage hakkında tecrübe sahibi olmak,
i) Oracle Exadata, Oracle Dataguard konfigürasyon ve yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak,
Tercihen;
j) Oracle Web Logic konusunda tecrübe sahibi olmak,
k) Oracle Database: SQL Certified Expert sertifikasına sahip olmak,
l) Oracle Weblogic Server System Administrator Certified Expert sertifikasına sahip olmak,
m) PL/SQL Developer Oracle Certified Associate (OCA) veya Advanced PL/SQL Developer Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak.

II - İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
1) Başvuru formu,
2) Özgeçmiş,
3) Referans mektubu,
4) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır),
5) Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır),
6) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,
7) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.csgb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber başvuruların en geç 22/01/2016 günü mesai bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Başvuru Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı
İnönü Bulvarı No:42 B Blok Kat: 1 Emek /ANKARA Telefon: (0 312) 296 61 30


III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2014-2015 yıllarında yapılan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak; Yazılım Geliştirme Uzmanı (JAVA) pozisyonu için 25 aday, diğer pozisyonlar için 5'er aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucuna göre Bilişim
Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.


IV - BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.csgb.gov.tr sitesinde 05/02/2016 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V - SÖZLÜ SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Sözlü sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sözlü sınav Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42, 06520 Emek / ANKARA adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VI - ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanı olan 4.334,03 TL'nin ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VII - SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.csgb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine sırası gelen yedek adayın yerleştirmesi yapılacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak. İlana başvurular 22 Ocak 2016 tarihinde sona erecek.

05 Oca 2016 - 16:41 - Sözleşmeli Personelgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler