Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Süleyman Demirel Üniversitesi yardımcı doçent alımında bulunacak.

Süleyman Demirel Üniversitesi yardımcı doçent alımında bulunacak.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, öğretim Üyeliğine Yükseltilmeye Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gun içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir. Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Dilekçe, özgeçmiş ve SDÜ öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr'den Doküman Arşivi "SDÜ öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri" bölümünden ulaşılabilir.

Yardımcı Doçentlerin kadrosunun ilan edildiği birime Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfüs Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, Yayın Listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

BİRİMİ/BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER

AD

NİTELİĞİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Yrd.Doç.

1

1

Kullanılmış pillerden çinko ve mangan metallerinin geri kazanımı konusunda 
doktora yapmış ve siyanür bozundurulması konusunda yayınları bulunması.

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Teknolojisi

Yrd.Doç.

1

1

Tekstil Mühendisliği lisans mezunu olmak ve modifiye kitin polimeri üretimi ve 
modifiye kitin polimeri ile kemiksi doku üretimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği

Telekomünikasyon

Yrd.Doç.

1

1

Konuşma sinyali için doğrusal olmayan etkileşimli kaynak-süzgeç modeli konu- 
sunda çalışma yapmış olmak.

Makina Mühendisliği

Makine Teorisi ve Dinamiği

Yrd.Doç.

1

1

Dokunsal kuvvet geri beslemeli cihaz tasarımı, denetimi ve insan-robot etkileşimi 
üzerinde çalışmaları olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yrd.Doç.

1

1

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak ve doktorasını mobil güvenlik 
alanında yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

Bina Bilgisi

Yrd.Doç.

1

1

Havalimanı Terminal binalarında mimari fonksiyonlar ve kapasiteleri konusunda 
doktora çalışmasını tamamlamış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Yrd.Doç.

1

1

Necmettin Sadık Sadak hakkında doktora yapmış olmak.

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd.Doç.

3

1

Süreç felsefesinde din-bilim ilişkisi ve Alfred North Whiteheadci medeniyet teorisi 
hakkında çalışma yapmış olmak.

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd.Doç.

1

1

Arthur Schopenhauer'in kötümserlik görüşü ve alain badıou'nun hakikat ettiği 
konusunda çalışma yapmış olmak.

Coğrafya

Fiziki Coğrafya

Yrd.Doç.

1

1

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri anabilim dalında doktora yapmış olmak ve 
morfometrik indisler, görüntü keskinleştirme ve görüntü sınıflandırma konularında 
çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Yrd.Doç.

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını kamu yönetimi alanında yapmış olmak. 
Türkiye'de kamu politikası ve kanun yapım süreci konusunda çalışmış olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Finans

Yrd.Doç.

1

1

İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak. Devlet muhasebesi, iç kontrol 
ve kurumsal risk yönetimi konularında çalışma yapmış olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Finans

Yrd.Doç.

5

1

Uluslararası borsaların birbirlerini etkileme gücü konusunda çalışma yapmış 
olmak.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Yrd.Doç.

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini işletme alanından almış olmak ve 
hastanelerde duygusal zeka-hasta memnuniyeti ilişkisi konusunda çalışması 
olmak.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Yrd.Doç.

3

1

İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak. Performansa dayalı ödeme 
sistemi, performans değerlendirme ve girişimcilik konularında çalışma yapmış 
olmak.

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Yrd.Doç.

1

1

Faaliyet tabanlı maliyetleme ve adli muhasebecilik konusunda çaılşrna yapmış 
olmak.

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd.Doç.

1

1

İşletme alanında doktora yapmış ve kaynak tabanlı ihracaat performansı konu- 
sunda çalışmış olmak.

İktisat

İktisat Politikası

Yrd.Doç.

1

1

KOSGEB genel destek programının firmalar üzerindeki etkileri konusunda doktora 
yapmış olmak.

İktisat

İktisat Politikası

Yrd.Doç.

1

1

Turizm sektöründe fiyatlandırma ve mekansal analizler üzerine doktora yapmış 
olmak.

İktisat

İktisat Teorisi

Yrd.Doç.

1

1

Bankacılık sektöründe pazar gücünün belirlenmesi üzerine doktora yapmış 
olmak.

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası 
İktisat

Yrd.Doç.

1

1

Kamu harcamalarının bölgesel kalkınmaya etkileri üzerine doktora yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

Hastane İşletmeciliği

Yrd.Doç.

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini sağlık yönetimi alanından almış 
olmak ve sağlık hizmetlerinde maliyet etkililik, maliyet performans, malzeme ve 
stok yönetimi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

Temel Sağlık Hizmetleri

Yrd.Doç.

1

1

Kamu Yönetiminde doktora yapmış olmak. Sağlık sektöründe dönüşüm ve kamu 
özel ortaklığı üzerine çalışmaları olmak.

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yrd.Doç.

3

1

Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak ve bölgesel kalkınma planları, 
kent bilgi sistemleri, yeni kamu işletmeciliği alanlarında çalışma yapmış olmak.

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yrd.Doç.

3

1

Kamu Yönetimi anabilim dalında doktora yapmış olmak ve yükseköğretim 
yönetimi, üniversite-kent ilişkisi, kamu politikaları, politika analizi konularında 
çalışmalarda bulunmak.

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Yrd.Doç.

4

1

İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak ve Engelli Turizmi konusunda 
çalışma yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Sahne Sanatları

Dramatik Yazarlık

Yrd.Doç.

1

1

Küreselleşmenin tiyatral anlatıdaki uzama etkileri hakkında çalışmış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

1

Sera konstrüksiyonlarının yapısal analizi konusunda doktora yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

1

Coğrafi bilgi sistemleri ile üstyapı yönetim sistemi geliştirilmesi konusunda dok- 
tora yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

1

Çimentoların faklı kimyasal katkılarla gösterdiği performans konusunda doktora 
yapmış olmak ve akreditasyon kurumu tarafından laboratuvar akreditasyonu 
konusunda sertifikalı olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Değer eğitimi, Proje tabanlı sorumluluk değer eğitimi üzerinde çalışmaları olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Gazetecilik

Genel Gazetecilik

Yrd.Doç.

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını gazetecilik alanından almış olmak.

Radyo-Televizyon ve Sinema

Radyo-Televizyon

Yrd.Doç.

1

1

Lisansını radyo televizyon ve sinema bölümünden almış , iletişim anabilim 
dalında doktora yapmış ve televizyonda temsil konusunda çalışması olmak.

Radyo-Televizyon ve Sinema

Radyo-Televizyon

Yrd.Doç.

1

1

İletişim anabilim dalında doktora yapmış ve televizyon reklamları konusunda 
çalışmış olmak.

İSPARTA MYO

Tasarım

Grafik Tasarımı

Yrd.Doç.

3

1

Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümü mezunu olmak. Sanat ve tasarım 
anasanat dalında doktora yapmış olmak. En az 10 (on) yıl kamu kurumunda 
çalışmış olmak.

İSPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yrd.Doç.

1

1

Anti ülser aktivitelerinin elektron topolojik metodla incelenmesi konusunda 
çalışmalar yapmış olmak.

04 Ara 2015 - 08:41 - Akademik


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?