Dicle Üniversitesi 95 Öğretim Üyesi Alıyor

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile 95 öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. Başvuru şartları, başvuru tarihi ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile 95 öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. Başvuru şartları, başvuru tarihi ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlan yayımlanma tarihi 13 Aralık 2018 son başvuru tarihi 28 Aralık 2018'dir.

Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’’ uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır.

Doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgelerinin onaylı sureti, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuruda bulunacaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından, eksik belgeli olduğu tespit edilenler ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabilecekler ve ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Doçent unvanına sahip olan adaylar doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuramazlar. Ayrıca daha önce Üniversitemizde açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen derdest olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

BİRİMİBÖLÜMANABİLİM DALIKADRO ÜNVANIDERECEADET Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Çocuk Diş Hekimliği Profesör 1 1 Üniversite deneyimi olup, halen üniversitede çalışıyor olmak. Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Profesör 1 1 Üniversite deneyimi olup, halen üniversitede çalışıyor olmak. Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Profesör 1 1 Üniversite deneyimi olup, temporomandibular eklemler ile ilgili deneysel çalışmaları olmak. Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Profesör 1 2 Üniversite deneyimi olup, halen Üniversitede çalışıyor olmak. Fen Fakültesi Fizik Katıhal Fiziği Profesör 1 1 Üniversite deneyimi olup, arayüzey tabakalı ve arayüzey tabakasız diyotların karakteristik parametrelerinin teorik ve deneysel karşılaştırılması konusunda çalışmaları olmak. Fen Fakültesi Fizik Genel Fizik Profesör 1 1 Üniversite deneyimi olup, halen üniversitede çalışıyor olmak. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Profesör 1 1 Üniversite deneyimi olup, mimaride doğal aydınlatma hesabı ve Ergonomi alanında çalışmaları olmak. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Profesör 1 1 Üniversite deneyimi olup, otizmde tasarım ve kırgızlarda mekan konularında çalışmaları olmak. Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Maden İşletmesi Profesör 1 1 Üniversite deneyimi olup, halen üniversitede çalışıyor olmak. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Profesör 1 1 Üniversite deneyimi olup, halen üniversitede çalışıyor olmak. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Termodinamik Profesör 1 1 Üniversite deneyimi olup, halen üniversitede çalışıyor olmak. Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Cevher Hazırlama Profesör 1 1 Üniversite deneyimi olup, halen üniversitede çalışıyor olmak. Teknik Bilimler M.Y.O Makine ve Metal Teknolojileri Makine Programı Profesör 1 1 Halen üniversitede çalışıyor olup, doçentliğini Makine Teknolojileri Eğitimi Alanında almış olmak. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Profesör 1 1 Üniversite deneyimi olup, halen üniversitede çalışıyor olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 2 Üniversite deneyimi olup, halen üniversitede çalışıyor olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıpve Rehabilitasyon Profesör 1 1 Üniversite deneyimi olup, halen üniversitede çalışıyor olmak. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histolojive Embriyoloji Profesör 1 1 Üniversite deneyimi olup, halen üniversitede çalışıyor olmak. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Profesör 1 1 Üniversite deneyimi olup, çayır, mera ve yem bitkileri konusunda çalışmaları olmak. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Profesör 1 1 Üniversite deneyimi olup, halen üniversitede çalışıyor olmak. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Profesör 1 1 Üniversite deneyimi olup, halen üniversitede çalışıyor olmak. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Üniversite deneyimi olup, halen üniversitede çalışıyor olmak ve fen bilgisi eğitimi alanında çalışmaları olmak. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 Üniversite deneyimi olup, doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim Alanında almış olmak. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Profesör 1 1 Üniversite deneyimi olup, halen üniversitede çalışıyor olmak. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Biyoloji Eğitimi Profesör 1 1 Üniversite deneyimi olup, doçentliğini biyoloji eğitimi alanında almış olmak. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Kimya Eğitimi Profesör 1 1 Üniversite deneyimi olup, halen üniversitede çalışıyor olmak ve Kimya Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe veSosyal BilimlerEğitimi Coğrafya Eğitimi Profesör 1 1 Üniversite deneyimi olup, halen üniversitede çalışıyor olmak. Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doçent 1 1 Halen üniversitede çalışıyor olup, doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doçent 1 1 Halen üniversitede çalışıyor olup, doçentliğini ilgili alanda almış olmak. İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Doçent 1 1 Halen üniversitede çalışıyor olup, doçentliğini ilgili alanda almış olmak. İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi Doçent 1 1 Halen üniversitede çalışıyor olup, doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Doçent 1 1 Halen üniversitede çalışıyor olup, Konut ve Morfoloji alanında çalışmaları olmak. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Restorasyon Doçent 1 1 Halen üniversitede çalışıyor olup, doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Doçent 1 2 Halen üniversitede çalışıyor olup, doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Doçent 1 2 Halen üniversitede çalışıyor olup, doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Enerji Doçent 1 1 Halen üniversitede çalışıyor olup, doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doçent 1 1 Halen üniversitede çalışıyor olup, doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 2 Halen üniversitede çalışıyor olup, doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 2 Halen üniversitede çalışıyor olup, doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 2 Halen üniversitede çalışıyor olup, doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Doçent 1 1 Halen üniversitede çalışıyor olup, doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Doçent 1 2 Halen üniversitede çalışıyor olup, doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Doçent 1 1 Halen üniversitede çalışıyor olup, doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 2 1 Halen üniversitede çalışıyor olup, doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Halen üniversitede çalışıyor olup, doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 1 Üniversite Hastanesi Yoğun Bakımında en az 5 yıl deneyimi olup, doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olup, uyku bozukluğu laboratuvar deneyimi olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 1 Halen üniversitede çalışıyor olup, doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 1 Halen üniversitede çalışıyor olup, keratoplasti alanında deneyimli olmak ve intrakorneal halkalar ile ilgili çalışmaları olmak. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Doçent 1 1 Tıpta uzmanlık tüzüğüne göre uzman olmak ve ÜYTE (Tüp Bebek) sertifikasına sahip olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 1 Halen üniversitede çalışıyor olup, ürodinami konusunda eğitim almış olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 1 Halen üniversitede çalışıyor olup, doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 1 Halen üniversitede çalışıyor olup, doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji Doçent 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Vet. Biyokimyası Doçent 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Vet. Doğum ve Jinekoloji Doçent 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Veteriner Fakültesi Besin, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Vet. Besin, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Doçent 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Vet. Mikrobiyolojisi Doçent 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Vet. Cerrahisi Doçent 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bitki Koruma Doçent 1 1 Doçentliğini Entomoloji alanında almış olmak. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Eğitim Yönetimi alanında almış olmak. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Yakınçağ Tarihi alanında almış olmak. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Mat.ve Fen Bil.Eğitimi Biyoloji Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Doçent 1 1 Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim Alanında almış olmak. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Fransız Dili Eğitimi Doçent 1 1 Çağdaş Fransız Tiyatrosu alanında çalışmaları olmak. Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Cam fiber postların push-out dayanımları konusunda çalışmaları olmak. Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Asit Lazer Sistemi ve Kombine Sistemler ile ilgili çalışmaları olmak. Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasotik Toksikoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 3 2 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Vitiligo konusunda çalışmaları olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Dirençli acinetobacter enfeksiyonlarında risk faktörleri konusunda çalışmaları olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İnsülinomalarla ilgili çalışmaları olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İnfertilite konusunda çalışmaları olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Zihin kavramları alanında çalışmaları olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Çocuk Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi yan dal uzmanı olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Çocuk Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Bir üniversite hastanesinde çalışıyor olmak ve diyaliz alanında çalışmaları olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 1 2 Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak. Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Su Ürünleri ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 3 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Eğitim Yönetiminde doktora yapmış olup, akıllı tahta uygulamaları alanında çalışmaları olmak. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. Sosyal medya ve çok kültürlü eğitim alanında çalışmaları olmak.

13 Aralık 2018 - Akademik


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.