Sağlık Bakanlığı Proje Yönetimi Destek Birimine Uzman Alımı(13 Aralık 2012)

Proje Yönetimi Destek Birimine İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanı alınacaktır.

 


Proje Yönetimi Destek Birimine İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanı alınacaktır.

Proje Yönetimi Destek Birimine İstatistik Uzmanı alınacaktır.

Proje Yönetim Destek Birimine İzleme Değerlendirme Uzmanı alınacaktır.

Proje Yönetim Destek Birimine Performans...

 

Proje Yönetimi Destek Birimine İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanı alınacaktır.

Proje Yönetimi Destek Birimine İstatistik Uzmanı alınacaktır.

Proje Yönetim Destek Birimine İzleme Değerlendirme Uzmanı alınacaktır.

Proje Yönetim Destek Birimine Performans Yönetimi Uzmanı alınacaktır.


SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ KAPSAMINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM UZMANI ALIMI

 

Başvuru Kodu: İKYU

 

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (Dünya Bankası) bir ikraz temin etmiştir.

 

Bu İkraz kapsamında, Sağlık Bakanlığı Proje Yönetimi Destek Birimi (PYDB)nde istihdam edilmek üzere bir İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanı alınacaktır.

 

İstihdam edilecek İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanından; Değişim Yönetimi Uygulama Planının hazırlanmasında görev alması, İzleme Değerlendirme çalışmalarında görev alması,Değişimin kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalara insan kaynaklarına yönelik rapor içerikleri ile katkıda bulunması beklenmektedir.

 

Adayda Aranan Özellikler:

 

Danışman şu niteliklere sahip olacaktır;

 

Türkiyede en az dört yıllık eğitim veren veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; İşletme, İşletme mühendisliği, Endüstri mühendisliği, Siyasal Bilgiler Fakültelerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak ve İnsan Kaynakları Yönetimi alanında doktora veya yüksek lisans yapmış olmak.

 

KPDS/ÜDS 70 veya diğer dil sınavlarından (TOFEL vb.) KPDS/ÜDS 70 puanına eşdeğer puan almış olmak.

 

İngilizce dil belgesinin için son 3 (üç) yıl içinde alınmış olması.

 

MS Ofis Programlarını (Excel, Word, Powerpoint, MS Project 2010 vb.) iyi düzeyde kullanabilmek,

 

Seçme, yerleştirme, eğitim, kariyer planlama, yetenek yönetimi, performans yönetimi, motivasyon, ücretlendirme konularında deneyim sahibi olmak,

 

Herhangi bir kurumun değişim sürecinde insan kaynakları yönetim sisteminin oluşturulmasında proje lideri veya ekip üyesi olarak en az 2 yıl aktif görev yapmış olmak tercih sebebidir.

 

Doktora ya da yüksek lisans tezi, bir kurumun insan kaynakları sisteminin incelenmesi ve model geliştirilmesi ile ilgili olan adaylar konu ile ilgili 2 yıl deneyimli kabul edilecektir.

 

Adayların aşağıdaki eğitimleri almış olmaları kendileri için avantaj oluşturacaktır.

 

Risk Yönetimi

 

Proje Yönetimi Eğitimi (PMP)

 

Raporlama Teknikleri

 

Değişim Yönetimi Eğitimi

 

ADAYLARIN AYRINTILI OZGEÇMİŞLERİNİ EN GEÇ 19.12.2012 TARİHİ SAAT 18.00E KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN E-POSTA ADRESİNE GÖNDERMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR. BAŞVURULARDA İLGİLİ BAŞVURU KODUNUN BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

E-POSTA: [email protected]

 

YALNIZCA KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARA GERİ BİLDİRİM YAPILACAKTIR.

 

Proje Yönetimi Destek Birimine İstatistik Uzmanı alınacaktır.

 

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ KAPSAMINDA İSTATİSTİK UZMANI ALIMI

 

Başvuru Kodu: İU

 

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (Dünya Bankası) bir ikraz temin etmiştir.

 

Bu İkraz kapsamında, Sağlık Bakanlığı Proje Yönetimi Destek Birimi (PYDB)nde istihdam edilmek üzere bir İstatistik Uzmanı alınacaktır.

 

İstihdam edilecek İstatistik Uzmanından; İzleme Değerlendirme çalışmalarına destek vermesi, Değişim Yönetimi Süreci kapsamında gerçekleştirilecek paydaş analizi çalışmalarında aktif görev alması, Koordinatörlük ekibince talep edilen diğer analiz çalışmalarına katkı sağlaması beklenmektedir.

 

Adayda Aranan Özellikler:

 

Danışman şu niteliklere sahip olacaktır;

 

Türkiyede en az dört yıllık eğitim veren veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; İstatistik, Matematik Mühendisliği, Matematik, Fizik, İstatistik, Ekonometri ve Bilgisayar bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.

 

Analiz ve raporlama konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak.

 

KPDS/ÜDS yabancı dil testinden 60 puan almış veya KPDS/ÜDS yabancı dil sınavı dışındaki İngilizce sınavlarından (TOFEL vb.) KPDS/ÜDS 60 puanına eşdeğer puan almış olmak.

 

İngilizce dil belgesinin son 3 (üç) yıl içinde alınmış olması.

 

SPSS programını ileri düzeyde kullanabilmek

 

Nitel ve nicel araştırma teknikleri konusunda yetkin olmak.

 

MS Ofis Programlarını (Excel, Word, Powerpoint vb.) iyi düzeyde kullanabilmek

 

İstatistik alanında doktora ya da yüksek lisans tezi olan adaylar konu ile ilgili 2 yıl deneyimli kabul edilecektir.

 

Adayların aşağıdaki eğitimleri almış olmaları tercih sebebidir.

 

İzleme Değerlendirme Eğitimi

 

Risk Yönetimi

 

Proje Yönetimi Eğitimi (PMP)

 

Raporlama Teknikleri

 

ADAYLARIN AYRINTILI OZGEÇMİŞLERİNİ EN GEÇ 19.12.2012 TARİHİ SAAT 18.00E KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN E-POSTA ADRESİNE GÖNDERMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR. BAŞVURULARDA İLGİLİ BAŞVURU KODUNUN BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

E-POSTA: [email protected]

 

YALNIZCA KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARA GERİ BİLDİRİM YAPILACAKTIR.

 

Proje Yönetim Destek Birimine İzleme Değerlendirme Uzmanı alınacaktır.

 

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ KAPSAMINDA İZLEME DEĞERLENDİRME UZMANI ALIMI

 

Başvuru Kodu: İDU

 

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (Dünya Bankası) bir ikraz temin etmiştir.

 

Bu İkraz kapsamında, Sağlık Bakanlığı Proje Yönetimi Destek Birimi (PYDB)nde istihdam edilmek üzere bir İzleme Değerlendirme Uzmanı alınacaktır.

 

İstihdam edilecek İzleme Değerlendirme Uzmanından; Değişim Yönetimi Uygulama Planının hazırlanmasında görev alması, İzleme Değerlendirme Sisteminin oluşturulmasında görev alması, Koordinatörlükçe gerçekleştirilen organizasyon faaliyetleri kapsamında Organizasyon Değerlendirme Anketinin hazırlanmasında görev alması ve Değişimin kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalara rapor içerikleri ile katkıda bulunması beklenmektedir.

 

Adayda Aranan Özellikler:

 

Danışman şu niteliklere sahip olacaktır;

 

Üniversitelerin Endüstri ve İşletme Mühendisliği veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden lisans mezunu olmuş ve alanlarında yüksek lisans yapmış olmak.

 

Analiz ve Raporlama ile ilgili en az 3 yıl deneyimli olmak.

 

MS Ofis Programlarını (Excel, Word, Powerpoint, MS Project 2010 vb.) iyi düzeyde kullanabilmek

 

KPDS/ÜDS 70 veya diğer dil sınavlarından (TOFEL vb.) KPDS/ÜDS 70 puanına eşdeğer puan almış olmak.

 

İngilizce dil belgesinin son 3 (üç) yıl içinde alınmış olması,

 

Ülke genelinde bir projenin izleme değerlendirme sisteminin oluşturulması ya da sistem tasarımında ekip üyesi olarak en az 2 yıl aktif görev almış olmak tercih sebebidir.

 

Doktora ya da yüksek lisans tezi, bir sistemin incelenmesi ile ilgili olan adaylar konu ile ilgili 2 yıl deneyimli kabul edilecektir.

 

Adayların aşağıdaki eğitimleri almış olmaları kendileri için avantaj oluşturacaktır.

 

İzleme Değerlendirme Eğitimi

 

Risk Yönetimi

 

Proje Yönetimi Eğitimi (PMP)

 

Raporlama Teknikleri

 

Değişim Yönetimi Eğitimi

 

Yalın 6 Sigma Eğitimi

 

Etkili Sunum Teknikleri

 

Etkili İletişim Becerileri

 

Yeterlilikler:

 

Teknik ve idari rapor yazma bilgisine sahip,

 

Takım çalışmasına uyum becerisi gelişmiş,

 

İletişim yeteneği gelişmiş,

 

Risk öngörü becerisi gelişmiş

 

İyi gözlemleme yeteneği olan

 

Sağlıkta Dönüşüm Programında görev almış olan adaylar için bu deneyim avantaj oluşturacaktır.

 

ADAYLARIN AYRINTILI OZGEÇMİŞLERİNİ EN GEÇ 19.12.2012 TARİHİ SAAT 18.00E KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN E-POSTA ADRESİNE GÖNDERMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR. BAŞVURULARDA İLGİLİ BAŞVURU KODUNUN BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

E-POSTA: [email protected]

 

YALNIZCA KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARA GERİ BİLDİRİM YAPILACAKTIR.

 

Proje Yönetim Destek Birimine Performans Yönetimi Uzmanı alınacaktır.

 

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ KAPSAMINDA PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANI ALIMI

 

Başvuru Kodu: PYU

 

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (Dünya Bankası) bir ikraz temin etmiştir.

 

Bu İkraz kapsamında, Sağlık Bakanlığı Proje Yönetimi Destek Birimi (PYDB)nde istihdam edilmek üzere bir Performans Yönetimi Uzmanı alınacaktır.

 

İstihdam edilecek Performans Yönetimi Uzmanından; Değişim Yönetimi Uygulama Planının hazırlanmasında görev alması, İzleme Değerlendirme çalışmalarında görev alması ve Değişimin kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalara performans yönetimi sisteminin yeniden yapılandırılması ile ilgili rapor içerikleri ile katkıda bulunması beklenmektedir.

 

Adayda Aranan Özellikler:

 

Danışman şu niteliklere sahip olacaktır;

 

Tıp Fakültesi Mezunu olmak ya da Üniversitelerin Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Sağlık Kurumları Yönetimi veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden lisans mezunu olmak.

 

Performans Yönetimi konulu doktora veya tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

Seçme, yerleştirme, eğitim, kariyer planlama, yetenek yönetimi, performans yönetimi, motivasyon, ücretlendirme konularında deneyim sahibi olmak.

 

KPDS/ÜDS 70 veya diğer dil sınavlarından (TOFEL vb.) KPDS/ÜDS 70 puanına eşdeğer puan almış olmak.

 

İngilizce dil belgesinin son 3 (üç) yıl içinde alınmış olması.

 

MS Ofis Programlarını (Excel, Word, Powerpoint, MS Project 2010 vb.) iyi düzeyde kullanabilmek

 

Herhangi bir kurumda performans yönetimi sisteminin oluşturulmasında ekip üyesi olarak en az 1 yıl aktif görev almış olmak tercih sebebidir.

 

Doktora ya da yüksek lisans tezi, bir kurumun performans yönetimi sisteminin incelenmesi ya da model geliştirilmesi ile ilgili olan adaylar konu ile ilgili 2 yıl deneyimli kabul edilecektir.

 

Adayların aşağıdaki eğitimleri almış olmaları kendileri için avantaj oluşturacaktır.

 

Risk Yönetimi

 

Proje Yönetimi Eğitimi (PMP)

 

Raporlama Teknikleri

 

Değişim Yönetimi Eğitimi

 

Yeterlilikler:

 

İnsan Kaynaklarının tüm süreçlerine hakim

 

Liderlik yönü gelişmiş,

 

İlişki yönetimi konusunda kendini geliştirmiş

 

Takım çalışmasına uyum becerisi gelişmiş,

 

İletişim yeteneği gelişmiş,

 

Risk öngörü becerisi gelişmiş

 

İyi gözlemleme yeteneği olan

 

Eleştirel bakış açısına sahip

 

ADAYLARIN AYRINTILI OZGEÇMİŞLERİNİ EN GEÇ 19.12.2012 TARİHİ SAAT 18.00E KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN E-POSTA ADRESİNE GÖNDERMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR. BAŞVURULARDA İLGİLİ BAŞVURU KODUNUN BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

E-POSTA: [email protected]

 

YALNIZCA KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARA GERİ BİLDİRİM YAPILACAKTIR.

 

Sağlık Bakanı

 

Kurumsal Duyurular

 

Basında Sağlık

13 Ara 2012 - 08:37 - A Grubu


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?