Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Helikopter Pilotu Alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli helikopter pilotu alınacak. Başvurular 25-31 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli helikopter pilotu alınacak. Başvurular 25-31 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılacak.

1. GENEL HUSUSLAR
a) Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında Merkez Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre Sözleşmeli Pilot unvanında (657 sayılı DMK/4-B md.) Diyarbakır İl’ine 2 (iki), Van İl’ine  1(bir) olmak  üzere toplam 3(üç) Helikopter Pilotu alınacaktır. 
b)  Adaylara  atama  onayları  hariç  yapılacak  tüm  tebligatlar  ve  duyurular   www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.
c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.
d) İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu ve EK’ de sunulan  “Sözleşmeli Pilot  Nitelikleri”  formunu  sınava  getirmek  zorundadır.  Adaylar  Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki  bilgiler  yapılacak  işlemlere  esas  alınacak  olup,  beyan  edilen  yanlış  bilgilerden  adayın kendisi sorumlu olacaktır.)
e) Sözlü ve/veya uygulamalı sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde başvuruda bulunan adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.
f) Başvuruda bulunacak adaylar hakkında, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 1. maddesindeki; “ Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecek olup bu kapsamda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
2.  ADAYLARDA  ARANACAK  ŞARTLAR 

A- GENEL ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 5. maddesinde yazılı olan ilk atamada aranacak aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
1. Türk Vatandaşı olmak, 2. Sınavın son başvuru günü olan 31/12/2015 tarihinde 18 yaşını  tamamlamış  olmak, 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 5. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya tamamlamış sayılmak, 6. Ülke genelinde çalıştırılmayı ve tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek, 7. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak, 8. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek) 9. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

a) Teknik Özellikler (Helikopter)
1. Minimum 1000 saat helikopter uçuşu  bulunmak. [Tercihen S-70  veya  çift  motor helikopter  tip intibakı bulunmak.]
b) Sağlık Şartları
1. Sağlık şartları Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’ nın (ICAO) Annex1’ deki ve JAR FCL-3’ deki ticari pilot şartlarına uygun olmak. Adaylar SINIF 1-UÇUŞA ELVERİŞLİDİR sağlık kurulu raporunu, ilgili hastanelerden kendi imkânları ile temin edeceklerdir. (Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar sınava gelirken yanında getirmesi gerekmektedir.)

3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ: 

Adaylar, sözlü  ve/veya  uygulamalı  sınava katılmak amacıyla;  aşağıdaki  belgelerle birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.
a) Kimlik belgesi, b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, c) Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.) d) Belirtilen özel şartlara ait belgeler, e) EK’ de sunulan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri” başlıklı form 2 nüsha olarak doldurulacak olup, bir nüshası müracaat edilen birime teslim edilecek, diğer nüshası adayda kalacak olup sözlü ve/veya uygulamalı sınava gelirken yanında getirecektir. f)  Havacılıkla ilgili  kişisel tüm (sertifikalar,  kurs belgeleri  vs.) belgeleri  sözlü ve/veya uygulama sınavına gelirken aday yanında getirecektir.
Başvurular 25/12/2015 –  31/12/2015 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.  

4) SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ , YERİ VE KONULARI 

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Sözlü ve/veya uygulamalı  sınava  girmeye  hak kazananların,  sınav  yerleri  ve sınav  tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;
a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü, c) Genel yetenek ve genel kültürü, ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

5)  KESİN  BAŞARI  LİSTESİ 

a) Sözlü  ve/veya  uygulamalı  sınavda  aldıkları  puana  göre  en  yüksek  puandan  başlanarak sıralanacaktır. b) Puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır. c) Hesaplanan sıralamaya göre başarılı olan adayların ataması yapılacaktır.

6)  SONUÇLARA  İTİRAZ 

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

7) SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre tercihleri doğrultusunda yapılacaktır. b) Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır. c) Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir. ç) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
NOT: Sözleşmeli Pilot Nitelikleri Formu  www.egm.gov.tr adresinden link olarak paylaşılmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli helikopter pilotu alınacak. Başvurular 25-31 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılacak.

15 Ara 2015 - 09:17 - KPSS'siz


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?