10 Bin TL Maaşla Memur Alınıyor! İşte Başvuru Şartları

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI (YTB) tarafından YTB'den Yazılım ve Sistem Uzmanı sözleşmeli bilişim personeli giriş sınavı ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilana göre alınacak personellere 10 bin tl'den fazla maaş ödemesi yapılacak. İşte başvuru şartları...

Haber albümü için resme tıklayın

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI (YTB) tarafından YTB'den Yazılım ve Sistem Uzmanı sözleşmeli bilişim personeli giriş sınavı ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilana göre alınacak personellere 10 bin tl'den fazla maaş ödemesi yapılacak. İşte başvuru şartları...

I. GENEL BİLGİLER
Başkanlık, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavı ile 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alacaktır.

Sözleşmeli Bilişim Personelinin seçilmesi ve istihdam edilmesi 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği” uyarınca yapılacaktır.

Bu ilana ilişkin bütün bilgilendirmeler Başkanlık elektronik ağ adresi (www.ytb.gov.tr) üzerinden yapılacaktır.
Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

Başvuru esnasında istenen evrakların eksik olması ya da yetersiz bilgi içermesi durumunda yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla iletişime geçilebilecektir.

Adres: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,
Oğuzlar Mah. Mevlana Bul. No:145, 06520 Balgat/Çankaya/ANKARA

E-posta: [email protected]

Tel: +90 312 218 40 00

II. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartlara haiz olmak,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, askerliğe ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş veya sınav tarihi itibari ile en az bir sene daha askerliğini tehir etmiş olmak,
• Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,
• Sertifika istenmeyen ancak bilgi sahibi olması beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmek,
• Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

III. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI (NİTELİKLER)

A. Kıdemli Yazılım Uzmanı
• Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
• Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
• .NET/C#/ASP.NET üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 5 (beş) yıl deneyimli olduğunu belgelemek,
• Tercihen Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) - MCSA: Web Applications sertifikasına sahip olmak,
• Çok İyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
• Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Araçları (GIT, TFS) hakkında tecrübeye sahibi olmak,
• MSSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
• T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,
• Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping (ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,
• Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX, JQuery) konularında tecrübeye sahibi olmak,
• Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,
• DevOps, Continuous Integration ve Continuous Delivery süreçlerinde tecrübe sahip olmak,
• Kendo UI of Telerik veya DevExpress kütüphanelerinden en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,
• ASP.NET MVC ile çok kullanıcılı bir projede uygulama geliştirmiş olmak,
• .Net Core hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Web Api konusunda geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
• Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,
• Tercihen Docker Containers ve Microservices hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Yazılım takım liderliği yapabilecek bilgi ve deneyime sahip olmak,
• Bulut Uygulama hizmetleri (PaaS, SaaS, IaaS) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak öncelikli tercih sebebidir.

B. Yazılım Uzmanı
• Fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
• Bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
• .NET/C#/ASP.NET üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 3 (üç) yıl deneyimli olduğunu belgelemek,
• İyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
• Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Araçları (GIT, TFS) hakkında tecrübeye sahibi olmak,
• Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
• MSSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
• T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak,
• Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping (ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,
• Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX, JQuery) konularında tecrübeye sahibi olmak,
• Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,
• Tercihen DevOps, Continuous Integration ve Continuous Delivery süreçlerinde tecrübe sahip olmak.

C. Sistem Uzmanı
• Fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
• Sistem uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
• Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,
• Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,
• Windows Server, Hyper-V, Cluster yapılandırma, Active Directory, Exchange, Sharepoint, IIS, DNS, DHCP, Group Policy konularında kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak
• System Center Configuration Manager (SCCM) konfigurasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
• Powershell scripting konusunda konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
• Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
• İş sürekliliği veya felaketten kurtarma sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,
• Ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri güçlü, gelişmeye açık, araştırmacı, hızlı öğrenen ve sonuç odaklı çalışabilmek.

IV. BAŞVURULARIN YAPILMASI
Giriş sınavı başvuruları 24.06.2019 tarihinde saat 09:00’da başlayacak ve 08.07.2019 tarihinde saat 18:00’da sona erecektir. Başvurular, Başkanlığın https://basvuru.ytb.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü ve uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’inin ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için ataması yapılacak personel sayısının on katı kadar aday sınav için çağrılacaktır. (Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı × 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı × 0,30)])

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır.
Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birini tercih edebilecektir.

Her bir pozisyon için en yüksek puandan başlanarak “VII. Sözleşme Ücretleri” bölümünde verilen tabloda yer alan “Sınava Çağrılacak Aday Sayısı” sütununda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine 3 (üç) iş günü içerisinde Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler en geç 1 (bir) iş günü içerisinde Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir.
Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VI. SINAV

Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak, asıl aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.

Sınav konuları, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak bu ilanın “III. Başvuru Özel Şartları (Nitelikler)” bölümünde tanımlanan her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır.

Sınav yeri ve tarihleri Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Başkanlık aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Pozisyonlara göre alınacak kişi sayısı ve ücretler aşağıdaki tabloya göre uygulanacaktır.

VIII. SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sınavın sonuçları Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilân edilecektir.

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilân edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

24 Haz 2019 - 11:08 - Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

01

Talha - Bir özellik eksik olmuş,Alınacak kişinin ismi yazılmamış.......

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Haziran 11:08Anket KYK Borçları Silinsin Mi?