2018 KPSS Lisans Tarih ve Güncel Bilgiler Soruları ve Cevapları

2018 KPSS Lisans oturumları sona erdi ve birçok öğrenci sınavdan çıkar çıkmaz akılda kalan soruların cevaplarını tartışmaya başladı. Akıllarında kalan soruları sosyal medya hesaplarında ve ilgili forumlarda paylaşan memur adaylarının kimisi doğru cevap verdiği için sevindi, kimisi verdiği cevabın doğru olduğunu düşünerek yanlış cevap verdiğini öğrenince üzüldü. İşte 2018 KPSS Lisans Güncel Bilgiler ve Tarih soruları ve cevapları..

2018 KPSS Lisans oturumları sona erdi ve birçok öğrenci sınavdan çıkar çıkmaz akılda kalan soruların cevaplarını tartışmaya başladı. Akıllarında kalan soruları sosyal medya hesaplarında ve ilgili forumlarda paylaşan memur adaylarının kimisi doğru cevap verdiği için sevindi, kimisi verdiği cevabın doğru olduğunu düşünerek yanlış cevap verdiğini öğrenince üzüldü. İşte 2018 KPSS Lisans Güncel Bilgiler ve Tarih soruları ve cevapları..

2018 KPSS TARİH SORU VE CEVAPLARI

1/ Hanedan anlayışı sorusu:
HÜKÜMDAR ÖNCEDEN BELLİDİR.

2/ Selçuklunun mimariye kattığı:
KÜMBET

3/ Tımarın faydası değildir:
HASSA ASKERİ ( Devşirme)

4/ Küfi yazı, Şeyh Hamdullah, Hafız Osman hangi alanda:
HAT SANATI

5/ Vergiler Örfi Şeri diye neden ayrılır:
İKİLİ HUKUK

6/ Toprak sistemi sorusu:
VAKIF TOPRAKLARI

7/ Balkanlarda kalıcı olmak için hangisi yapılmadı:
ESNEK VERGİ UYGULAMASI

8/ Celali İsyanlarının sonucu değildir:
TIMARLI SİPAHİ SAYISI ARTAR

9/ III. Selim hangi alanda ıslahat yapmamıştır:
DİN ALANINDA

10/ Fikir Akımları eşleştirmesi yanlış olan:
SAİD HALİM PAŞA – BATICILIK yanlış kendisi İslamcıdır.

11/ Atatürkün sözü:
MONDROSLA İLGİLİ

12/ ABD li general Harbourdun gelme nedeni:
ERMENİLERİN MANDA TALEBİ

13/ Lozan’a ara verildiği sırada muhalefetin baskısıyla…:
SEÇİMLERİN YENİLENME KARARI

14/ Atatürk’ün Rum sındığı dediği savaş:
BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESİ

15/ Saltanat ve Hilafetin kaldırılmasının ortak sonucu:
TBMM’nin ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK

16/ 1929 Krizi sonrası Türkiyede…:
DEVLETÇİLİĞE GEÇİLDİ

17/ Atatürk dönemi açılan okul:
ANKARA HUKUK

18/ İstiklal mahk özellikleri hangisi yoktur:
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ FAALİYET GÖSTERMİŞTİR. ( İstiklal mahk Cumhuriyet dönemindede kurulmuştur.)

19/ Kuvayımilliyenin olumsuzlukları sonucu..:
DÜZENLİ ORDUYA GEÇİLMESİ

20/ Sevk ve İskan Kanunu ( 1915 tehcir Kanunu):
ANADOLUNUN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK

21/ Balta Limanı Antlaşma sorusu:
TARIM ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİNİN ARTIRILMASI

22/ Hatay konusu:
DIŞ İŞLERİ BAKANI TEVFİK RÜŞTÜ ARAS

23/ 1909 Kanunuesasi değişikliği ile hangisi olmamıştır??????
PADİŞAHIN MECLİSİ AÇIP KAPATMA YETKİSİ KALDIRILMIŞTIR ( sınırlandırılmıştır kaldırılmadı)

24/ Demokrat Partinin devamı Ragıp Gümüşpala nın kurduğu:
ADALET PARTİSİ

25/ Almanya hangi savaşta Yunanistana saldırdı.:
II. DÜNYA SAVAŞI

26/ SSCB nin dağılmasının ardından Azerbaycan ve Gürcistan ile yapılan enerji anlaşmalarının amaçları.:????
RUSYANIN ETKİNLİĞİNİ AZALTMAK
Bağımsız devletlerin gücünü artırmak

27/ Kabotaj Kanunu ile ilgili soru:
DENİZ TİCARETİ

GÜNCEL SORULARI

1/ Mehmet Akif İstiklal Marşını nerede yazdı:
TACEDDİN DERGAHI

2/ 2018 Mayısta ölen ünlü Tarihçi:
BERNARD LEWİS

3/ Hamletin yazarı:
SHEAKSPEARE

4/ SOY AĞACI

5/ Türkçe konuşan ülkeler birliğinin kurucu üyesi değil:
ÖZBEKİSTAN

6/ Mayıs ta kutlanan UNESCO somut olmayan miras:

HIDIRELLEZ

DİĞER TARİH VE COĞRAFYA SORULARI

KPSS 2018 TARİH SORULARİ
1.Kurulusunda Ragıp Gümüşpalanin rol aldığı parti hangisidir?
Adalet partisi
2.Mehmet Akif’in istiklal marşını yazdığı yer?
Taceddin Dergahı
3.Buyuk Selçukluların İslam medeniyetine getirdiği yenilik?
Kümbet mimarisi
4.Ataturk döneminde en uzun süre dışişleri bakanlığı yapan ve Hatay meselesinin çözümünde etkisi olan kişi?
Tevfik Rüştü Aras
5.Almanyanin Yunanistani işgaliyle ilişkilendirilen savaş?
2.Dunya Savaşı
6.Kuvayi milliyenin kaldırılma nedeniDuzenli orduya geçiş
7.Ataturkun Rum Sindigi diye nitelediği savaş nedir?
Büyük Taarruz(Başkomutanlık)
8.Ataturkun çaresizce teslim olmakti diye nitelediği olay?
Mondros mütarekesi
9.Egitim sağlık gibi giderlerin karşılanması ve buradaki kişilerin maaşlarının ödenmesi için ayrılan toprak?
Vakıf toprak
10.Kabotaj sistemi ne ile ilgilidir?
Denizcilik
11.3.Selim hangi alanda yenilik yapmamıştır?
Din
12.Halifelik ve saltanatın birlikte kaldırılma nedeni ne olabilir?
TBMM yi tek egemen güç kılmak
13.Timar sisteminin bozulmasıyla hangisi meydana gelmemiştir?
Sipahi sayısında artış
14.General Harbourd Anadolu’ya gelip Mustafa Kemal ile hangi konuda görüşmüştür?
Manda
15.1929 ekonomik bunalimiyla ülkenin kendi içine dönük yapılanma izlemesi Atatürk’ün hangi ilkesiyle ilgilidir?
Devletçilik
16.İslam öncesi Türk yönetimiyle ilgili hangisi yanlıştır?
Kimin hükümdar olacağı önceden bellidir
17.Balkanlarda Osmanlı’nın hristiyan halk ile ilgili zorluk çekmeme sebeplerinden biri olamaz?
Gayrimuslimleri avarız vergisinden muaf tutmak
18.Hafiz Osman in da içinde bulunduğu rika salis gibi çeşitleri olan sanat nedir?
Hat Sanatı
19.Asagidaki akımlardan hangisi yanlış eşleştirilmiş tır?
Sait Halim batıcılık
20.Lozan görüşmeleri kesintiye uğradığında 2.gorusmelete kadar bazı kesimlerin tepkisiyle hangisi yapılmıştır?
Milletvekili seçimleri
21.Hangisi Atatürk zamanında yapılan bir gelişmedir?
Ankara Hukuk Mektebi
22.Kanuni Esası ile ilgili olmayan madde hangisidir? Cevap yok
23.Osmanlida vergilerin örfi ve seri diye ayrılma sebebi nedir?
Hukukta birlik olmaması(Doğru yanıt)
24.Hangisi Türk dili konuşan TİKA kurucu üyesi değildir?
Özbekistan
25.1921 Anayasasından sonra kaç anayasamız olmuştur?
3
26.Azerbaycan Kars Gürcistan boru hattının yapımı ne ile ilgilidir?
Rusya’nın etkinliğini kırmak
Türkiye’nin etkinliğini artırmak
Bağımsız devletler topluluğunu guclendirmek
27.Balta Limanı antlaşması ile birlikte hangisi yaşanmamıştır?
Tarımda üretim düşüşü
28.İstiklal mahkemeleri ile ilgili hangisi söylenemez?
29.Turkiyenin ilk milli parkı nedir?
Yozgat çamlığı
30.Hangisi GAP projesi ile ilidkilendirilemez?
Deriner barajı
31.Turkiyede bitki çeşitliliğinin fazla oluşu neye avantaj sağlamıştır?
Aricılık
32.Turkiyede endemik bitki türünün bol olması ne ile ilgilidir?
İklim kuşakları ve yer şekilleri
33.Turkiyede son zamanlarda zeytincilik teki gelişme ne ile iliskilendirilemez?
Sulama
34.Turkiyedeki nüfus politikalarında hangi dönemde nüfusu artırmaya yönelik politika uygulanmıştır?
1965-80
35.Turkiyede sanayiciligin geliştiği yerler arasında hangisi daha az öneme sahiptir?
Samsun
36.Hsngi gölde su ürünleri ile ilgili daha çok verim elde edilir?
Eğirdir
37.Hangi akarsu kaynağını iç Anadolu’dan alıp kuzey güney yöndeki sıradağlar arasından dökülmez?
Dalaman
38.Haritada gösterilen bölümlerin hangisinde kıyı kumullarina rastlama olasılığı düşüktür?
Doğu Karadeniz
39.Turkiyede yaylacılık faaliyetlerine daha çok nerede rastlanır?
Orta Toroslar

40.Asagida koordinatları verilen yerlerin hangisi Türkiye sınırları içindedir?
41.Hatitada gösterilen yerlerin hangisi masif arazilere girmez?
42.Rezervi Türkiye’de en az olan kaynak hangisidir?
Asfaltit
43.Hangisinde yersekilleri sebebiyle yol yapım maliyeti yüksektir?
3 ve 4
44.Unesco somut olmayan kültürel mirasa alınan ve doğanın canlanisini bereketi simgeleyen kutlama nedir?
Hıdırellez
45.Mgk nin gündemini kim belirler?
Cumhurbaşkanı
46.Olmak ya da olmamak sözü ile ünlü olan ve Hamlet adlı oyunun sahibi?
Shakespeare
47.E devlette 2018 yılında popüler olan uygulamanın ismi nedir?
Alt üst soy
48.Yuce divanda yargılama kararını kim verir?
TBMM
49.Ergin olmak anayasada ne ile ilişkilendirilir?
Yaş ile
50.Amirin verdigi emirin kanuna aykırı olduğu ile ilgili madde anayasada hangi bölümde yer alır?
Kanunsuz Emir
51.2018 yılında vefat eden ünlü tarihçinin ismi ?
Bernard Lewis
52.Bir hakkın kazanılmasında gerekli özenin gösterilmesine rağmen kişide var olan bilgisizliği ifade eden kavram nedir?
İyiniyet
53.Belediye kurulması ile ilgili hangi ifadeler doğrudur?
İlçede belediye kurulması zorunludur
Nüfusu 5000 üzeri yerlerde belediye kurulur

Kaynaklar;
KariyerMemur

KPSScafe.com.tr | Ankara

23 Tem 2018 - 08:14 - KPSS Sorularıgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

03

Elcan - ben kac gundur uyuyamiyorum minik leyla gozumun onunden getmir kac gundur agliyorum ar olsun boyle insalara idam Allah askina idam

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 23 Temmuz 08:14
02

Dilara - Yav çok kolaydı sınav keşke biraz calissaymisim

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 23 Temmuz 08:14


Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?