Samsun Terme SYDV Personel Alımı(18 Eylül 2012)

T.

 

 

T.C. TERME KAYMAKAMLIĞI

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

 

BAŞKANLIĞI

 

PERSONEL ALIM İLANI

 

Terme Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen niteliklerde...

 

 

T.C. TERME KAYMAKAMLIĞI

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

 

BAŞKANLIĞI

 

PERSONEL ALIM İLANI

 

Terme Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen niteliklerde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile 16.04.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar uyarınca 4 adet personel alınacaktır. Adaylarda aranacak şartlar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ :

 

İŞİN SÜRESİ : Belirsiz Süreli Sözleşmeli ( 2 ay deneme süreli )

 

İSTENİLEN İŞ GÜCÜ SAYISI : 4 ( Dört )

 

PERSONELİN NİTELİĞİ / ÜNVANI : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 3 ( Üç ) adet,

 

Büro Görevlisi 1 ( Bir ) adet.

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR :

 

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

 

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

 

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

 

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

 

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

 

6- Adli sicil kaydı bulunmamak

 

7- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak.

 

8- Üniversitelerin en az 4 yıllık fakülteleri ve dengi okullarının her bir ünvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

 

9- Son 2 yıl geçerliliği olan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS 2011-2012) P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

 

10- Görevini devamlı olarak yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak, her türlü coğrafi ve iklim koşullarında görev yapabileceğini ve her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak olan Sağlık Kurul Raporu ( Mülakattan sonra işe alınması kesinleşen adaylardan alınacaktır.)

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR :

 

1- Vakfa alınacak olan personellerden 1 (bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ünvanı ile istihdam edilecek personel Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları arasından seçilecektir.

 

2 (iki) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ünvanı ile istihdam edilecek personel Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları arasından seçilecektir

 

Büro Görevlisi ünvanı ile istihdam edilecek olan 1 ( bir ) adet personelin Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları arasından seçilecektir.

 

2- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

 

3-İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak ve Bilgisayar sertifikasına sahip olmak ( tercih nedenidir )

 

4- Terme sınırları içerisinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.

 

5- Aktif olarak araç kullanacağından altı ay içerisinde en az B sınıfı sürücü belgesi alınacaktır.

 

İŞE ALINACAK PERSONEL TABLOSU :

 
SIRA

ALINACAK

SAYISI

MÜLAKATA

 

NO

PERSONEL

 

GİRECEK KİŞİ

ARANAN NİTELİKLER

 

 

 

SAYISI

 

1

BÜRO GÖREVLİSİ

1

3

Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları arasından seçilecektir.

2

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ

1

3

Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları arasından seçilecektir.

3

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ

2

6

Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji , Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları arasından seçilecektir

 

 

 

 

 

 


 

 


MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANANLARDAN İSTENEN BELGELER :

 

1- Nüfus kayıt örneği

 

2- Başvuru dilekçesi, (özgeçmiş, varsa iş deneyimleri, ikametgah adresi ve iletişim bilgileri dilekçede yer alacak).

 

3- İşe alım sürecindeki KPSS P3 sınav sonuç belgesi

 

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

 

5- Varsa sürücü belgesi fotokopisi

 

6- Diploma veya Mezuniyet Belgesi

 

7- Adli sicil kaydı belgesi

 

8- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmuş ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge

 

9- Varsa daha önce çalıştığı yerden almış olduğu referans mektubu

 

10- Varsa Bilgisayar yeterlilik belgesi ( diploma, sertifika veya kurs belgesi )

 

11- Sadece mülakata girecek olan adayların 5 iş günü içinde evraklarını tamamlamaları istenecektir. Belirlenen sürede evraklarını teslim etmeyenler veya eksik teslim edenler mülakat haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

 

12- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan yada yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER :

 

1- Başvuruda bulunacak adaylar 17/09/2012 - 30/09/2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinden online olarak başvurabileceklerdir. Bu tarihten sonra yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

2- KPSS şartı bulunan bu kadrolara, ilan sonucunda alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı toplamı olan 12 kişi geçerli 2011 veya 2012 KPSS P3 puanı ile başvurunun yapıldığı alana göre, kendi içinde, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

 

3- Mülakat sınavında adayların Bilgisayar, Proje, yabancı dil bilgisi, Sürücü belgesi ile kendini ifade yeteneği, Muhakeme gücü, özgüveni, ikna kabiliyeti, genel yetenek ve genel kültür, sosyal diyalog ve iletişim becerisi gibi kriterler dikkate alınacaktır.

 

4- Başvuran adaylar, her bir pozisyon için KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak, alınacak personel sayısının 3 katı aday Mülakata çağrılacaktır.

 

5- Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi Terme Kaymakamlığı internet sitesinden (www.terme.gov.tr) duyurulacak; ayrıca Terme Hükümet Konağı ve Vakıf Başkanlığının ilan panosunda yayınlanacaktır.

 

6- Vakıf Başkanlığınca oluşturulacak Mülakat Komisyonu tarafından her bir unvan için belirlenen sayı kadar asil personel ve alınacak personel kadar da yedek aday seçimi yapılacak olup, Mütevelli Heyetinin onayından sonra sözleşme imzalanacaktır.

 

9- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakla serbesttir.

 

10- Verilen süre içerisinde başvurmayan, başvurup süresi içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek adayın ataması yapılabilecektir.

 

DİĞER HUSUSLAR :

 

1- Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu konuda 16.02.2012 tarih ve 2012/1 karar nolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasları doğrultusunda hareket edilecektir.

 

2- Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

 

3- Vakfımız Mütevelli Heyetince istenilen niteliklerde müracaat eden aday tespit edilmemesi durumunda personel alımı yapılmayacaktır.

 

SINAVIN İLANI, BAŞVURULARIN ALINMASI, YERİ VE ZAMANI

 

SINAV İLANI :

 

17/09/2012 -30/09/2012 tarihleri arasında Hükümet Konağı Panosu, Terme Kaymakamlığı Web sitesi (www.terme.gov.tr) ve işkura gönderilerek ilan edilecektir.

 

BAŞVURU :

 

17/09./2012-30/09/2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr, http://appext.aile.gov.tr/vakiilan /Giris.aspx Web adreslerinden online olarak başvuracaklardır.

 

SINAVIN ŞEKLİ VE YERİ :

 

Başvurular arasından 04/10/2012 tarihi mesai saati bitimi saat 16:00ya kadar özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı evrakları vakfa teslim edenlerden, alınacak personel sayısının 3 katı personel 2011-2012 KPSS P3 puan sıralamasına göre mülakata çağrılacaktır. 05/10/2012 tarih ve saat: 10:00da Kaymakamlık Makamında mülakat (sözlü) yapılacaktır.

 

MÜRACAAT TARİHİ, YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ :

 

Müracaat Tarihi : 17/09/2012-30.09.2012

 

Müracaat Yeri : Terme Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

 

Terme SYDV : 0362.876.33.46

 

0362.876.28.27

 

Online başvuru adresi : http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr, http://appext.aile.gov.tr/vakiilan /Giris.aspx

18 Eyl 2012 - 15:27 - SYDVgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?