TÜBİTAK BİLGEM Personel Alım İlanı

TÜBİTAK birimlerine çeşitli branşlarda personel alımı yapılacak

TÜBİTAK BİLGEM SİBER GÜVENLİK ENSTİTÜSÜ
İlan No: TBTK.BİLGEM.SGE.2014-1
1)İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
1.1.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.1/ AR-GE Personeli: Siber Güvenlik Enstitüsünde yürütülen projelerde;
Linux sistemlerde dijital adli analiz süreçlerini işletmek,
Windows sistemlerde dijital adli analiz süreçlerini işletmek,
Adli analiz araçlarının geliştirmek,
İnternet ve web uygulamaları geliştirmek,
Elektronik devrelerde arka kapı (Truva atı, backdoor) tespit projesi için yapılacak analizlere ortam oluşturmak,
Sızma Testi gerçeklemek,
Siber Güvenlik eğitim araçlarını geliştirmek,
Mobil cihaz tehditlerini ve güvenlik önlemlerini araştırmak, Mobil cihaz güvenlik eğitimlerini hazırlamak,
üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 10 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli
1.2.ReferansKodu:TBTK.SGE.2014-1.2 /AR-GEPersoneli:SiberGüvenlik
Enstitüsünde yürütülen projelerde;
Devrelerde arka kapı aranması esnasında kullanılmak üzere yan kanal (GüçElektromanyetikZaman) analizi çalışmaları yapmak,
Gömülü sistemlerin güvenlik analizlerini yapmak,
Lazer vb. cihazlarla devrelerin davranışları değiştirerek analiz etmek,
PCB seviyesinde tersine mühendislik analizlerini gerçekleştirmek
üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli
1.3.ReferansKodu:TBTK.SGE.2014-1.3 /AR-GEPersoneli:SiberGüvenlik
Enstitüsünde yürütülen projelerde;
Matematik Modelleme, Sistem Tasarımı ve Tehdit, Saldırı, Karşı önlem kavramlarına ilişkin çalışmalar yürütmek,
Yazılım Güvenlik Değerlendirme ve Tersine Mühendislik uygulamalarını yapmak,
üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli
1.4.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.4 / AR-GE Personeli: Siber Güvenlik Enstitüsünde yürütülen projelerde;
Sistem Tasarımı ve Gerçekleştirmesi,
Yazılım Mimarilerinin Değerlendirilmesi, Yazılım Test ve Değerlendirme, Tersine Mühendislik,
Bilişim sistemi altyapı servislerinin yönetimi (Postfix, FTP, SVN, Firewall,
Switch, IPS, Apache Web Sunucular), Linuxişletim sistemlerinin
yönetimi,
alanlarından birinde çalışmak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli
1.5.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.5 / AR-GE Personeli: Siber Güvenlik Enstitüsünde yürütülen projelerde;
Uygulama Sızma Araçlarını Geliştirmek,
Otomatik Sıkılaştırma Araçlarını Geliştirmek,
üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
1.6.ReferansKodu:TBTK.SGE.2014-1.6/AR-GEPersoneli:SiberGüvenlik
Enstitüsü'nde yürütülen projelerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi geliştirmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
1.7.ReferansKodu:TBTK.SGE.2014-1.7/AR-GEPersoneli:SiberGüvenlik
Enstitüsü'nde yürütülen projelerde;
Bilgi güvenliği risk analizlerini gerçekleştirmek,
Bilgi güvenliği yönetim süreçlerini geliştirmek,
Bilgi güvenliği kontrollerini geliştirmek,
üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
1.8.ReferansKodu:TBTK.SGE.2014-1.8/AR-GEPersoneli:SiberGüvenlik
Enstitüsü'nde yürütülen projelerde; Açık Kaynak Kodlu yazılımlar ile Linux/Unix tabanlı sistemlerin kurulum, bakım ve yönetimini yapmak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
1.9.ReferansKodu:TBTK.SGE.2014-1.9/AR-GEPersoneli:SiberGüvenlik
Enstitüsü'nde yürütülen projelerde aşağıda belirtilen işlemleri yapmak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir:
Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),
Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve
IEEE 802.1X ağ teknolojilerinin kurulumu ve yönetimi,
Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewalls
donanımlarının kurulması ve yönetimi.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
2)ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR
2.1.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.1 / AR-GE Personeli:
a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar
Mühendisliği bölümü birini bitirmiş olmak,
b)Aşağıda tanımlanan maddelerden biri kapsamında değerlendirilmek üzere;
Linux İşletim Sisteminde İleri Seviyede Uzmanlık, Dijital Adli Analiz Süreçlerinde Hakimiyet, Dijital Adli Analiz Araçlarına Hakimiyet, İşletim Sistemleri Temellerine Hakimiyet, Dosya Sistemleri Konusunda Uzmanlık, Doküman Üstveri Konularında Uzmanlık, Veri Kurtarma Konusunda Uzmanlık, Betik Dillerine Hakimiyet,
Windows İşletim Sisteminde Uzmanlık, Dijital Adli Analiz Süreçlerinde Hakimiyet, Dijital Adli Analiz Araçlarına Hakimiyet, İşletim Sistemleri Temellerine Hakimiyet, Dosya Sistemleri Konusunda Uzmanlık, Doküman Üstveri Konularında Uzmanlık, Veri Kurtarma Konusunda Uzmanlık, Betik Dillerine Hakimiyet,
C, C++, Java Dillerinde Uzmanlık, Yazılım Modelleme Konusunda Uzmanlık, Dijital Adli Analiz Süreçlerinde Hakimiyet, Dijital Adli Analiz Araçlarına Hakimiyet, Dosya Sistemleri Konusunda Uzmanlık, Doküman Üstveri Konularında Uzmanlık, Veri Kurtarma Konusunda Uzmanlık, Betik Dillerine Hakimiyet,
İnternet ve web uygulamaları geliştirmek konusunda deneyim sahibi, HTML5, CSS3, JQuery, JavaScript, CSS, Ajax konularına hakim, PHP ve PHP ile birlikte kullanılan frameworkler üzerinde çalışmış, MySql veya PostgreSQL ile uygulama geliştirmiş, Object Oriented Programlama (OOP) ve MVC mimarisine hakim, Eclipse geliştirme ortamını kullanmış ve hata ayıklama konusunda tecrübeli, Python ve Django kullanmış olmak tercih sebebidir.
İleri seviyede C/C++ biliyor olmak, Orta seviyede C#, JAVA biliyor olmak, Interprocess communication konusunda bilgi sahibi olmak, Network konusunda bilgi sahibi olmak, Temel işletim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak (process, thread, , semaphore, mutex, shared library, static library),
Web teknolojilerine hakim , Tercihen PHP ya da JAVA dillerinde web uygulamaları geliştirmiş, Windows işletim sistemi yönetim deneyimi olan (servisler, yama yönetimi, önemli registry yapılandırmaları), Windows etki alanı yönetimi konularına hakim (Windows Domain, grup politikaları, Aktif Dizin yönetimi), Tercihen Linux yönetimi konusunda deneyimli, Tercihen .NET platformunda yazılım geliştirmiş,
Web uygulamaları geliştirmiş (PHP ya da JAVA), Javascript Kütüphanelerine hakim (jquery ya da benzeri), Prime Faces, GWT gibi araçlar ile görsel arayüz geliştirebilen, En yaz bir betik diline hakimiyet, (python ya da bash)
C/C++, JAVA ve Objective-C programlama dili bilgisi, Android ve iOS uygulama geliştirme tecrübesi, Android ve iOS uygulama sızma testi tecrübesi, Mobil işletim sistemi temelleri ve güvenlik özelliklerine hakimiyet, Betik dillerine hakimiyet, *NIX türevi işletim sistemleri ile rahat çalışabilme, Tersine mühendislik tecrübesi, ARM Assembly bilgisi,AOSP ile çalışma ve işletim sistemi modifikasyonu tecrübesi.
2.2.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.2 / AR-GE Personeli:
a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi
b)Aşağıda belirtilen konularda;
Gömülü sistemler konusunda bilgi sahibi olmak (Mikro denetleyici, FPGA, ASIC),. Tasarım yapmış olmak tercih sebebidir.
Analiz yapabilecek seviyede MATLAB, JAVA, C vb. yazılım dillerinden en az birini kullanabilmek,
Sinyal işleme konusunda bilgi sahibi olmak,
Temel Kriptoloji bilgisine sahip olmak.
2.3.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.3 / AR-GE Personeli:
a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Fizik, Matematik bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Aşağıda belirtilen konularda bilgi sahibi olmak;
Matematik Modelleme, Sistem Tasarımı ve Tehdit, Saldırı, Karşı önlem,
Yazılım Test Değerlendirme ve Tersine Mühendislik.
2.4.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.4 / AR-GE Personeli:
a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Aşağıda tanımlanan maddelerden biri kapsamında değerlendirilmek üzere;
Yazılım Geliştirme Modelleri, Nesne Tabanlı Yazılım Geliştirme, Windows İşletim Sistemi ve C, C++, JAVA geliştirme dilleri Konularında bilgi sahibi olmak,
Yazılım Mimarileri, Yazılım Test ve Değerlendirme, Tersine Mühendislik Konularında bilgi sahibi olmak,
Bilişim sistemi altyapı servislerinin yönetimine hakim (Postfix, FTP, SVN, Firewall, Switch, IPS, Apache Web Sunucular) , Linux işletim sistemlerinin yönetimi konusunda bilgi sahibi (tercihen RedHat), Tercihen PHP diline iyi derecede hakim olmak.
2.5.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.5 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği bölümü bitirmiş olmak,
b) Aşağıda belirtilen konularda bilgi sahibi olmak;
Yazılım geliştirme tecrübesi,
Web uygulaması geliştirme tecrübesi,
Betik dillerine hakimiyet,
Tercihen çevik yöntemlerle çalışma tecrübesi,
Tercihen güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsü (Secure SDLC) hususunda bilgi ve tecrübe sahibi.
2.6.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.6 / AR-GE Personeli:
a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Aşağıda belirtilen konularda;
C++, Java ya da Php tecrübe sahibi olmak,
İş süreçlerine (örneğin yedekleme süreci, aktif dizin kullanıcı oluşturma) yatkın olmak.
2.7.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.7 / AR-GE Personeli:
a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Risk analizi, risk yönetimi, iş süreçleri konularında bilgi sahibi olmak.
2.8.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.8 / AR-GE Personeli:
a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik, Fizik, Fen Edebiyat Fakültesi Bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Aşağıda belirtilen konularda;
Linux İşletim Sisteminde Uzmanlık,
İşletim Sistemleri Temellerine Hakimiyet,
Açık Kaynak Yazılımlara Hakimiyet,
Temel TCP/IP ve Ağ Bilgisi,
Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewalls donanımları hakkında kurulum ve yönetim bilgisine sahibi olmak,
Tercihen CCNA sertifikasına sahip olmak.
2.9.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.9 / AR-GE Personeli:
a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik, Fizik Bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Aşağıdaki belirtilen konularda;
Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Güvenlik Duvarları (Firewalls) hakkında kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,
c)Tercihen (1) CCNA ve (2) Microsoft® Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Servet® 2008 ve üzeri sertifikalara sahip olmak,
3)ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).
c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
e)Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.
10.000
Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + ------------------------------------------------------------------------- > 3,20
üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80 ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır.
Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4'lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.
f)Yabancı Dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak
(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

IELTS

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı*

65

61

6,0

173

500

B

C

C

*: Bu ilandaki tüm pozisyonlar için aynı yabancı dil koşulu geçerlidir.

KPDS

ÜDS

YDS

IELTS

TOEFL IBT

TOEFL CBT

TOEFL PBT

FCE

CAE

CPE

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

İnternational English Language Testing System

Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test

Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test

Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test

First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

4)BAŞVURU SÜRECİ

a)Adaylar www.bilgem.tubitak.gov.tradresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

b)Başvuruların en geç 15/12/2014 günü saat 17:00'ye kadar yapılması gerekmektedir.

c)Eksik bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

d)Süreçle ilgili tümgelişmeduyuruları Merkezimizin web sayfasında

(www.bilgem.tubitak.gov.tr)ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.

e)Mülakat komisyonu gerekli gördüğü durumlarda yazılı sınav yapabilir. Başvuruda Referans Kodunun belirtilmesi şarttır. Referans Kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

f)İletişim: [email protected]

g)Referans kodlarında belirtilen her bir aday için; "3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesinde belirtilen şartı sağlayan başvurular arasında en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısın 3 katı aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylarda mülakata çağrılacaktır.

h)Adaylar en fazla iki adet Referans kodlu pozisyona başvurabilecektir, ikiden fazla Referans kodlu pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.BİLGEM.YTE.2014-1 1) İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

1.1. Referans Kodu: TBTK.YTE.2014-1.1/ AR-GE Personeli: Yazılım geliştirme projelerinde;

Analiz, tasarım, kodlama, birim ve entegrasyon faaliyetleriyle ilgili olarak kendine verilen görevleri yerine getirmek,

Yazılım birimlerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) Ve geçerleme faaliyetlerinde görev almak,

Gerçekleşmesinde görev aldığı yazılım birimlerine ilişkin olarak doğrulama ve geçerleme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek,

Sorumlu olduğu yazılım kodu ile birlikte veya yazılım koduna ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak,

Kendisine atanan yazılım birimlerine ilişkin yeterlilik testleri ve kabul-muayene faaliyetlerine yerinde destek vermek,

Kendisine atanan yazılım birimlerinin kesintisiz ve en etkin şekilde kullanımına yönelik olarak kullanıcılara yerinde destek vermek,

Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu eğitimleri sağlamak,

Görevinin gerektirdiği diğer yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 12 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Proje yöneticisi tarafından verilen ve yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek.

Sorumlu olduğu yazılım birimlerine ilişkin üretilmesi gereken her türlü analiz, mimari ve detaylı tasarım, kodlama, test, vb. faaliyetleri gerçekleştirmek, ilgili dokümantasyonları hazırlamak,

Yazılım birimlerinin entegrasyon, sistem ve kabul testleri ile gözden geçirme faaliyetlerinde görev almak,

Mimari tasarımını geliştirmek ve yönetmek,

Genel tasarım ve detaylı tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak kendine verilen görevleri yerine getirmek,

Veri erişimi ve entegrasyonuna ilişkin standartları belirlemek ve bu standartların uygulamasını yaygınlaştırmak ve denetlemek,

Sorumlu olduğu yazılım birimlerinin kesintisiz ve en etkin şekilde kullanımına yönelik olarak kullanıcılara yerinde destek vermek,

Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu teknik bilgileri sağlamak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 5

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Müşteri ihtiyaçlarına göre mevcut sistem(ler)i incelemek, geliştirilecek sisteme yönelik gereksinimleri toplamak, coğrafi veri ihtiyaçları analizi yapmak, yapılan çalışmaların dokümantasyonunu gerçekleştirmek,

Belirlenecek coğrafi veri ihtiyaçlarına göre coğrafi veri tabanı tasarımı yapmak, coğrafi verilerin temini için resmi kurumlarla / özel şirketlerle gereken koordinasyonu sağlamak, teknik ve idari satınalma faaliyetlerine ilişkin dokümanları hazırlamak, yazışmaları yapmak,

Temin edilecek coğrafi verileri tasarlanan coğrafi veritabanına aktarmak,

Coğrafi veriler üzerinde geliştirilecek uygulamaların ihtiyaç analizini yapmak, coğrafi verilerin sunumu, analizi ve raporlamasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek,

Geliştirilecek sistemde coğrafi verilerin güncellenmesi, veritabanına aktarılması ve uygulamaların kullanımı konusunda eğitim vermek,

Geliştirilecek sistemle ilgili destek hizmetlerini vermek ve yazılım, veritabanı ve veri güncellemelerini yapmak,

Coğrafi veri temalarına ilişkin ulusal ve uluslararası standartları araştırmak,

Geliştirilecek olan yazılımlar için test plan ve prosedürlerini hazırlamak, testleri gerçekleştirmek ve sonuçlarını raporlamak,

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama alanında teknolojik gelişmeleri takip etmek,

Temel CBS ve harita bilgisi konularında eğitim ve destek faaliyetlerinde bulunmak,

üzere; Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Projeler kapsamında Müşteri Kurumlar ve potansiyel kullanıcılar ile ortak çalışarak ihtiyaçlarını analiz etmek,

Müşteri ihtiyaçlarından hareket ederek müşteri ile yakın çalışarak yazılım ve sistem gereksinimlerini tanımlamek,

Yazılım ve sistemlerin teknik olarak doğrulanma ve geçerlenmesinde görev almek,

Gereksinimlerle yazılım modülleri arasındaki çift taraflı izlenebilirlikleri tanımlamek,

Dünya genelindeki iyi örnekleri araştırmak, Gerektiğinde saha ziyaretleri gerçekleştirmek, İdare / Müşteri ortamında çalışmak,

İş Paketi Lideri tarafından verilen ve görev aldığı proje kapsamında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek,

İzleme kapsamına alınacak tıbbi cihaz ve kozmetik ürün gruplarının ve bu grupların yaygınlaştırma önceliklerinin belirlenmesi, izleme seviyelerinin (tekil, kutu, paket vb.) belirlenmesi işlemlerini yapmak,

Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerinin takip ve izlemesine yönelik sistemlerde kullanılabilecek izleme teknolojilerini araştırmak,

Yukarıda belirtilen konular hakkında dokümantasyonu eksiksiz hazırlamak,

üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

2.1. Referans Kodu: TBTK.YTE.2014-1.1/ AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,

b)Aşağıda belirtilen konularda;

Nesne yönelimli analiz ve tasarım konusunda en az 1 yıl deneyimli (okul projeleri dahil) olmak,

En az 1 projede (okul projeleri dahil) Java ile çok katmanlı uygulama geliştirmiş olmak,

JAVA ile yazılım geliştirme konusunda en az 1 yıl deneyim sahibi (okul projeleri dahil) olmak,

İlişkisel veritabanı yönetim sistem(ler)i (RDBMS) konusunda deneyim sahibi olmak,

Spring Uygulama Geliştirme Çatısı, Javascript dili ve çatıları (AngularJS, Bootstrap, jQuery, vb.), SOA, SOAP, REST, UML, Oracle, Hibernate, Scrum; tasarım, geliştirme, derleme araçları ve ortamları (IntelliJ IDEA, Enterprise Architect, Git, Ant, Maven, Jenkins, Bamboo,) ile ilgili tecrübeler ve tasarım örüntüleri (MVC, Factory, vb.), big data, NoSQL hakkında bilgi artı olarak değerlendirilecektir.

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen

bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,

b)Y.Lisans mezunu adayların 4 yıl ve üzeri, Lisans mezunu adayların 5 yıl ve üzeri,

mesleki tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. Doktora mezunlarında deneyim

koşulu yoktur.

c)Aşağıda belirtilen;

UML ve veri modelleme konuları başta olmak üzere yazılım mühendisliği CASE araçları hakkında deneyim sahibi olmak ve bu alandaki gelişmeleri takip ediyor olmak,

Web teknolojileri (JSF ve PrimeFaces, Adobe Flex, HTML, CSS, Javascript, vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,

Uygulamalar arası etkileşimler ve akışlara ilişkin teknolojik altyapı ve yazılım yaklaşımları hakkında deneyim sahibi olmak,

JPA, Hibernate ve diğer ORM mekanizmaları konularında tecrübe sahibi olmak,

SQL ve Oracle PL/SQL hakkında tecrübe sahibi olmak.

Orta katman (middleware) ürünleri (Websphere, Weblogic, JBoss, vb.) üzerinde web servisleri tasarım ve geliştirme tecrübesine sahip olmak,

Yazılım mimarileri ve mimari şablonlar (architectural patterns, Views and Beyond vb gibi) konuları ile Yazılım mimarisi değerlendirmek,

yöntemleri (ATAM, SAAM, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

SOA mimarisi ile geliştirilmiş en az 1 projede görev almış olmak, bu kapsamda, BPM kavramları ve uygulamaları ile ESB mekanizmaları ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,Kurumsal yazılım geliştirme projelerinde kalite (fonksiyonel olmayan) gereksinimlerini geliştirmiş ve yönetmiş olmak.

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen

bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, JeolojiMühendisliği, Maden Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama

b)Aşağıda belirtilen;

Temel haritacılık konularında deneyim sahibi olmak,

Kamu kurumlarının CBS faaliyetleri alanında deneyim sahibi olmak,

İlişkisel veritabanı yazılımları üzerinde coğrafi veri yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

Yaygın kullanılan masaüstü ve sunucu CBS yazılımlarının kullanımı konusunda, Mekansal analizler ve modelleme konusunda deneyim sahibi olmak,

Coğrafi veri temalarına yönelik veri modelleme, kavramsal veritabanı tasarımı konularında deneyim sahibi olmak,

ISO, INSPIRE, TUCBS, OGC, Birlikte Çalışabilirlik gibi ulusal ve uluslararası coğrafi standartlar hakkında bilgi sahibi olmak.

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen

bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği

b)Aşağıda belirtilen konularda;

Sistem ve yazılım gereksinimlerini projelerde tanımlamış ve yönetmiş olmak,

Gereksinimler üzerinde etki analizleri (proje kapsamı, bütçesi ve süresi üzerindeki etkiler) gerçekleştirmiş olmak

Çevik yazılım geliştirme yöntemlerinden Scrum hakkında deneyim sahibi olmak,

Sistem ve yazılım gereksinimlerinin değerlendirme, doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinde görev almış olmak,

BPM kavramları ve uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak,

Farklı seviyelerde yer alan gereksinimler (müşteri / yazılım / sistem / arayüz gereksinimleri vb.) arasında ve gereksinimler ile tasarım ögeleri, kaynak kodlar ve test prosedürleri arasında izlenebilirlik modelleri kurmuş ve yönetmiş olmak,

Dokümantasyon ve sunum teknikleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

Ürün takip ve izleme sistemleri (İTS vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

Ürün sınıflandırma standartları (GMDN, CPNP, UNSPSC, SUT vb.) ve kodlama standartları (UDI vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

e)Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + ------------------------------------------------------------------------- > 3,20

üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80 ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır.

Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4'lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.

f)Yabancı Dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

IELTS

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı 1*

65

61

6,0

173

500

B

C

C

Sınav Puanı 2**

70

70

6,5

190

520

B

C

C

*: Bu ilandaki tecrübe koşulu aranmayan tüm pozisyonlar için "Sınav Puanı 1" koşulu geçerlidir.

**: Bu ilandaki tecrübe koşulu aranan tüm pozisyonlar için "Sınav Puanı 2" koşulu geçerlidir.

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

International English Language Testing System

Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test

Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test

Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test

First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

4) BAŞVURU SÜRECİ

a)Adaylar www.bilgem.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

b)Başvuruların en geç 15/12/2014 günü saat 17:00'ye kadar yapılması gerekmektedir.

c)Eksik bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

d)Süreçle ilgili tüm gelişme duyuruları Merkezimizin web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.

e)Mülakat komisyonu gerekli gördüğü durumlarda yazılı sınav yapabilir. Başvuruda Referans Kodunun belirtilmesi şarttır. Referans Kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

f)İletişim: [email protected]

g)Referans kodlarında belirtilen her bir aday için; "3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesinde belirtilen şartı sağlayan başvurular arasında en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısın 3 katı aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylarda mülakata çağrılacaktır.

h)Adaylar en fazla iki adet Referans kodlu pozisyona başvurabilecektir, ikiden fazla Referans kodlu pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BİLGEM TEKNOLOJİ TRANSFER VE SANAYİLEŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI

İlan No: TBTK.BİLGEM.TTSBY.2014-1 1) İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

1.1.Referans Kodu: TBTK.TTSBY.2014-1.1/ AR-GE Personeli: Baskılı devre imalat süreçlerinde yer alan laminasyon, pozlama, kimyasal aşındırma, fırçalama, kaplama operasyonlarında, ilgili muayene çalışmalarında ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesinde görev almak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

1.2.Referans Kodu: TBTK.TTSBY.2014-1.2 / AR-GE Personeli: Sistem projelerinin doğrulama ve geçerleme faaliyetleri kapsamında, ilgili projenin test planlarının hazırlanması, test senaryolarının oluşturulması, test ortamının tasarlanması, gerektiğinde test otomasyonun yapılması, testlerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların raporlanması, test süreçlerinin iyileştirilmesi çalışmalarının gerçekleştirilmesinde görev almak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

1.3.Referans Kodu: TBTK.TTSBY.2014-1.3/ AR-GE Personeli: Geliştirme çalışmaları esnasında ortaya çıkan ve koruma altına alınması gereken fikri mülkiyetlerin tespit edilmesi, koruma altına alınacak mülkiyetlerin tescili ile ilgili çalışmaların yürütülmesi, ticari potansiyeli olan mülkiyetlerle ilgili değerleme çalışmalarının yürütülmesi, teknoloji transferi kapsamında fikri mülkiyetleri pazarlama ve lisanslama faaliyetlerinin yürütülmesi konularında görev almak üzere tecrübeli Ar- Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

2.1.Referans Kodu: TBTK.TTSBY.2014-1.1/ AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Kimya Mühendisliği, Kimya

b)Yüksek Lisans mezunu adayların 4 yıl ve üzeri, Lisans mezunu adayların 5 yıl ve üzeri, mesleki tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. Doktora mezunlarında deneyim koşulu yoktur.

c)Ofis programlarını etkin kullanabiliyor olmak.

2.2.Referans Kodu: TBTK.TTSBY.2014-1.2 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

b)Yüksek Lisans mezunu adayların 4 yıl ve üzeri, Lisans mezunu adayların 5 yıl ve üzeri, mesleki tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. Doktora mezunlarında deneyim koşulu yoktur.

c)Nesne tabanlı programlama dillerine hakim olmak, test otomasyon tecrübesine sahip olmak, sanallaştırma altyapısına hakim olmak, uluslararası test standartları hakkında bilgi sahibi olmak.

2.3.Referans Kodu: TBTK.TTSBY.2014-1.3 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Temel Bilimler veya Mühendislik Fakülteleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Yüksek Lisans mezunu adayların 4 yıl ve üzeri, Lisans mezunu adayların 5 yıl ve üzeri, mesleki tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. Doktora mezunlarında deneyim koşulu yoktur.

c)Temel bilimler ve mühendislik bilimlerinde genel bilgi ve deneyime sahip olmak, uygulamalı ve ticari odaklı Ar-Ge çalışmalarında bulunmuş olmak, fikri mülkiyet yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, pazar araştırma ve teknoloji değerleme çalışmalarında bilgi sahibi olmak, teknoloji transferi konusunda bilgi ve deneyim sahip olmak.

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

e)Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + --------------------------------------------------------- > 3,20

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80 ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır.

Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4'lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.

f)Yabancı Dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

IELTS

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı 1*

65

61

6,0

173

500

B

C

C

Sınav Puanı 2**

70

70

6,5

190

520

B

C

C

*: Bu ilandaki tecrübe koşulu aranmayan tüm pozisyonlar için "Sınav Puanı 1" koşulu geçerlidir.

**: Bu ilandaki tecrübe koşulu aranan tüm pozisyonlar için "Sınav Puanı 2" koşulu geçerlidir.

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

International English Language Testing System

Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test

Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test

Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test

First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

4. BAŞVURU SÜRECİ

a)Adaylar www.bilgem.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

b)Başvuruların en geç 15/12/2014 günü saat 17:00'ye kadar yapılması gerekmektedir.

c)Eksik bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

d)Süreçle ilgili tüm gelişme duyuruları Merkezimizin web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.

e)Mülakat komisyonu gerekli gördüğü durumlarda yazılı sınav yapabilir. Başvuruda Referans Kodunun belirtilmesi şarttır. Referans Kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

f)İletişim: [email protected]

g)Referans kodlarında belirtilen her bir aday için; "3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesinde belirtilen şartı sağlayan başvurular arasında en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısın 3 katı aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylarda mülakata çağrılacaktır.

h)Adaylar en fazla iki adet Referans kodlu pozisyona başvurabilecektir, ikiden fazla Referans kodlu pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BİLGEM KALİTE YÖNETİMİ

İlan No: TBTK.BİLGEM.KY.2014-1 1) İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

1.1. Referans Kodu: TBTK.KY.2014-1.1 / AR-GE Personeli: Kalite Yönetiminde;

Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki ulusal ve uluslararası kalite yönetim standartları doğrultusunda, ilgili süreçlerin oluşturulmasını, uygulanmasını, etkinliğini, güncel tutulmasını, denetimini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

BİLGEM'de uygulanmakta olan süreçler, süreç varlıkları ve süreçlerin birbiri ile olan ilişkilerini tanımlamak ve güncelliğini sağlamak,

Kalite, süreçler ve kalite kayıtları açısından BİLGEM kurumsal hafızasının oluşmasını ve devamlılığını sağlamak,

üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

2) ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

2.1. Referans Kodu: TBTK.KY.2014-1.1 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi aşağıda belirtilen

bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Bilgisayar Mühendisliği,Elektrik-Elektronik Mühendisliği,Endüstri

Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Bölümü, İstatistik Bölümü.

b)Aşağıda belirtilen konularda;

CMMI (Yetenek Olgunluk Modeli, ISO 9001, AQAP 2110, AQAP 160, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15288 standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Sistem ve yazılım geliştirme yaşam döngüsü modelleri ve sistem/yazılım geliştirme faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak,

Süreç iyileştirme çalışmalarında yer almış ve Proje Kalite Güvence konusunda bilgili olmak.

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

e)Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + -------------------------------------------------------- > 3,20

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80 ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır.

Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4'lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.

f)Yabancı Dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

IELTS

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı

65

61

6,0

173

500

B

C

C

KPDS

ÜDS

YDS

IELTS

TOEFL IBT

TOEFL CBT

TOEFL PBT

FCE

CAE

CPE

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

International English Language Testing System

Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test

Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test

Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test

First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

4) BAŞVURU SÜRECİ

a)Adaylar www.bilgem.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

b)Başvuruların en geç 15/12/2014 günü saat 17:00'ye kadar yapılması gerekmektedir.

c)Eksik bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

d)Süreçle ilgili tüm gelişme duyuruları Merkezimizin web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.

e)Mülakat komisyonu gerekli gördüğü durumlarda yazılı sınav yapabilir. Başvuruda Referans Kodunun belirtilmesi şarttır. Referans Kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

f)İletişim: [email protected]

g)Referans kodlarında belirtilen her bir aday için; "3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesinde belirtilen şartı sağlayan başvurular arasında en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısın 3 katı aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylarda mülakata çağrılacaktır.

h)Adaylar en fazla iki adet Referans kodlu pozisyona başvurabilecektir, ikiden fazla Referans kodlu pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır

BİLGEM İŞ GELİŞTİRME, PROGRAM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI

İlan No: TBTK.BİLGEM.İGPTYBY.2014-1

1)İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

1.1.Referans Kodu: TBTK.İGPTYBY.2014-1.1/ AR-GE Personeli: SAP Sistem Analisti olarak görevlendirilecek, BİLGEM'de uygulanmakta olan SAP yazılımında iş gereksinimlerinin analizini yapmak, test senaryoları oluşturmak ve testleri gerçekleştirmek, kullanıcı taleplerini yerine getirmek, eğitim vermek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

1.2.Referans Kodu: TBTK.İGPTYBY.2014-1.2 / AR-GE Personeli: Sistem ve ağ ile ilgili görev yapan uzmanların koordinasyonunu sağlamak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

1.3.Referans Kodu: TBTK.İGPTYBY.2014-1.3/ AR-GE Personeli: BİLGEM'de uygulanmakta olan SAP yazılımında proje açık konularının takibini ve analist ekibinin koordinasyonunu sağlamak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

1.4.Referans Kodu: TBTK.İGPTYBY.2014-1.4/ AR-GE Personeli: SAP Sistem Analisti olarak BİLGEM'de uygulanmakta olan SAP yazılımında iş gereksinimlerinin analizini yapmak, test senaryoları oluşturmak ve testleri gerçekleştirmek, kullanıcı taleplerini yerine getirmek, eğitim vermek üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

2)ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

2.1.Referans Kodu: TBTK.İGPTYBY.2014-1.1/ AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İşletme Mühendisliği

b)Temel SAP bilgisine sahip olmak.

2.2.Referans Kodu: TBTK.İGPTYBY.2014-1.2 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği

b)Yüksek Lisans mezunu adayların 4 yıl ve üzeri, Lisans mezunu adayların 5 yıl ve üzeri, mesleki tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. Doktora mezunlarında deneyim koşulu yoktur.

c)Tercihen sunucu sistemleri ve ağ sistemleri ile uğraşan bir takımı yönetmiş olmak.

2.3.Referans Kodu: TBTK.İGPTYBY.2014-1.3 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak,

b)Yüksek Lisans mezunu adayların 4 yıl ve üzeri, Lisans mezunu adayların 5 yıl ve üzeri, mesleki tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. Doktora mezunlarında deneyim koşulu yoktur.

c)SAP modülleri ile çalışmış olmak.

2.4.Referans Kodu: TBTK.İGPTYBY.2014-1.4 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

c)SAP Proje Yönetimi (PS), Malzeme Yönetimi (MM), Finansal Kaynak (FI) modüllerinden birinde çalışmış olmak.

3)ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

e)Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + ------------------------------------------------ > 3,20

üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80 ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır.

Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4'lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.

f)Yabancı Dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

IELTS

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı 1

65

61

6,0

173

500

B

C

C

Sınav Puanı 2**

70

70

6,5

190

520

B

C

C

*: Bu ilandaki tecrübe koşulu aranmayan tüm pozisyonlar için "Sınav Puanı 1" koşulu geçerlidir.

**: Bu ilandaki tecrübe koşulu aranan tüm pozisyonlar için "Sınav Puanı 2" koşulu geçerlidir.

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

International English Language Testing System

Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test

Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test

Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test

First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

4)BAŞVURU SÜRECİ

a)Adaylar www.bilgem.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

b)Başvuruların en geç 15/12/2014 günü saat 17:00'ye kadar yapılması gerekmektedir.

c)Eksik bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

d)Süreçle ilgili tümgelişmeduyuruları Merkezimizin web sayfasında

(www.bilgem.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.

e)Mülakat komisyonu gerekli gördüğü durumlarda yazılı sınav yapabilir. Başvuruda Referans Kodunun belirtilmesi şarttır. Referans Kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

f)İletişim: [email protected]

g)Referans kodlarında belirtilen her bir aday için; "3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesinde belirtilen şartı sağlayan başvurular arasında en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısın 3 katı aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylarda mülakata çağrılacaktır.

h)Adaylar en fazla iki adet Referans kodlu pozisyona başvurabilecektir, ikiden fazla Referans kodlu pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

TÜBİTAK BİLGEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.BİLGEM.BTE. 2014-1

1)İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

1.1.Referans Kodu: TBTK.BTE.2014-1.1/ AR-GE Personeli: Bilişim Teknolojileri Enstitüsü'nde yürütülen projelerde; Elektronik Devre Tasarımı, Gömülü yazılım, Elektronik Kontrol, Elektronik Donanım, Test, Müşteri ilişkileri, Doküman hazırlama, Proje saha çalışmaları, Donanım üzerinde koşacak yazılımları devre kartlarına aktararak test etmek, Doğrulama faaliyetlerinin sonuçlarını raporlamak ve analiz etmek, Devre kartlarında hata düzeltmesi yapmak, Düzeltici faaliyetlerin sonuçlarını raporlamak ve analiz etmek, Gerektiğinde müşteri kurumlarda yapılan iş ve süreç analizlerine katılmak. Donanım üzerinde koşan algoritmaları hazırlamak ve test etmek, Donanım alt bileşenleri ve test düzeneklerini hazırlamak ve çalışır tutmak, Analog ve sayısal devre tasarımı yapmak ve Devrelerin test ve doğrulamasını gerçekleştirmek, Matlab dilini kullanarak, algoritma geliştirmek, uygulamak veya test yöntemlerini gerçekleştirmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 10 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

1.2.Referans Kodu: TBTK.BTE.2014-1.2 / AR-GE Personeli: Bilişim Teknolojileri Enstitüsü'nde yürütülen projelerde; Elektronik Kontrol, Elektronik Devre Tasarımı, Gömülü Yazılım, Yazılım ve Test, Algoritma geliştirme, Çoklu ortam sistemleri işlerinde görev almak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

1.3.Referans Kodu: TBTK.BTE.2014-1.3/ AR-GE Personeli: Bilişim Teknolojileri Enstitüsü'nde yürütülen projelerde; Yazılım Geliştirme, Algoritma geliştirme, Yazılım Test uygulamaları, Yazılım İsterleri, İşletim sistemleri, Görüntü İşleme, Konuşma ve Doğal Dil İşleme Konuları, Çoklu ortam uygulamaları, Çoklu ortam veri işleme, Ağ ve Sistem Yönetimi, Veri Depolama, Ağ Güvenliği, Ağ Donanımları konfigürasyon ve Yönetimi, Sistem Bakımı, Veri sıkıştırma işlerinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 10 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

1.4.Referans Kodu: TBTK.BTE.2014-1.4 / AR-GE Personeli: Bilişim Teknolojileri Enstitüsü'nde yürütülen projelerde; Yazılım Geliştirme, Algoritma Geliştirme, RF Mikro Dalga Sistemleri Tasarım sorumlusu, Sayısal ve Analog Devre Tasarımı, Elektronik Donanım, Sistem ve Devre Tasarımı işlerinde görev almak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

1.5.Referans Kodu: TBTK.BTE.2014-1.5 / AR-GE Personeli: Bilişim Teknolojileri Enstitüsü'nde yürütülen projelerde; Kalite ve Konfigürasyon, Alt Yüklenici ilişkileri sorumlusu, Test, Doküman Hazırlama, gözden geçirme faaliyetleri, Ölçüm ve raporlama, Geliştirme, entegrasyon ve test sürecinde konfigürasyon yönetimi yapmak, Konfigürasyon, kalite ve süreç yönetim araçlarını kullanmak, yönetmek ve destek vermek, Dokümantasyon hazırlamak ve kontrol etmek, Kalite faaliyetlerine katılmak ve kontrol etmek, Gerektiğinde müşteri kurumlarda yapılan iş ve süreç analizlerine katılmak Proje isterlerinin takibi ve raporlama faaliyetlerini takip etmek, Konfigürasyon, kalite ve süreç yönetimi ile birlikte faaliyet göstererek projelerin ortak ihtiyaçlarını takip etmek, Sualtı telefonu projelerinde kullanılan satın alma listelerini ve ilgili dokümantasyonu güncel tutmak ve kontrol etmek işlerinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

1.6.Referans Kodu: TBTK.BTE.2014-1.6 / AR-GE Personeli: Bilişim Teknolojileri Enstitüsü'nde yürütülen projelerde; Mekanik Tasarım Sorumlusu, Mekanik elemanların üretim resimlerini çizip üretimini takip etmek, Malzeme temini işini takip etmek, Doğrulama faaliyetlerinin sonuçlarını raporlamak ve analiz etmek, Mekanik testlerde görülen hataların düzeltmesi yapmak, Düzeltici faaliyetlerin sonuçlarını raporlamak ve analiz etmek, Gerektiğinde müşteri kurumlarda yapılan iş ve süreç analizlerine katılmak işlerinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

2)ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

2.1.Referans Kodu: TBTK.BTE.2014-1.1/ AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen

bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Elektronik Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisi

b)Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması;

Olasılık Teorisi, Lineer Cebir gibi temel matematik konularında bilgili olmak,

Tercihen Makine Öğrenmesi, Örüntü Tanıma, Yapay Sinir Ağları, Grafik Modeller konularından bir veya birkaçında bilgi sahibi olmak,

Tercihen Sayısal Sinyalİşleme, Konuşma İşleme, İstatistiksel Sinyal İşleme/Rasgele Süreçler, Tespit ve Kestirim Teorisi konularından bir veya birkaçında bilgi sahibi olmak,

Java, C, C#, veya C++ dillerinin en az birisinde tecrübe sahibi olmak,

Olasılık, Makine Öğrenme, Örüntü Tanıma, Kısa Süreli Sinyal Analizi gibi konularda teorik ve pratik bilgiye sahip olmak,

Dijital filtreler tasarım ve testi konusunda bilgi sahibi olmak,

Görüntü İşleme, Konuşma İşleme, Örüntü Analizi, İşaret İşleme konularının bir veya bir kaçında tecrübe sahibi olmak,

RISC, MIPS, DSP, ARM, Xilinx, Altera tabanlı mimarilerin biri veya birkaçı ile tasarım ve uygulama konusunda deneyimli ve en az bir proje tamamlamış olmak,

Embedded RTOS'lar hakkında bilgi sahibi olmak,

Embedded Linux işletim sistemi üzerinde geliştirme yapmış olmak,

Analog ve sayısal devreler ve devre elemanları konusunda bilgi sahibi olmak,

Sayısal işaret işleme, akustik ve haberleşme konusunda deneyim sahibi olmak,

PLC üzerinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

Akıllı ulaşım sistemleri ve standartları konusunda tecrübe sahibi olmak,

Gömülü Sistemler yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

Haberleşme sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

Mikro işlemci ve mikro kontroller tabanlı donanım geliştirmede bilgili olmak,

Yazılım ve donanım entegrasyonu ve doğrulama konusunda bilgili olmak,

Yurtiçi/yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

Uzun süreli saha çalışmalarında görev almasına engel bir durumu bulunmamak,

B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

2.2.Referans Kodu: TBTK.BTE.2014-1.2 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Elektronik Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisi

b)Y.Lisans mezunu adayların 4 yıl ve üzeri, Lisans mezunu adayların 5 yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. Doktora mezunlarında deneyim koşulu aranmamaktadır.

c)Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması;

AWR, ADS, CST, HFSS veya benzeri simülasyon araçlarında tecrübeli olmak,

PCB çizim programlarından en az birini kullanmak,

RF / mikrodalga alanlarında çalışmış olmak,

Kart şema ve baskı devre çizebilmek (Altium Designer),

Signal integrity,EMI/EMC ve power distribution konul

21 Kas 2014 - 10:47 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )