YÖK Sözleşmeli Bilişim Personeli ve Uzman Alım İlanı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN   657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE BİLİŞİM PERSONELİ VE UZMAN ALINACAKTIR.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

 

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE BİLİŞİM PERSONELİ VE UZMAN ALINACAKTIR.

 

Bilişim Personeli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesi ile bu maddeye...

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

 

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE BİLİŞİM PERSONELİ VE UZMAN ALINACAKTIR.

 

Bilişim Personeli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2010 veya 2011 KPSSP3 (B) Grubu puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 sayılacaktır.) alınacak bilişim personeli sayısının on (10) katı aday arasından, uzman personel ise "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın Ek 2.maddesinin (c) fıkrası uyarınca belirlenen on (10) katı aday arasından Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirilecektir.

 

I. BAŞVURU ŞARTLARI A.GENEL ŞARTLAR

 

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak ve 35 yaşından gün almamış olmak.

 

Bilişim Personeli İçin;

 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

 

B-ÖZEL ŞARTLAR (BİLİŞİM PERSONELİ İÇİN)

 

KADRO UNVANI

ALINACAK PERSONEL ADEDİ

TEMİN EDİLECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR

ÖDENECEK ÜCRET (BRÜT)WEB TABANLI JAVA İLE YAZILIM GELİŞTİRME DE İLERİ SEVİYEDE YAZILIM UZMANI

3

1. İlişkisel veritabanlan üzerinde çalışan Java/J2EE ile program geliştirme konusunda deneyimli olmak. 2. UML 2.0 - Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında deneyimli olmak. 3. JSP/ Servlet , Struts , Spring, Spring MVC ve ORM (en az birinde Hibernate , IBATIS) araçlarında iyi derecede deneyimli olmak. 4. SOA - Service Oriented Architecture ( soap , wsdl , xml , xslt , xsd ) ve Web teknolojileri (DHTML, XHTML, CSS, Javascript , Ajax ) konularında deneyimli olmak. 5. Java/J2EE uygulama geliştirme araçlarında ( Eclipse , CVS, SVN vb.) ile uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak. 6. Unit test, performans testleri, refactoring , nesneye yönelik prensipler, tasarım kalıpları konularında deneyimli olmak. 7. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak. 8. J2EE platformu ve uygulama sunucusu ( Oracle Weblogic , Apache Tomcat , GlassFish gibi) kullanarak uygulama geliştirmiş olmak. 9. Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu konularında deneyimli olmak, 10. Oracle veritabanı ve PL/SQL konularında deneyimli olmak. 11. Jasperreport raporlama araçlarında deneyimli olmak. Tercihen; 1. Java tabanlı Portal çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak. 2. Oracle Business Intelligence aracında bilgi sahibi olmak.

5922,58TL


1. Genel olarak Linux veya Unix işletim sistemleri kurulumu, yönetimi ve güvenliği konularında deneyimli olmak.

2. Oracle 10g/11g sistemlerini Linux ortamında RAC ve ASM kullanarak kurma, optimize etme, patch uygulama tecrübesi olmak.

3. Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veritabanı yönetmiş olmak.

4. Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalleştirme hakkında ileri dercede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. İleri derecede SQL ve PL/SQL bilmek.

6. Veritabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde Audit ayarlarını düzenleme konularında bilgi sahibi olmak.

7. Veritabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek.

8. Oracle için tahsis edilen disk ortamında nesneler düzeyinde disk optimizasyonları yapabilmek.

9. Oracle FRA/Redo log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

10. Oracle LogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak.

11. Oracle veritabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak.

12. Linux düzeyinde Oracle Import/Export, Data Pump Import/Export ve RMAN scripleri yazmış ve Linux Crontab'a entegre etmiş olmak.

13. Genelde Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak, özelde Oracle veri güvenliği konularında politikalar oluşturmak, izlemek, kaydetmek konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen

1. Veritabanı yönetimi sistemleri konusunda eğitim almış olmak.

2. Oracle OCA ve/veya OCP sertifikalarına sahip olmak.

VERİ TABANI YÖNETİCİSİ

5922,58TL

1

3. Oracle Standby Server veya Oracle DataGuard kurulumu yapmış ve işletmiş olmak.

1. Microsoft Sunucu İşletim sistemleri kurulumu, yönetimi ve güvenliği konularında deneyimli olmak.

2. Active Directory benzeri dizin servisleri ve Windows Server Sistem etki alanlarının (domain) ve kullanıcı hesaplarının tasarlanması, kullanıcı profilleri. politikalarının belirlenmesi kurulumu ve yönetilmesi konularında deneyimli olmak.

3. Log/günlük toplama ve yönetim sistemlerin kurulumunu ve yönetimini yapmış olmak.

4. Sunucu ve ağ sanallaştırma sistemleri ve yazılımlarının kurulum, yönetim ve optimizasyonları konularında deneyimli olmak.

5. Web, Proxy server vb. sistem mimarilerinin tasarımı, kurulumu ve yönetilmesi konularında deneyimli olmak.

6. Dosya, klasör, yazıcılar, uygulamalar, veritabanı, web siteleri gibi erişilen nesnelerin oluşturulması kurulumu ve yönetilmesi konularında deneyimli olmak.

7. Ağ topolojisinin tasarımı, yönlendirme (routing), IP adresleme, isim çözümleme sistemleri (DNS,), sanal özel ağlar (VPN), uzaktan erişim sistemleri (RAS), NAT benzeri sistemlerin tasarlanması, kurulumu ve yönetimi konularında deneyimli olmak.

8. Kaynaklara olan erişimin kontrolü ve denetlenmesi, sistemlerin tasarımı, kurulumu ve yönetilmesi konularında bilgi sahibi olmak.

9. Kimlik doğrulama (Authentication) ve Yetkilendirme (Authorization) tasarımı ve yönetilmesi konularında deneyimli olmak.

Tercihen

1. Microsoft Sertifikalı Bilgi Teknolojileri Uzmanı (MCITP - Microsoft Certified IT Professional) sertifika sahibi olmak.

2. CCNA (Cisco Certified Network Associate) (Cisco Sertifikalı Network Uzmanı) sertifikasyon sahibi olmak.

3. Microsoft, Unix veya Linux gibi farklı platform ve sistemler arasındaki uyumluluğun ve haberleşmenin sağlanması konularında deneyimli olmak.

4. Şifreleme (Encryption) ve şifreli haberleşme altyapısının tasarlanması konularında deneyimli olmak.

5. PKI, IPSec benzeri güvenlik sistemlerinin tasarlanması konularında deneyimli olmak.

6. Saldırı tespit sistemleri ve güvenlik duvarları için kuralların tanımlanması, kurulması ve yönetim konularında deneyimli olmak.

7. Veri depolama sistemleri (diskler, NAS, SAN) kurulum ve yönetimi konularında deneyimli olmak.

8. Cluster ve NLB (Network Load Balancing) benzeri hataya karşı tolerans sağlayan sistemlerin kurulum ve yönetim konularında deneyimli olmak.

SİSTEM-AG YÖNETİCİSİ

5922,58TL

1

9. Yedekleme ve geri dönme sistemlerinin ilgili donanım ve yazılımlarının kurulumu ve yönetimi konularında deneyimli olmak
KADRO UNVANI

ALINACAK PERSONEL ADEDİ

TEMİN EDİLECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR

ÖDENECEK ÜCRET (BRÜT)UZMAN

2

Hukuk Fakültesinden lisans mezunu olmak ve Avukatlık stajını yapmış olmak veya hukuk fakültesi mezunu olup yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak.

3696,48 TLUZMAN

2

Fakültelerin İşletme veya İktisat bölümlerinden mezun olmak ve Yükseköğretimin finansmanı alanında en az iki yıl çalıştığını belgelemek veya yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak

3696,48 TLUZMAN

3

Fakültelerin Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmak ve bu alanda en az iki yıl çalışmış olmak veya bu alanda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak.

3696,48 TLUZMAN

1

Fakültelerin Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Elektrik, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve ses, görüntü ve ışık sistemlerinin yönetimi, simultane sistemlerinin yönetimi, canlı yayın hizmetlerinin sunulması konularında (konferans salon hizmetleri) en az iki yıl çalışmış olmak veya alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak

3696,48 TLUZMAN

1

Fakültelerin İstatistik veya sosyoloji bölümünden mezun olmak ve istatistik alanında en az iki yıl çalışmış olmak veya yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak

3696,48 TL


II-ISTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

1) Başvuru formu

2) Öğrenim Belgesinin aslı ya da okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

3) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

4) KPSS sonuç belgesi (Uzman pozisyonuna başvuracak adaylarda getirilmesi zorunludur)

5) KPDS sonuç belgesi (Uzman pozisyonuna başvuracak adaylar için)

6) GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge

7) GENEL ŞARTLAR başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge

Başvuruların Başkanlığımızın www.yok.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra istenilen belgelerle birlikte ilanın ulusal basında yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilkent/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2010 veya 2011- KPSSP3 (B) Grubu puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 sayılacaktır.) esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr sitesinde ilân edilecektir.

IV- DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

V- SÖZLÜ SINAV KONULARI (BİLİŞİM PERSONELİ İÇİN)

1-Yazılım Mühendisliği,

2-Proje Yönetimi,

3-Oracle Database

4-Veritabanı yönetim sistemleri,

5-SQL,

6-Programlama Dilleri (Java, Delphi yada C++)

7-Bilgisayar Ağları,

8-Bilgi Güvenliği,

9-İşletim Sistemleri ve Paket Programlar,

10-Takım çalışması,

11- Pozisyonla ilgili diğer konular

 

Sözlü sınavda adaylara yukarıda belirtilen konuların en az 3' ünden kura usulüyle seçilecek sorular sorulacaktır.

*Uzman personelin sözlü sınav konuları mezuniyet alanları ile ilgili olacaktır.

Yapılan sözlü sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren üç gün içerisinde www.yok.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

BAŞVURU FORMU
TC KİMLİK NO

 

ADAY NO

 

ASKERLİK DURUMU

FotoğrafADI

 

 

YAPILDIYSA ŞEKLİ

YAPILMADIYSA SEBEBİSOYADI

 

 BABA ADI

 

DOĞUM YERİ

 

YED.SUBAY

TECİLANA ADI

 

DOĞUM TARİHİ

 CİNSİYETİ

 

TASHİH VAR İSE TARİHİ

 

ER

MUAFMEDENİ HALİ

 

NUF. KAYITLI OL. YER

 ÖĞRENİM DURUMUOKULLAR

MEZUN OLDUĞU OKULUN AÇIK ADI

BÖLÜMÜ

YERİ

MEZUNİYET YILI

SÜRESİLİSANS

 

 

 

 

 YÜKSEK LİSANS

 

 

 

 

 DOKTORA

 

 

 

 

 KPSS PUANI VE YILIYABANCI DİLKPDS PUANI VE YILIMUADİLİ PUAN VE YILIBAŞVURULAN UNVANWeb tabanlı Java ile yazılım geliştirmede ileri seviyede yazılım uzmanı

Uzman

Veri Tabanı Yöneticisi

Sistem-Ağ YöneticisiVARSA ÖNCE VE HALEN ÇALIŞTIĞI YERİN ADIGÖREV YERİ

UNVANI

BAŞLAMA TARİHİ

AYRILMA TARİHİ

AYRILIŞ NEDENİ 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 EMEKLİ SİCİL NO:

SSK NO:

BAĞ-KUR NO:YAZIŞMA ADRESİ:

İş bu sözleşmeli personel pozisyonu için başvuru formunu gerçeğine e uygun olarak doldurdum.

......./......./2012
TELEFON EV:

 

İŞ:

 GSM:

 

DİĞER

 

 

 FORMU İNCELEYENİN:

 ADI SOYADI:

 TARİH VE İMZA: 

 

 

 

 

 

 

 

 


AÇIKLAMALAR:

1- Form, müracaatta bulunanlar tarafından doldurulacaktır.

2- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

31 May 2012 - 14:04 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?