Danıştay Başkanlığı 25 sözleşmeli zabıt katibi alım ilanı

Danıştay Başkanlığı; Kurumca yapılacak uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 25 Zabıt Katibi alacak.

Danıştay Başkanlığı; Kurumca yapılacak uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 25 Zabıt Katibi alacak... Müracaatlar, 14/11/2011 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacak olup 28/11/2011 Pazartesi günü saat 18:00 da sona...

Danıştay Başkanlığı; Kurumca yapılacak uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 25 Zabıt Katibi alacak... Müracaatlar, 14/11/2011 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacak olup 28/11/2011 Pazartesi günü saat 18:00 da sona erecektir.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALINACAKTIR

Danıştay Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B maddesi ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Esaslar ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12 nci maddesine göre, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 25 Zabıt Katibi alınacaktır.

Müracaatlar, 14/11/2011 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacak olup 28/11/2011 Pazartesi günü saat 18:00 da sona erecektir.

*Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

1. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

a-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b-) 2010-KPSS lisans ve 2010-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

a-) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b-) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

c-) Yapılacak uygulama sınavında, meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından veya sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek. (Vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına alınmayacaklardır.)

2. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi/ulaştırılması zorunludur.

a-) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, imzalanacaktır.)

b-) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No'lu)

c-) 2010 KPSS sonuç belgesi (KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 türü puanları içeren),

d-) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da fotokopisi,

e-) Daktilo veya Bilgisayar sertifikasının aslı ya da onaylı fotokopisi.

3. BAŞVURU TARİHİ, SÜRESİ, ŞEKLİ VE DİĞER HUSUSLAR

a-) Başvuru 14/11/2011 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacak olup 28/11/2011 Pazartesi günü saat 18:00 da sona erecektir.

b-) Adaylar, Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak yukarıda sayılan belgelerle birlikte; şahsen başvurabileceği gibi, yukarıda belirtilen belgeleri APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Danıştay Başkanlığı Ana Hizmet Binası Ihlamur Sok. No:4 Sıhhiye/ANKARA adresine ulaştırmak suretiyle de başvuru yapabileceklerdir.

Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza ulaşması gerekmekte olup, bu tarihten sonra Başkanlığımıza ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

c-) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.

4. UYGULAMA, SÖZLÜ SINAVI VE YERLEŞTİRME

a-) Uygulama sınavı;

Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün ve saatte sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.

Yapılacak uygulama sınavında, meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından veya sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazılması şarttır. (Vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına alınmayacaklardır.)

b-) Sözlü Sınavı;

Uygulama sınavında başarılı olan adaylar için sözlü sınavın hangi gün ve saatte yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.

c-)Yerleştirme;

Göreve başlatılmaya hak kazanan adayların listesi, http://www.danistay.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır. Sonuçların yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Göreve başlatılmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan tarihinden itibaren en geç 5 gün içerisinde Personel ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan aday, bu ilanda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilme hakkını kaybedecektir.

5. SÖZLEŞME İMZALANMASI SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

a-) 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş),

b-) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır),

c-) Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır),

d-) Başvuru tarihi itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre çalışılmadığına dair beyan dilekçesi,

e-) Sağlık raporu (30 gün içerisinde Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış)

f-) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği.

6. SÖZLEŞME ÜCRETİ

Yerleştirmesi yapılan adaylarla; “Alım Yapılacak Unvan Listesi”nde gösterilen Aylık

Brüt Sözleşme Ücreti üzerinden sözleşme yapılacaktır.

Alım yapılacak unvan listesi;

UNVAN UNVAN SAYISI En az önlisans mezunuDiğerleri

ZABIT KATİBİ 25 1.302,00 TL 1.274,00 TL

SÖZLEŞME ÜCRETİ (Brüt-TL
)

Başvuru formunu doldurmadan önce mutlaka okuyunuz !

AÇIKLAMALAR

Başvuru Formunu doldurmadan önce İlan metnini dikkatlice okuyup, kendinizle ilgili

alanları eksiksiz olarak doldurunuz.

1-) İşaretli alanların doldurulması zorunludur. İşaretli alanları doldurmayanların müracaatları

dikkate alınmayacaktır.

2-) Form, başvuru talebinde bulunanın el yazısı ile okunaklı biçimde, seçme kutuları (X)

koymak suretiyle doldurulacaktır.

3-) Bütün sorular tam, açık ve doğru olarak cevaplandırılacaktır.

4-) Adaylar Başvuru Formunda belirtilen klavye türünde uygulama sınavına alınacak olup

sonradan klavye türünün değiştirilmesi mümkün olmayacaktır.

5-) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar kazanmış dahi olsalar göreve

başlatılmayacak olup, göreve başlatılanların sözleşmesi iptal edilerek haklarında genel

hükümlere göre işlem yapılacaktır.

6-) 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinde: “….Sözleşmeli

personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca

sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi

halinde, fesih tarihten itibaren bir (1) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının

sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez…..” hükmü yer

almaktadır

www.kpsscafe.com.tr

14 Kas 2011 - 19:52 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )