Savunma Sanayii Müsteşarlığı 60 Sözleşmeli Personel Alacak

Savunma Sanayii Müşteşarlığı Devlete Personel Başkanlığı resmi web sitesi üzerinden 60 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İşte aranan özellikler ve başvuru şartları...

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Özel Bilgi ve İhtisas gerektiren konularda çalıştırılmak üzere sınavla kadro karşılığı olmayan sözleşmeli personel alımı yapacak.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 3238 sayılı Kanunun 8’inci maddesi ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esaslarınca çalıştırılmak üzere sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle; 23 (yirmi üç) Proje Mühendisi, 28 (yirmi sekiz) Proje Asistanı ve 9 (dokuz) Yönetici Asistanı olmak üzere toplam 60 (altmış) adet kontenjan için aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinden ve öğrenim bölümleri karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacaktır.

PROJE MÜHENDİSİ POZİSYONU İÇİN;

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ

KONTENJAN ADEDİ

MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK KİŞİ SAYISI

KPSS ŞARTI

YDS ŞARTI

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği/Elektronik Mühendisliği/ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

7

35

P(1) PUAN TÜRÜNDEN EN AZ 70 PUAN

İNGİLİZCE ALANINDA EN AZ C SEVİYESİ (EN AZ 70 PUAN)

Makine Mühendisliği / Mekatronik Mühendisliği

5

25

Endüstri Mühendisliği

4

20

Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği

3

15

Uçak Mühendisliği/Uzay Mühendisliği/ Havacılık ve Uzay Mühendisliği

2

10

Malzeme Bilimi ve

Mühendisliği/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

1

5

Gemi İnşaat(ı) ve Gemi Makineleri Mühendisliği /Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği/ Gemi Makineleri Mühendisliği

1

5

TOPLAM

23

115

PROJE ASİSTANI POZİYONU İÇİN

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ

KONTENJAN ADEDİ

MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK KİŞİ SAYISI

KPSS ŞARTI

YDS ŞARTI

En az dört yıllık eğitim veren

üniversitelerin; Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Kütüphanecilik, Arşivcilik,

Dokümantasyon ve Enformasyon, Matematik, İstatistik, Biyoloji, Fizik,

Kimya, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi,

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri

28

140

P(1) PUAN TÜRÜNDEN EN AZ 65 PUAN

İNGİLİZCE ALANINDA EN AZ D SEVİYESİ (EN AZ 60 PUAN)

YÖNETİCİ ASİSTANI POZİSYONU İÇİN

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ

KONTENJAN ADEDİ

MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK KİŞİ SAYISI

KPSS ŞARTI

YDS ŞARTI

En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin; Halkla İlişkiler,

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi,

Mütercim Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve

Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve

Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve

Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümleri

9

45

P(3) PUAN TÜRÜNDEN EN AZ 60 PUAN

İNGİLİZCE ALANINDA EN AZ E SEVİYESİ (EN AZ 50 PUAN)

Sınav Başvuru Şartları

Genel Şartlar:

Sınava başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımaları,

Sınava başvuruda bulunacak adayların, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmaması, gerekmektedir.

Özel Şartlar:

Proje Mühendisi Pozisyonu için; Üniversitelerin Tablo 1’de belirtilen öğrenim bölümlerinden lisans düzeyinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları, 21 - 2 8 M a y ı s 2 0 1 7 v e 2 2 - 2 9 T e m m u z 2 0 1 8 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları, Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 70 (yetmiş) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları, gerekmektedir. Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

Proje Asistanı için; Üniversitelerin Tablo 2’de belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları, 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 65 (altmış beş) puan almış olmaları, Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 60 (altmış) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,gerekmektedir. Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

Yönetici Asistanı için;

Üniversitelerin Tablo 3’te belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları, Tablo 3’te belirtilen öğrenim bölümlerinden başvuracak adaylar için; 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden KPSS P(3) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmaları, Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 50 (elli) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları gerekmektedir. Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

Başvuruda İstenen Belgeler

(1) Adaylar başvurularını; 3 Eylül – 18 Eylül 2018 tarihleri arasında Müsteşarlığın internet adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru  tarihi olan 18 E y l ü l 2018, S a l ı günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yükleyeceklerdir.

Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak). Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı. Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği belgesi (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için). Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belgeyi. Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır. Sınava ilişkin tüm belgeler elektronik ortamda alınacaktır.

Sınav Çağrısı

Başvuran adaylardan, bu ilanda belirtilen Genel ve Özel Şartları taşıyanlar arasından, KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Değerlendirme, adayların geçerli olan KPSS puanlarından yüksek olanı ile yapılır.) sahip olandan başlanarak 5 (beş) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların, KPSS puanları, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatleri Müsteşarlığın (www.ssm.gov.tr) internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.

Sınav

Sınav, adayın; alan bilgisi konuları yanı sıra genel kültür, kavrayış ve anlatım yetenekleri ile davranış gibi yetkinliklerinin ölçüleceği mülakat usulüyle yapılacaktır.

E.Değerlendirme ve Atama

Sınav (Mülakat) değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerinin her bir adaya ayrı ayrı verdikleri notların ortalaması, o adayın Sınav notunu gösterecektir. Sınavda (Mülakat) başarılı olmak için ortalama en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir. Adayların başarı puanı; KPSS puanı ve sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenecektir. Başarı puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmak suretiyle adayların başarı sırası belirlenecektir. Bu sınav için geçerli olmak üzere, asıl olarak kazanan aday sayısını geçmeyecek şekilde yedek adaylar belirlenebilecektir. Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 5 (beş) katı kadar aday başvurusu olmaması, şartları taşıyan aday bulunmaması veya yapılacak sınav sonucunda başarılı aday bulunmaması halinde pozisyonlar için belirlenen öğrenim bölümleri arasında kontenjanlar kaydırılabilecektir. Asıl ve varsa yedek olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara bir bildirimde bulunulmayacaktır. Asıl olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların vize işlemlerinin Maliye Bakanlığı’nca yapılmasını müteakip göreve başlama tarihleri Müsteşarlık internet sitesinde tebliğ mahiyetinde ilan edilecektir. Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar, sınava alınmaz, sınava alınmış olsa  bile bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

Bilgi Alma

(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel Daire Başkanlığı’nın (312) 411 96 85, (312) 411 93 02 ve (312) 411 91 36 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

11 Tem 2018 - 09:18 - Sözleşmeli Personelgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler