Hava Kuvvetleri Komutanlığı Subay Alım İlanı Yayınlandı!..

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Temin sayfası ve Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile Pilot subay alımı yapacağını duyurdu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Temin sayfası ve Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile Pilot subay alımı yapacağını duyurdu.

Pilot Adayı Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?

Hv.K.K.lığına Pilot Adayı Muvazzaf Subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de  yer alan kaynak okullara (Yurt içi eş değer programlar kabul edilmeyecektir.) göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;

Mezun olduğu lisans programına LYS MF-4 Puanı ile yerleşmiş olmak, En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul programlarından mezun olanlardan kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar, En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul programlarından mezun olanlardan askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.), Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokul programlardan mezun olanlar ön başvuru yapabilecektir. Ön başvuru yapanların ÖSYM’den temin edilecek bilgilerinde eksiklik olması durumunda Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü ve 14/A maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan, Türk vatandaşı ve erkek olmak, Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak, Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak, Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak, Herhangi bir kadın ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak, (VII)Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelikte yer alan diğer şartları sağlamak.

Öğrenim ile İlgili Şartlar:

En az 4 yıl süreli eğitim veren Tablo-1’de belirtilen fakülte ve yüksekokul programlarından mezun olmak, Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde Tablo-1’de belirtilen fakülte ve yüksekokul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olmak,(Yurt içi eş değer programlar kabul edilmeyecektir.) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile gelecekte sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

Yaş ile İlgili Şartlar:

01 Ocak 2018 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 24 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki doğumlular başvurabilir. Sadece yıl hesabı yapılır, ay ve gün hesaba katılmaz.).

Sağlık ile İlgili İşlemler ve Şartlar:

Tüm sınav aşamalarında başarılı olan adaylar mülakatı müteakip, MSB tarafından Ankara’da (Merkez) belirlenecek hastanelerden Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi1 No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur” ve “Kategori-1 Hava Araçlarında Uçuşa Elverişlidir” kararlı sağlık raporunu almak üzere sevk edileceklerdir. Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır.

Özel Şartlar:

Yapılacak olan ingilizce yeterlilik ve psikomotor sınavlarında başarılı olmak, (Baraj puanları MSB tarafından belirlenecektir.) Yalnız uçuşlu Pilot Adayı Seçme Uçuşunda (PASU) başarılı olmak, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak, (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-2’dedir.) TABLO-3’te belirtilen branşlarda fiziki yeterlik testi ile mülakatta (sözlü) başarılı olmak, Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken çıkarılmamış olmak, Halihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan naspedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak, Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-4’te bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak, Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-5’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak, Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden TABLO-6’da bulunan “Uygun Onaylı” nitelik belgesi almak, Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.

Ön Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Ön başvuru 01 Ekim 2018 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapılabilecektir. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Adayların T.C. Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Müteakip bütün işlemlerde T.C. Kimlik Numarası (aday numarası) kullanılacaktır Çevrimiçi (online) Başvuru Formu, T.C. Kimlik Numarası ve ad/soyad bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir. Asıl başvuru; kayıt kabul aşamasında yapılmış sayılacaktır.

Ön Başvuru Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (sınavlarda başarılı olarak eğitimlere başlamış olsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve adaylıkları iptal edilecektir.Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmayanların ön başvurusu kabul edilmeyecek, tespit edilemeyen hususlar kayıt-kabul aşamasında kontrol edilecektir.Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümleri tam ve doğru olarak doldurmayanların ön başvurusu kabul edilmeyecektir.Halen Silah Altındaki Adaylar İçin Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir? (Halen askerlik yapanlar, devlet memuru ve işçiler için) Başvurusu kabul edilen askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, kısa dönem erbaş olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında “yedek subay olamaz” kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin (TABLO–4, TABLO–5 ve TABLO-6) ilgili bölümüne yazılacaktır. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır. TSK’da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır. Nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar kayıt-kabul aşamasına gelirken bu belgeyi mutlaka getireceklerdir. Sınav tarihleri dağıtım iznine rastlayan adayların nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri Birlik Komutanlığınca düzenlenecektir. Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında “subay olmaya layıktır” nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 85’in altında olanlara”, başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

Seçim Aşaması Faaliyetleri (Sırasıyla) Nelerdir?

Kayıt Kabul (Fiziki Değerlendirme dahil), Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Yeterlilik Testi (Spor), İngilizce Yeterlilik Sınavı, Psikomotor Testi, Mülakat, Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri, Pilot Adayı Seçme Uçuşu (PASU), Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması,

Başvuru kılavuzunun tamamına erişmek için tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

22 Eyl 2018 - 14:41 - Askeri


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

02

Kesyu - Ya bı kerede astsubay alımı ilanı yayınlayın bı kerede sasirtin bizi her yerde subay alımı var

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Eylül 14:41
01

Bozkurt - 5 Yıl simülasyon eğitimim var hava kuvvetleri beni alsın 4 yıla gerek yok :D

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Eylül 14:41Anket En çok KADRO hangi bölüm mezunlarına verilmelidir ?