MEB 2023 Eğitim Vizyonu Açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından günler önce açıklanacağı duyurulan Eğitim 2023 Vizyon Belgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile birlikte kamuoyuyla paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından günler önce açıklanacağı duyurulan Eğitim 2023 Vizyon Belgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile birlikte kamuoyuyla paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu'na göre, zorunlu ders saat ve çeşitleri azalacak, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturulacak. Öğretmenlik meslek kanunu çıkartılacak, ücretli öğretmenlerin ücretleri artırılacak. Sözleşmeli öğretmenlerin görev süresi 3+1'e düşürülecek. İmam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kurulacak.

Eğitim sisteminde hayata geçirilecek ve uygulanacak olan yeni uygulamalar Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıyla kamuoyuna duyuruldu.

EĞİTİM 2023 EĞİTİM VİZYON BELGESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacağını, öğretmenleri teşvik edecek tedbirler alınacağını, sözleşmeli öğretmenlik süresinin 4 yıla indirileceğini açıkladı. Erdoğan, "2023 Eğitim Vizyon belgesi neticelerini her yıl kademe kademe almaya başlayacak. İnşallah 2023'te de % 100 sonuca ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Beştepe Millet ve Kültür Merkezi'nde duyurulan 'Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi' toplantısının açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr Ziya Selçuk da, esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacağını ifade ederek tüm okullarda tasarım-beceri atölyeleri kurulacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, "Okul yöneticilerimizin yetki ve sorumluluklarını kısmen artırıyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

TRT İLE YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İŞ BİRLİĞİ

​'Sınav sayısından ziyade sistemle ilgileniyoruz' şeklinde açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, yabancı dil eğitiminin yeniden yapılandırılacağını söyledi.

Bakan Selçuk, yabancı dil eğitiminde Türkiye Radyo Televizyon (TRT) ile işbirliği yapılacağını açıkladı.

Ortaöğretimdeki ders çeşitliliğinin yarıya yakın azaltılmasının ihtiyaç haline geldiğini belirten Bakan Selçuk, "Zamanla sınava giren öğrenci sayısını, sınavla girilen okul sayısını azaltırsak, okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltırsak o zaman zaten doğal olarak sınav baskısının azalması söz konusu olacak" şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, "Veriyi kullanmak politika geliştirirken bizim açımızdan son derece kritik. Bu yüzden de öğrenme analitiği platformu oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZIN GÖNÜLLERİNİ DOYURMAYI İHMAL ETTİK'

Eğitim 2023 toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmen sayımızı 920 binin üzerine çıkardık. Hiçbir eğitim kademesinde derslerin boş geçmemesini temin ettik. Ders kitaplarını tüm öğrencilere ücretsiz olarak veriyoruz. Eğitimin içeriğinin geliştirilmesi konusunda da pek çok adım attık. Bu konuda arzu ettiğimiz ilerlemeyi kaydedemediğimizi özeleştiri olarak her fırsatta ifade ediyorum. Eğitim öğretim meselesi özünde bir insan meselesidir. İnsana dair olumlu ve olumsuz her şeyi eğitimin içinde bulmak mümkün" diyen Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti;

Eğitimin insanı geliştiren değil insanı formatlayan bir mekanizma olarak görülmesi nesillerimizin heba edilmesine yol açmıştır. Biz çocuklarımızı diploma yapma peşinde koşarken onların gönüllerini doyurmayı ihmal ettik. Çocuklarımızın terbiyesini eksik bırakmakla ne büyük hata yaptığımızı daha iyi anlıyoruz.

Geçmişte FETÖ gibi terör örgütleri eğitim sisteminin bu eksiğini kullanarak toplumumuzu ele geçirmeye çalışmışlardır. 18 başlık altında sıralanan hedeflerden oluşan 2023 eğitim vizyonunun işe insandan başlıyor olmasını isabetli bulduğumu belirtmek isterim. Eğitimde istediğimiz sonuçları alamamanın muhasebesini yaptık, yapıyoruz.

Hükümete geldiğimizde milletimize verdiğimiz söz gereği eğitim sistemimizi dershanelere ihtiyaç duymayacak hale getirmeye çalıştık. O zaman arkadaşlarıma 'Dershaneler varsa okullar niye var, bir an önce bu dershaneleri bizim tasfiye etmemiz gerekir ve her şeyi bizim okullarımızda halletmemiz gerekir' dedim. Ne yazık ki bu başarılamadı, geç başarıldı. Onun için de bu zaman kaybıyla FETÖ'ye yılda 1 milyar, 2 milyar lira para kazandırdı.

Farklı isimler, görüntüler ve kamuflajlar altında bu paralel eğitim sistemi varlığını sürdürüyor. Vizyon belgemizde yer alan öğretmen standardından okullar arasındaki eğitim öğretim farkının kapatılmasına kadar bir dizi düzenleme hayata geçtiğinde bu sorunu gerçekçi şekilde çözmüş olacağız.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK 4 YILA İNDİRİLİYOR

Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indiriyoruz. Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Artık bu eğitimi Bakanlığımız verecek.

Anaokulu eğitimi gerekli altyapı oluşturulduktan sonra zorunlu hale getirilecek. Bakanlığın en üst yöneticilerden okul müdürlerine kadar tüm yönetimi dış müdahalelere kapalı bir şekilde çalışır hale getireceğiz.

Hedefimiz, velilerimizi yardımcı kaynak, soru bankası, özel ders, etüt ve benzeri tüm yüklerden kurtarmaktır. Okullarımıza ilave destekler vererek okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz ile velilerimizi karşı karşıya getiren uygulamaları da ortadan kaldıracağız.

Milletime sesleniyorum, lütfen çocuklarınızı merdiven altına, haftasonu kurslarına, vesaire buralara teslim etmeyin.

Bu vizyon belgesi, neticelerini her yıl kademe kademe almaya başlayacak. İnşallah 2023'te de yüzde 100 sonuca ulaşmış olacağız.

2023 VİZYON BELGESİ'NDE YER ALAN KONULAR BAŞLIKLAR HALİNDE ŞÖYLE;

Eğitimde yapılacak değişikliklerden bazı başlıklar şöyle:

OKUL GELİŞİM MODELİ

Tüm okullarda Tasarım-Beceri Atölyeleri kuruluyor. Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor. Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturuluyor. Veriye dayalı yönetimle bürokratik iş yükü azaltılıyor. Eğitimin yönetiminde kullanılan veri tabanları bütünleştirilerek sadeleştiriliyor. Çocuklarımızın öğrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öğrenme analitiği platformu kuruluyor.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Okullarımızda yeterlik temelli değerlendirme uygulamaları başlatılıyor. Sınıftaki çocukların akademik başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması' yapılıyor Sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılıyor. Çocuklarımızın tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ‘ e-portfolyo ' sistemine geçiliyor.

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ

Öğretmenlik meslek kanunu çıkıyor. Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor. Ücretli öğretmenlerin ücretleri artıyor. Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere teşvik veriliyor. Öğretmenler ve okul müdürleri yüksek lisanslı oluyor. Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek oluyor. Öğretmen yetiştirme programları uygulama ağırlıklı hale geliyor. Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkânı geliyor. Başarılı öğretmenler yurt dışına gönderiliyor. Okul yöneticiliğine atanmada liyakat temelli bir değerlendirme geliyor. Okul yöneticiliğinin özlük hakları iyileştiriliyor.

OKULLARIN FİNANSMANI

Okullara gelişim bütçesi veriliyor. Eğitim hayırseverlerinin bağışları için il ve bakanlık teşkilatında yeni bir yapı kuruluyor. Diğer bakanlıklarla işbirlikleriyle eğitimin finansmanında yeni bir kapasite yaratılıyor. Mesleki teknik eğitim kurumlarının döner sermaye gelirlerini arttırmak için yeni bir modele geçiliyor.

TEFTİŞ VE KURUMSAL REHBERLİK HİZMETLERİ

Teftiş sisteminde rehberlik ile inceleme, araştırma ve soruşturma birbirinden ayrılıyor

Bakanlık müfettişlerine eğitim politikalarının uygulanmalarının izlenmesine ilişkin yeni bir rol veriliyor.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Öğrencilere kariyer rehberliği sistemi geliyor. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri Milli Eğitim Sistemimizde yeniden yapılandırılıyor. Türk kültürüne özgü tanılama, yönlendirme, yetkinlik araçları yapılandırılıyor. Rehberlik araştırma merkezleri (RAM) yeniden yapılandırılıyor.

ÖZEL EĞİTİM

Özel gereksinmeli çocukların tespiti için Türkiye genelinde taramalara başlatılıyor. Yerel yönetimlerin özel eğitim birimleri kurması teşvik ediliyor. Özel gereksinimli çocuklarımız için mobil eğitim setleri oluşturuluyor.

ÖZEL YETENEK

Özel yetenekli öğrenciler için mevzuat çıkarılıyor. Özel yetenekli öğrencilerin desteklenmesi için bir kurul oluşturuluyor. Bilim sanat merkezleri yeniden yapılandırılıyor. Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde okul ve eğitim sistemindeki uygulamalar iyileştiriliyor. Özel yetenekli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler geliyor. Özel yeteneklilerin eğitimine yönelik lisans ve lisansüstü öğretmen yetiştirme programları güncellenerek yayılımı sağlanıyor.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Yabancı dil öğreniminde kademelere göre farklı öğretim yöntemleri uygulanacak. Yabancı dil öğretmenlerine yüksek lisans ve uluslararası sertifika imkanı sağlanıyor. Okul ve program türlerine göre farklı dil becerileri ön plana çıkarılıyor. Yabancı dil öğrenimi dijital platformları kuruluyor. Yabancı dile öğreniminde erken yaş çocukları için oyun, hikaye, karaoke kullanılıyor.

ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE DİJİTAL İÇERİK VE BECERİ DESTEKLİ DÖNÜŞÜM

Dijital eğitim-öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturuluyor. Ulusal dijital içerik arşivi oluşturuluyor. Dijital yeni nesil ölçe araçları geliştiriliyor. Dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenler destekleniyor.

ERKEN ÇOCUKLUK

5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitim kapsamına giriyor. Şartları elverişsiz ailelere okulöncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteği geliyor. Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programları açılıyor. Okul öncesi eğitimde kalitenin arttırılması için ortak ‘kalite standartları' uygulamaya giriyor.

TEMEL EĞİTİM

İlkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirme geliyor. İlkokullarda teneffüs süreleri arttırılıyor. İlkokul ve ortaokullarda Tasarım Beceri Atölyeleri kuruluyor. Eğitim kayıt bölgelerinde Okul — Mahalle spor kulüpleri kuruluyor. Türkçe temel eğitimin öncelikli alanlarından biri oluyor.

ORTAÖĞRETİM

Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalıyor. Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni bir yapı kuruluyor. Çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına yönelik seçmeli dersler geliyor. İş ve bilişim dünyasına ilişkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika eğitimleri geliyor. Alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor. Pansiyondaki yatılı öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânları geliştiriliyor.

FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

Ders çizelgeleri öğrencilerin araştırma-geliştirme becerilerin iyileştirilmesi için yeniden düzenleniyor. Fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapacak öğretmen ve okul yöneticileri ölçütler geliyor. Bilim insanları fen ve sosyal bilimler lisesindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçu oluyor.

İMAM HATİP ORTAOKULLARI VE LİSELERİ

İmam hatip okullarında program çeşitliliği korunuyor. Ders çeşidi azaltılıyor. Öğrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapı geliyor. Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor. İmam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor.

MESLEKİ-TEKNİK EĞİTİM

Döner sermaye gelirlerinden alınan yüzde 15'lik hazine kesintisi yüzde 1'e düşürülüyor. Esnek ve modüler müfredat geliyor. Alan eğitimleri 9. sınıfta başlıyor. Mesleki teknik eğitim öğrencileri okurken çalışıyor. Yurt dışında mesleki teknik eğitim imkânları geliyor. Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştiriliyor. Başarılı projelere mikro kredi sağlanıyor.

ÖZEL ÖĞRETİM

Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasi azaltılıyor. Özel öğretimde haksız rekabetin önüne geçiliyor. Özel ve resmi eğitim kurumları arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor.

HAYATBOYU ÖĞRENME

Okul dışı kalan yetişkinler için diplomaya esas müfredat yapısı sadeleştiriliyor. Yetişkinlere 21. yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık ve beceri eğitimleri başlıyor. Ulusal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi Kuruluyor. Başta kadın ve çocuk olmak üzere şiddetle mücadelede farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılıyor. Her türlü bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri yaygınlaştırılıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

23 Eki 2018 - 15:52 - Eğitimgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

03

Ebru - Bu muhasebe mezunlarinada öğretmenler gibi seçenek sunun illa bizdemi cebimizde 5 TL ile intihar edelim m

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Ekim 15:52
02

Ahmet - Daha önünü göremeyenler 2023 için vizyon belirlemeye çalışıyor. Kardeşim daha Andımız'ın okutulmasını kararını bile tekrar mahkemeye temyize taşıdınız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Ekim 15:52
01

sinan - ücretliye teşvik etmekle insan kaynaklarını geliştimek, Allah Allah dünyanın nersinde görülmüş bu,sayın bakan zaten sunuma başlamadan şapkadan tavşan çıkarmamı beklemeyin dedi, tamam dedim izlemeye bile değmez arkasından cumhurbaşkanı çıkar atamayla ilgili yine muallakta birkaç cümle kurar dedim. onu bile yapmadı..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Ekim 15:52


Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler