MSB Mülakat Yer ve Tarihlerini Açıkladı (Hukuk Sınıfı Subay Alımı)

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Hukuk Sınıfı Subay alımı ikinci seçim aşaması duyurusu geldi. Yayımlanan duyuruda mülakat yer tarih ve diğer bilgilere yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı.

MSB resmi sayfsı aracılığıyla yapılan son dakika açıklamasında Huku sınıfı Subay alımında ikinci aşamaya kalanlara ilişkin bilgilendirme yapıdlı ve3 mülakat yer ve tarihleri duyuruldu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

1.    Birinci seçim aşaması kapsamında yapılan yazılı sınav sonucunda yazılı sınav başarı şartını sağlayan (60 ve üzerinde not alan) adayların ikinci seçim aşamaları (Sağlık Kurulu İşlemleri, Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması hariç) 30 Nisan-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak-Ankara)’da yapılacaktır.

2.    Adayların seçim aşamaları için MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak-Ankara) bulunma saati en geç 08.30’dur.

3.    Başvuru şartları kapsamında belge kontrolünün gerekli olduğu haller ve güvenlik soruşturması hariç olmak üzere yazılı sınavı müteakip ilgili kurum kayıtlarından yapılan sorgulamalara istinaden tüm adayların 2’nci seçim aşamalarına katılım durumu özel ilanda bulunmaktadır.  

4.    Bu kapsamda;

      a.    İç kaynak adayları :

             (1)   Tüm adaylar 30 Nisan 2018 tarihinde kayıt-kabul aşamasına katılacak,

             (2)   Kayıt-kabulde başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların mülakatı 30 Nisan ve 02 Mayıs 2018 tarihlerinde (her aday 1 gün) yapılacak,

             (3)   Mülakatta başarılı olan adaylar sağlık raporu için MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından hastaneye sevk edilecektir.

      b.    Dış kaynak adayları :

             (1)   Tüm adaylar 30 Nisan 2018 tarihinde kayıt-kabul (fiziki kontrol dahil) aşamasına, kayıt-kabulde başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adaylar aynı gün fiziki yeterlilik testine, fiziki yeterlilik testinde başarılı olan adaylar aynı gün kişilik değerlendirme testine katılacak ve 30 Nisan 2018 tarihindeki faaliyetler sona erecek,

             (2)   Fiziki yeterlilik testinde başarılı olan adaylardan, en yüksek yazılı sınav notuna sahip adaydan başlayarak kontenjanın 6 katı sayıda aday (kadın ve erkek kontenjanları birbirinden bağımsızdır) 03-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında mülakat aşamasına katılacak (aday sayısına göre tarih aralığı kısaltılabilir),

             (3)   Her adayın mülakat tarihi 30 Nisan 2018 tarihinde (günlük faaliyetlerin sona ermesini müteakip) adaylara yerinde tebliğ edilecek,

             (4)   Mülakatta başarılı olan adaylar MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından sağlık raporu için hastaneye sevk edilecektir.

      c.    Herhangi bir nedenle ikinci seçim aşama faaliyetlerine katılmayan adaylara ilave hak tanınmayacaktır.

5.    Seçim Aşaması Faaliyetleri :

      a.    Kayıt Kabul (Tüm adaylar)

      b.    Fiziki Değerlendirme (Dış kaynak adayları)

      c.    Fiziki Yeterlilik Testi (Dış kaynak adayları),

      ç.    Kişilik Değerlendirme Testi (Tüm adaylar)

      d.    Mülakat (Tüm adaylar)

      e.    Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri (Tüm adaylar)

      f.     Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması (Tüm adaylar)

6.    Kayıt Kabul İşlemleri:

      a.    İkinci seçim aşamasına gelirken getirilecek belgeler Kayıt-Kabul Komisyonunca teslim alınarak başvuru kılavuzu ile ilan edilen başvuru şartlarına göre kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adayların işlemleri sonlandırılacaktır. Daha önce başvuru kılavuzunda belirtilen belge ve şartlar ile ilave hususlar müteakip maddelerde yer almaktadır.

      b.    Dış kaynak adayları için; daha önce Başvuru Kılavuzunda belirtilen başvuru şartlarından özel şartlar kapsamındakiler aşağıda tekrar belirtilmiştir.

             (1)   Daha önce TSK’da subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,

             (2)   Mülakat tarihinde yedek subay olarak yükümlülüğünü yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-2’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

             (3)   Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş veya er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-3’te bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

             (4)   Silahlı Kuvvetlerde devlet memuru ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden TABLO-4’te bulunan “uygun onaylı” nitelik belgesi almak,

             (5)   Mülakat tarihinde yedek subay olarak askerlik hizmetini yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicil, sicil tam notunun % 85’i veya daha üstünde olmak,

     

             (6)   Dış kaynak adaylar için 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak gerekmektedir. (Boy ve kilo nomogramı TABLO-5’tedir.)

      c.    İkinci Seçim Aşamasına Gelirken Getirilecekler :

             (1)   İki adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas form (Tüm adaylar)

                    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ve Doldurma Talimatı TABLO-6’dadır. (Bilgisayar ortamında ve doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.) Hastaneye sevk edilen adaylar seçim aşamaları bölgesini terk etmeden iki adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formunu görevli personele teslim edecektir.

             (2)   Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisi (Tüm adaylar),

             (3)   Askerî kimlik kartı ve bir adet fotokopisi (TSK’da görevli ya da askerlik yükümlülüğü altında olanlar),

             (4)   Lisans ve varsa yüksek lisans diploması (Tüm adaylar),

                    Hukuk fakültesi ve varsa yüksek lisansa ait diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi veya mezun olunan fakültenin yetkili makamlarınca onaylı sureti.

             (5)   Denklik belgesi ve bir adet fotokopisi (Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler),

             (6)   Not Durum Belgesi (Transkript) aslı ve bir adet fotokopisi (Tüm adaylar),

                    Adayın kimlik bilgileri, üniversite adı ve bölüm/program adı bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.

             (7)   Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitiren dış kaynak erkek adaylar),

                    (a)   Terhis belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi veya,

                    (b)   Terhis belgesinin önlü ve arkalı fotokopisinin Askerlik Şubesinden onaylı sureti (Onaysız fotokopi kabul edilmeyecektir).

             (8)   Son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi aslı ve bir adet (Dış kaynaktan başvuran ve askerlik hizmetini yapmayan adaylar)

             (9)   Askerliğe elverişli değildir raporu (Daha önce askerliğe elverişli değildir raporu alan dış kaynak adayları):

                    Daha önce askerliğe elverişli değildir raporu olan dış kaynak adayları söz konusu raporu yanında getirecektir.

             (10) Şehit/gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan alınmış onaylı belgenin aslı ve bir adet fotokopisi (Dış kaynak adayları)

                    Şehit/gazi yakını adayın anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge almaları gerekmektedir.

             (11) Adli sicil kaydı (Başvuruda “ADLİ SİCİL KAYDI”nı “EVET” olarak işaretleyenler)

                    Adli belgelerin aslı ve bir adet fotokopisi (mahkeme kararı, iddianame vb.).

             (12) Fotoğraf (Tüm adaylar),

                    Adayın en son halini gösterir cepheden, arkası beyaz fon ve 4,5x6 cm. ölçülerinde        8 adet fotoğraf (dört adedi dosyaya takılacak, diğerleri adayın yanında bulunacaktır). Fotoğrafların arka yüzüne adayın adı-soyadı tükenmez kalemle yazılacaktır.

             (13) Yedek Subay ve Erbaş/Erler için Nitelik Belgesi (TABLO 4-5 ve 6),

(a)   Halen silahaltında olan 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamındaki yedek subaylar, kısa dönem erbaşlar ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yaparken en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte bitirenler hakkında birlik komutanlıklarınca bu kılavuzda belirtilen nitelik belgeleri tanzim edilecektir.

                    (b)   Nitelik belgesi kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar, nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.

             (14) Adaylar ayrıca yanlarında tükenmez ve kurşun kalem, silgi, gerekli spor kıyafeti ve spor ayakkabısı getireceklerdir.

             (15) Adayların kayıt-kabul aşamasında teslim edeceği belgeler iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika vb. belgelerinin fotokopilerini teslim etmeleri önem arz etmektedir.

             (16) Adaylar getirecekleri belgeleri yarım kapaklı pembe karton dosyaya yerleştirilmiş (güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formlar üstte olacak şekilde) olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (Naylon föye) konulmayacaktır. Dosyanın kapağına büyük harflerle ad-soyad ve T.C. kimlik numarası yazılacaktır.

             (17) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT)’ne katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alınmış "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor". Söz konusu raporu olmayan adaylar FYT’ye alınmayacaktır.

             (18) Gerektiğinde kayıt-kabul işlemlerde kullanılmak üzere adayların yoksa e-devlet şifresi edinmeleri önem arz etmektedir.

      ç.    Fiziki Değerlendirme (Sadece dış kaynaktan temin için uygulanacaktır):

             Adayların TABLO-5’te yer alan boy/kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülecek, ölçümler mutlaka ayakkabısız ve eşofmanlı/spor kıyafetli yapılacaktır. Tabloda yer alan boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayanların adaylıkları sonlandırılacaktır. İlk ölçümde uygun olmadığı görülen adayın itirazı kabul edilecek ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilecektir. Aday aynı gün içerisinde sınav merkezinden ayrılmadan itirazını yapacaktır. İtiraz sonucu yapılan değerlendirmede tespit edilecek sonuçlara ikinci defa itiraz edilemeyecektir.

7.    Fiziki Yeterlik Testi (Dış kaynak adayları):

      a.    TABLO-1’e göre yapılacaktır.

      b.    Adaylar tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" olduğunda FYT’ye katılabilir. Ayrıca FYT öncesinde adaylardan, "FYT'de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve kurul üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve bu FYT  sırasında  ortaya  çıkabilecek  her  türlü  sağlık  problemimde  sorumluluk  tarafıma  aittir"  şeklinde "Muvafakat Yazısı" da alınacaktır. Sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen aday sınavlara kabul edilmeyecek ve başka bir sınav/test hakkı verilmeyecektir.

c.    Adayların FYT’den başarılı olabilmesi için her bir branştan en az bir puan alma zorunluluğu vardır. Bir branştan puan alamayan aday bir sonraki branşın testine katılamaz. Adaylar başarısız olduğu branştan seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden aynı gün içerisinde ve toplam bir defaya mahsus itiraz sınavına katılabilir. İtiraz sonucu yapılan testten de puan alınamaz ise adaylık işlemleri sonlandırılır. İtiraz sonucu yapılan test değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, başka itiraz hakkı yoktur.

8.    Mülakat :

      a.    FYT’yi müteakip ve mülakat öncesinde Kişilik Değerlendirme Testi uygulanacaktır. Kişilik Değerlendirme Testi mülakat sınavında kanaat oluşturması maksadıyla kullanılacak nota tahvil edilmeyecektir.

      b.    Mülakatta adaylar, kendisinden istenileni kavrama yeteneği, özgüveni, geçmişi, kişiliği, kendini ifade edebilme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi yönünden 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Mülakat notu 70 (yetmiş) ve üzerinde olanlar başarılı sayılır. Mülakat Komisyonunun kararına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

9.    Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri :

      a.    Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, sağlık kurulu raporu maksadıyla yetkili hastanelere sevk edilecektir.

b.    Sevk yazısı ile sağlık raporu için başvuran adaylar, sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. Talep edilen karara haiz sağlık kurulu raporu olmayanların adaylıkları sonlandırılacaktır.

      c.    Adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde sağlık kurulu raporunun MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına ulaşmış olması gerekir.

      ç.    Hastaneler tarafından düzenlenecek “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” kabul edilmeyecektir.

      d.    Sağlık kuruluşu tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep edilen şekilde düzenlenmemesinden, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında gönderilmemesinden ve posta gecikmelerinden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu değildir.

10.  Arşiv araştırması ve Güvenlik soruşturması işlemleri hastaneye sevk edilen adaylar için 15 Mayıs 2108 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

11.  İşlemlerde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı adres bilgileri kullanılacağından adayların halen ikamet edilen güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmalıdır

BAŞARILAR DİLERİZ.

ÖZEL İLANINIZI GÖRMEK İÇİN 

TIKLAYINIZ.

TABLO-1

Mekik (2 dk.)

Şınav (2 dk.)

1500 m Koşu (*)

Tekrar

Puan

Tekrar

Puan

Derece

Puan

60

100

55

100

5:40-5:49

100

59

97

54

98

5:50-5:59

90

58

95

53

96

6:00-6:09

80

57

92

52

94

6:10-6:19

70

56

90

51

92

6:20-6:29

60

55

87

50

90

6:30-6:39

50

54

85

49

88

6:40-6:49

45

53

82

48

86

6:50-6:59

40

52

80

47

84

7:00-7:09

35

51

77

46

82

7:10-7:19

30

50

75

45

80

7:20-7:29

25

49

72

44

78

7:30-7:39

20

48

70

43

76

7:40-7:49

18

47

67

42

74

7:50-7:59

15

46

65

41

72

8:00-8:09

12

45

62

40

70

8:10-8:19

10

44

60

39

68

8:20-8:29

8

43

57

38

66

8:30-8:39

4

42

55

37

64

8:40-8:49

1

41

52

36

62

8:50 ve yukarısı

0

40

50

35

60

39

47

34

58

38

45

33

56

37

42

32

54

36

40

31

52

35

37

30

50

34

35

29

48

33

32

28

46

32

30

27

44

31

27

26

42

30

25

25

40

29

22

24

38

28

20

23

36

27

17

22

34

26

15

21

32

25

12

20

30

24

10

19

28

23

7

18

26

22

5

17

24

21

2

16

20

16-20

1

15

18

0-15

0

14

16

13

14

12

12

11

10

10

7

9

4

6-8

1

0-5

0

* Sınavlar çizelgede belirtilen sırayla yapılacaktır. Bir branştan başarısız olan aday bir sonraki branşa geçemeyecektir. Adayın başarılı olması için her testten en az 1 puan alması şarttır.

* Bir veya birkaç branştan elenen aday elendiği branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.

TABLO-1 DEVAMI

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU (KADIN ADAYLAR İÇİN)

Mekik (2 dk.)

Bayan Şınavı

(Dizler Yerde) (2 dk.)

1500 m Koşu (*)

Tekrar

Puan

Tekrar

Puan

Derece

Puan

50

100

35

100

8.30-8.39’

100

49

98

34

96

8.40-8.49’

95

48

96

33

92

8.50-8.59’

90

47

94

32

88

9.00-9.09’

85

46

92

31

84

9.10-9.19’

80

45

90

30

80

9.20-9.29’

75

44

88

29

76

9.30-9.39’

70

43

86

28

72

9.40-9.49’

68

42

84

27

68

9.50-9.59’

66

41

82

26

66

10.00-10.09’

64

40

80

25

64

10.10-10.19’

60

39

78

24

62

10.20-10.29’

55

38

76

23

60

10.30-10.39’

50

37

74

22

56

10.40-10.49’

48

36

72

21

52

10.50-10.59’

44

35

70

20

50

11.00-11.09’

40

34

68

19

48

11.10-11.19’

36

33

66

18

46

11.20-11.29’

34

32

64

17

44

11.30-11.39’

30

31

62

16

42

11.40-11.49’

25

30

60

15

40

11.50-11.59’

20

29

58

14

35

12.00-12.09’

15

28

56

13

30

12.10-12.19’

10

27

54

12

25

12.20-12.29’

5

26

52

11

20

12.30-12.39’

1

25

50

10

15

12.40

0

24

48

9

12

23

46

8

9

22

44

7

6

21

42

6

3

20

40

5

1

19

35

4-0

0

18

30

17

25

16

20

15

15

14

10

13

8

12

6

11

3

10

1

9-0

0

* Sınavlar çizelgede belirtilen sırayla yapılacaktır. Bir branştan başarısız olan aday bir sonraki branşa geçemeyecektir. Adayın başarılı olması için her testten en az 1 puan alması şarttır.

* Bir veya birkaç branştan elenen aday elendiği branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.

TABLO-2

YEDEK SUBAYLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ

ADI SOYADI              :

SINIF VE RÜTBESİ   :

GÖREV YERİ             :

SİCİL NUMARASI      :

MEMLEKETİ              :

NASBI                         :

T.C. KİMLİK NO.        :

            Fotoğraf

Resmî Mühür ve İmza

S.NO.

NİTELİKLERİ

SİCİL AMİRLERİ

1

2

3

1

Yedek subaylık hizmeti süresi içinde, almış olduğu sicillerinin not toplamlarının ortalaması, sicil tam notunun % 85 ve daha fazlası mıdır?

2

Ahlak, seciye ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi midir?

3

Askeri ruhu, disiplini ve itaati, her türlü tesire rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemiş midir?

4

Çalışkanlığı, azim ve iradesi, soğukkanlılığı, durumlara uyma yeteneği derecesi nedir?

5

Güvenilme ve sadakat durumu derecesi nedir?

6

Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü var mıdır?

7

Görev için titizliği ve sorumluluğu benimseme derecesi nedir?

8

Genel görünüşü, temizliği, kılık-kıyafeti, genel tavır ve hareketlerinin TSK’ya uygunluk derecesi nedir?

9

Genel kültür, terbiye, nezaket ve tevazuu yönüyle değerlendirilmesi

10

Zekâ, kavrayış ve anlayış (muhakeme) yeteneğinin derecesi nedir?

11

Anlatım, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneğinin derecesi nedir?

12

Çevreye intibak, arkadaş edinme, kendini sevdirme ve kabul ettirme yeteneğinin derecesi nedir?

13

Eşinin ve ailesinin toplum içindeki durumunun TSK’ya uygunluk derecesi nedir?

14

Terör örgütleri, yasadışı oluşumlar ve cebir veya tehdit kullanarak dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatleri değiştirmeye çalışan unsurlarla ilgili mi?

15

Atatürk ilkelerine bağımlılık derecesi nedir?

16

.........................................................................................’in istekte bulunması halinde muvazzaf subaylığa alınması uygun mudur?

İmza ve Resmi Mühür:

Adı ve Soyadı

:

Rütbesi

:

Sicil Numarası

:

Görevi

:

AÇIKLAMA: 1. Bu nitelik belgesi sıralı sicil amirleri tarafından doldurulacaktır.

                           2. Niteliklere Evet/Hayır ya da Çok İyi/İyi/Orta/Zayıf şeklinde cevap verilir.

                           3. Varsa ilave görüşler Ek olarak gönderilir.

TABLO-3

ERBAŞ/ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ

DEVLET MEMURU VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ

ADI SOYADI              :

SINIF VE RÜTBESİ   :

GÖREV YERİ             :

SİCİL NUMARASI      :

MEMLEKETİ              :

NASBI                         :

T.C. KİMLİK NO.        :

            Fotoğraf

Resmî Mühür ve İmza

     

S.NO.

NİTELİKLERİ

SİCİL AMİRLERİ

1

2

3

1

Ahlak ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi midir?

2

Disiplin ve itaati, her türlü tesire rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemiş midir?

3

Çalışkan azim ve iradeli, soğukkanlı ve dayanıklı mıdır?

4

Güvenilme ve sadakat durumu derecesi nedir?

5

Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü var mıdır?

6

Görevinde sorumluluk belirleme derecesi nedir?

7

Genel görünüşü, temizliği, kılık-kıyafeti, genel tavır ve hareketlerinin TSK’ne uygunluk derecesi nedir?

8

Meslek bilgisini ve askeri ihtisasını geliştirme çabası var mıdır?

9

Zekâ, kavrayış ve anlayış (muhakeme) yeteneğinin derecesi nedir?

10

Anlatım, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneğinin derecesi nedir?

11

Eşinin ve ailesinin sosyal yapısının TSK’ya uygunluk derecesi nedir?

12

Terör örgütleri, yasadışı oluşumlar ve cebir veya tehdit kullanarak dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatleri değiştirmeye çalışan unsurlarla ilgili midir?

13

Atatürk ilkelerini özümsemiş midir?

14

Muvazzaf subay olmasını engelleyecek durumu var mıdır?

İmza ve Resmi Mühür:

Adı ve Soyadı

:

Rütbesi

:

Sicil Numarası

:

Görevi

:

AÇIKLAMA:      1. Bu nitelik belgesi sıralı sicil amirleri tarafından doldurulacaktır.

                         2. Niteliklere Evet/Hayır ya da Çok İyi/İyi/Orta/Zayıf şeklinde cevap verilir.

                         3. Varsa ilave görüşler Ek olarak gönderilir.

TABLO-4

DEVLET MEMURU VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ

ADI SOYADI              :

SINIF VE RÜTBESİ   :

GÖREV YERİ             :

SİCİL NUMARASI      :

MEMLEKETİ              :

NASBI                         :

T.C. KİMLİK NO.        :

         Fotoğraf

Resmî Mühür ve İmza

S.NO.

NİTELİKLERİ

SİCİL AMİRLERİ

1

2

3

1.

Genel Görünüşü, sosyal durumu    

2.

Askeri tavır ve hareketi    

3.

İtaati

4.

Görevde sabır ve tahammülü    

5.

Sadakat ve bağlılığı    

6.

Tetkik ve etraflıca inceleme merakı    

7.

Düzgün söz söyleme kabiliyeti    

8.

Amirlik ve komutanlık yapabilme kabiliyeti    

9.

Kesin hüküm

SİCİL

ÜSTELRİNİN

İmza ve Resmi Mühür       :

Dolduran Adı, Soyadı :

Rütbesi                       :

Sicil No                       :

Görevi                         :

NOT :  1. Niteliklere (Çok iyi, iyi, orta, zayıf) şeklinde açık olarak cevap verilecektir.)

           2. Almış olduğu ceza ve mükâfatlar listesi nitelik belgesine eklenecektir.

           3. Kesin Hüküm: “Sözleşmeli/Muvazzaf Subaylığa Layıktır veya Değildir” şeklinde yazılacaktır.

           4. Doldurulduğunda "ÖZEL" gizlilik derecesi verilecektir.

5. Haklarında olumsuz Nitelik Belgesi doldurulan adayların, başvuruları kabul edilmeyeceği için, ilgili Birlik Komutanlıkları tarafından başvuru yaptırılmayacak, yazılı sınav ve seçim aşamalarına gönderilmeyecektir

TABLO-5

BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI-ERKEK

Boy (cm)

Ağırlık Alt Sınırı (kg)

Ağırlık Üst Sınırı (kg)

162

49,8

68

163

50,4

69

164

51

72

165

52

72

166

52

72

167

53

73

168

54

73

169

54

74

170

55

75

171

56

76

172

56

77

173

57

78

174

58

79

175

58

80

176

59

81

177

60

81

178

60

82

179

61

83

180

62

84

181

62

85

182

63

86

183

64

87

184

64

88

185

65

89

186

66

90

187

66

91

188

67

92

189

68

93

190

69

94

191

70

95

192

70

96

193

71

97

194

72

98

195

72

99

196

73

100

197

74

101

198

75

102

199

75

103

200

76

104

201

77

105

202

78

106

203

78

107

204

79

108

205

80

109

206

81

110

207

81

111

208

82

112

209

83

114

210

84

115

NOT: Asgari boy standardı erkek adaylar için 162 cm.dir.

TABLO-5 DEVAMI

BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI-KADIN

Boy (cm)

Ağırlık Alt Sınırı (kg)

Ağırlık Üst Sınırı (kg)

149

42

57,7

150

42,7

58,5

151

43,3

59,2

152

43,8

60

153

44

60

154

45

61

155

45

62

156

46

63

157

46

63

158

47

65

159

48

65

160

48

66

161

49

67

162

49

68

163

50

69

164

51

69

165

51

70

166

52

70

167

53

71

168

53

73

169

54

74

170

54

75

171

55

75

172

56

76

173

56

77

174

57

78

175

58

79

176

58

80

177

59

81

178

60

82

179

60

83

180

61

84

181

62

85

182

62

86

183

63

87

184

64

88

185

64

88

186

65

89

187

66

90

188

67

91

189

67

92

190

68

93

191

69

94

192

70

95

193

70

96

194

71

97

195

72

98

196

72

99

197

73

100

198

74

101

199

75

102

200

76

104

NOT: Asgari boy standardı kadın adaylar için 149 cm.dir.

AÇIKLAMALAR  :

1.    19 yaş ve üzeri kadınlar hakkında tablonun ilk dört satırı, 19 yaş ve üzeri erkekler hakkında tablonun ilk iki satırı uygulanmaz.

2.    19 yaşından küçük kadınlar hakkında tablonun 42’nci (42 dahil) satıra kadar olan bölümü,      19 yaşından küçük erkekler hakkında tablonun 29’uncu (29dahil) satıra kadar olan bölümü uygulanır.

3.    Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19 (kg/m²), üst sınırı 26 (kg/m²) olarak esas alınmıştır.

4.    Vücut Kitle İndeksi = Ağırlık/Boy (kg/m²) formülü üzerinden hesaplanmıştır.

TABLO-6

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU

1. Adı, Soyadı (*)

7. 
Nüfusa Kayıtlı
Olduğu

İl

(Renkli Fotoğraf Baskısı)

2. Uyruğu

İlçe

3. T.C. Kimlik No.

Köy/Mah.

4. Doğum Yeri

Cilt No.

5. Doğum Tarihi

Aile S.No.

Medeni Hali

6. Telefon No.:

Sıra No.

Dini 

Ev

Seri No.

Veriliş Sebebi

Cep

Veriliş Tarihi

Kayıtlı Olduğu Nüfus İdaresi

8. İkamet Adresi (Nüfus Müdürlüğüne/Muhtarlığa Kayıtlı Olduğu Adres)

Mahalle        :

Apartman/Site Adı      :

Cadde                 :

Daire No.                    :

Sokak                  :

Köy/Belde/Kasaba     :

Bina/Kapı No.      :

İlçe :                                   İl:

9. Daimi Adres 

Mahalle        :

Apartman/Site Adı      :

Cadde                 :

Daire No.                    :

Sokak                  :

Köy/Belde/Kasaba     :

Bina/Kapı No.      :

İlçe :                                   İl:

10. Öğrenim Durumu

Tarih

Mezun Olduğu Okulun Adı ve Yeri

Ayrılma Nedeni (**)

-’den
-’e

Mezuniyet

Tasdikname

İlçe :                                              İl: 

11. Son Çalıştığı İşyeri

Tarih

Ünvanı

(Çalıştığı İşyeri Adı)

Son Çalıştığı İşyeri Adresi

İşin Nevi

-’den
-’e

İlçe :                            İl:

12. Askerlik Durumu

Başlama Tarihi

Terhis Tarihi

Cezaları

Birliğin Adı ve Yeri

İlçe :                                             İl:

13. Aileye Dair Bilgiler

Adı Soyadı

Adres (Yaşayanların)

Doğum

Yeri / Tarihi

TCKN

Babasının

Mahalle  :                                         Köy/Kasaba  :

Cadde    :                                         Tel.No.          :

Sokak    :                                         İlçe        :

Bina/Kapı No. :                                İl            :

Anasının

Mahalle  :                                         Köy/Kasaba  :

Cadde    :                                         Tel.No.          :

Sokak    :                                         İlçe        :

Bina/Kapı No. :                                İl            :

Eşinin (***)

Mahalle  :                                         Köy/Kasaba  :

Cadde    :                                         Tel.No.          :

Sokak    :                                         İlçe        :

Bina/Kapı No. :                                İl            :

Kardeş 1

Mahalle  :                                         Köy/Kasaba  :

Cadde    :                                         Tel.No.          :

Sokak    :                                         İlçe               :

Bina/Kapı No. :                               İl                   :

Kardeş 2

Mahalle  :                                         Köy/Kasaba  :

Cadde    :                                         Tel.No.          :

Sokak    :                                         İlçe               :

Bina/Kapı No. :                                İl                   :

Kardeş 3

Mahalle  :                                         Köy/Kasaba  :

Cadde    :                                         Tel.No.          :

Sokak    :                                         İlçe                :

Bina/Kapı No. :                               İl                    :

Kardeş 4

Mahalle  :                                         Köy/Kasaba  :

Cadde    :                                         Tel.No.          :

Sokak    :                                         İlçe                :

Bina/Kapı No. :                               İl                    :

Kardeş 5

Mahalle  :                                         Köy/Kasaba  :

Cadde    :                                          Tel.No.         :

Sokak    :                                         İlçe                :

Bina/Kapı No. :                               İl                    :

Kardeş 6 (****)

Mahalle  :                                         Köy/Kasaba  :

Cadde    :                                         Tel.No.          :

Sokak    :                                         İlçe                :

Bina/Kapı No. :                               İl                    :

14. Hakkında Bilgi Verecek Üç Şahsın (Akraba ve eski işverenler hariç)

Adı Soyadı

İkamet veya İş Adresi

Doğum 
Yeri / Tarihi

TCKN / Mesleği

Şahıs 1

Mahalle  :                                         Köy/Kasaba  :

Cadde    :                                         Tel.No.          :

Sokak    :                                         İlçe        :

Bina/Kapı No. :                                İl            :

Şahıs 2

Mahalle  :                                         Köy/Kasaba  :

Cadde    :                                         Tel.No.          :

Sokak    :                                         İlçe        :

Bina/Kapı No. :                                İl            :

Şahıs 3

Mahalle  :                                         Köy/Kasaba  :

Cadde    :                                         Tel.No.          :

Sokak    :                                         İlçe        :

Bina/Kapı No. :                                İl            :

15. Hakkınızda verilmiş bulunan mahkûmiyet kararı veya halen devam eden ceza davası var mıdır? (**)

                                                                                                            VAR (     )                  YOK (     )

Eğer VAR ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın görülmekte olan mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz.

16. YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM.

Şahsın İmzası

17.UYARI

a. Form nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmadan doğru ve eksiksiz doldurulur.
b. (*) Adı ve/veya soyadı değişenler değişiklikten önceki ad/soyadını da parantez işareti içinde belirtirler.
c. (**) 10’uncu maddeki okuldan ayrılma nedeni olarak “Mezuniyet” veya “Tasdikname” sütununa ve 15’inci maddeki “VAR” veya “YOK” ifadesinin yanına – X – işareti konulacaktır.

ç. (***) Eşinin evlenmeden önceki soyadı (kızlık soyadı) parantez içinde yazılacaktır.
d. (****)  Kardeş sayısı 6’dan fazla ise satır sayısı çoğaltılarak çıktı alınabilecektir. 
e. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, “Mahalle-Cadde-Sokak-Kapı Numarası-Köy/Kasaba-İl/İlçe” belirterek tam ve açık olarak yazınız, mutlaka “Telefon Numarası” belirtiniz.
f. 8’inci, 9’uncu ve 14'üncü maddeler içeriğindeki adres bölümüne adres olarak birlik, kışla, orduevi ve askeri gazino yazmayınız.
g. Formu BÜYÜK HARFLE, bilgisayarda doldurunuz, 2 suret olarak (formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve arka sayfa tek kağıtta olacak şekilde) çıktısını alınız. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kutusuna yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak; kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU DOLDURMA TALİMATI

1.   Adı Soyadı: Adınızı, varsa ikinci adınızı ve soyadınızı kısaltma yapmadan okunaklı olarak yazınız. Mahkeme kararı ile soyadınızı değiştirdiyseniz önceki soyadınızı şimdiki soyadınızdan sonra parantez içinde yazınız.

Örnek: MEHMET ALİ YILMAZ (DAĞLI)

2.   Uyruğu: Uyruğunuzu yazınız.

3.   T.C. Kimlik Numarası: T.C. vatandaşlık numaranız (11 Haneli) ile nüfus cüzdanından bakarak yazınız.

4.   Doğum Yeri: Nüfus cüzdanınızdaki doğum yerini yazınız.

5.   Doğum Tarihi (Gün Ay Sene): Okunaklı olarak yazınız. Örnek 20.03.1988.

6.   Telefon Nu. Ev/ Cep: Ev ve Cep telefon numaralarınızı alan koduyla birlikte yazınız. Ev telefonunuz yoksa 2. bir cep telefonu yazılabilir.  Örnek 272 612 40 69

7.   Nüfusa kayıtlı olduğunuz yer il-ilçe, Köy/Mahalle, Cilt Nu., Aile S. Nu., Sıra Nu., Seri Nu., Veriliş Tarihi, Medeni Hali, Dini, Veriliş Sebebi, Kayıtlı Olduğu Nüf. İdaresi : Nüfus cüzdanınızdaki bilgileri kısaltma yapmadan yazınız.

8.    İkamet adresi: Terhis olan adaylar şu anda oturduğu adresi kısaltma yapmadan, mahalle, sokak, cadde, kapı nu., il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Halen asker olan adaylar sivilde oturduğu adresini kısaltma yapmadan mahalle, sokak, cadde, kapı nu.,il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Buraya beyan edilen adresin asgari 3 (üç) ay boyunca değişmeyecek olması ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması önemlidir. Ayrıca birlik, kışla, orduevi ve askeri gazino vb. adresleri yazmayınız.

9.    Daimi Adres: Halen oturduğunuz adresle aynı ise halen oturduğunuz adresin aynısını yazınız, farklı ise farklı olan adresi kısaltma yapmadan mahalle, sokak, cadde, kapı nu. il ve ilçe belirterek açık ve okunaklı olarak yazınız.

10. Öğrenim durumu (Mezun olduğu okul): En son mezun olduğu okula giriş ve mezuniyet tarihi ile ismi ve yeri il/ilçe belirtilerek yazılacaktır. Okulun hizasına durumunuz hangisine uyuyorsa (Mezuniyet, Tasdikname) o sütuna “X” olarak işaretleyiniz.

11. Son Çalıştığı İş Yeri: Başlangıç tarihi gün, ay ve sene hanesine, ayrılış tarihini gün, ay ve sene olarak yazınız. Örnek 22.05.2012’den – 13.10.2014’e gibi. Ünvanı kısmına çalıştığı işyerinin adı yazılacak. İşin nevi kısmına yapılan iş belirtilecek (Demir ustası, garson vb.), işyerinin adresi ise açık bir şekilde ilçe ve ili de içerecek şekilde yazılacaktır.

12. Askerlik Durumu: Terhis olan adaylar askerlik başlangıç ve bitiş tarihini gün, ay ve yıl olarak, askerlik sürecince aldığı cezaları ve terhis olduğu birliğin adı ve yerini (ilçe ve il) yazacaklardır. Halen asker olan adaylar askerliğe başlangıç tarihini gün, ay ve yıl olarak, görev yaptığı süre içerisinde aldığı cezaları ve askerlik yaptığı birliğin adı ve yerini (ilçe ve il) yazacaklardır.

13. Ailesi hakkında bilgi: Adı Soyadı hanelerinde belirtilen aile ferdinin adı, varsa ikinci adı ve soyadı kısaltma yapılmadan açık olarak yazılacaktır. Doğum yeri ve tarihi hanesine doğum yeri il ve ilçe olarak, Doğum tarihi sadece sene olarak okunaklı yazılacaktır. Örneğin; POLATLI / 01.05.1969. Yaşıyorsa adresi ve telefon numarası hanesine adres açık olarak mahalle, sokak, cadde, kapı nu. il ve ilçe belirterek yazılacaktır. Telefon numarası üçüncü maddede verilen örneğe uygun olarak yazılacaktır. Aile ferdi yaşamıyorsa adres bölümü hariç doldurulacak, adres bölümüne ise “Vefat” yazılacaktır. TCKN: 11 haneli T.C. vatandaşlık numarası yazılacaktır. T.C. vatandaşı değilse, uyruğu yazılacaktır. (ALMAN vb.) Eş bilgisinde evlenmeden önceki soyadı ad-soyad bölümüne parantez içinde yazılacaktır. Örneğin; HALİME KURT (ÖZSOY).

14. Hakkınızda bilgi verecek şahıslar: Hakkınızda bilgi verecek üç kişinin (akraba ve eski işverenler hariç) adı, soyadı, ikamet (ev) adresi veya iş adresi (mahalle, sokak, cadde, kapı nu. il ve ilçe belirtilecek) ve telefon numarası, doğum yeri ve doğum tarihi, TCKN ve mesleği açıkça yazılacaktır.

15. 15’inci maddeyi okuyup cevabınıza uygun olarak “VAR” veya “YOK” un yanındaki parantezin içerisine çarpı “X” işareti koyunuz. Cevabınız “VAR” ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın görülmekte olan mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz.

16. 16’ncı maddeyi okuyup, imzanızı MAVİ MÜREKKEPLİ KALEMLE atınız.

UYARI (DİKKAT!..)

1. Soruları tam ve eksiksiz olarak yanıtlayınız.

2. Bu formun doldurulmasında nüfus bilgilerinde kısaltma yapmayınız.

3. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, il ve ilçe belirterek tam ve açık olarak yazınız, Mutlaka en az bir adet telefon numarasını belirtiniz.

4. Formu BÜYÜK HARFLE, bilgisayar ile doldurunuz, 3 suret olarak (formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve arka sayfa tek kâğıtta olacak şekilde) çıktısını alınız. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kutusuna yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak; kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.

5. 8’inci,9'uncu ve 14’üncü maddelerde adres olarak birlik, kışla, orduevi ve askeri gazino yazmayınız.

26 Nis 2018 - 17:06 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.




Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?