Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcısı Alım İlanı ( 612 kişi)

Gelir İdaresi Başkanlığına Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri için KPSSP 49 türünün geçerli olduğu 1.

 Gelir İdaresi Başkanlığına Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri için KPSSP 49 türünün geçerli olduğu 1. Grup için 500 adet Gelir Uzman Yardımcısı ve Mühendisller için KPSSP 4 ün geçerli olduğu 2. gruptan 112 adet Gelir...

 Gelir İdaresi Başkanlığına Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri için KPSSP 49 türünün geçerli olduğu 1. Grup için 500 adet Gelir Uzman Yardımcısı ve Mühendisller için KPSSP 4 ün geçerli olduğu 2. gruptan 112 adet Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Başkanlığımızca aşağıdaki yerlerde görevlendirilmek üzere; 1. gruptan 500 adet Gelir Uzman

Yardımcısı alınacaktır.

1. Grup: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri için KPSSP 49 türünden.

Atanacak Yerler

Kontenjan Sayısı

Toplam

AYDIN

MERKEZ

28

106

GERMENCİK

2

KUŞADASI

29

DİDİM

15

NAZİLLİ

14

ÇİNE

6

SÖKE

12

BİLECİK

MERKEZ

16

36

BOZÜYÜK

20

KOCAELİ

MERKEZ

56

176

GEBZE

100

KÖRFEZ

10

GÖLCÜK

10

MUĞLA

MERKEZ

21

128

BODRUM

32

FETHİYE

19

KÖYCEĞİZ

6

MARMARİS

25

MİLAS

17

YATAĞAN

8

TEKİRDAĞ

MERKEZ

6

54

ÇORLU

25

ÇERKEZKÖY

15

HAYRABOLU

3

MALKARA

3

MURATLI

2

Başkanlığımızca aşağıdaki yerlerde görevlendirilmek üzere; 2. gruptan 112 adet Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.

2. Grup: Tabloda yer alan fakülteler için KPSSP 4 türünden.

Fakülte/Bölüm

Atanacak Yerler

Kontenjan Sayısı

Toplam

Bilgisayar Mühendisliği,

Endüstri Mühendisliği,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği,

Elekronik ve Haberleşme Mühendisliği,

Yazılım Mühendisliği

ANKARA

MERKEZ

75

75

İnşaat Mühendisliği

İSTANBUL

MERKEZ

10

35

Makine Mühendisliği

10

Elektrik Mühendisliği

10

Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

5

Makine Mühendisliği

ESKİŞEHİR

MERKEZ

1

2

Elektrik Mühendisliği

1

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam

kadro sayısının 20 katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak puanı en yüksek

olan adaydan başlamak üzere yirmi katına kadar aday giriş sınavına alınacaktır.

Adaylar, başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebilecek ve tercih edilen bu ilin ilçelerini öncelik sırasına göre başvuru formunda işaretleyecek, ancak daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyecektir. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ

- Giriş sınavının yazılı bölümü 19 Kasım 2011 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.

- Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı

adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı “www.turkiye.gov.tr” ile Gelir İdaresi Başkanlığı

“www.gib.gov.tr” internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

- ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu

Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSSP 49 ve KPSSP 4 puan türlerinden 70 ve üzeri

puan almış olmak,

- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanın “I-Sınava İlişkin Bilgiler” bölümünde

belirtilen fakülte/bölümlerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen 4 yıllık

fakültelerden birini son başvuru tarihi itibariyle bitirmiş olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel

şartları taşımak,

- Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

IV - SINAV BAŞVURUSU

- Başvurular, 17 Ekim 2011 tarihinde başlayıp 28 Ekim 2011 tarihinde sona erecektir.

- Başvurular, elektronik ortamda “http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp” adresinde yer

alan “Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu”nun doldurulması suretiyle

yapılacaktır. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar belirtilen

internet sayfasında yer almaktadır. Ancak, bu formu elektronik ortam dışında doldurarak

süresi içerisinde başvuranların başvuruları da kabul edilecektir.

- Elektronik ortamda veya postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 28 Ekim 2011

tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

- Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav

konularına aşağıda yer verilmiştir.

1. Grup İçin:

a- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

b- Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk

Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas

Hukuku (Genel Hükümler),

c- İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı,

Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar,

d- Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,

e- Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali

Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

2. Grup İçin (Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elekronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım

Mühendisliği):

a- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

b- Genel yetenek ve genel kültür,

c- İşletim sistemleri, veri tabanı sistemleri, web tabanlı uygulama geliştirme, network.

2. Grup İçin (İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği):

a- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

b- Genel yetenek ve genel kültür,

c- Fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi.

VI - DEĞERLENDİRME

- Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan;

yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan

alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katına kadar

aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü

sınava çağrılacaktır.

- Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

- Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme

yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve

kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya

sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir.

Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.

- Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 puandan az olmaması gerekmektedir.

- Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav

puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

- Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre

sıraya konulacak ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, % 25’ine kadar aday ise

yedek olarak tespit edilecektir.

- Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması

halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSSP 49

veya KPSSP 4 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

- Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav tarihine

kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil

etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde başka bir il için açılan sınavda başarılı olarak ataması

yapılan yedek adayların hakları sona erer.

- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya

giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

- Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle

oluşturulacaktır.

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

- Yazılı sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav yeri, günü, saati ve sözlü sınav sonuçları

Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve “http://www.gib.gov.tr” internet adresinde

duyurulacaktır.

- Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil

ve yedek listeler Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve “http://www.gib.gov.tr”

internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı

ile bildirilecektir.

- Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün

içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenir ve en geç

beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

VIII - DİĞER HUSUSLAR

- Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre

içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı

sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine

bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi

içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar,

atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma

şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların

yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

- Atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen

çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılacaktır.

Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmayacaktır. Ancak, göreve başladıktan

sonra özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması

kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabileceklerdir.

- Ataması yapılan uzman yardımcıları beş yıllık süre zarfında atandıkları yerin dışında

başka bir yerde, tedviren, vekâleten veya geçici olarak görevlendirilemezler.

- Sınavı kazananlardan, Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe

aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları

yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve

hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili

hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

- Adayların, sınavda kimlik tespitini sağlamak için nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini

üzerinde bulundurmaları gerekmektedir.

- İlan olunur.

17 Eki 2011 - 15:37 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )