EXPO 2016 Antalya Ajansı Personel Alımı

EXPO 2016 Antalya Ajansına çeşitli alanlarda personel alımı yapılacaktır.

EXPO 2016 Antalya Ajansı, Genel Sekreterliğinde 18 Mayıs 2013 tarih, 2861 sayılı EXPO 2016 Antalya Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Belirli Süreli iş sözleşmesi kapsamında Antalya İlinde istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen özelliklerde personel alınacaktır;

21) Tanıtım ve Halkla İlişkiler Direktörlüğü Profesyonel Fotoğrafçı 1 (bir) Kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen Radyo Sinem ve Televizyon, Basın Yayın, İletişim Tasarım, Fotoğrafçılık bölümünden mezun olan,
b)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
c)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
d)Etkinlik sektöründe büyük ölçekli etkinliklerde görev almış, 1 yıl deneyimli,
e)Etkinlik, toplantı, fuar ve organizasyonlarda çekilecek fotoğraflarda dekupaj, çözünürlük ve renk ayarlarının yapılması,
f)Alınan görsellerin marka kurumsalı çerçevesinde özgün olarak oluşturulması,
g)Basılı mecra için tasarımların uygulanması,
h)İleri düzeyde photoshop bilgisine sahip,
i)İletişim kabiliyeti ve koordinasyon yeteneği yüksek,
j)Etkin iletişim becerileri olan,
k)Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,
l)Uluslararası ve çok uluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,
m)Takım çalışmasına uyumlu,
n)İngilizce bilen,
o)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
p)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

22) Tanıtım ve Halkla İlişkiler Direktörlüğü Etkinlikler Uzmanı 1 (bir) Kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen İşletme, Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olan,
b)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
c)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
d)İngilizce, tercihen 2. dil olarak Fransızca bilen,
e)3 yıl deneyimli,
f)EXPO 2016 Antalya kapsamında gerçekleştirilecek milli gün, gösteri ve özel etkinliklerin operasyon ve organizasyon planlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi,
g)Uluslararası - çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,
h)Sahne, dekorasyon, ses, ışık, efekt konularında bilgi sahibi,
i)Ses, ışık ve görüntü sistemlerinin demo, kurulum, montaj ve teknik işlerini koordine edebilecek,
j)Temsil ve ağırlama yeteneğine sahip,
k)İleri düzeyde iletişim ve koordinasyon becerileri,
l)İdari İşler konusunda tecrübeli,
m)Diksiyonu düzgün prezentabl,
n)Takım çalışmasına uyumlu,
o)Esnek çalışma saatlerine uygun,
p)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
q)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

23) Tanıtım ve Halkla İlişkiler Direktörlüğü Grafik Tasarımcı 1 (bir) Kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen Grafik Tasarım, ilgili bölümünden mezun olan,
b)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
c)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
d)İngilizce bilen,
e)Reklam Ajansı 2 yıl deneyim,
f)Görsel gücü kuvvetli,
g)Özgün tasarım yeteneğine sahip,
h)Tasarım yönü güçlü, hızlı fikirler üretip uygulayabilen,
i)Baskı teknikleri, baskı öncesi hazırlık, matbaa konularında yeterli bilgiye sahip,
j)Zaman yönetiminde başarılı,
k)Diksiyonu düzgün, prezentabl,
l)Takım çalışmasına uyumlu,
m)Esnek çalışma saatlerine uygun,
n)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
o)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet),
p)Freehand,
q)Indesign,
r)Dreamweaver,
s)Corel draw,
t)Photoshop,
u)Illustrator.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1.Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesinin aslı ve kurumca tasdikli sureti
2.Dört adet vesikalık fotoğraf
3.Kimlik fotokopisi (TC Kimlik numarasının yer aldığı)
4.Sabıka Kaydı bulunmadığına dair beyanı,
5.Özgeçmiş
6.Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair beyanı,
*Eksik bilgi ve belgesi bulunan adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.
** Yukarıda sayılan belgelerin Ajansa en geç ilanda belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
*** Posta ile başvuracak adayların, imzalarının bulunduğu bir dilekçe ile hangi pozisyon için başvuru yaptıklarını belirtmeleri gerekmektedir.
SON BAŞVURU TARİHİ: 21.01.2015 saat 18:00

BAŞVURU YERİ:

EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği
Aspendos Bulvarı No:153 Muratpaşa /ANTALYA
Tel : +90 242 242 39 76
Fax: +90 242 311 88 32
EXPO 2016 Antalya Ajansı Ofisi
Tepe Prime İş Merkezi, A Blok Kat: 2 No: 35 Çankaya /Ankara
Tel :+90 312 284 05 58-59
Fax: +90 312 284 05 60

SINAV YERİ VE ŞEKLİ:

a)Ajansa yapılan başvurular ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan adaylara sözlü sınav yapılacaktır.
b)Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınavın tarihi ve saati ajansın(http://www.expo2016antalya.org.tr) internet adresinde ilan edilecektir.
c)Sözlü sınav yeri EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliğidir
EXPO 2016 Antalya Ajansı, Genel Sekreterliğinde 18 Mayıs 2013 tarih, 2861 sayılı EXPO 2016 Antalya Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Belirli Süreli iş sözleşmesi kapsamında Antalya İlinde istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen özelliklerde personel alınacaktır;

21) Tanıtım ve Halkla İlişkiler Direktörlüğü Profesyonel Fotoğrafçı 1 (bir) Kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen Radyo Sinem ve Televizyon, Basın Yayın, İletişim Tasarım, Fotoğrafçılık bölümünden mezun olan,
b)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
c)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
d)Etkinlik sektöründe büyük ölçekli etkinliklerde görev almış, 1 yıl deneyimli,
e)Etkinlik, toplantı, fuar ve organizasyonlarda çekilecek fotoğraflarda dekupaj, çözünürlük ve renk ayarlarının yapılması,
f)Alınan görsellerin marka kurumsalı çerçevesinde özgün olarak oluşturulması,
g)Basılı mecra için tasarımların uygulanması,
h)İleri düzeyde photoshop bilgisine sahip,
i)İletişim kabiliyeti ve koordinasyon yeteneği yüksek,
j)Etkin iletişim becerileri olan,
k)Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,
l)Uluslararası ve çok uluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,
m)Takım çalışmasına uyumlu,
n)İngilizce bilen,
o)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
p)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

22) Tanıtım ve Halkla İlişkiler Direktörlüğü Etkinlikler Uzmanı 1 (bir) Kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen İşletme, Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olan,
b)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
c)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
d)İngilizce, tercihen 2. dil olarak Fransızca bilen,
e)3 yıl deneyimli,
f)EXPO 2016 Antalya kapsamında gerçekleştirilecek milli gün, gösteri ve özel etkinliklerin operasyon ve organizasyon planlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi,
g)Uluslararası - çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,
h)Sahne, dekorasyon, ses, ışık, efekt konularında bilgi sahibi,
i)Ses, ışık ve görüntü sistemlerinin demo, kurulum, montaj ve teknik işlerini koordine edebilecek,
j)Temsil ve ağırlama yeteneğine sahip,
k)İleri düzeyde iletişim ve koordinasyon becerileri,
l)İdari İşler konusunda tecrübeli,
m)Diksiyonu düzgün prezentabl,
n)Takım çalışmasına uyumlu,
o)Esnek çalışma saatlerine uygun,
p)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
q)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

23) Tanıtım ve Halkla İlişkiler Direktörlüğü Grafik Tasarımcı 1 (bir) Kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen Grafik Tasarım, ilgili bölümünden mezun olan,
b)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
c)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
d)İngilizce bilen,
e)Reklam Ajansı 2 yıl deneyim,
f)Görsel gücü kuvvetli,
g)Özgün tasarım yeteneğine sahip,
h)Tasarım yönü güçlü, hızlı fikirler üretip uygulayabilen,
i)Baskı teknikleri, baskı öncesi hazırlık, matbaa konularında yeterli bilgiye sahip,
j)Zaman yönetiminde başarılı,
k)Diksiyonu düzgün, prezentabl,
l)Takım çalışmasına uyumlu,
m)Esnek çalışma saatlerine uygun,
n)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
o)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet),
p)Freehand,
q)Indesign,
r)Dreamweaver,
s)Corel draw,
t)Photoshop,
u)Illustrator.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1.Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesinin aslı ve kurumca tasdikli sureti
2.Dört adet vesikalık fotoğraf
3.Kimlik fotokopisi (TC Kimlik numarasının yer aldığı)
4.Sabıka Kaydı bulunmadığına dair beyanı,
5.Özgeçmiş
6.Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair beyanı,
*Eksik bilgi ve belgesi bulunan adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.
** Yukarıda sayılan belgelerin Ajansa en geç ilanda belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
*** Posta ile başvuracak adayların, imzalarının bulunduğu bir dilekçe ile hangi pozisyon için başvuru yaptıklarını belirtmeleri gerekmektedir.
SON BAŞVURU TARİHİ: 21.01.2015 saat 18:00

BAŞVURU YERİ:

EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği
Aspendos Bulvarı No:153 Muratpaşa /ANTALYA
Tel : +90 242 242 39 76
Fax: +90 242 311 88 32
EXPO 2016 Antalya Ajansı Ofisi
Tepe Prime İş Merkezi, A Blok Kat: 2 No: 35 Çankaya /Ankara
Tel :+90 312 284 05 58-59
Fax: +90 312 284 05 60

SINAV YERİ VE ŞEKLİ:

a)Ajansa yapılan başvurular ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan adaylara sözlü sınav yapılacaktır.
b)Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınavın tarihi ve saati ajansın(http://www.expo2016antalya.org.tr) internet adresinde ilan edilecektir.
c)Sözlü sınav yeri EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliğidir
EXPO 2016 Antalya Ajansı, Genel Sekreterliğinde 18 Mayıs 2013 tarih, 2861 sayılı EXPO 2016 Antalya Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Belirli Süreli iş sözleşmesi kapsamında Antalya İlinde istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen özelliklerde personel alınacaktır;

15) Bilet Satış Direktörü 1 (bir) Kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen İşletme, Ekonomi veya Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olan,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
d)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
e)Ticari faaliyetler özellikle bilet satışı konusunda çalışmış olmak,
f)Etkinlik sektöründe büyük ölçekli etkinliklerde görev almış, 5 yıl deneyim,
g)Tüm organizasyon operasyon sorumluluğu (Grup ve Bireysel Biletleme)
h)Satış ve Pazarlama, hizmet kalitesini geliştirme,
i)On-line Biletleme Programları (Satış ve Biletleme Rapor) deneyimi,
j)İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,
k)Etkin İletişim becerileri,
l)Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,
m)Uluslararası - Çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,
n)Etkinlik Operasyon teknikleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi,
o)Takım çalışmasına uyumlu
p)İngilizce bilen,
q)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
r)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

16) Bilet Satış Direktörlüğü Uzmanı 1 (bir) Kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen İşletme, Ekonomi veya Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olan,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
d)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
e)Bilet satışı konusunda çalışmış olmak,
f)Etkinlik sektöründe büyük ölçekli etkinliklerde görev almış, 3 yıl deneyim,
g)Tüm organizasyon operasyon sorumluluğu (Grup ve Bireysel Biletleme)
h)Satış ve Pazarlama, hizmet kalitesini geliştirme,
i)On-line Biletleme Programları (Satış ve Biletleme Rapor) deneyimi,
j)İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,
k)Etkin İletişim becerileri,
l)Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,
m)Uluslararası - Çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,
n)Etkinlik Operasyon teknikleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi,
o)Takım çalışmasına uyumlu
p)İngilizce bilen,
q)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
r)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

17) Sağlık ve Temizlik Direktörü 1 (bir) Kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olan,
b)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
c)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
d)Temizlik, Hijyen ve Sanitasyon bilgilerine sahip,
e)HACCP ve ISO standartlarına vakıf,
f)İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
g)İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütülmesi, 5 yıl deneyim,
h)Özel sağlık politika gerektiren grupların takip edilmesi,
i)İşyeri bina eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlenmesi,
j)İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,
k)Etkin İletişim becerileri,
l)Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,
m)Uluslararası - Çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,
n)Etkinlik Operasyon teknikleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi,
o)Takım çalışmasına uyumlu
p)İngilizce bilen,
q)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
r)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

18) Sağlık ve Temizlik Direktörlüğü Uzmanı 1 (bir) Kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen İşletme / İlgili bölümünden mezun olan,
b)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
c)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
d)Temizlik, Hijyen ve Sanitasyon bilgilerine sahip,
e)HACCP ve ISO standartlarına vakıf,
f)İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
g)İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütülmesi, 3 yıl deneyim,
h)İşyeri bina eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlenmesi,
i)İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,
j)Etkin İletişim becerileri,
k)Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,
l)Uluslararası - Çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,
m)Etkinlik Operasyon teknikleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi,
n)Takım çalışmasına uyumlu
o)İngilizce bilen,
p)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
q)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

19) Dış İlişkiler Direktörlüğü Uzmanı 4 (dört) Kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve İlgili bölümünden mezun olan,
b)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
c)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
d)İleri düzeyde İngilizce, tercihen 2. dil olarak Fransızca bilen,(TOEFL -IBT EN AZ 79, IELTS en az 6,5, KPDS 85)
e)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
f)2 yıl deneyim,
g)Strateji geliştirme, planlama ve takip becerileri yüksek,
h)Analiz ve yazılı / sözlü sunum ve raporlama yetenekleri güçlü,
i)Prezentabl ve diksiyonu düzgün,
j)35 yaşını aşmamış,
k)Takım çalışmasına uyumlu,
l)Esnek çalışma saatlerine uygun,
m)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
n)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

20) Dış İlişkiler Direktörlüğü Mütercim - Tercüman 1 (bir) Kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen Mütercim Tercümanlık veya Simültane Tercümanlık bölümünden mezun olan,
b)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
c)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
d)İleri düzeyde İngilizce, tercihen 2. dil olarak Fransızca bilen,(TOEFL -IBT EN AZ 88, IELTS en az 7, KPDS 90, anadili İngilizce olanlar sınavdan muaf tutulacaktır.)
e)İleri düzeyde Türkçe bilen,
f)Yazılı ve sözlü (ardı/simultane) çevirmenlik alanında en az 3 yıl deneyim,
g)Resmi yazışma kurallarına vakıf,
h)Toplantılar, konferanslar, sempozyumlar, seminerler vb. etkinliklerde ardıl çeviri yapabilecek,
i)Karşılama, tören, yemek, resepsiyon vb. etkinliklerde mihmandarlık yapabilecek,
j)Zaman yönetiminde başarılı,
k)Prezentabl ve diksiyonu düzgün,
l)40 yaşını aşmamış,
m)Takım çalışmasına uyumlu,
n)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan,
o)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
p)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1.Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesinin aslı ve kurumca tasdikli sureti
2.Dört adet vesikalık fotoğraf
3.Kimlik fotokopisi (TC Kimlik numarasının yer aldığı)
4.Sabıka Kaydı bulunmadığına dair beyanı,
5.Özgeçmiş
6.Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair beyanı,
*Eksik bilgi ve belgesi bulunan adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.
** Yukarıda sayılan belgelerin Ajansa en geç ilanda belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
*** Posta ile başvuracak adayların, imzalarının bulunduğu bir dilekçe ile hangi pozisyon için başvuru yaptıklarını belirtmeleri gerekmektedir.
SON BAŞVURU TARİHİ: 21.01.2015 saat 18:00

BAŞVURU YERİ:

EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği
Aspendos Bulvarı No:153 Muratpaşa /ANTALYA
Tel : +90 242 242 39 76
Fax: +90 242 311 88 32
EXPO 2016 Antalya Ajansı Ofisi
Tepe Prime İş Merkezi, A Blok Kat: 2 No: 35 Çankaya /Ankara
Tel :+90 312 284 05 58-59
Fax: +90 312 284 05 60

SINAV YERİ VE ŞEKLİ:

a)Ajansa yapılan başvurular ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan adaylara sözlü sınav yapılacaktır.
b)Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınavın tarihi ve saati ajansın(http://www.expo2016antalya.org.tr) internet adresinde ilan edilecektir.
c)Sözlü sınav yeri EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliğidir

Yarışma Sınav İlanı

EXPO 2016 Antalya Ajansı, Genel Sekreterliğinde 18 Mayıs 2013 tarih, 2861 sayılı EXPO 2016 Antalya Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Belirli Süreli iş sözleşmesi kapsamında Antalya İlinde istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen özelliklerde personel alınacaktır;

9) Kalabalık Yönetimi Direktörü 1 (bir) Kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen Turizm İşletmeciliği veya İşletme bölümünden mezun olan,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
d)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
e)Ulusal ve Uluslararası etkinliklerinde çeşitli görevler yapmış olmak,
f)Etkinlik sektöründe büyük ölçekli etkinliklerde görev almış, 3 yıl deneyim,
g)On-line Etkinlik yazılımları ve uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi,
h)Kolektif davranış, büyük ölçekli alan yönetimi ve kalabalık yönetimi hakkında bilgi ve deneyim sahibi,
i)İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,
j)Etkin iletişim becerileri,
k)Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,
l)Uluslararası - Çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,
m)Takım çalışmasına uyumlu,
n)İngilizce bilen,
o)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
p)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

10) Kalabalık Yönetimi Direktörlüğü Uzmanı 1 (bir) Kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen Turizm İşletmeciliği veya İşletme bölümünden mezun olan,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
d)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
e)Ulusal ve Uluslararası etkinliklerinde çeşitli görevler yapmış olmak,
f)Etkinlik sektöründe büyük ölçekli etkinliklerde görev almış, en az 1 yıl deneyim,
g)On-line Etkinlik yazılımları ve uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi,
h)Kolektif davranış, büyük ölçekli alan yönetimi ve kalabalık yönetimi hakkında bilgi ve deneyim sahibi,
i)İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,
j)Etkin iletişim becerileri,
k)Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,
l)Uluslararası - Çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,
m)Takım çalışmasına uyumlu,
n)İngilizce bilen,
o)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
p)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

11) Kültürel Programlar Direktörü 1 (bir) Kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen Güzel Sanatlar, Turizm İşletmeciliği, İşletme veya Konservatuar bölümünden mezun olan,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
d)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
e)Ulusal ve Uluslararası etkinliklerin Sosyal/Kültürel programları departman koordinasyonunu yapmış olmak,
f)Etkinlik sektöründe büyük ölçekli etkinliklerde görev almış, 5 yıl deneyim,
g)Tüm organizasyon operasyon sorumluluğu (Kültürel ve Sosyal Programlar),
h)Sahne, Dekorasyon, Ses, Işık, Efekt konularında bilgi sahibi,
i)İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,
j)Etkin iletişim becerileri,
k)Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,
l)Uluslararası - Çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,
m)Takım çalışmasına uyumlu,
n)İngilizce, tercihen 2. Dil olarak Fransızca bilen,
o)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
p)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

12) Kültürel Programlar Direktörlüğü Uzmanı 1 (bir) Kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen Turizm İşletmeciliği, İşletme veya Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
d)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
e)EXPO 2016 Antalya kapsamında gerçekleştirilecek tüm kültürel programların operasyon ve organizasyon planlarını oluşturmak ve yönetimini sağlamak,
f)3 yıl deneyim,
g)Uluslararası - Çok uluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,
h)Sahne, Dekorasyon, Ses, Işık, Efekt konularında bilgi sahibi,
i)Ses, ışık ve görüntü sistemlerinin demo, kurulum, montaj ve teknik işlerini koordine edebilecek,
j)Temsil ve ağırlama yeteneğine sahip,
k)İleri düzeyde iletişim ve koordinasyon becerileri,
l)Diksiyon düzgün prezentabl,
m)Takım çalışmasına uyumlu,
n)Esnek çalışma saatlerine uygun,
o)İngilizce, tercihen 2. Dil olarak Fransızca bilen,
p)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
q)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

13) Ticari Faaliyetler Direktörü 1 (bir) Kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen İşletme, Ekonomi veya Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olan,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
d)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
e)Ulusal ve Uluslararası etkinliklerin Ticari faaliyetler departmanı işletimini yapmak,
f)Etkinlik sektöründe büyük ölçekli etkinliklerde görev almış, 5 yıl deneyim,
g)Tüm organizasyon operasyon sorumluluğu (Lisanslı/Lisanssız Ürünler, Satış noktaları dekorasyon),
h)Müşteri memnuniyeti ve sadakatinin artırılması; beklentiyi geliştirme,
i)Satış ve pazarlama, hizmet kalitesini geliştirme,
j)Üretim lojistiği, sevkiyat, depolama ve raporlama konularında deneyimli,
k)Tercihen barkot sistemleri konusunda tecrübeli,
l)İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,
m)Etkin iletişim becerileri,
n)Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,
o)Uluslararası - Çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,
p)Etkinlik Operasyon teknikleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi,
q)Takım çalışmasına uyumlu,
r)İngilizce bilen,
s)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
t)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

14) Ticari Faaliyetler Direktörlüğü Uzmanı 1 (bir) Kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen İşletme, Dış Ticaret veya Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olan,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
d)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
e)Uluslararası - çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,
f)Üretim Lojistiği, sevkiyat, depolama ve Raporlama konularında deneyimli, 3 yıl deneyim,
g)Tercihen barkod sistemleri konusunda tecrübeli,
h)İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,
i)Etkin iletişim becerileri,
j)Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,
k)Uluslararası - Çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,
l)Etkinlik Operasyon teknikleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi,
m)Takım çalışmasına uyumlu,
n)İngilizce bilen,
o)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
p)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1.Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesinin aslı ve kurumca tasdikli sureti
2.Dört adet vesikalık fotoğraf
3.Kimlik fotokopisi (TC Kimlik numarasının yer aldığı)
4.Sabıka Kaydı bulunmadığına dair beyanı,
5.Özgeçmiş
6.Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair beyanı,
*Eksik bilgi ve belgesi bulunan adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.
** Yukarıda sayılan belgelerin Ajansa en geç ilanda belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
*** Posta ile başvuracak adayların, imzalarının bulunduğu bir dilekçe ile hangi pozisyon için başvuru yaptıklarını belirtmeleri gerekmektedir.
SON BAŞVURU TARİHİ: 21.01.2015 saat 18:00

BAŞVURU YERİ:

EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği
Aspendos Bulvarı No:153 Muratpaşa /ANTALYA
Tel : +90 242 242 39 76
Fax: +90 242 311 88 32
EXPO 2016 Antalya Ajansı Ofisi
Tepe Prime İş Merkezi, A Blok Kat: 2 No: 35 Çankaya /Ankara
Tel :+90 312 284 05 58-59
Fax: +90 312 284 05 60

SINAV YERİ VE ŞEKLİ:

a)Ajansa yapılan başvurular ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan adaylara sözlü sınav yapılacaktır.
b)Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınavın tarihi ve saati ajansın(http://www.expo2016antalya.org.tr) internet adresinde ilan edilecektir.
c)Sözlü sınav yeri EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliğidir

Yarışma Sınav İlanı

EXPO 2016 Antalya Ajansı, Genel Sekreterliğinde 18 Mayıs 2013 tarih, 2861 sayılı EXPO 2016 Antalya Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Belirli Süreli iş sözleşmesi kapsamında Antalya İlinde istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen özelliklerde personel alınacaktır;

1) Kapı Yönetimi Direktörü 1 (bir) kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen Turizm İşletmeciliği veya İşletme bölümünden mezun olan,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
d)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
e)Etkinlik sektöründe büyük ölçekli etkinliklerde görev almış,3 yıl deneyim,
f)Ulusal ve Uluslararası etkinliklerin Akreditasyon hizmetleri departmanında görev almış olmak,
g)Akreditasyon süreç yönetimi deneyimi,
h)On-line Akreditasyon yazılımları ve uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi
i)İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,
j)Etkin iletişim becerileri,
k)Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,
l)Uluslararası-Çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,
m)Takım çalışmasına uyumlu
n)İngilizce bilen,
o)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
p)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

2) Kapı Yönetimi Direktörlüğü Uzmanı 1 (bir) kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen Turizm İşletmeciliği veya İşletme bölümünden mezun olan,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
d)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
e)Etkinlik sektöründe büyük ölçekli etkinliklerde görev almış,1 yıl deneyim,
f)Ulusal ve Uluslararası etkinliklerde görev yapmış olmak,
g)On-line Akreditasyon yazılımları ve uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi,
h)İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,
i)Etkin iletişim becerileri,
j)Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,
k)Uluslararası-Çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,
l)Takım çalışmasına uyumlu,
m)İngilizce bilen,
n)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
o)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

3) Akreditasyon Direktörü 1 (bir) Kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen Turizm İşletmeciliği veya İşletme bölümünden mezun olan,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
d)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
e)Etkinlik sektöründe büyük ölçekli etkinliklerde görev almış,5 yıl deneyim
f)Ulusal ve Uluslararası etkinliklerin Akreditasyon hizmetleri koordinasyonunu yapmış olmak
g)Akreditasyon süreç yönetimi deneyimi,
h)On-line Etkinlik Yönetimi, Akreditasyon, Kapı Yönetimi yazılımları ve uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi
i)İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,
j)Etkin iletişim becerileri,
k)Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,
l)Uluslararası-Çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,
m)Takım çalışmasına uyumlu
n)İngilizce, tercihen 2. Dil olarak Fransızca bilen,
o)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
p)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

4) Akreditasyon Direktörlüğü Uzmanı 1 (bir) Kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen Turizm İşletmeciliği veya İşletme bölümünden mezun olan,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
d)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
e)Etkinlik sektöründe büyük ölçekli etkinliklerde görev almış,3 yıl deneyim,
f)Ulusal ve Uluslararası etkinliklerin Akreditasyon hizmetleri departmanında görev almış olmak,
g)On-line Akreditasyon yazılımları ve uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi
h)İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,
i)Etkin iletişim becerileri,
j)Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,
k)Uluslararası-Çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,
l)Takım çalışmasına uyumlu,
m)İngilizce bilen,
n)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
o)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

5) İşletmeler Direktörü 1 (bir) Kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen Turizm İşletmeciliği, İşletme veya ilgili bölümünden mezun olan,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
d)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
e)Sorumlu olduğu tesis / bina / bahçe / sergi gibi alanların işletimi ile ilgili işletim planları oluşturmak ve bu planların uygulanmasına dair uygulama planları geliştirmek ve uygulatmak,
f)3 yıl deneyim,
g)Uluslararası - çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,
h)İdari İşler konusunda tecrübeli,
i)Tesis personelinin sevk ve idaresini yapabilecek,
j)İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,
k)Etkin iletişim becerileri,
l)Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,
m)Takım çalışmasına uyumlu,
n)İngilizce bilen,
o)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
p)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

6) İşletmeler Direktörlüğü Uzmanı 1 (bir) Kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen Turizm İşletmeciliği, İşletme veya ilgili bölümünden mezun olan,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
d)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
e)EXPO Alanında mevcut bulunan ya da inşaatı tamamlanacak olan tesis / bina / bahçe / sergi / diğer yapılar gibi alanların işletimi ile ilgili işletim planları oluşturmak ve bu planların uygulanmasına dair uygulama planları geliştirmek ve uygulatmak,
f)2 yıl deneyim,
g)Uluslararası - çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,
h)İdari İşler konusunda tecrübeli,
i)Tesis personelinin sevk ve idaresini yapabilecek,
j)Tesis işletim planları ve uygulamaları deneyimine sahip,
k)İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,
l)Etkin iletişim becerileri,
m)Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,
n)Takım çalışmasına uyumlu,
o)İngilizce bilen,
p)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
q)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

7) Ziyaretçi, Katılımcı Hizmetleri Direktörü 1 (bir) Kişi

a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin Turizm İşletmeciliği veya İşletme bölümünden mezun olan,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
d)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
e)Ulusal ve Uluslararası etkinliklerin Konaklama, Ulaşım vb. hizmetleri koordinasyonunu yapmış olmak,
f)Etkinlik sektöründe büyük ölçekli etkinliklerde görev almış, 3 yıl deneyim,
g)Konaklama, Ulaşım süreç yönetimi deneyimi,
h)On-line Etkinlik Yönetimi yazılımları ve uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi,
i)İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,
j)Etkin iletişim becerileri,
k)Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,
l)Uluslararası - Çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,
m)Takım çalışmasına uyumlu,
n)İngilizce bilen,
o)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
p)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).
8) Ziyaretçi, Katılımcı Hizmetleri Direktörlüğü Uzmanı 1 (bir) Kişi
a)Türkiye'de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin Turizm İşletmeciliği veya İşletme bölümünden mezun olan,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
d)Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
e)Ulusal ve Uluslararası etkinliklerin Konaklama, Ulaşım vb. hizmetleri koordinasyonunu yapmış ya da 4 -5 yıldızlı otellerde satış, rezervasyon, önbüro bölümlerinde çalışmış olmanın yanı sıra,
f)Etkinlik sektöründe büyük ölçekli etkinliklerde görev almış, en az 1 yıl deneyim,
g)Konaklama, Ulaşım süreç yönetimi deneyimi,
h)On-line konaklama yazılımları ve uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi,
i)Otelcilik sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden,
j)İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,
k)Etkin iletişim becerileri,
l)Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,
m)Uluslararası - Çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,
n)Takım çalışmasına uyumlu,
o)İngilizce, tercihen 2. dil olarak Fransızca bilen,
p)İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,
q)Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1.Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesinin aslı ve kurumca tasdikli sureti
2.Dört adet vesikalık fotoğraf
3.Kimlik fotokopisi (TC Kimlik numarasının yer aldığı)
4.Sabıka Kaydı bulunmadığına dair beyanı,
5.Özgeçmiş
6.Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair beyanı,
*Eksik bilgi ve belgesi bulunan adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.
** Yukarıda sayılan belgelerin Ajansa en geç ilanda belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
*** Posta ile başvuracak adayların, imzalarının bulunduğu bir dilekçe ile hangi pozisyon için başvuru yaptıklarını belirtmeleri gerekmektedir.
SON BAŞVURU TARİHİ: 21.01.2015 saat 18:00

BAŞVURU YERİ:

EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği
Aspendos Bulvarı No:153 Muratpaşa /ANTALYA
Tel : +90 242 242 39 76
Fax: +90 242 311 88 32
EXPO 2016 Antalya Ajansı Ofisi
Tepe Prime İş Merkezi, A Blok Kat: 2 No: 35 Çankaya /Ankara
Tel :+90 312 284 05 58-59
Fax: +90 312 284 05 60

SINAV YERİ VE ŞEKLİ:

a)Ajansa yapılan başvurular ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan adaylara sözlü sınav yapılacaktır.
b)Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınavın tarihi ve saati ajansın(http://www.expo2016antalya.org.tr) internet adresinde ilan edilecektir.
c)Sözlü sınav yeri EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliğidir

09 Oca 2015 - 11:06 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket 2021 Asgari ücret Ne Kadar Olmalı ?