8 Kurum 361 Sözleşmeli Memur Alımı Yapıyor!

Devlet Personel Başkanlığı yenilendi ve yeni arayüzü ile birlikte yeni ilanlar yayımlanmaya başladı. 8 kamu kuru ve kuruluşu toplamda 361 sözleşmeli memur alımı yapıyor. KPSS cafe olarak değerli okurlarımız için başvuru şartlarını, başvuru tarihlerini ve diğer tümm detayları derledik...

+10
Haber albümü için resme tıklayın

Devlet Personel Başkanlığı yenilendi ve yeni arayüzü ile birlikte yeni ilanlar yayımlanmaya başladı. 8 kamu kuru ve kuruluşu toplamda 361 sözleşmeli memur alımı yapıyor. KPSS cafe olarak değerli okurlarımız için başvuru şartlarını, başvuru tarihlerini ve diğer tümm detayları derledik...

Öncelikle sözleşeli kamu personeli alımı yapan kurumların listesini verelim...

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 9 Basın-Enformasyon personeli alıı yapacak.

Yayımlanan ilanda "İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, Başkanlığımızca yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre; Basın, yayın ve enformasyon hizmetlerinde çalıştırılmak üzere İngilizce dilinden dokuz (9) adet Basın-Enformasyon Personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Basın-Enformasyon Personeli pozisyonu için aranılan şartlar şöyle;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Halkla ilişkiler ve tanıtım, iletişim, sosyoloji, tarih, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, karşılaştırmalı uluslararası siyaset, gazetecilik ve ekonomi alanlarından birinden mezun olmak veya yüksek lisans yapmış olmak (Yurtdışında yüksek lisans yapmış olanlar için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilmiş olmak),

Başkanlık uygun gördüğü bölümlerden de takdir yetkisini kullanarak alım yapabilecektir.

ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak (A) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak (Yabancı dil belgesinin 2017-2018 yılları içerisinde alınmış olması),

İkinci bir dil bilmek tercih sebebi sayılacaktır,

Simültane tercüme yapabilen personel diğer başvuran adaylara göre tercih sebebi sayılacaktır, (f) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak,

Adaylar 14-31 Ocak 2019 tarihleri arasında (mesai bitimine kadar, hafta sonu hariç) başvurularını, (İletişim Başkanlığı Ek Hizmet Binası Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Eğitim Birimi) elden yapacaklardır

DİĞER TÜM DETAYLAR İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Sanayi ve Teknoloj Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 25 teknoloji uzman yardımcısı alınacaktır. Yayılanan ilanda "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bölümü/fakültesi, kadro sayısı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilen toplam 25 (yirmi beş) Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren ve yukarıdaki tabloda fakülte veya bölümleri belirtilen ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mühendislik bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P3, hukuk bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P4, iktisat bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P14 ve uluslararası ilişkiler bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P34 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1984 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).

Başvurular, 09 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

DİĞER TÜM DETAYLAR İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

İstanbul Üniversitesi KPSS 55 Puanla Hemşire Alımı Yapıyor!

Yayımlanan ilanda "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Savunma Sanayi Başkanlığı En Az KPSS 65 Puanla Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

Yayımlanan ilanda " 3238 sayılı Kanunun 8’inci maddesi ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esaslarınca çalıştırılmak üzere sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle; 15 (on beş) Proje Mühendisi, 19 (on dokuz) Proje Asistanı olmak üzere toplam 34 (otuz dört) adet kontenjan için aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinden ve öğrenim bölümleri karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

PROJE MÜHENDİSİ POZİSYONU İÇİN;

PROJE ASİSTANI POZİYONU İÇİN

KPSS 75-80 Puanla Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Personeli Alacak

Yayımlanan ilanda "Üniversitemiz, Hastanesi Başmüdürlüğünde istihdam edilmek üzere ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28.06 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da yer alan ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Çukurova Üniversitesi En Az Lise Mezunu Sağlık Personeli Alacak

Yayımlanan ilanda "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca; Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

29 Ara 2018 - 17:48 - Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

03

4/b li - Sözleşmeli sözleşmeli hayatımın en gıcık olduğum kelimesi olarak tarihe geçti.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Aralık 17:48
02

Esra - 75-80 puan arası yazmış fazla puan olursa alinmiyor mu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Aralık 17:48
01

Koray - Diploma tercüme ve diploma denklik belgelerinizi yaptırırken harf ve kelime hatalarının olmadığına ve diplomanızın arka yüzünün de çevirisinin yapılması gerektiğini unutmayın.Bir çok site veya kurum var internetten bakabilirsiniz.Özellikle Yeminli tercümanları tercih ediniz. Tavsiye olarak https://www.diplomadenklik.com/diploma-tercume/ sitesini verebilirim. Veya Ankara tercüme bürosu olarak https://www.onattercume.com/ sitesini söyleyebilirim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Aralık 17:48Anket KYK Borçları Silinsin Mi?