Artvin Çoruh Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(14 Eylül 2012)

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN   Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 31/07/2008 tarihli ve 26953 (Değişik : 19/09/2009 tarihli ve 27354 – 09/03/2010 tarihli ve 27516) sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan.

 

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 31/07/2008 tarihli ve 26953 (Değişik : 19/09/2009 tarihli ve 27354 09/03/2010 tarihli ve 27516) sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan...

 


ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


 


Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 31/07/2008 tarihli ve 26953 (Değişik : 19/09/2009 tarihli ve 27354 09/03/2010 tarihli ve 27516) sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.


 


1-GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin)


a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,


b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak araştırma görevlisi atamalarında ALESden (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70, diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALESten en az 70, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALESten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türünden, alan türü değişen programlardan mezun olanların öğretim elemanı kadrolarına atamalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALESten en az 70 puan almaları gerekmektedir.


c) Araştırma görevlisi atamalarında Eğitim Bilimleri Bölümüne (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD hariç) yapılacak başvurularda, adayların lisans öğreniminde mezun olduğu alandan ALESden en az 70 puan almış olmak.


d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,


 


2- ÖZEL ŞARTLAR


Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:


a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,


Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar:


a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adayların en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on (10) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.


b) Önlisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adayların en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında iki (2) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.


c) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri ile Konservatuvar eğitimi yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adayların en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında iki (2) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.


Okutman Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar:


a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak,


b) Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.


c) Özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların başvurularında ise ALES'ten herhangi bir puan türünde en az 70 almış olmaları yeterlidir.


Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar:


a) En az lisans mezunu olmak,


b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak.


 


3- MUAFİYET


a) Doktorasını tamamlamış olanlar,


b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,


c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar, Merkezi sınav (ALES)den muaftır.


d) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz.


 


4- BAŞVURU


a) Adaylar Başvuru formunu http://www.artvin.edu.tr adresinden alarak şahsen veya postayla başvuracaklardır.


b) Başvuru süresi, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.


c) Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları http://www.artvin.edu.tr web adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 


5- NOT


a) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında, 4lük not sisteminin 100lük not sistemine eş değerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu kullanılacaktır.


b) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.


c) ALES Sınav sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.


d) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine müracaat edebilirler.


e) Bütün adayların ilan edilen kadro derecelerine atanma şartlarını taşıyor olması gerekir.


 


ADRES :


Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü


08000 Seyitler Yerleşkesi ARTVİN


Tel : 0466 215 10 00


 
 

Büro Yönetimi Öğretmenliği Bölümünden mezun olup bu alanda yüksek lisans yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla bu alanda en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmak.

Öğretim Görevlisi

1

27 Eylül 2012ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


 


Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 31/07/2008 tarihli ve 26953 (Değişik : 19/09/2009 tarihli ve 27354 09/03/2010 tarihli ve 27516) sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.


 


1-GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin)


a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,


b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak araştırma görevlisi atamalarında ALESden (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70, diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALESten en az 70, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALESten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türünden, alan türü değişen programlardan mezun olanların öğretim elemanı kadrolarına atamalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALESten en az 70 puan almaları gerekmektedir.


c) Araştırma görevlisi atamalarında Eğitim Bilimleri Bölümüne (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD hariç) yapılacak başvurularda, adayların lisans öğreniminde mezun olduğu alandan ALESden en az 70 puan almış olmak.


d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,


 


2- ÖZEL ŞARTLAR


Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:


a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,


Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar:


a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adayların en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on (10) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.


b) Önlisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adayların en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında iki (2) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.


c) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri ile Konservatuvar eğitimi yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adayların en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında iki (2) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.


Okutman Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar:


a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak,


b) Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.


c) Özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların başvurularında ise ALES'ten herhangi bir puan türünde en az 70 almış olmaları yeterlidir.


Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar:


a) En az lisans mezunu olmak,


b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak.


 


3- MUAFİYET


a) Doktorasını tamamlamış olanlar,


b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,


c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar, Merkezi sınav (ALES)den muaftır.


d) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz.


 


4- BAŞVURU


a) Adaylar Başvuru formunu http://www.artvin.edu.tr adresinden alarak şahsen veya postayla başvuracaklardır.


b) Başvuru süresi, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.


c) Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları http://www.artvin.edu.tr web adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 


5- NOT


a) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında, 4lük not sisteminin 100lük not sistemine eş değerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu kullanılacaktır.


b) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.


c) ALES Sınav sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.


d) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine müracaat edebilirler.


e) Bütün adayların ilan edilen kadro derecelerine atanma şartlarını taşıyor olması gerekir.


 


ADRES :


Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü


08000 Seyitler Yerleşkesi ARTVİN


Tel : 0466 215 10 00


 
 

İng.Dili ve Ed., İng.Öğ., İng.Mütercimlik-Tercümanlık veya Uluslararası İlişkiler mezunu olup alanında Y.Lisans yapmış veya belgelendirmek kaydıyla bu alanlarda enaz 2yıl tecrübeli olmak(KPDS-ÜDS=80)

Uzman

1

27 Eylül 2012

14 Eyl 2012 - 20:29 - Akademikgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?