350 Bin Sağlık Çalışanına Erken Emeklilik Müjdesi!

Sağlık Personellerinin, sağlık sektörü çalışanlarının uzun zamandır beklediği yıpranma hakkı bu yıl nihayet çözüme kavuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'da uygulamanın nasıl olacağına, nasıl faydalanılacağına ilişkin ayrıntıları açıkladı. Kamuoyunda “yıpranma payı” olarak isimlendirilen, fiili hizmet süresi zammıyla erken emekli olabilmek için 3600 gün çalışmak gerekiyor. 3600 gün hesabında ise sadece fiilen insan sağlığıyla ilgili işte yani sağlık sektöründe çalışılan süreler hesaba katılarak dikkate alınacak. Yaklaşık 350 bin sağlık çalışanını ilgilendiren yıpranma hakkı nasıl uygulanacak? Hangi sağlık çalışanları yıpranma hakkından faydalanacak? İdareci konumunda çalışanlar yıpranma hakkından yararlanabilecek mi? Eski çalışmalar yıpranma hakkı hesabı yapılırken dikkate alınacak mı? Sağlık çalışanları en fazla kaç yıl erken emekli olabilecek? Ayrıntılar haberimizde....

Sağlık Personellerinin, sağlık sektörü çalışanlarının uzun zamandır beklediği yıpranma hakkı bu yıl nihayet çözüme kavuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'da uygulamanın nasıl olacağına, nasıl faydalanılacağına ilişkin ayrıntıları açıkladı. Kamuoyunda “yıpranma payı”  olarak isimlendirilen, fiili hizmet süresi zammıyla erken emekli olabilmek için 3600 gün çalışmak gerekiyor. 3600 gün hesabında ise sadece fiilen insan sağlığıyla ilgili işte yani sağlık sektöründe çalışılan süreler hesaba katılarak dikkate alınacak. Yaklaşık 350 bin sağlık çalışanını ilgilendiren yıpranma hakkı nasıl uygulanacak? Hangi sağlık çalışanları yıpranma hakkından faydalanacak? İdareci konumunda çalışanlar yıpranma hakkından yararlanabilecek mi? Eski çalışmalar yıpranma hakkı hesabı yapılırken dikkate alınacak mı? Sağlık çalışanları en fazla kaç yıl erken emekli olabilecek? Ayrıntılar haberimizde....

Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı getiren yasa 3 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlk defa yıpranma hakkına kavuşan sağlık sektörüne ait meslek mensupları, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmış olmak, çalışıyor olmak koşuluyla, bu çerçevede geçen sürelerinin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) elde edecek. Bu şekilde elde ettikleri Fiili Hhizmet Süresi Zammı, beş yılı geçmemek üzere toplam prim ödeme gün sayılarına eklenecek.

Emeklilik yaşında indirim için 3600 gün koşulu

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın hazırladığı habere göre, FHSZ bir yandan prim gün sayısına eklenirken, bir yandan de fiili hizmet süresi zammının yarısı emeklilik yaş haddinden indiriliyor.

Fakat, emeklilik yaş haddinden indirilebilmesi için yıpranmaya tabi işlerde toplam 3600 gün fiilen çalışma şartını yerine getirmek gerekiyor. Sağlık meslek mensuplarının 3 Ağustos 2018 öncesinde insan sağlığıyla ilgili işlerde geçen süreleri 3600 gün hesabında dikkate alınmayacak. Dolayısıyla, yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki çalışmaların 3600 gün olması gerekiyor. Yani yıpranma hakkına dahil edilebilecek çalışma 3 Ağustos 2018 tarihinden sonra yapılan çalışmalar olacak. Bunun için on yıl çalışmanın yeterli olmadığını da önemle belirtmek gerekiyor. Peki neden 10 yıl yeterli olmuyor?

3600 gün on yıl demek değil

Yıpranma hakkından faydalanmada 2008 yılından sonra yeni bir kriter getirildi. Bu haktan faydalanabilmek için yıpranma çerçevesindeki işte fiilen çalışılan günler dikkate alınıyor. Hafta sonu tatilleri, bayram tatilleri, yıllık izin günleri düşülüyor. Bu nedenle, tam ay çalışanlar bile ayda en fazla 26 gün için fiili hizmet süresi zammından faydalanabilecek.

Yılda üç hafta yıllık izin yaptığı var sayılan bir kişinin, yıpranma kapsamında her yıl fiilen 291 gün çalıştığı kabul edilirse, 3600 güne ulaşmak için yaklaşık 12.5 yıl çalışması gerekecek.

15 yıl çalışan 1 yıl erken emekli olacak

Fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) çerçevesinde her 360 güne 60 gün yıpranma hakkı elde edilirken, bunun yarısı kadar süre yaş haddinden indirilecek. Bu durumda yaş haddinden 12 ay indirilebilmesi için fiilen 4320 gün çalışmak gerekecek. Yıpranma kapsamında yılda 291 gün çalışıldığı var sayımıyla 4320 güne 15 yılda ulaşılabilecek. Başka bir ifadeyle, idarecilik yapmayıp, uzun süreli rapor kullanmamak koşuluyla, insan sağlığıyla ilgili işlerde 15 yıl çalışanlar 1 yıl erken emekli olabilecek.

Kısmi süreli çalışanlarda saat hesabı

Sağlık meslek mensupları kısmi süreli sözleşme çerçevesinde çalıştıklarında, örneğin günün bazı saatlerinde çalışma şeklinde iş ilişkisi varsa, her 7.5 saatlik çalışma 1 gün olarak kabul edilecek. Gün kesirleri de 1 gün olarak değerlendirilecek. Örneğin bir ayda 80 saat çalışan kişi günde 7.5 saat üzerinden 10.66 gün değil, 11 gün çalışmış sayılacak.

Sağlık Sektöründeki İdareciler yararlanamayacak

Sağlık meslek mensubu olmakla birlikte fiilen insan sağlığıyla ilgili çalışmayıp, başhekim, rektör, dekan gibi idarecilik yapanlar, bu dönemler için yıpranma hakkından faydalanamayacak. İdareciliği bırakıp fiilen insan sağlığıyla ilgili çalışmaya başladıklarında, yararlanmaya devam edebilecekler.

Yıpranma hakkından faydalanacak sağlık çalışanlarının tam listesi şöyle;

Radyasyon (Sağlık) fizikçisi Biyokimyager Bakteriyolog Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Anatomist Hekim-Pratisyen Aile Hekimi İşyeri Hekimi Tibbi Biyokimya Uzmanı Fizyolog Tıbbi Patoloji Uzmanı Genel Cerrahi Uzmanı Diğer Uzman Tıp Doktorları Halk Sağlığı Hekimi Mütehassıs Cerrah Mütehassıs Hekim Acil ıip Uzmanı Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Çocuk Alerji Uzmanı Çocuk Cerrahisi Uzmanı Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Çocuk Hastalıkları Uzmanı Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Çocuk Onkolojisi Uzmanı Çocuk Üroloji Uzmanı Dermatoloji Uzmanı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Geriatri Uzmanı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Göğüs Cerrahisi Uzmanı Göz Hastalıkları Uzmanı Hematoloji Uzmanı İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı Kulak-Burun-Boğaz Uzmanı Medikal Onkoloji Uzmanı Nefroloji Uzmanı Nöroloji Uzmanı Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prevantif Onkoloji Uzmanı Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr) Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Romatoloji Uzmanı Spor Hekimi Temel Onkoloji Uzmanı Üroloji Uzmanı Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı (Neonatoloji) Yoğun Bakım Uzmanı Adli Tıp Uzmanı Alerji Uzmanı Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı Çocuk Psikiyatri Uzmanı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Gastroenteroloji Uzmanı Halk Sağlığı Hemşiresi Hemşire Meslek Sağlığı Hemşiresi Uzman Hemşire Hemşire (Koruyucu Sağlık Hizmetleri) Hemşire-Ameliyathane Hemşire-Klinik Başhemşire Diyabet Eğitim Hemşiresi Hemodiyaliz Hemşiresi Enfeksiyon Hemşiresi Kan Bankası/aferez Ünitesi Hemşiresi Kemoterapi Hemşiresi Nitrisyon Hemşiresi Poliklinik Hemşiresi Rehabilitasyon Hemşiresi Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi Hemşire (Dişçilik) Steriliazyon Hemşiresi (Dişçilik) İşyeri Hemşiresi Hemşire (Kreş-Anaokulu) Hemşire (Sağlık Ocağı) Hemşire (Periodontoloji) Yoğun Bakım Hemşiresi Acil Hemşiresi Çocuk Hemşiresi Hemşire (Yenidoğan) Hemşire (Kan Alma) Diğer Hemşireler Sağlık memuru Ebe Ebe (Sağlık Ocağı) Ebe Yardımcısı Ağız Hastalıkları Uzmanı (Stamolojist) Ağız, Diş ve Çene Cerrahı Diş Hekimi Diş Hekimi-Ağız Cerrahisi Endodonti Uzmanı Oral Diagnoz ve Radyoloji Uzmanı Ortodonti Uzmanı Pedodonti Uzmanı Periodontoloji Uzmanı Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Eczacı Eczacı (Ameliyathane) Eczacı (Depo ilaç) Eczacı (Klinik) Eczacı (Majistral) Eczacı (Sıhhi Sarf) Endüstriyel Eczacı Diğer Eczacılar Fizyoterapist Fizyoterapist-Spor Terapist (Rehabilite) Ergoterapist Diğer Diyetisyenler ve Halk Sağlığı Gıda Uzmanları Diyetisyen Diyetisyen (Kreş-Anaokulu) Odyolog Dil ve konuşma terapisti Podiatrist/Podolog Osteopat Psikolog (Klinik) Adli Tıp Teknikeri/Otopsi Yardımcılığı Radyoterapi Teknikeri Diyaliz Teknikeri Perfüzyonist Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/Laboratuvar Teknisyeni Patoloji Laboratuvar Teknikeri Eczane Hizmetleri Teknikeri Diş Protezcisi Diş Protez Teknisyeni Diş Protez Teknikeri Pedodonti Diş Protez Teknikeri Ortopedi ve Travmatoloji Teknisyeni Protez ve Ortez Teknikeri Ortopedik Protez-Ortez Teknisyeni Hemşire Yardımcısı Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni İş ve Uğraşı Terapisi Teknikeri- (Ergoterapi Teknikeri) Fizyoterapi Teknikeri Elektronörofizyoloji Teknikeri Acil Tıp Teknisyeni Anestezi Teknisyeni Anestezi Teknikeri Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri Odyometrist

Kaynaklar; Yeni Akit

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

22 Kas 2018 - 09:45 - Sağlık


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

02

Muhammet Güler - ASLINDA ERKEN EMEKLILIK OZEL VE KAMUDA ZOR ISLERDE VE ZOR SARTLARDA CALISANLAR ICIN DE OLMALI. MESELA OZEL SEKRORDE AGIR IS YAPAN BIRINI HICBIR KURULUS ALTMISBES YASINA KADAR CALISTIRMIYOR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Kasım 09:45
01

Vatandaş - 10 yılı aşkın hayatini 112 ambulansinda gecirmis ambulans şoforu saglikci olmuyomu neden onlara yipranmaya payi yok acaba ..Ya burada bile insan ayirimi yapiyirsunuz öteki dünyada bakalim nasil ve kim sizi ayiracak

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Kasım 09:45Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?