İç Denetçi Aday Belirleme Sınav İlanı (100 kişi)

İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI İLANI Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iç denetçi insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere, Sertifika Eğitimine.

İç Denetim Koordinasyon Kurulundan:

İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI İLANI

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iç denetçi insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere, Sertifika Eğitimine...

İç Denetim Koordinasyon Kurulundan:İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI İLANIMilli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iç denetçi insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere, Sertifika Eğitimine katılacak 100 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla 15 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da “İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı” yapılacaktır.I - Sınav Başvuru Şartları:1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.2 - En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek.3 - Aşağıda belirtilen süre zarfında çalışmış olma şartını yerine getirmek:a) Milli Savunma Bakanlığında (Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dahil) muvazzaf subaylık ve üzeri görevlerde en az sekiz yıl çalışmış olmak.b) Jandarma Genel Komutanlığında muvazzaf subaylık ve üzeri görevlerde en az sekiz yıl çalışmış olmak.c) Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf subaylık ve üzeri görevlerde en az sekiz yıl çalışmış olmak.d) Emniyet Genel Müdürlüğünde komiserlik ve üzeri görevlerde en az sekiz yıl çalışmış olmak.4 - Sınavın son başvuru tarihinden (7 Ağustos 2013) önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az elli (50) puan almış olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmak.5 - Sınavın son başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşından büyük olmamak (7 Ağustos 1968 tarihinden sonra doğanlar bu sınava başvurabileceklerdir).6 - Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.7 - İç Denetim Koordinasyon Kurulunun (Kurul) belirlediği mesleki etik kurallara ve kamuda uygulanan genel etik kurallara uygun özgeçmişe sahip olmak.8 - Sınav ücreti olarak Akbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası ve Denizbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla veya PTT İş Yerlerinden sınav ücreti olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adına 80,00 TL yatırmış olmak. Sınav ücreti, ÖSYM’ye yapılacak başvurular sırasında ödenecektir. (Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir)II - İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; Milli Savunma Bakanlığına (Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli dahil) 40, Jandarma Genel Komutanlığına 20, Emniyet Genel Müdürlüğüne 35 ve Sahil Güvenlik Komutanlığına 5 kontenjan verilmiştir.III - Sınav Başvurusu:Sınava girecek adaylar, ön başvurularını 8–17 Temmuz 2013 tarihleri arasında Kurulun 4. Cadde No:112 Kat:4 Emek/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla yapabileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kurul, adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadıklarının kontrolünü yaparak koşulları taşıyan adayları ÖSYM’ye bildirecektir.Kurul tarafından ÖSYM’ye bildirilen adaylar, sınav ücretini yatırarak, başvurularını 27 Temmuz-07 Ağustos 2013 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri) aracılığıyla yapacaklardır. ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin adresi ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer almaktadır. Sınav ücretini yatıran adaylar, ÖSYM’nin İnternet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formunu, sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Adaylar başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ücret ödeyeceklerdir. Son iki yıl içinde ÖSYM’nin yapmış olduğu herhangi bir sınava başvuru merkezi aracılığıyla başvurmuş olan adaylar, bu sınava başvurularını; isterlerse bireysel olarak İnternet aracılığıyla, isterlerse diledikleri bir başvuru merkezinden yapabileceklerdir. Adaylar, sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerini ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kontrol etmelidir.İç denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile başvuru belgeleri ve Sınava ilişkin diğer hususlara http://www.idkk.gov.tr internet adresinde yer alan Sınav Başvuru Kılavuzundan ulaşılabilecektir.IV - Sınav Tarihi ve Başlama Saati:Sınav, 15 Eylül 2013 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve 2 saat sürecektir.V - Sınav Giriş Belgesi, Sınav Şekli ve Yeri:Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 9 Eylül 2013 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecektir. Adaylar sınava, İnternet’ten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Merkezi Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri” duyurusu ile bu tedbirlere yönelik mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.VI - Sınav Konuları:Sınavda adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerin konuları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi (GYGK):1) Türkçe,2) Matematik,3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,4) Temel Yurttaşlık Bilgisi.Alan Bilgisi Testi (AB):1) Genel Muhasebe2) Türkiye EkonomisiVII - Sınavın Değerlendirilmesi:Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru cevaplandırılmış kabul edilecektir.Genel Yetenek ve Genel Kültür Testinin ağırlığı % 70, Alan Bilgisi Testinin ağırlığı ise %30 olarak değerlendirilecektir. Sınav sonucunda 70 ve üzeri puan alanlardan, başarı sırasına göre ve belirlenen kontenjan kadar aday, sertifika eğitim programına katılmaya hak kazanacaktır.VIII - Sınav Sonucu ve İtiraz:Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO: TR 070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe, ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır.ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir.IX - Hak İddia Edilemeyecek Durumlar:Sınavda başarılı olan adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile sınava giriş şartlarını taşımadığına karar verilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Kendilerine Kamu İç Denetçi Sertifikası verilmiş olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hiçbir hak talebinde bulunamayacaklar ve ayrıca haklarında işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.İlan olunur.

17 Haz 2013 - 10:43 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket En çok KADRO hangi bölüm mezunlarına verilmelidir ?