Yüksek Maaşlı Kadrolu İşçi Alımı Başvuruları Sürüyor (TÜBİTAK Personel Alımı)

TÜBİTAK'ın yüksek maaşlı kadrolu personel alımı için başvuru işlemleri internetten devam ediyor. Başvuru şartları ve detaylar kpss cafe adresinde...

TÜBİTAK 61 Personel Alımı Yapacak ( Başvurular İnternetten )  

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitüsü'nün 56 personel alımı yapacağına dair bilgilendirmeyi daha önce siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşmıştık. Kurumun resmi internet sitesinden ve Devlet Personel Başkanlığı'ndan yayımlanan duyuruya göre personel alımı için başvuru işlemleri uzay.tubitak.gov.tr adresi üzerinden devam ediyor. Yayımlanan ilanda başvuru işlemlerinin 26 Nisan 2017 tarihinde sona ereceği hatırlatıldı. Alımlara başvuruda bulunacak adayların 35 yaşını geçmemiş olması, referans kodlarına göre belirlenmiş özel şartları yerine getirebilmesi gerekiyor. Başvuru şartları ve diğer detaylar şu şekilde açıklanmıştı ; 

UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İlan No: TBTK. UZAY.2017-1

1- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-001 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

1.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, ısıl yönetim faaliyetlerini yürütmek; uydu/uzay yapılarının ısıl kontrol alt sistemi tasarımını icra etmek, sistem ve ekipman seviyesi ısıl model oluşturmak, ısıl analizleri gerçekleştirmek ve raporlamak; ısıl kontrol donanımı seçmek ve uygulamak; ilgili ECSS, MIL-STD vb. uluslararası standartlara göre test ve doğrulama faaliyetlerini yönetmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.3- Tercih Edilen Nitelikler;

Isıl analiz ve tasarım konusunda en az iki yıl çalışmış olmak, MSC SINDA, MSC PATRAN, Thermica, ESATAN, ESARAD, TSS, Thermal Desktop vb. yazılımlarından en az birinde deneyim sahibi olmak, ışınıma ve/veya yörünge mekaniğine yönelik ders almış olmak, elektroniklerin soğutulmasına yönelik en az bir yıl tecrübesi olmak.

2- Referans Kodu TBTK. UZAY.2017-1-AR-002 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

2.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, uydu yörüngelerinin hesaplanması, analiz ve tasarımının yapılması ve kullanılan sistemlerin iyileştirilmesi için yörünge mekaniği konusunda araştırma yapmak ve algoritma geliştirmek, geliştirilen algoritmaların java ile mevcut yazılım sisteminde çalıştırılmak üzere kodlamasını yapmak ve üretilen kodların birim testlerini hazırlamak üzere Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı :1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının dört yıllık lisans eğitimi veren; Astronomi ve Uzay Bilimleri, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.2.2- Alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

2.3- Tercih Edilen Nitelikler

Uydu Sistemleri, yörünge mekaniği, kestirim teorisi ve kalman filtreleri ile sayısal modelleme/entegrasyon konuları; MATLAB, C, C++, C# veya Java programlama dilleri alanlarında bilgi sahibi olmak. Yörünge mekaniği konusunda lisansüstü eğitim yapmış/yapıyor olmak.

3- Referans Kodu TBTK. UZAY.2017-1-AR-003 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

3.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, uydu yörüngelerinin hesaplanması, analiz ve tasarımının yapılması ve kullanılan sistemlerin iyileştirilmesi amacıyla; yörünge mekaniği konusunda araştırma yapmak, algoritma geliştirmek, geliştirilen algoritmaların java ile mevcut yazılım sisteminde çalıştırılmak için kodlamasını yapmak ve üretilen kodların birim testlerini hazırlamak üzere Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Uzay

Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

3.3- Tercih Edilen Nitelikler;

Uydu sistemleri, yörünge mekaniği, kestirim teorisi ve kalman filtreleri ile sayısal modelleme/entegrasyon konuları, MATLAB, C, C++, C# veya Java programlama

dilleri alanlarında bilgi sahibi olmak. Yörünge mekaniği konusunda lisansüstü eğitim yapmak/yapıyor olmak.

4- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-004

AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

4.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, yönelim ve yörünge belirleme ve kontrol alt sistemi (YYKS) kapsamındaki donanımların ve yazılımların test ve benzetim ortamlarını oluşturmak, testleri ve benzetimleri gerçekleştirmek, uydu entegrasyonu, işlevsel ve çevresel testlere katılmak, fırlatma sonrası devreye alma faaliyetlerine katılmak, gereksinim yönetimi ve takibi yapmak, sistem mühendisliği araçlarını kullanmak, dokümantasyon oluşturmak ve güncelliğini takip etmek üzere Ar-Ge personeli alınacaktır.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

4.3- Tercih Edilen Nitelikler;

Teknik konularda sözlü ve yazılı iletişim ve etkili sunum yeteneklerine ve tecrübeye sahip olmak. IBM Rhapsody, IBM RTC, IBM Doors, SAP ve/veya benzeri yazılımları kullanabilmek. MATLAB, C/C++ ve Java kullanarak görsel arayüzlü test yazılımı hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak. İleri seviyede Microsoft Word, Excel ve PowerPoint kullanmak.

5- Referans Kodu: : TBTK. UZAY.2017-1-AR-005 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

5.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, MATLAB ve Simulink yazılımları ile algoritma geliştirebilmek ve modelleme yapabilmek, yazılım geliştirme projelerinde analiz, tasarım, gerçekleştirme, modül ve entegrasyon test faaliyetlerine katılmak, yazılım modüllerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev almak, gerçekleştirilmesinde görev aldığı yazılım birimlerine ilişkin olarak doğrulama ve geçerleme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, sorumlu olduğu modüle ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, kendisine atanan yazılım modülleri ile ilgili görevinin gerektirdiği yazılım destek süreçleri kapsamında görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

5.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

5.2.2- Dinamik sistem modelleme ve nesne yönelimli programlama, MATLAB ve Simulink, C ve C++ programlama dillerinde en az 2(iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

5.3- Tercih Edilen Nitelikler;

Dağıtık yazılım geliştirme ve nesne-yönelimli analiz, tasarım modelleme (UML 2.0) programlama süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

6- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-006 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

6.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, 3 boyutlu modelleme araçlarını kullanarak mekanik tasarım faaliyetlerini yürütmek, üretim ve montaj resimlerini hazırlamak, uydu/uzay yapılarının ve alt sistemlerinin sonlu elemanlar modelini hazırlamak, yapısal analizlerini gerçekleştirmek, analiz raporlarını hazırlamak, mekanik üretim takibi yapmak ve mekanik entegrasyon faaliyetlerini yürütmek, ilgili ECSS, MIL standartlarına göre mekanik testleri (titreşim, akustik, şok vb.) planlamak, uygulamak ve raporlamak üzere Ar-Ge Personeli (Mekanik Tasarım Mühendisleri) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

6.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

6.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makine Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği,

bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

6.2.2- Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

6.3- Tercih Edilen Nitelikler;

Solidworks ya da Catia tasarım yazılımlarını kullanabiliyor olmak. Ansys veya MSC Patran/Nastran analiz yazılımlarını kullanabiliyor olmak, sonlu elemanlar teorisi, kompozit yapılar, uydu ve uzay aracı yapıları ve mekanizmalar konusunda bilgi sahibi olmak, savunma sanayi projelerinde elektronik kutulama ve mekanik tasarım faaliyetleri gerçekleştirmiş olmak.

7- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-007 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

7.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında uydu görüntü işleme konularında algoritma ve uygulama geliştirme çalışmalarında görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

7.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

7.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

7.2.2- Görüntü işleme veya yazılım geliştirme projelerinde en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

7.3- Tercih Edilen Nitelikler;

İş tanımına uygun konuda yüksek lisans/doktora yapmış/yapıyor olmak. Görüntü işleme konusunda temel seviye algoritma bilgisine sahip olmak. MATLAB Image processing toolbox, OpenCV, CUDA, GPGPU konularında bilgili olmak. Yazılım tasarım örüntüleri (software design patterns) ve yazılım mimarileri konularında bilgili olmak.

8- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-008 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

8.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, yer istasyonu ve yer elektrik destek ekipmanı donanımlarını geliştirmek ve testlerinde görev almak, bu kapsamda yeni geliştirilecek alt sistemleri veya modülleri tasarlamak, ilgili donanımların üretim, entegrasyon ve test faaliyetlerini yürütmek, sorumlu olduğu alt sistem veya modüle ilişkin olarak ihtiyaç duyulan her türlü dokümantasyonu hazırlamak ve donanım geliştirme ve destek süreçleri kapsamında üzerine düşen diğer sorumlulukları yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

8.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

8.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

8.3- Tercih Edilen Nitelikler

Haberleşme sistemleri, uydu teknolojileri, endüstriyel kontrol, yüksek frekans, gömülü yazılım konularında staj veya bitirme projesi yapmış olmak, ileri düzey

MATLAB bilgisine sahip olmak.

9- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-009

AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

9.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, yer istasyonu ve yer elektrik destek ekipmanı donanımlarını geliştirmek ve testlerinde görev almak, bu kapsamda yeni geliştirilecek alt sistemleri veya modülleri tasarlamak, ilgili donanımların üretim, entegrasyon ve test faaliyetlerini yürütmek, sorumlu olduğu alt sistem veya modüle ilişkin olarak ihtiyaç duyulan her türlü dokümantasyonu hazırlamak ve donanım geliştirme ve destek süreçleri kapsamında üzerine düşen diğer sorumlulukları yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli (Donanım Mühendisleri) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

9.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

9.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

9.2.2- Sistem tümleştirme, donanım geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

9.3- Tercih Edilen Nitelikler

Sistem mühendisliği süreçlerine aşina olmak, sistem tümleştirme faaliyetlerinde bulunmuş olmak, test ve doğrulama faaliyetlerinde bulunmuş olmak, haberleşme sistemleri tasarımında bulunmuş olmak, donanım geliştirme tecrübesine sahip

olmak.

10- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-010 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

10.1- İş Tanımı Ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, ekipman ve uyduların ısıl vakum çevresel testlerini gerçekleştirmek, ısıl vakum çevresel testlerinin planlanması, icra edilmesi, raporlanması faaliyetlerini yürütmek ve test dokümanlarını hazırlamak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

10.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

10.2.1 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makina Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Fizik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

10.3- Tercih Edilen Nitelikler

Uzay ve uydu ısıl vakum çevresel testleri konusunda çalışmaya ve yetiştirilmeye istekli olmak, uydu montaj, entegrasyon ve test alanında çalışmaya uygun, planlı, disiplinli ve dikkatli olmak, esnek çalışma saatlerine ve vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak.

11- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-011 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

11.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, ekipman, alt sistem ve sistem seviyesi dinamik çevresel testlerin (mekanik titreşim, mekanik şok, akustik, vb.) planlanması, icra edilmesi, raporlanması faaliyetlerini yürütmek ve test dokümanlarını hazırlamak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

11.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

11.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makina Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Fizik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

11.3- Tercih Edilen Nitelikler

Yapısal dinamik ve analiz konusunda bilgi sahibi olmak. Bilgisayar destekli tasarım ve yapısal analiz programlarından en az birini aktif olarak kullanabiliyor olmak. Laboratuvar ve temiz oda ortamında çalışmaya istekli ve temel mekanik-elektronik laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanabiliyor olmak. Esnek çalışma saatlerine ve vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak. Dinamik çevresel testler, dijital veri toplama sistemleri ve sinyal analiz konularında ve ECSS-E-ST-10-03C, MIL-STD- 810 ile TS EN ISO/IEC 17025 standartları hakkında bilgi sahibi olmak. Proaktif, araştırmacı, planlı ve titiz çalışan, iş disiplinine ve ekip çalışmasına uyumlu olmak.

12- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-012 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

12.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, ekipman ve sistem seviyesi EMI/EMC test planlamalarını yapıp prosedürlerini hazırlamak, alt sistem ve sistem seviyesi EMI/EMC gereksinimlerini ilgili standartlara göre belirleyerek ekipmanların tasarım ve üretim aşamasında EMI/EMC isterlerine göre tasarım ve üretimlerin yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi ile testlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, test sonuçlarını değerlendirerek alınması gereken önlemleri belirleyip raporlamalarını yapmak üzere EMI/EMC konusunda tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

12.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

12.2.1 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

12.3- Tercih Edilen Nitelikler

EMI/EMC testleri konusunda mesleki tecrübeye sahip olmak, EMI/EMC testleri konusunda teknik eğitim almış ve MIL-STD-461E/F standardı konusunda deneyimli olmak ya da hızlı öğrenebilmek, EMI/EMC test sonuçlarını raporlayıp ilgili ekipman sahiplerine hızlı ve etkin geri dönüş yapabilmek, takım çalışmasına yatkın olmak.

13- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-013 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

13.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, güvenilirlik (reliability), emniyet (safety) ve uzay havası (space weather) faaliyetlerini yürütmek; konu ile ilgili ar-ge, gereksinim, planlama, analiz, test, raporlama, iyileştirme vb. çalışmaları gerçekleştirmek ve diğer ilgili etkinlikleri yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

13.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

13.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Elektronik Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

13.2.2- Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

13.3- Tercih Edilen Nitelikler

Elektronik sistem devre şemalarını, blok diyagramlarını ve devre elemanlarını yorumlayabilmek, uydu ve uzay teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak. güvenilirlik ve/veya emniyet ve/veya uzay havası konularında tecrübe sahibi olmak ve ilgili dökümanları (program planı, analiz raporu vb.) hazırlamış olmak. Konu ile ilgili yazılımlara (ReliaSoft, SPENVIS, Geant4, Fastrad vb.) ve standartlara (ECSS- Q-ST-10C, ECSS-Q-ST-30C, ECSS-Q-ST-40C, ECSS-Q-ST-60-15C, ECSS-E-ST- 10-04C, MIL-HDBK-217F, MIL-STD-882E, MIL-HDBK-781 vb.) hakim olmak. Konu ile ilgili analizleri (Güvenilirlik tahmini, FMECA, radyasyon toplam doz vb.) daha önce yürütmüş olmak.

14- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-014 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

14.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, görüntü işleme ve kayıt birimlerinin sayısal tümdevre tasarım faaliyetlerinde görevlendirmek üzere Ar-Ge Personeli (Elektronik Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

14.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

14.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini

bitirmiş veya 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda

bitirebilecek durumda olmak.

14.3- Tercih Edilen Nitelikler

Sayısal Elektronik Tasarım ve Mantıksal Tasarım (Logic Design) ile ilgili dersleri almış olmak, FPGA Tabanlı Sayısal Tasarım, Simülasyon ve Hata Ayıklama yöntemleri ve Verilog/VHDL Donanım Tanımlama Dilleri üzerine bilgi ve/veya mesleki tecrübe sahibi olmak Sayısal sinyal/görüntü işleme ve görüntü sıkıştırma uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak, görüntü/sinyal işleme alanlarında ders almış veya lisansüstü öğrenim yapmış veya yapıyor olmak, ilgili tasarım ve analiz araçlarını (Matlab, Simulink, vb) kullanabiliyor olmak. Hızlı veri iletim arayüzleri veya yüksek hızlı sayısal devre tasarımı konularında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak.

15- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-015 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

15.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde yönelim ve yörünge kontrol birimlerinin sayısal tümdevre tasarım faaliyetlerinde görevlendirmek üzere Ar-Ge Personeli (Elektronik Mühendisleri) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

15.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

15.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda

bitirebilecek durumda olmak.

15.3- Tercih Edilen Nitelikler

Elektronik tasarım ve mantıksal tasarım (Logic Design) ile ilgili dersleri almış olmak. FPGA tabanlı sayısal tasarım, simülasyon ve hata ayıklama yöntemleri ve Verilog/VHDL donanım tanımlama dilleri üzerine bilgi ve/veya mesleki tecrübe sahibi olmak. MIL-STD-1553, CAN, RS-232 vb. arayüzleri ve kullanım özellikleri hakkında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak. Analog/Sayısal ve Sayısal/Analog sinyal dönüşümü ve farklı özelliklerde çevresel birimlerin elektronik kontrolü hakkında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak. Kestirim/kontrol algoritmaları ve sayısal yöntemlerle gerçekleştirimi hakkında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak.

16- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-016 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

16.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, 3 boyutlu modelleme araçlarını kullanarak mekanik tasarım faaliyetlerini yürütmek, üretim ve montaj resimlerini hazırlamak, uydu/uzay yapılarının ve alt sistemlerinin sonlu elemanlar modelini hazırlamak, yapısal analizlerini gerçekleştirmek, analiz raporlarını hazırlamak, ilgili standartlara göre mekanik testleri planlamak, uygulamak ve raporlamak üzere Ar-Ge Personeli (Mekanik Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

16.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

16.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makine Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği,

bölümlerinden birini bitirmiş veya 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

16.3- Tercih Edilen Nitelikler

CAD Yazılımları kullanarak mekanik tasarım ve/veya sonlu eleman analiz yazılımlarını kullanarak yapısal analiz ve/veya teknik resim, boyut ve geometrik toleranslandırma ve/veya mekanik titreşim konularından birisinde mesleki tecrübeye sahip olmak. Inventor veya Solidworks tasarım yazılımlarını kullanabiliyor olmak, Ansys veya MSC Patran/Nastran analiz yazılımlarını kullanabiliyor olmak, sonlu elemanlar teorisi, kompozit yapılar, uydu ve uzay aracı yapıları ve mekanizmalar konusunda bilgi sahibi olmak, mekanik testleri planlamış ve/veya tatbik etmiş olmak. İlgili konuda, yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.

17- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-017 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

17.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, ısıl tasarım ve ısıl analiz faaliyetleri yürütmek, uydu/uzay yapılarının ısıl matematiksel modellerini hazırlamak, ısıl analizlerini gerçekleştirmek, analiz raporlarını hazırlamak ve ilgili standartlara göre ısıl testleri

planlamak, uygulamak ve raporlamak üzere Ar-Ge Personeli (Isıl Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

17.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

17.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makine Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş

olmak veya 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda

bitirebilecek durumda olmak.

17.3- Tercih Edilen Nitelikler

MSC Patran, MSC Sinda, Thermica, ESATAN, ESARAD, TSS veya Thermal Desktop yazılımlarını kullanabiliyor olmak, elektronik bileşenlerin ısıl tasarımlarını yapabiliyor olmak, uydu ve uzay araçlarının ısıl tasarımı ve/veya ısı transferi teorisi konularında bilgiye sahip olmak. İlgili konuda, yüksek lisans veya doktora

derecesine sahip olmak.

18- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-018 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

18.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında optik tasarım ve görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesi konularında Ar-Ge çalışmalarında görev almak üzere Ar-Ge Personeli (Optik Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

18.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

18.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

18.3- Tercih Edilen Nitelikler

Zemax ve/veya CodeV optik tasarım yazılımlarını iyi seviyede kullanıyor olmak. Tolerans analizi, stray-light analizi, merit fonksiyonu yazmak konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. Matlab, Labview yazılımlarını kullanıyor olmak. İlgili konuda, yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.

19- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-019 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

19.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, görüntüleme sistemlerinde yer alan optik bileşenlerin üretim ve kaplama süreçlerinin geliştirilmesi konularında görev almak üzere Ar-Ge personeli (Optik Üretim Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

19.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

19.2.1. Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Fizik, Fizik

Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

19.3- Tercih Edilen Nitelikler

Optik üretim sistemleri konusunda deneyim sahibi olmak. Taşlama, parlatma, elmas uçlu tornalama en az birini kendi başına kullanabiliyor olmak. CMM, Profilometre, İnterferometre gibi analitik ölçüm sistemlerini kullanabiliyor olmak. CAD/CAM, Labview vb. yazılımlarını kullanabiliyor olmak. İlgili konuda en az yüksek lisans derecesine veya doktora derecesine sahip olmak.

20- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-020 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

20.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, yürütülmekte olan Ar-Ge çalışmalarında görev almak üzere Ar-Ge personeli (Optik Kaplama Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

20.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

20.2.2- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

20.3- Tercih Edilen Nitelikler

Vakum ve kaplama sistemleri konusunda deneyim sahibi olmak, e-beam, termal buharlaştırma veya sputter sistemlerinden en az birini kendi başına kullanabiliyor olmak. İlgili konuda en az yüksek lisans derecesine veya doktora derecesine sahip olmak. Spektrometre ve elipsometre gibi analitik ölçüm sistemlerini kullanabiliyor olmak. Matlab, Labview, Macleod/Optilayer yazılımlarını kullanabiliyor olmak.

21- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-021 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

21.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında yer kesimi yazılımları geliştirilmesinde görev almak, sorumlu olduğu yazılım biriminin tasarımına katkıda bulunmak ve bu tasarımı gerçeklemek, yazılımın birim ve entegrasyon testlerin tasarımını oluşturmak ve uygulamak, doğrulama ve geçerleme süreçleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, yazılım süreçleri ile tanımlanan dokümantasyonu hazırlamak, yazılım geliştirme süreçlerine destek vermek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

21.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

21.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

21.3- Tercih Edilen Nitelikler

Java dili ile yazılım geliştirme, OSGI altyapısı, Eclipse RCP platformu, sunucu- istemci yazılımları, veritabanı yönetimi, kullanıcı arayüzü geliştirme, 3 boyutlu görselleştirme, donanım haberleşme protokolleri, ağ haberleşme protokolleri, yüksek boyutlu/performanslı görüntü işleme, uzaktan algılama, çevik yazılım geliştirme süreçleri konularının bir veya daha fazlası hakkında deneyim sahibi olmak.

22- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-022 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

22.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, elektriksel güç alt sistemlerinin üretim, depolama, düzenleme ve dağıtım birimleri ile bunlara ait elektronik birimlerin (güneş paneli regülatörleri, pil şarj ve deşarj düzenleyiciler, güç regülatörleri, güç anahtarlama ve dağıtım birimleri, motor sürücüler ve elektrikli itki güç kaynakları) analiz ve tasarımını gerçekleştirecek; bu birimlerin üretilmesinde ve testlerinde aktif rol alacak; uydu entegrasyon, fırlatma ve yörünge operasyonlarına destek verecek Güç Elektroniği konusunda bilgi sahibi Ar-Ge Personeli (Elektronik Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

22.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

22.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini

bitirmiş veya 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda

bitirebilecek durumda olmak.

22.3- Tercih Edilen Nitelikler

Analog devreler ve güç elektroniği tasarımı (tercihen güneş paneli-pil sistemleri ve/veya anahtarlamalı güç kaynakları (smps) topolojileri), yüksek güvenilirliğe sahip elektronik devre tasarımı, şematik ve baskı devre tasarımı konularında bilgi sahibi olmak, ilgili tasarım ve analiz araçlarının ve güç elektroniği test cihazlarının kullanımı

konusunda deneyimli olmak.

23- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-023 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

23.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında yer kesimi yazılımları geliştirilmesinde görev almak, sorumlu olduğu yazılım biriminin tasarımına katkıda bulunmak ve bu tasarımı gerçeklemek, yazılımın birim ve entegrasyon testlerin tasarımını oluşturmak ve uygulamak, doğrulama ve geçerleme süreçleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, yazılım süreçleri ile tanımlanan dokümantasyonu hazırlamak, yazılım geliştirme süreçlerine destek vermek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

23.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

19.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

23.3- Tercih Edilen Nitelikler

Nesne tabanlı bir yazılım dili ile yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak. Java dili ile yazılım geliştirme, OSGI altyapısı, Eclipse RCP platformu, sunucu-istemci yazılımları, veritabanı yönetimi, kullanıcı arayüzü geliştirme, 3 boyutlu görselleştirme, donanım haberleşme protokolleri, ağ haberleşme protokolleri, yüksek boyutlu/performanslı görüntü işleme, uzaktan algılama, çevik yazılım geliştirme süreçleri konularının biri veya daha fazlası hakkında deneyim sahibi olmak.

24- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-024 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

24.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, elektronik devre tasarımı, simülasyonu, doğrulanması ve testlerinde görev almak, tüm tedarik ve üretim süreçlerini takip etmek, sorumlu olduğu işe ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, uydu entegrasyon faaliyetlerine katılmak üzere Ar-Ge Personeli (Elektronik Devre Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

24.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

23.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

24.3- Tercih Edilen Nitelikler

Elektronik donanım projelerinde tecrübe sahibi olmak. Şematik - PCB seviyesi devre ve sistem tasarımı ve ilgili tasarım araçlarının kullanımı, donanım tasarımı ve hata ayıklama, işlemci mimarileri ve arayüzleri, bellek birimleri, MIL-STD-1553B, CAN- BUS gibi haberleşme protokolleri, yüksek güvenirlikli tasarım ve yedeklilik konusunda bilgi sahibi ve çalışmaya istekli olmak.

25- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-025

AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

25.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, elektronik devre tasarımı, simülasyonu, doğrulanması ve testlerinde görev almak, tüm tedarik ve üretim süreçlerini takip etmek, sorumlu olduğu işe ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak,

uydu entegrasyon faaliyetlerine katılmak üzere Ar-Ge Personeli (Elektronik Devre Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

25.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

24.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

24.2.2- Alanında en az 2 (iki)yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

25.3- Tercih Edilen Nitelikler

Elektronik donanım geliştirme projelerinde ve Şematik - PCB seviyesi devre ve sistem tasarımı ve ilgili tasarım araçlarını etkin bir şekilde kullanabilmek. Analog devre tasarımı, FPGA içiren donanım tasarımı, MIL-STD-1553B, CAN-BUS gibi haberleşme protokolleri, uzay ve/veya radyasyon koşullarına uygun donanım tasarımı, yüksek güvenirlikli tasarım ve yedeklilik konusunda bilgi sahibi olmak.

26- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-026 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

26.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, gereksinim geliştirme ve yönetimi, sistem analizi, sistem tasarımı, sistem modelleme, doğrulama ve geçerleme, alt sistemler arası koordinasyon, arayüz yönetimi ve görev analizi ile proje kapsamındaki diğer sistem mühendisliği süreçlerini yürütmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

26.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

26.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

26.2.2-Sistem mühendisliği konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak veya sistem mühendisliği alanında yüksek lisans yapmış olmak.

26.3- Tercih Edilen Nitelikler

DOORS, DOORS NG gibi gereksinim yönetimi araçları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. Model tabanlı sistem mühendisliği, SysML ve sistem modelleme alanlarında bilgi sahibi olmak. sistem mühendisliği ve ürün yaşam döngüsü yönetim araçları ( ALM, PLM ) deneyimine sahip olmak.

27- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-027 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

27.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, konfigürasyon yönetimi faaliyetlerini yürütmek üzere Ar- Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

27.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

27.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Mühendislik Fakülteleri Bölümleri ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik

bölümlerinden birini bitirmiş veya 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

27.3- Tercih Edilen Nitelikler

Ürün (yazılım ve donanım) konfigürasyon yönetimi, GIT, SVN gibi konfigürasyon yazılım araçları alanlarında bilgi sahibi olmak.

28- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-028 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

28.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, uydu yazılımlarının geliştirilmesinde görev almak; sorumlu olduğu yazılım biriminin tasarımını yapmak ve gerçeklemek, yazılımın birim ve entegrasyon testlerini gerçekleştirmek, doğrulama ve geçerleme sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, yazılım süreçleri dahilinde üretilmesi gereken dokümantasyonu hazırlamak, yazılım süreçlerine destek vermek üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli (Gömülü Yazılım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

28.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

28.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda

bitirebilecek durumda olmak.

28.3- Tercih Edilen Nitelikler;

C/C++/Assembly ile programlama, Linux ve GNU araçlarında deneyim sahibi olmak. Gerçek zamanlı işletim sistemleri (RTOS), test amaçlı kullanıcı arayüzü geliştirme, donanım haberleşme protokolleri ve python veya java ile yazılım geliştirme konularında deneyim sahibi olmak.

29- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-029 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

29.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, uzay uyumlu kablaj tasarımı, kablo listelerinin oluşturulması, kablaj üretimin denetlenmesi, konektör, kablo, pin gibi kablolama ürünlerinin seçimi, kablaj testi, kutu içi kablolama konularında görev almak üzere Ar- Ge Personeli (Kablaj Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

29.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

29.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

29.2.2- IPC 620 standardı eğitimlerini almış olmak ve sertifikasına sahip olmak.

29.3- Tercih Edilen Nitelikler

Zuken, Harnware, Mentor gibi kablaj programlarından en az birini daha önce kullanmış olmak. EMC/EMI konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. Askeri kablaj üretimi konusunda tecrübeye sahip olmak, Temel Microsoft programlarını (Word, Excel, Visio vb.) kullanabilmek, Harness üretim bordlarını hazırlayabilecek, Kablaj tasarımı ve üretimi konularında görev almış olmak.

30- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-030 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

30.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, uzay uyumlu PCB layout tasarımı, malzeme yerleşimi, tasarım dokümanı oluşturulması, ilgili IPC ve ESA standartlarına uygun kural setlerinin oluşturulması konularında görev almak üzere Ar-Ge Personeli (PCB Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

30.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

30.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

30.3- Tercih Edilen Nitelikler

IPC 7351, ECSS-Q-ST-70-12C standartlarına uygun PCB tasarımı yapabilmek. DFT, DFM konusunda bilgi sahibi olmak ve bu yöntemleri tasarımlarında uygulamış olmak. Ekip çalışmasına yatkın olmak.

31- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-031 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

31.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, elektrikli itki sistemi birimlerinin sayısal tümdevre tasarım faaliyetlerinde görevlendirmek üzere Ar-Ge Personeli (Elektronik Mühendisleri) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

31.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

31.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda

bitirebilecek durumda olmak.

31.3- Tercih Edilen Nitelikler

Elektronik tasarım ve mantıksal tasarım (Logic Design) ile ilgili dersleri almış olmak,FPGA tabanlı sayısal tasarım, simülasyon ve hata ayıklama yöntemleri ve Verilog/VHDL donanım tanımlama dilleri üzerine bilgi ve/veya iş tecrübesi sahibi olmak. MIL-STD-1553, CAN, RS-232 vb. arayüzleri ve kullanım özellikleri hakkında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak. Analog/Sayısal ve Sayısal/Analog sinyal dönüşümü ve farklı özelliklerde çevresel birimlerin elektronik kontrolü hakkında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak. Kontrol algoritmaları ve sayısal yöntemlerle gerçekleştirimi hakkında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak.

32- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-032 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

32.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde Elektrikli İtki Sistemi birimlerinin test aktivitelerinde görev almak

üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

32.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

32.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Fizik,

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

32.2.1-Alanında en az 2(iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

32.3- Tercih Edilen Nitelikler

İş tanımına uygun konuda yüksek lisans/doktora yapmış/yapıyor olmak. Plazma ölçüm uçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Plazma fiziği dersleri almış olmak. Labview ve Matlab kullanabiliyor olmak. Plazma verisi analizlerinde tecrübe sahibi olmak. Vakum sistemleri kullanımında tecrübe sahibi olmak. Elektrikli itki sistemleri konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak.

33- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-033 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

33.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında elektrikli itki sistemi kuyruk gazı plazmasının uydu ile etkileşiminin analizi çalışmalarında görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

33.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

33.2.1-Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Fizik, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

33.2.2- Java ve/veya C/C++ programlama dillerini kullanarak sayısal modelleme yapma konusunda en az 2(iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

33.3- Tercih Edilen Nitelikler

Alanında yüksek lisans/doktora yapmış/yapıyor olmak. Plazma sayısal modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak. Plazma fiziği dersleri almış olmak. Elektrikli itki sistemleri konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak. SPIS (Spacecraft Plasma Interaction System) yazılımı konusunda tecrübe sahibi olmak. Uydu yüklenmesi ve uzay ortamı hakkında bilgi sahibi olmak.

34- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-034 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

34.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında haberleşme sistemleri geliştirme çalışmalarında görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

34.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

33.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

34.3- Tercih Edilen Nitelikler:

RF/Mikrodalga devre tasarımı çalışmalarına katkı sağlamak, prototip kartların üretim ve işlevsel test aşamalarına katılmak, RF/Mikrodalga sistem tasarımı, üretimi ve entegrasyonu faaliyetlerinde yer almak. Tanımlanan faaliyetlere ilişkin teknik dokümantasyon hazırlanmasına katkı sağlamak. RF tasarım ve benzetim araçlarını (Microwave Office, ADS, CST, HFSS) kullanabilmek. Sinyal üreteci, spektrum analizör, network analizör gibi laboratuvar ekipmanlarını kullanarak RF ve mikrodalga devrelerin testlerini yapabilecek. Tercihen lisans/yüksek lisans eğitiminde RF ve mikrodalga opsiyonlu dersler almış olmak.

35- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-035 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

35.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, üretim kalite kontrol çalışmalarında görev almak üzere Ar-Ge Personeli (Üretim Kalite Kontrol Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

35.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

35.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

35.2.2- Kalite yönetim sistemi konusunda en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

35.3- Tercih Edilen Nitelikler

ISO 9001 ve/veya AS9100 standartları konusunda deneyimli olmak. Elektronik kart, kablaj ve modül üretiminde muayene tecrübesine sahip olmak. IPC ve/veya ESA muayene standartlarında tecrübe sahibi olmak.

36- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-036 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

36.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, proje kalite teminatı çalışmalarında görev almak üzere Ar-Ge Personeli (Proje Kalite Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

36.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

36.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

36.2.2- Kalite yönetim sistemi konusunda en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

36.3 Tercih Edilen Nitelikler

ISO 9001 ve/veya AS9100 standartları konusunda deneyimli olmak. Uzay ve/veya havacılık projelerinde kalite sorumlusu olarak görev yapmış olmak. Uzay ve/veya havacılık projelerinde doğrulama, test ve denetim faaliyetlerinde görev almış olmak.

37- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-037 AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

37.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, uluslararası uzay standartlarına uygun elektronik kart üretimi, testi, onarımı, dokümantasyonu çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

37.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

37.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık Ön Lisans eğitimi veren; Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Teknolojisi, Elektrik programlarından birini bitirmiş olmak.

37.2.2- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

37.3- Tercih Edilen Nitelikler

Baskı devre kartları tasarım ve muayene tecrübesine sahip olmak. Yüzey monte malzeme dizgi, montaj ve onarım tecrübesine sahip, Word, Excel gibi ofis programlarını kullanabiliyor olmak.

38- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-038 AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

38.1- İş Tanımı ve Özellikleri

İstihdam Edilecek Personel Sayısı Personelin Görev Yapacağı Şehir

38.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

38.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Teknolojisi

programlarından birini bitirmiş olmak.

38.2.2- Elektronik üretim konusunda en az 3 (üç)yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

38.2.3- IPC J-STD-001, belgesine sahip olmak,

38.2.4- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

38.3- Tercih Edilen Nitelikler:

Baskı devre kartları tasarım ve muayene tecrübesine sahip olmak. Yüzey monte malzeme dizgi, montaj ve onarım tecrübesine sahip olmak. Word, Excel gibi ofis programlarını kullanabiliyor olmak.

39- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-039 AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

39.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında uydu üretim, test ve entegrasyon alanlarının temiz oda alt yapıları ve otomasyon sistemini işletmek bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek üzere ilgili sertifikalara sahip Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı Personelin Görev Yapacağı Şehir

39.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

39.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Elektrik, Elektrikli Cihaz Teknolojisi programlarından birini bitirmiş olmak,

39.2.2- Elektrik pano ve otomasyon konularında en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

39.3- Tercih Edilen Nitelikler

PLC otomasyon sistemlerinin bakım onarım ve idamesini yapabilmek. Elektrik panosu hazırlayabilmek ve elektrik projelerini okuyabilmek, kart üretim ortamında kullanılan cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonunu yapabilmek, HVAC, ısıtma- soğutma sistemleri, buhar sistemi, pnömatik sistemler, mekanik sistemlerin kurulum, işletme, periyodik bakım - arıza konularında bilgi sahibi olmak, UPS bakım onarım (Statik ve dinamik), TEMPEST konusunda çalışmış olmak.

40- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-040 AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

40.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında uydu donanımlarının ekipman ve uydu seviyesi mekanik entegrasyon ve montaj çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

40.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

40.2.1- Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Makine, Mekatronik programlarından birini bitirmiş olmak,

40.2.2- Mekanik üretim ve montaj konularında en az 3(üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

40.2.3- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

40.3- Tercih Edilen Nitelikler

Teknik resim okuyabilmek tolerans bilgisine sahip olmak, Takım tezgahlarını kullanabilmek ve üretim yapabilmek, Solidworks ve Catia programlarını kullanabilmek, Hassas montaj yapabilmek.

41- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-AR-041 AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

41.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında uydu donanımlarının malzemelerinin depolanması, üretime hazırlanması, uygun saklama koşullarının belirlenmesi çalışmalarını gerçekleştirmek, girişi yapılan malzemelerin teknik dökümanlara göre kontrollerini gerçekleştirmek üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

41.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

41.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektrik programlarından birini bitirmiş olmak.

41.2.2- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

41.3- Tercih Edilen Nitelikler

Elektronik malzeme bilgisine sahip, elektronik tasarım ve mekanik çizim dokümanlarını okuyabilmek. Giriş kalite kontrolü ve/veya akıllı depo konusunda deneyim sahibi olmak. MS Office ve SAP programlarında tecrübesi olmak.

42- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2017-1-KR-001 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

42.1- İş Tanımı ve Özellikleri

Enstitünün stratejik hedefleri ve gizlilik dereceli projeleri ile eşgüdümlü bir şekilde özgün bilgi güvenliği stratejisinin belirlenmesinde, bu stratejiye paralel yönetim yapısının kurulmasında, güncel siber tehditlerin takip edilerek gerekli önlemlerin alınmasında, politika ve standartların oluşturulmasında ve uygulanmasında Bilgi Güvenliği alanında aktif olarak görev almak üzere Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

42.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

42.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

42.2.2- Bilgi Güvenliği alanında en az 3(üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

42.3- Tercih Edilen Nitelikler

Bilgi güvenliği standartları (ISO 27001, MSB Tesis Güvenlik Belgesi, SOME vb.), Bilgi güvenliği politikası ve prosedürlerinin oluşturulmasında bilgi ve tecrübeye sahip olmak. Güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. (Sızma testi, firewall yönetimi, kayıt yönetimi, saldırı önleme sistemleri, Antivirus, F5 Load Balancer, Web & Mail Security, SIEM, DLP gibi). Bilişim sistem altyapıları, LAN, WAN, internet teknolojileri gibi temel Bilgi Teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak. Temel bilgi teknolojisi (CCNA, Linux, Microsoft vb.) veya bilgi güvenliği(Security+, CEH, SSCP, CISSP, ISO27001 Auditor, ISO27001 Lead Auditor vb. ) sertifikasyon sahibi olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık,

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Ar-Ge Personeli pozisyonları için; Ağırlıklı Lisans Mezuniyet Not Ortalaması 4'lük sistemde en az 2,50 olmak (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir. )

f) Ar-Ge Personeli pozisyonları için aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + ->3,20

Üniversiteye r erleştirmeSınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır. (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir.)

2016 - 2017 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olacak adayların yukarıdaki formüle göre sıralaması yapılırken 2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi sonu transkriptlerindeki ortalamaları baz alınacaktır. Bu durumdaki adayların hem başvuru sırasında, hem de mezun olduklarında Lisans mezunları için belirlenen başvuru koşullarını sağlamaları gerekmektedir.

g) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için aşağıda belirtilen formüle göre en yüksek aday puanından başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 10 (on) katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıralamadaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylarda mülakata çağırılacaktır.

Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Derecesi

Talep edilen

iş ile ilgili

mesleki

tecrübe

Talep

edilen işe ait eğitim sertifikası

Aday

Puanı

Hesaplama

* Not Ortalaması = (x)

Gün

**----- = (v,

360

***(z)

(x)+(y)+(z)

Max Puan

4

5

1

10

* Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılarak 4'lük sisteme çevrilecektir.

** Referans kodlarında belirtilen alanlarda çalışılan gün sayısını ifade etmektedir. 5 yıldan sonrası hesaplamaya dahil edilmemektedir.

*** Referans kodlarında belirtilen alanlarda sertifika sahibi olmak aday puanına 1 puanlık katkı sağlar. Birden fazla sertifika hesaplamaya dahil edilmemektedir. (Eğitim süresi 1 gün(8 saat) ve üzeri olan sertifikalar dikkate alınacaktır).

h) Ar-Ge Personeli pozisyonları için üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim sürecinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

i) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

*TÜM REFERANS KODLAR İÇİN

70

84

221

561

B

B

C

*Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için koşul olarak aranmaz.

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerin

09 Nis 2017 - 14:39 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?