Devletten İşsiz Gençlere Günlük 75 TL!

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile işsiz gençler için İşbaşı Eğitim Programı düzenleniyor. Bu programlara katılan gençlere günlük 75 TL cep harçlığı veriliyor. Günlük harçlık almak isteyen gençlerin sağlaması gereken şartları okuyucularımızla paylaşıyoruz.

İŞKUR Siber Güvenlik, Yenilenebilir Enerji, Bulut Bilişim ve Kodlama meslek alanlarında işbaşı eğitim programı düzenleyecek. Bu programlara katılan 18 - 29 yaş aralığındaki gençlere 9 aya kadar değişen sürelerde destek verilecek. Gençlere verilen bu destek tutarı ise 75 TL olacak. Bazı bilişim firmaları İŞKUR ilanıyla bulut bilişim alanında eğitimler için başvuru toplamaya başladı. Peki günlük 75 TL cep harçlığı nasıl alınacak?

İŞKUR İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI

İŞKUR, işsizleri iş sahibi yapmak için pek çok eğitim düzenliyor. Bu eğitimlerden biri de “İş başı eğitim programı”. Bu programa katılabilmek için İŞKUR’un bazı şartları oluyor. İŞKUR tarafından hazırlanan İşbaşı Eğitim Programına 15 yaşından büyük herkes katılabiliyor. Ancak bu kişilerin İŞKUR’A kayıtlı ve işsiz olması gerekiyor. Öte yandan programa katılmak isteyen kişilerin işverenin bir ve ikinci derece akrabası veya eşi olmayanlar katılabiliyor. Programa katılmak isteyen vatandaşların emekli de olmaması gerekiyor. Bunun yanında programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak, program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak gibi şartlar aranıyor.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINDA 75 LİRA HARÇLIK

Normalde bu programlara katılanlar öğrenci değilse günde 75 lira, öğrencilerse günde 40.5 lira, işsizlik ödeneği alanlarsa günde 27 lira cep harçlığı alıyor. Bu ödemelerin yanında programa katılanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primiyle, genel sağlık sigortası primi ödeniyor. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılınabiliyor.

BİLİŞİMDE EĞİTİM SÜRESİ 6 AY OLACAK

İŞKUR tarafından uygulanan İşbaşı Eğitim Programlarının süresi 2018’de Bilişim ve İmalat sektörlerindeki mesleklerde 3 aydan 6 aya çıkartılacak. Diğer sektörlerde de işbaşı eğitim programları 3 ay uygulanacak.

İşbaşı Eğitim Programı Gerekli Evrak Listesi

İşsizlerin mesleki deneyimi arttırmak ve teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yönelik uygulanan İşbaşı Eğitim Programından(İEP) yüksek öğretim öğrencilerinin de staj kapsamında yararlanmaları amaçlanmıştır.

İşbaşı Eğitim Programı(İEP) 4857 sayılı Kanun’a ve 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak en az iki çalışanı bulunan, İŞKUR’a kayıtlı işyerleri, kamu kurum ve kuruluşlarının payı olan iktisadi teşekküllerde uygulanabilir.

İşbaşı Eğitim Programından Kimler Yararlanabilir?

Genel olarak 17 ile 70 yaşları arasında son 1 ay 6 ay dır işsiz olan herkes İEP ten faydalanabilir fakat bunun bazı istisnai durumları da bulunmaktadır.

ARANAN ŞARTLAR

En az 2 sigortalı çalışanı olan iş yerlerinde uygulanır.

2-10 çalışana 1, 11 + çalışana % 10 oranında katılımcı verilir. %50 istihdam taahüdü verilirse bu oran %30’a kadar çıkarılabilir.

Kontenjanın hepsini tek seferde kullanmak zorunlu değildir. Ayda en fazla 3 sefer İŞKUR’a yeni talepte bulunulabilir.

Program en fazla 320 fiili gün uygulanır(Süre kısıtlaması ya da uzatılması kurumun inisiyatifindedir). Program süresinden önce bitirilebilir. 1 yıl yane 320 fiili günü sadece ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak daha önce hiç sigorta girişi olmayan katılımcılar kullanabilir.

Program günde en az 5 saat en fazla 8 saat uygulanır.

Programın günün hangi saatinde uygulanacağına taraflar karar verir. Haftada bir gün bile uygulanabilir.

Katılımcıya günlük 75 TL harçlık verilir. Programa katılacak kişi Öğrenciyse bu oran %25 oranında, işsizlik maaşı alıyorsa %50 oranında az ödenir. Güncel maaş bilgisi için İşkur kursiyer ücretleri yazımızı inceleyiniz. GSS ve İKMH primlerini İŞKUR öder. Prime dayalı sigortanız ödenmez.

Özel sektörle ortaklığı bulunan Kamu kurumları (TEDAŞ, AYDEM) dahil bütün  işyerlerinde uygulanır.

Kurumun uygun bulması durumunda her meslekte yapılır.

Katılımcıyı işyeri kendi de bulabilir. Ancak işverenin veya vekilinin 1. ve 2. Derece kan hısımı (annesi, babası ve çocukları ile kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyükbabası) ile eşi olmamalıdır.

Katılımcının son 6 ayda 1 gün dahi sigortalı olmaması gerekir.

Son 1 aydır çalışmayan bütün işsizler katılabilir. Ayrıca 2 ve 4 yıllık üniversite öğrencileri ile açık lise öğrencileri de katılabilir.

Sözleşme imzalandığında kaç sigortalı çalışan var ise program bittiğinde de o sayıda çalışan olması gerekir. Eğer bu mümkün olmaz ise 1 ay içerisinde işverene elemanlarını tamamlaması için süre verilir.

Kursiyerde aranan şartlar;

Kuruma kayıtlı işsiz olmak.

15 yaşını tamamlamış olmak.

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak.

Emekli olmamak.

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde program düzenlenecek işverenin çalışanı olmamak.

İşverenle 1. veya 2. derece kan hısımı olmamak.

Son 1 aydır sigortalı olarak bir işte çalışmamış olmak.

İŞVERENİN HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR

Son ay ve geriye dönük 3 ayın SGK tahakkuk ve hizmet listeleri (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı)

Firma Yetkilisine ait İmza Sirküleri (Aslı veya noter onaylı örneği)

Vergi Levhası Fotokopisi

Herhangi Bir Kuruluşa Üye İse Bunu Belgelendirecek.

Dilekçe (İşveren Beyanı)(Kurumda Dolduracak.)

İşyeri Kaşesi.

Yetkili Kişiye Ait Kimlik Fotokopisi

İşyerinde Eğitimci Atanacak Kişinin Varsa Eğitici Belgesi ve İşe Giriş Bildirgesi

Firma Ön Talep Formu Üst Yazısı( Hazır Formatı Mevcut)

Ön Talep Formu (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı)

İşveren Taahhütnamesi (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı), (işyerinin çalışan sayısını koruyacağını ve programa başlayacak kişiyi 60 gün istihdam edeceğine dair taahhüt)

Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya noter onaylı örneği) (İlde Şubesinin kuruluşunu gösterir),

Evrak takibi yapacak kişiye dair vekaletname ve imza sirküsü (verilen vekaletnamede İŞKUR’la yapılacak iş ve işlemlerin de bulunması şart)

Müracaatçı Firma Vakıf ise Vakıf Kuruluş Senedi (Aslı veya noter onaylı örneği)

Oda Kayıt Belgesi (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb. gibi) (Son 1 yıl içinde alınmış Aslı veya noter onaylı örneği)

Faaliyet Belgesi (Son 1 yıl içinde alınmış Aslı veya noter onaylı örneği)

Stajyerin Hazırlaması Gereken Evraklar;

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma fotokopisi veya öğrenci belgesi

Vesikalık fotoğraf.

Programa Başlanılacak İş Tehlikeli İşlere Giriyorsa, Devlet Hastanesinden Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu

Zorunlu staj kapsamında başlanacaksa, üniversiteden zorunlu staj yaptıklarına dair belge

SGK yada E-Devletten Hizmet Dükümü çıktısı.

İşbaşı Eğitim Programı başvurusunda istenilen evraklar bulunduğunuz ile göre değişiklik gösterebilir. Hazırlamanız gereken kesin evrak listesini bölgenizde bulunan İşkur birimlerinden isteyiniz. Aşağıda bulunan yorum bölümünden kafanıza takılanları bize sorabilirsiniz.

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.

İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır.

Programa katılmak isteyenler, işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi İŞKUR’dan kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilirler.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ

Azami 320 fiili gün ve haftalık en fazla 45 saattir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, özürlü maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER

Katılımcı zaruri gideri (Günlük 75 TL)

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi

Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz.

ADIYAMAN'DAKİ İŞSİZLERE 30 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI

Adıyaman İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, 2016 yılı birinci toplantısı Vali Mahmut Demirtaş, başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen İşkur’un 2015 yılı Adıyaman’daki faaliyet ve çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda, 2015 yılında açılan 567 programa katılan işsiz erkek ve bayanlara toplam 30 milyon 700 bin TL nakit ödeme yapıldığı vurgulandı.

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Vali Yardımcısı Onur Kökçü, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, ilgili kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ramazan Tatar, bir önceki toplantıda alınan kararları özetleyerek, İşkur İl Müdürlüğünün 2015 yılında yaptığı çalışmaları değerlendirerek, 2016 yılında yapılacak faaliyetlerle ilgili kurulu bilgilendirdi.

Toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, 2015 Yılı 1 Ocak - 31 Aralık dönemi içerisinde, 25’i istihdam taahhütlü, 6’sı engelli kursu, 13’ü girişimcilik kursu, 10’u çalışanların mesleki eğitimi ve 24’ü özel politika kursu olmak üzere 78 adet kursun açıldığını belirtti.

Vali Demirtaş, “Açılan bu kurslara 1.136’sı erkek, 647’si kadın olmak üzere toplam 1.783 kişi katılmıştır. Ayrıca 413 adet İşbaşı Eğitim Programına 442’si erkek ve 480’ini kadın, 922 kişi katılmıştır. 2015 Yılında toplam 491 kurs programı açılmış bu programlara 1.578 erkek ve 1.127 kadın olmak üzere toplam 2.705 kişi katılmıştır. İstihdam garantili kurslar sonucunda 162 erkek ve 205 kadın olmak üzere toplam 367 kişi istihdam edilmiştir. Ayrıca, 2015 Yılında toplam 76 adet Toplum Yararına Çalışma Programı açılmış bu programlara 2.221 erkek ve 1.179 kadın olmak üzere toplam 3.400 kişi istihdam edilmiştir.

Programa katılanlara aylık cari asgari ücret maaş ve sigorta primleri İşkur tarafından ödenmektedir. Toplum Yararına Programlar kapsamında gerçekleştirilen projelerde; hem niteliksiz iş gücüne geçici istihdam sağlanmış hem de projelerin yürütüldüğü kamu kurumlarının toplum yararına olan hizmetlerine önemli katkı sağlandığı gözlenmiştir” dedi.

2015 Yılında İşkur aracılığıyla toplam 567 adet programın açıldığını ve bu programlara 3.799 erkek ve 2.306 kadın olmak üzere toplam 6.105 kişi katıldığını ifade eden Vali Mahmut Demirtaş “İş başı eğitim programlarına katılanlara günlük 38,5 TL, kurslara katılanlara da günlük 20 TL kursiyer cep harçlığı aylık olarak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce ödenmiş olup kurs/program süresince, katılımcıların GSS ile İş kazası ve Meslek hastalığı sigorta primleri de Türkiye İş Kurumunca yatırılmıştır.

Mesleki Eğitim faaliyetleri için 2015 yılında İşkur İl Müdürlüğümüze 7 milyon 500 bin TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin tamamı yıl sonu itibariyle harcanmıştır. 2015 Aralık ayı itibariyle yukarıda bahsedilen faaliyetler kapsamında; işsiz vatandaşlarımız için toplam 30 milyon 700 bin TL nakit ödeme yapılmıştır. İşsizlik sigortası ödeneğinden yararlanan 1100 kişiyle birlikte 2015 yılında toplam 7200 işsiz vatandaşımıza (4 ile 10 ay arası değişen sürelerde) aylık ücret ödenmiştir. Ayrıca, 2015 Yılı 1 Ocak - 31 Aralık dönemi içerisinde İşkur İl Müdürlüğümüz aracılığıyla 1.971’i erkek ve 948’i kadın olmak üzere toplam 2.919 kişi özel sektörde istihdam edilmiştir. İş ve meslek danışmanlarımızca 27.609 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verilmiş, 3.156 özel iş yeri ziyareti yapılmıştır. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda 2016 yılında da iş gücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine arttırılarak devam edilecektir” diye konuştu.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

02 Eyl 2019 - 20:06 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

05

yalan - sallamasyon atmasyon sıkın bakalım daha ne kadar sıkacaksınız

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Eylül 20:06
04

Hüsnü - Haber doğru ama işin görünmeyen tarafı var. Aslında bu bir nevi özel sektör için bilerek çıkartılmış bir tasarı diyebiliriz. Bende iş başı eğitim programına katıldım ve durum acınası halde özel sektör kendine köle arıyor ve bunu kamufle etmek içinde bu tarz yollara başvuruyor. Ayrıca sigorta yok ve istedikleri zaman hadi yAllah opsiyonları var.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Eylül 20:06
01

Ugur bayar - İskur dan gunluk 75 tl odeme yapiyosunuz bu nasil oluyo bi bilgi ala bilirmiyim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Eylül 20:06


Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler