Aydın Karacasu SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

KARACASU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN İLAN İşin Süresi: Belirsiz Süreli Sözleşmeli İstenilen İş Gücü Süresi: Daimi (3 ay deneme süresi) Kadro Unvanları: 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 Büro Görevlisi 1.

 

KARACASU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA

PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN İLAN

İşin Süresi: Belirsiz Süreli Sözleşmeli

İstenilen İş Gücü Süresi: Daimi (3 ay deneme süresi)

Kadro Unvanları: 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 Büro Görevlisi

1...

 


KARACASU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA


PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN İLAN


İşin Süresi: Belirsiz Süreli Sözleşmeli


İstenilen İş Gücü Süresi: Daimi (3 ay deneme süresi)


Kadro Unvanları: 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 Büro Görevlisi


1  ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER


A) GENEL ŞARTLAR


1 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.


2  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.


3  18 yaşını bitirmiş olmak


4  Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf olmak, askerlikle ilişkisi olmamak


5  Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.


6  Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sınırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.


7  Kamu haklarından mahrum bulunmamak.


8  Adli sicil kaydı bulunmamak.


9  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.


B) ÖZEL ŞARTLAR


I. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı İçin Özel Şartlar:


a. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının (Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olmak.)


b. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından yapılan 2011 veya 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 65 puan almış olmak


c. İlan tarihinden önce Karacasu ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak


d. Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek


e. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak


f. Erkek adaylar için en az (B) sınıfı ehliyet sahibi olmak


II. Büro Görevlisi Alımı İçin Özel Şartlar:


a. En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.


b. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türüne göre en az 65 puan almış olmak.


c. İlan tarihinden önce Karacasu ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak


d. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.


e. Erkek adaylar için en az (B) sınıfı ehliyet sahibi olmak


f. Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek.


2 SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BELGELER


a. Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını ; http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/adresinden 04.09.2012 - 14.09.2012 tarihleri arasında son gün olan 14.09.2012 tarihi mesai bitimi olan saat 17:30 a kadar yapacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


b. Adaylar sadece bir tek unvana müracaatta bulunabilirler.


c. Başvuru sonucunda tüm adaylar istenen belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini 19.09.2012 tarihi saat 17.30a kadar Karacasu ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, Hükümet Konağı Kat:2 adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.


d. Başvuru sırasında kurumumuz tarafından aranan belgeleri inceledikten sonra eksik belgesi olanlar veya aranan niteliklere uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.


e. Tüm adaylara evraklar kontrol edilip teslim alındıktan sonra vakıf personeli tarafından Evrak Teslim Alındı Belgesi verilecektir.


f. Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi 20.09.2012 tarihinde Karacasu SYDV nin ilan panosunda ve Karacasu Kaymakamlığı internet sitesinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.


g. Mülakat tarihi, mülakata hak kazanan adaylara Vakfımız tarafından bildirilecektir.


h. Vakfımız personel alıp almamakta veya ilana çıkılan personelin bir kısmını almakta serbesttir.


ı. Gerçeği aykırı beyanda bulunan veya sınav için gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınavı kazanmış ve göreve başlatılmış olsalar dahi sınavları iptal edilir ve görevlerine son verilir. Bu yüzden hiçbir hak talep edemezler.


 


 


3 BAŞVURAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER


Başvuran Adayların Vakıf Müdürlüğüne Teslim Etmeleri Gereken Belgeler


a. Özgeçmiş ve varsa iş deneyim belgesi


b. Nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneği


c. KPSS P3 sonuç belgesi


d. Diploma veya mezuniyet belgesi


e. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi


f. Adli sicil belgesi


g. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf


h. Erkek adaylar için B sınıf sürücü belgesi


i. Varsa Bilgisayar sertifikası


j. Çalışmaya engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sadece yerleştirmesi yapılan adaydan istenecektir.)


4  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI


a) İlan sonucunda alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.


 


b) Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mülakat Heyeti Değerlendirmesi sonucu SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ veya BÜRO GÖREVLİSİ olarak sözleşmeli personel alımı ile ilgili mülakata hak kazanan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.


 


c) Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak başvuruları kabül edilmeyecektir.


d) Adaylar mülakat heyeti tarafından, genel kültür, genel yetenek, branş alanı, Vakıf iş ve işlemleri vb. hakkında sözlü sorular şeklinde yapılacak, adaylar değerlendirilirken Vakıf Görevlileri ile ilgili olarak kişilik özellikleri, liyakat, uygun biçimde giyinme, kendini ifade etme yeteneği, algılama yeteneği, özgüven, bilgilerini aktarabilme becerisi vb. gibi özellikler dikkate alınacaktır.


e) Mülakattan sonra alınacak personel için EK(VI) personel işe giriş formu doldurularak sonuç sistem üzerinden genel müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde genel müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden vakfa bildirilir ve işe başlatılır.


 


f) Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecektir.


 


 


 


 


g) Vakıfların belirli ve belirsiz süreli işlerinde görevlendirilecek personel ile ilgili EK-(III/A), EK-(III/B), EK-(III/C) de yer alan sözleşme örneği kullanılarak sözleşme yapılır.


h)Yeni işe başlayanlar için deneme süresi üç ay olup, taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.


MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ


Müracaat Yeri: http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ adresinden


Kurum Adı : Karacasu SYDV Başkanlığı


İrtibat Telefon: 0256 441 27 14


 


 


 


 


 

13 Eylül 2012 - SYDV


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.