29 Mart Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN ATAMA KARARLARI

Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.  Söz konusu kararlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2018/87

1- Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +36ÖÖ ek göstergeli Hazine BaşkontrolöriÜklerine Hazine Kontrolörleri Abdullah ÖZTÜRK, Mehmet YENER, Yalçın AY ve Neslihan YIKİLMAZ'ın atanmaları, 65? sayılı Kanunun değişik 63/B ve 76 ncı maddeleri ile 4059 sayılı Kanunun 7 nei maddesinin (a) bendi gereğince uygun görülmüştür.
2- Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür. -

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/89

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Şırnak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Muzaffer AKÇAM'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi İle 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakam yürütür.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/27

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet DUYAR'ın atanması, 5000 sayılı Kanunun 5, 9 ve 23 üncü maddeleri ile 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2- Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/28

1- Açık bulunan 6 ncı derece kadrolu Müfettişliklere, Müfettiş Yardımcıları Hüseyin GÖKÇE, Emrah YILDIRIM, Ulaş KIRLI, Çağrı BÜYÜK, Nesimi ÜSTÜN, Baybars YEMLİHA, Ferhat MİŞE, Yağmur Venüs TOPRAK ve Onur BAYRAK'm atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36-A/ll, 45, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2- Bu Karan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/90

1, Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Düzce Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğüne Nurhan KARTAL'ın atanması, 657 sayıh Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür,
2. Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakam yürütür,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/91

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Halit ERGİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunim 2 nei maddesi gereğince uygun görülmüştür,
2, Bu Karan Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/92

1- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tapu ve Kadastro Denizli Bölge Müdürlüğüne Süleyman ÖZEN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 neı maddesi ile 2451 saydı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2- Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/31

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Uluslararası Hukuk İçtihatlan Genel Müdür Yardımcılığına, Yeşim KEBAPCIOGLU'nun atanması 657 sayılı Kanunun 76 neı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür. '
2. Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/93

1. Açık bulunan Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Melihhan BİLGİN'in atanması, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür
2. Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/46

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve r 3600 ek göstergeli Şanlıurfa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Murat ÇAKMAKLI'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 nei maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nei maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/48

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Adana II Gıda, Karını ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Muhammet Ali TBKİN'iıı atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile. 2451 saydı Kanunun 2 nei maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/49

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Ümit ORTAN'ın atanması, 657 saydı Kanunun 71 ve 76 nei maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür,
2. Bu. Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/50

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve -i- 3600 ek göstergeli Niğde il Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Asım BAŞ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 rıeı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2, Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakam yürütür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/51

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Kırıkkale Ticaret ii Müdürlüğüne, Seyfettin ÇETİNER'in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 öncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür,
2- Bu Karan Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/94

B Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine Mustafa YAŞAR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 acı maddesi ile 2451 saydı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2- Bu Karan Gümrük ve Ticaret Bakam yürütür,

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/56

1, Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli l.Hukuk Müşavirliğine Ahmet Nuri EKİCİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 tıci maddesi gereğince uygun görülmüştür,
2. Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/58

T Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Bülent ÖZTÜRK'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nei maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Karan Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

resmigazete.gov.tr

29 Mar 2018 - 12:22 - Kamugöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?