KPSS-2012/2 tercihleri için son uyarı

3 milyon 700 bin adayı ilgilendiren KPSS tercih maratonu, ÖSYM’nin KPSS-2012/2 Tercih Kılavuzu’nu 19 Kasım Pazartesi günü http://www.

 

3 milyon 700 bin adayı ilgilendiren KPSS tercih maratonu, ÖSYM’nin KPSS-2012/2 Tercih Kılavuzu’nu 19 Kasım Pazartesi günü http://www.osym.gov.tr internet adresinde yayınlaması ile başladı. Tercih maratonu 28 Kasım 2012 gecesi, saat 23:59’da sona erecektir. Bu...

 

3 milyon 700 bin adayı ilgilendiren KPSS tercih maratonu, ÖSYM’nin KPSS-2012/2 Tercih Kılavuzu’nu 19 Kasım Pazartesi günü http://www.osym.gov.tr internet adresinde yayınlaması ile başladı. Tercih maratonu 28 Kasım 2012 gecesi, saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. KPSS-2012/2 Tercih Kılavuzunda, kamu görevine ilk defa atanacak ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonlar yer almaktadır.

 

Adayların kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 7-8 Temmuz 2012 ve 22-23 Eylül 2012 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2012-KPSS Lisans ve 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

 

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

 

ADAY İŞLEMLERİ ŞİFRESİ

 

Adaylar tercihlerini 19-28 Kasım 2012 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.Her adayın bir aday işlemleri şifresi vardır. Şifresi olmayan adayların ÖSYM sistemine girişleri mümkün olmamaktadır. Aday işlemleri şifresi her adaya ÖSYM tarafından sınava başvururken ücretsiz olarak verilmektedir. Aday sisteme ilk giriş yaptığında şifresini değiştirir ve yeni şifresini kullanarak işlem yapmaya devam edebilir. Her aday şifresi ile; sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih değişikliği yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav sonuçlarını öğrenme, yerleştirme sonuçlarını öğrenme gibi bilgileri elde edebilir.

 

ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

 

ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Tercih süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Bu nedenle aday işlemleri şifresi çok önemlidir. Aday işlemleri şifresini unutan aday ne yapmalıdır? Şifresini unutan adaylar iki şekilde şifrelerini tekrar elde edebilirler. Birincisi; ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için yapılması gereken, üstteki internet adresine girip “Şifremi Unuttum” butonuna tıklayıp kendilerine sorulan özel sorulara doğru cevap vermeleridir.

 

İkinci olarak; şifresini unutan aday ÖSYM Başvuru Merkezleri olan Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri ile ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, 2 TL ücreti karşılığında yeni şifrelerini elde edebilirler. Adayın kendisinden başka hiçbir kimse, aday adına şifre alamaz. (Tutuklu ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğu için bizzat yukarıda belirtilen başvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise, bulundukları cezaevi müdürlükleri ya da askeri birlik komutanlarının resmi yazı ile müracaat etmesi halinde, adayın ismine düzenlenmiş kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir.)

 

TERCİHLER NASIL GEÇERLİ OLUR

 

KPSS-2012/2 Tercih Kılavuzu’nda da belirtildiği gibi tercihlerin geçerli olabilmesi için, tercihlerin ÖSYM’ye ait https://ais.osym.gov.tr internet adresinden online olarak gönderildiği son gün itibariyle, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur.Tercihlerin ÖSYM’ye gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.

 

Tercihlerinizi kaydetmek için, internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr adresine giriniz ve önce Tercihler alanına ardından KPSS-2012/2 Tercih İşlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girerek tercihlerinizi yapınız. İsteyen adaylar tercihlerini ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinde, 3,00 TL. ödeyerek yaptırabilirler. KKTC uyruklu adaylar T.C. Kimlik Numarası yerine sınava başvururken kullandıkları numarayı kullanacaklardır.

 

KPSS-2012/2 Tercih İşlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerde düzeltme gereği duyuyorsanız aşağıdaki açıklamalara göre hareket ediniz. Sonra hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki kadro ve pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız. Mezun olduğunuz ortaöğretim/önlisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan öğrenim koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kaydedilmeyeceğinden bir sonraki tercihinizi yazmanız sistem tarafından engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu durumu göz önünde bulundurunuz. Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “KPSS-2012/2 Tercihleriniz ……….. tarihinde başarı ile ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.

 

Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur. Kurallara uygun tercih yapmayan adayın ataması yapılmayacağı gibi, bir daha puanlarını tercih yapmada kullanamayacaktır. Tercihlerinizi yazmak için kılavuzdaki boş Tercih Listesi’nden yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi İnternet’e girmenizde kolaylık sağlayacaktır. Fakat üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

 

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN TERCİHLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEK Mİ? 

 

Tercihlerinizi İnternet’le ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi http://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler ÖSYM merkezinde  kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.

 

 YERLEŞTİRMELERİN YAPILMASI NASIL OLACAK? 

 

KPSS-2012/2 Tercih Kılavuzu’nda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz

 

konusu tercih iptal edilecektir. Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır. 

 

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI İSTEYEN KADROLAR 

 

Kılavuzda da belirtildiği gibi bazı kadrolara; itfaiyeci, aşçı, avukat, çözümleyici, koruma ve güvenlik görevlisi… özel başvuru şartları aranmaktadır. Bu kadrolara atama yapılabilmesi için sınav puanının yanında kılavuzda belirtilen özel şartları da taşımak gerekmektedir. Bu kadrolara müracaat edenlerin bunlara da çok iyi dikkat etmeleri gerekmektedir.  

 

SONUÇLARIN DUYURULMASI

 

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin İnternet sayfasından öğrenebileceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

 

KPSS-2012/2 döneminde 7bin328 memur alınacağı göz önünde bulundurulursa; tercih yapacak adayların ne kadar şansı olduğu çok açık görülmektedir. Bu nedenle kılavuzda belirlenen kadroları iyi incelemeli ve tercihlerimizi bu doğrultuda yapmalıyız. Tüm adaylara hayırlı olması dileklerimizle…

21 Kas 2012 - 17:26 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket En çok KADRO hangi bölüm mezunlarına verilmelidir ?