Polis Akademisi ERASMUS Başvuruları Başladı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ERASMUS+ Yükseköğretim Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru İlanı yayımlandı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ERASMUS+ Yükseköğretim Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru İlanı yayımlandı.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruda ''Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Öğrenci Staj Hareketliliği Programı çerçevesinde ve Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen kurallara uygun olarak Polis Akademisi ile ikili anlaşma yapmış olan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda gönderilecek öğrencilere yurtdışında geçirdikleri öğrenim amaçlı süre için Program bütçesinden aylık maddi destek (hibe) verilecektir. Öğrenim hareketliliği 2018-2019 yılı Bahar döneminde, staj hareketliliği ise mevcut Erasmus sözleşme dönemi içerisinde gerçekleştirilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

S.N ÜLKE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENİM DÜZEYİ (Y.Lisans/Doktora) GEÇERLİ DİLLER ERASMUS KOORDİNATÖRÜ 1 ALMANYA Brandenburg Eyaleti Polis Akademisi (Fachhochschule der Polizeides Landes Brandenburg) 
http://www.fhpolbb.de/ YL İngilizce-Almanca Ulrike Mauersberger [email protected] 2 ALMANYA Aşağı Saksonya Polis Akademisi (Polizeiakademie Niedersachsen) http://www.pa.polizei-nds.de/ YL İngilizce-Almanca Rainer Dulias [email protected] 3 BULGARİSTAN Kütüphanecilik ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi (Университетът по библиотекознание и информационни технологии) https://www.unibit.bg/
*Yalnızca Güvenlik (Security Services) ile ilgili dallarda YL, D İngilizce Irena Peteva [email protected] 4 ÇEKYA Çek Cumhuriyeti Polis Akademisi (Policejní akademie České republiky v Praze) http://www.polac.cz/ YL, D İngilizce-Çekçe Eva Hanková [email protected] 5 ÇEKYA Savunma Üniversitesi (Univerzita Obrany) http://www.unob.cz/ YL İngilizce Veronika Chlupová [email protected] 6 ESTONYA Estonya Güvenlik Bilimleri Akademisi (Sisekaitseakadeemia) http://www.sisekaitse.ee/ YL İngilizce Kaisa Kägu [email protected]  7 FİNLANDİYA Laurea Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Laurea Universty of Applied Sciences)
http://www.laurea.fi  YL İngilizce Mari Pohjola [email protected]  8 İSPANYA Guardia Civil Üniversite Merkezi (Centro Universitario de la Guardia Civil)
https://www.cugc.es/ YL, D İspanyolca Anselmo del Moral Torres [email protected] 9 İTALYA Roma Tre Üniversitesi (Università degli Studi Roma Tre) http://uniroma3.it/
*Yalnızca Siyaset Bilimi (Political Science) ile ilgili dallarda YL İngilizce-İtalyanca ERASMUS OFİSİ [email protected] 10 MACARİSTAN Kamu Hizmetleri Üniversitesi (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) http://uni-nke.hu/
*Yalnızca Kolluk (Law Enforcement) ile ilgili dallarda YL İngilizce Réka Tózsa [email protected] 11 POLONYA Milli Savunma Üniversitesi (Akademia Obrony Narodowej) http://www.aon.edu.pl/ YL İngilizce Olga Ścigała [email protected] 12 POLONYA Szczytno Polis Akademisi (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie) https://www.wspol.edu.pl/ YL İngilizce-Lehçe Anna Ćwiklińska [email protected] 13 PORTEKİZ Maia Üniversite Enstitüsü (Instituto Universitário da Maia) http://www.maieutica.pt/
*Yalnızca Suç Bilimleri (Criminology) ile ilgili dallarda YL İngilizce-Portekizce Liliana Marques [email protected] 14 ROMANYA Braşov Transilvanya Üniversitesi (Universitatea “Transilvania” din Braşov) 
http://unitbv.ro/ YL İngilizce ERASMUS OFİSİ [email protected] 15 SLOVENYA Maribor Üniversitesi Ceza Adaleti ve Güvenlik Fakültesi (Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru)
http://www.fvv.um.si/ YL İngilizce ERASMUS OFİSİ [email protected]

(12 ülkeden 15 kurum bulunmaktadır)
BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR
1-    Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde kayıtlı bulunan, Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı ülke vatandaşı bütün yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuruda bulunabilirler.
2-    Başvuracak öğrencilerin akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması gerekmektedir.
3-    Başvuracak öğrencilerin yabancı dil düzeyinin en az B1 (YDS 60) olması gerekmektedir.

SEÇİLME KRİTERLERİ VE DİĞER BİLGİLER
1- Seçilme puanında aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:
a)    Akademik not ortalaması (50 puan),
b)    YDS, YÖKDİL, TOEFL vb. sınavlarda alınmış yabancı dil puanı (60 puan). (Yabancı dil belgesi olmayanlara yazılı dil sınavı yapılacaktır.) 
c)    12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocuklarının akademik not ve dil puanlarına 15’er puan eklenir.
d)    Engelli öğrencilerin akademik not ve dil puanlarına 10’ar puan eklenir.
e)    Erasmus Öğrenim Hareketliliği veya Staj Hareketliliği faaliyetlerinden aynı yükseköğretim kademesinde daha önce yararlanmış olanların akademik not ve dil puanları 10’ar puan düşürülür. 
f)    Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılacakların akademik not ve dil puanları 10’ar puan düşürülür.
Bu kriterler esas alınarak ortaya çıkacak puan sıralamasına göre öğrenciler asil ve yedek olarak belirleneceklerdir. Asil listeden feragat edilmesi durumunda yedek listedeki öğrenciler puan sıralarına göre hareketliliğe katılma hakkını kazanacaklardır. Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi 15 gündür. Bu süre dâhilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunun değerlendirilmesinde 10 puan düşürülecektir.
2- Hareketliliğe katılmaya hak kazanan öğrenciler, hareketliliğin türü ve gidilecek kurum için tercihte bulunacaklardır. Tercihlerin değerlendirilmesinde öğrencilerin seçilme sırası esas alınacaktır. 
3- Yukarıdaki listede belirtilen kontenjanlar kesin olmayıp, seçilen öğrencilerin ilgili kurumlardan kabul almaları durumunda hareketlilik gerçekleşecektir. Takvim uyuşmazlığı veya karşı kurumlardan talebin iptali gibi hâllerde öğrenim ve staj hareketliliği gerçekleştirilemeyebilir. Yükseköğretim kurumlarının kontenjan durumlarına göre öğrencilerin tercih dışı yerleştirilmeleri de söz konusu olabilir.
4- Öğrenci öğrenim hareketliliği en az bir yarıyıl süreyle ve tam zamanlı olarak gerçekleştirilir. Hareketliliğe katılan öğrencilerin gittikleri yükseköğretim kurumunda bir yarıyıl için asgari 30 AKTS kredilik ders yükü almaları gerekmektedir. Başvuru yapan öğrencilerin anlaşmalı yükseköğretim kurumlarının internet sitelerinden eğitim-öğretim dili ve Erasmus dersleri hakkında bilgi edinmeleri tavsiye olunur. 
5- Öğrenci staj hareketliliği öğrencinin alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesini amaçlamakta olup tam mesai günü esasına göre asgari 2 ay süreyle gerçekleştirilmelidir. Akademik amaçla staj hareketliliği gerçekleştirilemez. Başkanlığımız olarak staj hareketliliği için yukarıda sayılı kurumlardan yalnızca üçüyle (Almanya Brandenburg Eyaleti Polis Akademisi, Bulgaristan Kütüphanecilik ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi ile İspanya Guardia Civil Üniversite Merkezi) ikili anlaşmamız bulunmaktadır. Bununla beraber, Erasmus partner ülkelerinde öğrencinin mevcut eğitim programıyla ilgili bir sektörde faaliyet gösteren bir kuruluştan staj için davet alınması durumunda bu kuruluşla partnerlik anlaşması imzalanabilir. Anlaşmanın imzalanması Başkanlık onayına bağlıdır. Öğrenci staj hareketliliğinin gerçekleştirilebileceği kuruluşların nitelikleri 2018 Erasmus+ Programme Guide adlı belgenin 35. sayfasında tanımlanmıştır: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf 
6- Enstitüde öğrenim görmekte olan Teşkilat Mensubu Personel, Erasmus hareketliliğinden aylıksız-ücretsiz izin kullanmak suretiyle faydalanabilir.
7- Hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilere yol hibesi ödenmez.
8- İsteyen öğrenciler aynı şartlarda müracaat ve değerlendirme sürecine tabi tutulmak kaydıyla hibe almaksızın hareketlilikten kendi imkânlarıyla yararlanabilirler.
9- Hareketlilikler hakkında daha fazla bilgi Ulusal Ajans’ın yayınladığı 2018 Uygulama El Kitabı’nda bulunabilir:  www.ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-/2018-sözleşme-dönemi-yükseköğretim-kurumları-için-el-kitabı.pdf?sfvsn=0  

BAŞVURU ŞEKLİ
    Söz konusu programdan faydalanmak isteyen öğrenciler, yayınlanan başvuru formunu doldurup çıktısını aldıktan sonra imzalayarak yabancı dil puan belgesi ve not ortalamalarını belirtir 4’lük sistemdeki transkript ile birlikte Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ve/veya Adli Bilimler Enstitüsü vasıtasıyla Dışilişkiler ve Uluslararası Eğitim Şube Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz Polis Akademisi’nde transkripti oluşmamış öğrenciler, bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notunu gösterir transkript ile başvuru yapacaklardır.
        
KONTENJAN    
Toplam hareketlilik sayısı, Ulusal Ajans’ın kurumumuz adına tahsis ettiği öğrenci hareketliliği bütçesi ile sınırlıdır.
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: 6 Öğrenci (Tahmini)
Öğrenci Staj Hareketliliği: 6 Öğrenci (Tahmini)

İLAN TARİHLERİ     :     18/10/2018 - 10/11/2018
BAŞVURU TARİHLERİ     :     18/10/2018 - 10/11/2018

Ayrıntılı bilgi için:
Telefon        : 0 312 4628698 – 0 312 4628701 (Sadece ERASMUS başvuruları için)
Web        : http://www.pa.edu.tr    
E-posta        : [email protected] 

18 Eki 2018 - 15:37 - Emniyetgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )