TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitüsü İşçi Alım İlanı

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsüne 16 personel alınacak. Başvurular 12 Aralıkta sona erecek

TÜBİTAK UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSİTÜSÜ
İlan No: TUBİTAK:UZAY.09/2014-1

1. İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
1.1.Referans Kodu:UZAY.UTB-001 / AR-GE Personeli:Haberleşme tabanbant
sistemlerinin elektronik tasarımlarım, ölçümlerini ve entegrasyonunu, ilgili tasarımlara ilişkin şematik ve baskı devre çizimlerini, tasarım ve ölçümlere ilişkin belgeleri hazırlamak üzere Mühendis (Donanım) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
1.2.Referans Kodu: UZAY.UTB-002 / AR-GE Personeli: Uydu sistemlerinde kullanılacak güç düzenleme ve dağıtım birimlerinin gereksinimlerinin belirlenmesi, boyutlandırılması, tasarımı, geliştirilmesi ve analizinde, elektrikli itki sistemlerinde kullanılan güç kaynaklarının gereksinimlerinin belirlenmesi, boyutlandırılması, tasarımı, geliştirilmesi ve analizinde, birimlerin üretilmesi, entegrasyonu ve testlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Mühendis (Elektronik Tasarım) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
1.3.Referans Kodu: UZAY.UTB-003 / AR-GE Personeli: Uydu haberleşme sistemlerine yönelik olarak radyo frekansı, mikrodalga devre ve sistem tasarımını, ölçümlerini ve entegrasyonunu yapmak üzere Mühendis (Mikrodalga Haberleşme) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
1.4.Referans Kodu: UZAY.UTB-004 / AR-GE Personeli: Görüntüleme sistemlerinin optik tasarımı ve elektro-optik sistemlerin entegrasyonlarını, optik performans testleri ve görüntüleyici kalibrasyonlarını yapmak üzere Mühendis (Optik Tasarım) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
1.5.Referans Kodu: UZAY.UTB-005 / AR-GE Personeli: Uzay uygulamaları için analog ve sayısal elektronik donanım tasarımı, geliştirme ve test çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Mühendisi (Elektronik Donanım) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
1.6.Referans Kodu: UZAY.UTB-006 / AR-GE Personeli: Uydu donanımlarının elektronik üretim ve kablolama çalışmalarını gerçekleştirmek üzere gerekli uluslararası belge ve sertifikalara sahip Teknisyen (Araştırma-Elektronik) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
1.7.Referans Kodu: UZAY.VGİB-001 / AR-GE Personeli: Uydu görüntülerini işlemek için Görüntü İşleme ve Uzaktan Algılama konularında araştırma yapmak ve algoritma geliştirmek, geometrik ve radyometrik kalibrasyon, geliştirilen algoritmaları C++ ile mevcut yazılım sisteminde çalıştırılmak üzere kodlamasını yapmak, üretilen kodların birim testlerini hazırlamak üzere Mühendis istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
1.8.Referans Kodu: UZAY.VGİB-002 / AR-GE Personeli: Yazılım geliştirme projesinde tasarım, gerçekleştirme, modül ve entegrasyon test faaliyetleriyle ilgili olarak kendisine verilen görevleri yerine getirmek, yazılım modüllerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerlik faaliyetlerinde katılmak, gerçekleştirilmesinde görev aldığı yazılım birimlerine ilişkin olarak doğrulama ve geçerlik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, sorumlu olduğu modüle ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, kendisine atanan yazılım modülleri ile ilgili görevinin gerektirdiği yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen diğer sorumlulukları yerine getirmek üzere Mühendis istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
1.9.Referans Kodu: UZAY.VGİB-003 / AR-GE Personeli: Yazılım geliştirme projesinde tasarım, gerçekleştirme, modül ve entegrasyon test faaliyetleriyle ilgili olarak kendisine verilen görevleri yerine getirmek, yazılım modüllerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerlik faaliyetlerinde görev almak, gerçekleştirilmesinde görev aldığı yazılım birimlerine ilişkin olarak doğrulama ve geçerlik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, sorumlu olduğu modüle ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, kendisine atanan yazılım modülleri ile ilgili görevinin gerektirdiği yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen diğer sorumlulukları yerine getirmek üzere Mühendis istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
1.10.Referans Kodu: UZAY.HPB-001 / AR-GE Personeli: Hava platformlarının ve alt sistemlerinin ısıl kontrol alt sistemini tasarlamak, uygulamak ve yönetmek, ilgili MIL-STD standartlarına göre çevresel testleri planlamak, uygulamak ve raporlamak, Isıl kontrol alt sistemine yönelik mühendislik çizimlerini hazırlamak, ısıl kontrol alt sistemine yönelik maliyet, risk ve diğer sistem mühendisliği faaliyetlerini yürütmek üzere Mühendis (Isıl Tasarım) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
1.11.Referans Kodu: UZAY.BİB-001 / AR-GE Personeli: Hızla gelişmekte olan bilişim teknolojilerini tedarikçi ve iş ortakları seviyesinde takip ederek, Enstitünün ihtiyaç duyduğu kapasite planlanmaları ve yazılım lisanslamalarının doğru zamanlama ile yapılmasını sağlamak, kurumsal verinin merkezi olarak Sistem Odası'nda, bütünlük içinde, uygun yetkilendirme koşulları ile ve herhangi bir problem durumunda dahi erişilebilir olacak şekilde yedeklenerek korunmasını sağlamak, Enstitünün stratejik hedefleri ve gizlilik dereceli projeleri ile eşgüdümlü bir şekilde özgün bilgi güvenliği politikalarının kurgulanıp uygulanmasını sağlamak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
1.12.Referans Kodu: UZAY.BİB-002 / AR-GE Personeli: Kurumsal iş akışlarını süreç iyileştirme çalışmalarına paralel olarak modelleyerek kurumsal portal ve ilişkili sistemler üzerindeki entegrasyonları ve güncellemeleri gerçekleştirmek, farklı kurumsal sistemler üzerindeki veri tabanlarının güvenli bir şekilde etkileşimini ve ihtiyaç duyulan veri akışlarının kurgulanmasını sağlamak, kurumsal portal ve web sitelerinin tasarımını yaparak içerik girecek ekiplere gerekli eğitimleri, ve doküman kaynağını sağlamak üzere Mühendis (Yazılım) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
1.13.Referans Kodu: UZAY.PYB-001 / AR-GE Personeli: Projelerin sözleşme ve alt sözleşme çalışmalarını yürütmek, projelerin, sözleşme hazırlama faaliyetlerini yürütmek, sözleşme maddelerinin takibi ve yükümlülüklerini izlemek, müşteriler, altyükleniciler, tedarikçi firmalar ve kurumlarla imzalanması planlanan anlaşma metinlerini hazırlamak, müzakere etmek ve takip etmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
1.14.Referans Kodu: UZAY.KYEBH-001 / AR-GE Personeli: Uzay radyasyonu konulu projelerde elektronik devre tasarımı, radyasyon testleri ve bu süreçlerin Geant4 paketi ile benzetimlerini gerçekleştirmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

2.1.Referans Kodu: UZAY.UTB-001 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
b)Sayısal ve analog elektronik devre tasarımı konusunda proje yapmış, deneyimli, DSP/FPGA içeren elektronik devrelerin şematik ve çok katlı baskı devre tasarımı konusunda tecrübe sahibi, ilgili yazılımları (Altium, vb.) kullanabilen, EMI/EMC ve Signal Integrity konusunda bilgili, işaret üreteci, osiloskop, spektrum analizör gibi laboratuvar cihazlarını kullanarak ölçüm yapabilmek.

2.2.Referans Kodu: UZAY.UTB-002 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
b)Aranan pozisyon ile ilgili konusunda en az 3 yıl deneyime sahip olmak. Lisans veya yüksek lisans eğitiminde güç elektroniği dersleri almış olmak, güç kaynakları tasarımı konusunda tecrübeli olmak, tercihen analog devre tasarımı ve baskı devre kartı tasarımı konularında bilgi sahibi olmak.

2.3.Referans Kodu: UZAY.UTB-003 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
b)Radyo frekans devre ve sistem tasarımı üzerine proje yapmış, deneyimli, RF tasarım ve benzetim araçlarını (AWR Microwave Office ve/veya aDs, cSt ve/veya HFSS) kullanabilen, Rf ve mikrodalga devrelerin şematik ve baskı devre (PCB) tasarımı konusunda tecrübe sahibi, işaret üreteci, spektrum analizör, network analizör gibi ölçüm cihazlarını kullanarak RF ve mikrodalga devrelerin testlerini yapabilecek, tercihen lisans/yüksek lisans eğitiminde RF ve mikrodalga temelli dersleri almış olmak.

2.4.Referans Kodu: UZAY.UTB-004 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Fizik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
b)Optik tasarım yazılımlarının en az birini iyi seviyede kullanabiliyor olmak tercih sebebidir. ( Zemax, CodeV)

2.5.Referans Kodu: UZAY.UTB-005 / AR-GE Personeli:
a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Kontrol Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
b)Tercihen, Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde Yüksek Lisans ve/veya doktora derecesi almış olmak.
c)Şematik - PCB seviyesi devre ve sistem tasarımı, donanım tasarımı ve hata ayıklama konularında tecrübeli olmak, ilgili tasarım araçlarını kullanabiliyor olmak, sayısal elektronik, mantıksal tasarım (logic design) bilgisi ya da ilgili dersleri almış olmak, bilgisayar, işlemci mimarileri, arayüzleri ve bellek birimleri konusunda bilgi sahibi olmak, tercihen, VHDL ve/veya Verilog donanım tanımlama dilleri ve uydu sistemlerinde yer alan donanımların veriyolları (MIL-STD-1553, CAN, SpaceWire v.b) ve haberleşme ortamları hakkında bilgi sahibi olmak.

2.6.Referans Kodu: UZAY.UTB-006 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az iki yıllık Ön Lisans eğitimi veren Elektronik, Endüstriyel Elektronik ve Haberleşme bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Asgari 10 yıl Elektronik Üretim ve Kablaj konularında tecrübeye ve bu konularla ilgili uluslararası belgelere sahip olmak. Çevresel testler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Baskı devre kartları tasarım ve muayene tecrübesine sahip olmak. IPC J-STD- 001 belgesine sahip olmak.

2.7.Referans Kodu: UZAY.VGİB-001 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektronik, Elektrik- Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak ve bu alanlardan birisinde Yüksek Lisans yapmış olmak.
b)Görüntü İşleme Projelerinde en az 2 yıl çalışmış olmak, analitik düşünme yeteneğine sahip olmak, Örüntü Tanıma (Pattern Recognition), Bilgisayarlı Görme (Computer Vision), Görüntü İşleme veya Uzaktan Algılama konularında bilgi sahibi olmak.

2.8.Referans Kodu: UZAY.VGİB-002 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.
b)Paralel Hesaplama, Yüksek Performanslı Hesaplama ve Hadoop konularında bilgi sahip olmak, Dağıtık Küme sistemlerinde bilgi sahibi olmak, C/C++ ve Java programlama dilleri ile iyi derecede Nesne Tabanlı Yazılım Geliştirme bilgisine sahip olmak, Matematik ve Linux altyapısı güçlü olmak.

2.9.Referans Kodu: UZAY.VGİB-003 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.
b)İyi derecede Java Programlama bilgisine sahip olmak, Java ile sunucu yazılımları geliştirme deneyimine sahip olmak, iyi derecede Nesne Tabanlı Yazılım Geliştirme bilgisine sahip olmak, Linux ve Matematik altyapısı güçlü olmak.

2.10.Referans Kodu: UZAY.HPB-001 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Uçak Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
b)İlgili alanda en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. CAD yazılımlarını (AUTOCAD, CATIA, UNIGRAPHICS, vb.) kullanabiliyor olması, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) konusunda bilgi sahibi olmak ve CFD yazılımlarını (FLUENT vb.) kullanabiliyor olmak. Turbo makineler konusunda, turbo makineler ve hava araçlarında kullanılan malzemeler konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi olmak. Microsoft Office yazılımları konusunda tecrübeli olmak.

2.11.Referans Kodu: UZAY.BİB-001 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Bilişim alanında, en az 5 yıl yöneticilik yapmış olmak üzere toplamda en az 10 yıl tecrübe sahibi olmak. Sunucu ve özel donanımsal mimariler üzerine farklı işletim sistemleri, veri depolama alanları, veri tabanları, ve uygulama sunucuları kurup yönetebilmek. İşletim sistemi (Windows, Linux), veri tabanı (SQL, Oracle) veya uygulama sunucusu (SAP, SharePoint) gibi alanlardan birinde en az 4 yıl uzmanlaşmış olmak. Kümeleme yazılımları ve sanallaştırma platformları konusunda bilgi sahibi olmak. TCP/IP protokol ailesine, farklı iletişim katmanlarına karşılık gelen donanım/yazılım bileşenlerine ve ağ güvenliğine ilişkin temel prensiplere hakim olmak. ISO 27001 ve PCI dSs gibi standartlar doğrultusunda özgün bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurgulayıp sertifikasyon süreçlerini yönetebilmek. Stres altında ve kriz anlarında dahi analitik kararlar verip uygulayabilmek, ekibin motivasyonunu üst düzeyde tutup gerekli iş önceliklendirmelerini yapabilmek.

2.12.Referans Kodu: UZAY.BİB-002 / AR-GE Personeli:
a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar veya Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.
b)Büyük ölçekli kurumlarda veya bu kurumlar için yazılım entegrasyon projeleri gerçekleştiren danışman/yüklenici firmalarda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak. Visual Basic, C++, ASP.NET ve PHP programlama dillerinden ve HTML, CSS ve Javascript gibi temel Web programlama dillerinden en az birinde yazılım kodlayabilmek. Tercihan MS SQL Server ve MySQL veri tabanlarını kurup, konfigürasyonlarını düzenleyip, performans ve sorgu optimizasyonlarını yapabilmek. MS SharePoint ve Project Server platform mimarilerine aşina olmak. SAP proje metodolojileri konusunda bilgili olmak. Detaylara önem vererek Smartforms/Sapscript/AdobeForms çıktı tasarımlarını yapabilmek. SAP ABAP programlama dilinde en az 1 yıl deneyimli ve PS, HR, FI gibi SAP modülleri üzerinde çalışmış olmak tercih sebebidir.

2.13.Referans Kodu: UZAY.PY-001 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İşletme, Kamu Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
b)Sözleşme Yönetimi konusunda en az 3 yıl deneyime sahip olmak. Proje Yönetim terminolojisi konusunda bilgi sahip olmak, mevzuat değerlendirme, yorumlayabilme konusunda bilgi sahibi olmak, takım çalışmasına yatkın olmak.

2.14.Referans Kodu: UZAY.KYEHB-001 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarından birinden veya yurtdışında (denklik belgesi olması kaydıyla) Fizik alanında Doktorasını bitirmiş olmak.
b)Konusunda 5 yıl deneyime sahip olmak ve Doktorasını parçacık fiziğinde tamamlamış olmak, Radyasyon dedektörleri için elektronik sistem (tetikleme sistemi, yükselteç, ASIC, okuma yongaları-ROC, analogdan dijitale çevirici-ADC) tasarlamış ve/veya geliştirmiş olmak, C veya C++ gibi dillerle iyi derecede programlama yapabilmek, Geant4 benzetim paketi ve bununla bağlantılı başka 3. parti yazılım paketlerini etkin şekilde kullanmak, CERN ve KEK gibi parçacık fiziği laboratuvarlarındaki radyasyon testlerine katılmış olmak.
c)"Adaylarda Aranacak Genel Koşullar"ın (e) maddesi koşul olarak aranmaz.

3. ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).
c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
e)Son başvuru tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak. Referans Kodu UZAY.BİB-001 / AR-GE Personeli için son başvuru tarihi itibariyle 55 yaşından gün almamış olmak.
f)Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.
10.000
Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması > 3,20
Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80 ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır.
Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4'lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.
g)Yurtdışında lisans eğitimini bitirenlerin başvuruları lisans denkliklerinin olması kaydıyla ayrıca değerlendirmeye alınacaktır.
h)Yabancı Dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

IELTS

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

UZAY-UTB-001

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UZAY-UTB-002

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UZAY-UTB-003

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UZAY-UTB-004

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UZAY UTB-005

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UZAY-VGİB-001

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UZAY-VGİB-002

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UZAY-VGİB-003

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UZAY-HPB-001

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UZAY-BİM-001

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UZAY-BİM-002

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UZAY-PY- 001

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UZAY-KYEHB-001

70

68

6,5

190

520

B

C

C

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
Internationa! English Language TestingSystem
Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test
Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test
Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test
First Certificate in English
Certificate in Advanced English
Certificate of Proficiency in English
Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.
4.BAŞVURU SÜRECİ
a)Başvuruların en geç 12 Aralık 2014 Cuma günü saat 17:00'ye kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b)Başvuru yapılırken aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur.
İş Başvuru Formu
Diploma Fotokopileri
Lisans/Yüksek Lisans Not Dökümü
Yabancı Dil Belgesi
Özgeçmiş
İlan Edilen Alanla İlgili Tecrübesine Ait Belge (SGK Dokümanı ve Hizmet Belgesi)
Lisansüstü Eğitimlerini Yurtdışında Yapmış Olanların Denklik Belgesi
ÖSYM - ÖSS Sonuç Belgesi
ÖSYM - ÖSYS Sonuç Belgesi
c)Belgelerin teslimi ve müracaat:Adaylar www.uzay.tubitak.gov.tr. adresinden
başvurularını yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.
d)İş başvuru formuna referans kodu yazılması zorunludur. Referans kodu olmayan, eksik bilgi ve belge bulunan, koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır.
e)Adayların süreç takibi :
İlanla ilgili duyurular (Başvurusu kabul edilenler/edilmeyenler, mülakata çağrılacaklar, mülakat tarihi, mülakat sonuçları vb.) http://uzay.tubitak.gov.tradresinden yayınlanacak ve adayın bildirdiği e-posta adresine gönderilecektir.
f)İletişim bilgileri :
Adres :TUBİTAK UZAY ODTÜ Yerleşkesi 06800 Ankara
E-posta : [email protected]
Telefon: 0312 210 13 10 /1637-1638-1612
g)Mülakata çağrılacak adayların belirlenmesi :
Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun adaylardan her bir referans kodu için "3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) maddesine göre oluşturulacak sıralamada işe alınacak personel sayısının 3 (üç) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağırılacaktır.
h)"Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (g) maddesine göre geçerli başvuru yapan tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.
i)Adaylar en fazla 2 (iki) adet Referans kodlu pozisyona başvurabilecektir, ikiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

27 Kas 2014 - 11:20 - İş-Kur


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket 2021 Asgari ücret Ne Kadar Olmalı ?