Eskişehir Teknik Üniversitesi Daimi Personel Alımı Yapıyor!

Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuru ilanında İŞKUR üzerinden 4 daimi personel alımı yapıyor. Eskişehir Teknik Üniversitesinde görev almak isteyen adaylar için başvuru şartları aktarıldı. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Daimi Personel Alımı Yapıyor!
Haber albümü için resme tıklayın

Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuru ilanında İŞKUR üzerinden daimi personel alımı yapıyor. Eskişehir Teknik Üniversitesinde görev almak isteyen adaylar için başvuru şartları aktarıldı. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuru ilanında "Üniversitemize bağlı Birimlerde “Sürekli İşçi” kadrosunda çalıştırılmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan 4 adet personel alınacaktır." İfadelerine yer verildi.

Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar, 02/03/2020-06/03/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden online olarak veya Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen başvuru yapabilir.

BAŞVURU ŞARTLARI
-Genel Şartlar-

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşından gün almamış olmak.
- Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri,
- Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri, ifade eder.
-Özel Şartlar-
- Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞ-KUR) ilan edilen işgücü taleplerinde yayımlanan son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmaları ve istenilen belgelere sahip olmaları gerekmektedir.
- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
- Talepler Eskişehir ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Eskişehir’de ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.
- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Üniversitemizce sonlandırılabilecektir.
- Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.

KADRO DAĞILIMI VE İLAN NİTELİKLERİ

BAŞVURU VE KURA İŞLEMLERİ
-
 Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden online olarak veya Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen başvuru yapabilir.
- Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞ-KUR) yayımlanan listede bir iş koluna başvuru yapabilecektir.
- İlgili Yönetmelik gereğince İş-Kur tarafından Üniversitemize bildirilen başvurular arasından ilan edilen her iş kolu sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.
- Kura Çekimi 17/03/2020 Perşembe günü saat: 10.00’da Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.
- Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir.
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
- Noter kura çekiliş sonucu belirlenen asil ve yedek adaylardan başvurmuş oldukları iş kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evrakları Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri istenecektir. İstenilen belgeler ve teslim tarihine ilişkin duyuru Eskişehir Teknik Üniversitesi internet sitesi (www.eskisehir.edu.tr) duyurular bölümünden ilan edilecektir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerin tamamını teslim etmeyen adaylar Sözlü Sınava alınmayacaktır.
- Kura Çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar Sözlü Sınava alınacaktır.
- Sözlü Sınav, adayların başvuru yaptıkları iş kolu alanına ilişkin bilgi ve becerilerini ölçmeye ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
- Sözlü sınavda tüm adaylar yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, Komisyon Başkanı ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması sonucu sözlü sınav puanı belirlenecektir.
- Sözlü Sınavda yüz üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılacaktır.
- Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde, ilan nitelikleri mezuniyet sınırlaması dahilinde daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.
- Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine noter çekilişi sonucu belirlenen yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle Sözlü Sınava giriş için bildirim yapılacaktır.
- Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
- Sözlü sınavın tarihi, yeri ile sınav sonucuna ilişkin listeler ve diğer duyurular,

Üniversitemiz internet adresinde (www.eskisehir.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
- Adaylar, sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde itiraz sebebini bildirir dilekçe ile ilgili Komisyon Başkanlığına itirazlarını yapabilecektir. Yapılan itirazlar 2 (iki) iş günü içerisinde karara bağlanarak itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar değerlendirilmeyecektir.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
- Göreve başlamaya hak kazanan adayların daha sonra Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecek belgeleri istenilen tarihe kadar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
- Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenler ile görevine başlayamayacak olanların, kanuni mazeretlerini belgelendirmeleri gerekmekte olup, kanuni mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde göreve başlama işlemi gerçekleştirilecektir.
- İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 (iki) ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin feshedilecektir,
- Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların, deneme süresi içerisinde iş akdi fesh edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav
sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

İletişim Bilgileri : 0222 3213550-1260
NOT : Üniversitemiz web sayfasında yer alan Sürekli İşçi alım ilanına ilişkin tüm duyurular adaylara tebliğ edilmiş sayılacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

05 Mar 2020 - 09:28 - İş-Kurgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?