Türkiye İş Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Türkiye İş Kurumu; KPSSP3 puanının %20 si ile yabancı dil puanının %80 nin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak.

Türkiye İş Kurumu; KPSSP3 puanının %20 si ile yabancı dil puanının %80 nin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak...

Türkiye İş Kurumu; KPSSP3 puanının %20 si ile yabancı dil puanının %80 nin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 20 sözleşmeli bilişim personeli alınacak
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Genel Müdürlüğümüz İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, KPSSP3 puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 20 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunların denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi puanı, (b) bendinde yer alan bölümlerden mezun olanlar için asgari 80 (seksen), (c) bendinde yer alan bölümlerden mezun olanlar için ise asgari 70 (yetmiş) yabancı dil puanına sahip olmak,

f) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

B – ÖZEL ŞARTLAR

1- Uzman Veritabanı Yöneticisi (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı, 1 kişi)

a) Oracle Certified Associate (OCA) (Oracle Database 10g ve sonrası sürümler için) sertifikasına sahip olmak,

b) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,

c) Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,

d) Veritabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Cluster) hakkında tecrübe sahibi olmak.

e) Oracle ve SQL Server veritabanı yönetim sistemlerinin yönetiminde deneyimi olmak,

f) SQL ve veri tabanı, scriptleri konusunda deneyimli olmak,

g) Veri tabanı optimizasyonu konusunda deneyimi olmak,

Tercihen;

h) Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak,

i) Oracle Database: SQL Certified Expert sertifikasına sahip olmak,

j) Oracle Weblogic Server System Administrator Certified Expert sertifikasına sahip olmak,

2- Uzman Sistem Yöneticisi (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı, 1 kişi)

a) Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) veya Microsoft Certified IT Professional (MCITP) sertifikasına sahip olmak,

b) Sanallaştırma teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) Microsoft Server ürün ailesine yüksek hakimiyeti olmak,

d) Yedekleme ve disk sistemlerinde (Storage) deneyimli olmak,

e) IIS, Exchange, Proxy yazılımları, Active Directory ve domain kurulumları konusunda uzman olmak,

Tercihen;

f) VMware Certified Professional (VCP), VMware Certified Advanced Professional (VCAP) Datacenter Administration, VMware Certified Advanced Professional (VCAP) Datacenter Design sertifikalarından birine sahip olmak,

g) Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server Virtualization, Configuration sertifikasına sahip olmak,

3- Uzman Ağ Yöneticisi (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı, 1 kişi)

a) Network mimarileri konusunda deneyimli, LAN, WAN protokolleri bilgisine sahip, Ağ Yönetim kavramları konularında deneyimli olmak,

b) Routing, Switching, VoIP, Wireless yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

c) Güvenlik duvarı, VPN, IPS, Antivirüs yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

d) İletişim alt yapısı ile ilgili hizmet ve tarifelere (F/O, R/L, SDH, ATM, PCM, TDM, Metroethernet) hakim olmak,

e) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

f) Wireless LAN, WAN, 802.1x ve VPN kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) İşletim sistemleri ve network güvenliği (Firewall, Antivirüs, IDS ve IPS gibi) hakkında tecrübe sahibi olmak.

Tercihen;

h) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ağ altyapısının kurulumunda aktif olarak görev almış olmak,

i) Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security) sertifikasına sahip olmak,

j) Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice) sertifikasına sahip olmak,

k) Cisco Certified Network Professional Wireless (CCNP Wireless) sertifikasına sahip olmak.

4- Uzman Yazılım Mimarı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı, 1 kişi)

a) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak

b) .NET Framework 4.0 ve Visual Studio 2010 C# veVB.NET yazılım dilinde ASP.NET ve Windows uygulama geliştirme konularında en az 3 yıl deneyimli olmak,

c) Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve WebServis (Soap, WCF, Wsdl, Xml, Xslt, Xsd) ve web teknolojileri (DHTML, XHTML, Css, Javascript, Ajax, Jquery) konularında uygulama geliştirmiş olmak.

d) Tasarım Şablonları (Design pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Oracle ve SQL Server yönetimi konusunda deneyimli olmak,

f) UML ile modelleme konusunda tecrübeli olmak,

g) Üçüncü parti bileşen (Telerik RAD Controls) kullanımında deneyimli olmak,

h) Proje Geliştirme Döngüsüne hakim olmak,

Tercihen;

i) MS Reporting Services kullanmış olmak,

j) Microsoft Certified Application Developer (MCAD) veya Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) sertifikasına sahip olmak.

k) PL/SQL Developer OCA veya Advanced PL/SQL Developer OCP sertifikasına sahip olmak.

5- Yazılım Mimarı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı, 1 kişi)

a) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, alt yapı, tasarım, geliştirme konularında tecrübe sahibi olmak

b) .NET Framework 4.0 ve Visual Studio 2010 C# ve VB.NET yazılım dilinde ASP.NET ve Windows uygulama geliştirme konularında en az 3 yıl deneyimli olmak,

c) Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve WebServis (Soap, WCF, Wsdl, Xml, Xslt, Xsd) ve web teknolojileri (DHTML, XHTML, Css, Javascript, Ajax, Jquery) konularında uygulama geliştirmiş olmak.

d) Tasarım Şablonları (Design pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Oracle ve SQL Server yönetimi konusunda deneyimli olmak,

f) UML ile modelleme konusunda tecrübeli olmak,

g) Üçüncü parti (Telerik RAD Controls) bileşen kullanımında deneyimli olmak,

h) Proje Geliştirme Döngüsüne hakim olmak,

Tercihen;

i) MS Reporting Services kullanmış olmak,

j) Microsoft Certified Application Developer (MCAD) veya Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) sertifikasına sahip olmak.

k) PL/SQL Developer OCA veya Advanced PL/SQL Developer OCP sertifikasına sahip olmak.

6- Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı, 13 kişi)

a) .NET Framework 4.0 ve Visual Studio 2010 C# ve VB.NET yazılım dilinde ASP.NET ve Windows uygulama geliştirme konularında en az 3 yıl deneyimli olmak,

b) UML ile modelleme konusunda tecrübeli olmak,

c) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisi ile PL/SQL(Oracle) ve Transact-SQL(Microsoft) bilgisine sahip olmak,

d) Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Aracı kullanmış olmak,

e) Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve WebServis (Soap, WCF, Wsdl, Xml, Xslt, Xsd) ve web teknolojileri (DHTML, XHTML, Css, Javascript, Ajax, Jquery) konularında uygulama geliştirmiş olmak.

f) Üçüncü parti bileşen (Telerik RAD Controls) kullanımında deneyimli olmak,

Tercihen;

g) MS Reporting Services kullanmış olmak,

h) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) sertifikasına sahip olmak,

i) Microsoft Certified Application Developer (MCAD) sertifikasına sahip olmak

7- Portal Sorumlusu (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı, 1 kişi)

a) MS Sharepoint ürün ailesi konusunda en az 1 yıl, ASP.NET ve C# üzerinde en az 3 yıl deneyimli olmak,

b) MS Sharepoint üzerinde WebPart, Custom Layouts, Custom Site Templates, Custom Lists, Timer Job, Workflow (Custom Activity geliştirmiş), Event Receiver geliştirmiş ve yeterli seviyede Administration bilgisine sahip olmak,

c) Çok iyi seviyede ASP.NET Application & Page Life Cycle bilgisi ve IIS teknolojilerine hakim olmak,

d) Üçüncü parti bileşen kullanımında deneyimli olmak,

e) Tercihen WCF ve WWF konusunda deneyim sahibi olmak,

f) Tercihen Jquery, Ajax Teknolojileri hakkında deneyim sahibi olmak,

g) HTML, Javascript, CSS entegrasyonlarında çözüm konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Microsoft Sunucu ve İstemci işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Microsoft sunucu yazılımları (Active Directory, Exchange, SQL Server) hakkında bilgi sahibi olmak,

j) İçerik Yönetim Sistemlerinden en az birine hakim olmak,

k) ASP, JAVA ve .NET teknolojilerinden birini kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

8-Karar Destek Sistemi Uzmanı (Tam zamanlı aylık brüt sözleşme ücret tavanın 3 katı, 1 kişi)

a) Daha önce en az bir kurumsal veri ambarı projesinde görev almış, MS SQL veritabanı yönetim sistemlerinde en az 5 yıl tecrübeli olmak

b) Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda tecrübeli olmak,

c) Microsoft İş Zekâsı platformunda bilgili / deneyimli, Microsoft SQL Server üzerinde stored procedure geliştirme deneyimli olmak,

d) OLAP küpleri, MDX (Multidimensional Expressions), Microsoft SQL Server Analysis Services teknolojilerinde bilgili olmak,

e) MS-SQL Reporting Services’e hâkim olmak,

f) ETL süreçlerine hakim ve 5 yıl tecrübeli (Tercihen SQL Server Integration Services ETL aracı) olmak,

g) Raporlama ve görselleştirme araçlarında en az 2 yıl tecrübeli (MS Reporting Services) olmak,

II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

1) Başvuru formu,

2) Özgeçmiş,

3) Referans mektubu,

4) Yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Genel Müdürlüğümüzce onaylanacaktır.)

5) Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Genel Müdürlüğümüzce onaylanacaktır.)

6) Genel Şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

7) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü web adresinde (http://www.iskur.gov.tr/) bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra belgelerle beraber başvuruların en geç 18.05.2011 günü mesai saati bitimine (17:30’a) kadar Türkiye İş Kurumu Eğitim Merkezi Neyzen Tevfik Sk. No:14 Demirtepe-Maltepe/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yeri: Türkiye İş Kurumu Eğitim Merkezi Neyzen Tevfik Sk. No:14 Demirtepe-Maltepe/ANKARA

Telefon: (0312) 229 68 02

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak,

a) Uzman Veritabanı Yöneticisi pozisyonu için 5 aday

b) Uzman Sistem Yöneticisi pozisyonu için 5 aday

c) Uzman Ağ Yöneticisi pozisyonu için 5 aday

d) Uzman Yazılım Mimarı pozisyonu için 5 aday

e) Yazılım Mimarı pozisyonu için 5 aday

f) Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonu için 65 aday

g) Portal Sorumlusu pozisyonu için 5 aday

h) Karar Destek Sistemi Uzmanı pozisyonu için 5 aday

Sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı (70) olarak dikkate alınır. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucuna göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

IV- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

KPSSP3 puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava katılacakların listesi web adresinde (http://www.iskur.gov.tr/) 27.05.2011 tarihinde ilân edilecektir.

V- SÖZLÜ SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

Sözlü sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sözlü sınav Türkiye İş Kurumu Eğitim Merkezi Neyzen Tevfik Sk. No:14 Demirtepe-Maltepe/ANKARA adresinde yapılacaktır.

VI-ÜCRETİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (Ocak-Haziran 2011 tarihleri arası için belirlenen brüt tutar 2.884 TL) özel şartlarda belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

VII- SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sözlü sınav sonuçları web adresinde (http://www.iskur.gov.tr/) ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

Duyurulur

05 May 2011 - 21:45 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?