Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın (DPB) resmi internet sitesi üzerinden yeni bir ilan yayınlandı. Yayınlanan ilanda denetçi, uzman ve destek personeli alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve detaylar...

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı  tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın (DPB) resmi internet sitesi üzerinden yeni bir ilan yayınlandı. Yayınlanan ilanda denetçi, uzman ve destek personeli alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve detaylar...

Yayınlanan ilanda "Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29 Mayıs 2019 tarih ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1 (bir) İç Denetçi, 7 (yedi) Uzman Personel, 2 (iki) Destek Personeli pozisyonları için toplam 10 (on) personel istihdamı gerçekleştirecektir. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın merkezi Isparta ili olup Ajansın faaliyet alanını Isparta, Antalya ve Burdur illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar." ifadelerine yer verildi.

UYARI: Başvurular, 10 Şubat 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 21 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.

1. TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

Ajansta istihdam edilecek tüm personelde;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırı cılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

2. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1. İç Denetçi Adayları İçin Aranan Nitelikler

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olmak,

c) Kamu İç Denetçi Sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak,

d) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, İngilizce dilinden YDS’den asgari 60 (altmış) puan veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 60 (altmış) puana karşılık gelen bir puan almış olmak,

2.2.İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.):

 Yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak,

 Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.)

 İç denetim alanında birden fazla ulusal / uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip olmak İç denetçi pozisyonuna başvuranlar için Tablo 1’de yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirme yapılacak ve puan sıralamasına göre en yüksek puanlı ilk 5 (beş) aday mülakata çağırılacaktır.

*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için 80 puan ve ilave her bir beş yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 10 puan verilir)

** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

*** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

3. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

3.1.Uzman Personel Adayları İçin Aranan Nitelikler

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Tablo – 2’de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmak,

Tablo 2 – KPSS Puanı ile Başvuracak Uzman Personel İçin Alım Yapılacak Bölümler

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-2’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

c) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, İngilizce dilinden YDS’den asgari 70 (yetmiş) puan veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 70 (yetmiş) puana karşılık gelen bir puan almış olmak,

Uzman personel alımı için Ajansa yapılan başvurular, adayların KPSS puanına göre sıralanır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir.

3.2.Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri;

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.):

 Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak,

 Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.)

4. DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Ajansımızda idari ve mali işler, halkla ilişkiler, arşiv ve sekreterlik gibi hizmetleri yerine getirmek amacıyla 2 (iki) adet destek personeli istihdam edilecektir.

4.1.Destek Personeli Adayları İçin Aranan Nitelikler;

a) Ortaöğrenim kurumlarının, önlisans veya lisans programlarının Tablo 3’te belirtilen bölümlerinden/alanlarından/öğrenim dallarından mezun olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) ortaöğrenim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP1, KPSSP2 veya KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

Destek personeli alımı için Ajansa yapılan başvurular, adayların KPSS puanına göre sıralanır. Puan sıralaması listesinden, 10 (on) aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir.

5. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular, 10 Şubat 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 21 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır. Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların işbu ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte anılan tarih ve saate kadar başvurusuna eklemesi, tercih nedenlerinin sınav kurulu tarafından dikkate alınabilmesi için zorunludur.

Başvuru Kılavuzunu inceleyebilirsiniz

20 Oca 2020 - 09:21 - Sözleşmeli Personelgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?