Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 45 Memur Alımı Yapacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca yayımlanan ilan duyurusunda kuruma personel alımı yapılacağı kamuoyuna aktarılmıştır. Tüm detaylar için haberimize göz atınız.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na 45 bilişim uzman yardımcısı alımı yapılacaktır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan iletilen ilan duyurusu kapsamında alım hakkındaki tüm bilgiler adaylara duyuruldu.

Kamuya personel alımlarını takip etmek, KPSS'siz personel alımlarından haberdar olmak istiyorsanız grbumuza ücretsiz üye olabilirsiniz. Sorularınızı da yöneltebileceğiniz grubumuza ücretsiz erişim için lütfen TIKLAYINIZ. Mobil uygulamalarımız için lütfen TIKLAYINIZ.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu alımları KPSS puanına göre yapılacak ve puan üstünlüğüne göre seçime yapılacaktır. Başvurular henüz başlamamış olup, 16 Ocak ile 20 Ocak tarihleri arasında başvurular alınacaktır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu alım yapacağı personellerin kontenjanlarını; 5 adet Sosyal bilimler alanında, üniversitelerin; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinin işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile kamu yönetimi bölümü mezunu, 20 adet Hukuk alanında avukatlık ruhsatına sahip hukuk fakültesi mezunu, 20 adet de Mühendislik alanında üniversitelerin, elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği mezunu olarak belirlemiş ve adaylara iletmiştir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alımına başvuru yapacak olan adayların KPSS'den en az 70 puan almış olması gerekiyor. Daha fazla bilgi, başvuru şartları, özel şartlar, gerekli belgeler ve çok daha fazlası için ilan metnini inceleyiniz.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
1 - Genel Bilgiler
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile Bilişim
Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 9’uncu derece kadrolara atanacak toplam 45 (kırkbeş) Bilişim Uzman Yardımcısının
alan/bölüm ve kontenjanları aşağıda gösterilmiştir:
ALAN/BÖLÜM
Sosyal bilimler alanında, üniversitelerin; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinin işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri
ilişkileri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile kamu yönetimi bölümü mezunlarından
Hukuk alanında avukatlık ruhsatına sahip hukuk fakültesi mezunlarından
Mühendislik alanında üniversitelerin, elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği mezunlarından
2 - Sınava Katılma Şartları
Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinin
işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve
uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile kamu yönetimi bölümü, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında
elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) 2017 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1982 ve sonraki tarihlerde
doğanlar).
ç) 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ilgili puan
türünden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, Kurumumuza başvuruda bulunan adaylar arasından, en yüksek puandan düşük
puana sıralama yapılması suretiyle, başvuruda bulunan adaylardan;
• Sosyal bilimler alanında, KPSSP-40 puan türünden ilk 100,
• Hukuk alanında, KPSSP-79 puan türünden ilk 400,
• Mühendislik alanında, KPSSP-2 puan türünden ilk 400
aday arasına girmiş olmak,
gerekmektedir.
Alanlar itibarıyla son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye hak kazanır.
3 - Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri
Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle Kurumun internet sitesinde (www.btk.gov.tr) yer alan başvuru
formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adaylar;
a) Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti,
b) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
ile başvurularını 16-20 Ocak 2017 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu
Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan
başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Postadaki
gecikmeler dikkate alınmaz.
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca
kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.
Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile fotokopileri de tasdik edilerek kabul
edilir.
Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile başvuruda bulunabilirler. Adayların
belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade
edilir.
4 - Sınav ve Değerlendirme
Yazılı sınavına katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa
mesaj yoluyla bildirim yapılır. İlanda yer alan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 11-12/02/2017 tarihlerinde
saat 10.00’da Ankara’da (Başvuruların bitimine müteakip Kurumumuz web sayfasında sınav yeri ve saati yayınlanacaktır)
yapılacaktır.
Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları itibarıyla yapılacak
sıralamada, atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. 
Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak
adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır.
Sözlü sınava girmeye hak kazananların aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 (üç) gün önce Kuruma teslim
etmeleri gerekmektedir:
a) Adayın özgeçmişi,
b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,
ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan
İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını kaybederler.
Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır.
Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınavı
puanı ve öğrenim alanları itibarıyla başarı sırası belirlenir. Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul
edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak kaydıyla öğrenim alanları itibarıyla boş kadro sayısının en fazla yarısı kadar da yedek
aday belirlenir.
Sınav sonuçları ve başarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler, sözlü sınavın bitimini takip eden beş
gün içinde Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir ve adaylara elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla iletilir. Ayrıca asıl
ve yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla tebligat yapılır.
5 - Sınav Konuları
Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları;
• Sosyal bilimler alanında, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),
Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak
Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Elektronik Haberleşme Hukuku, Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi,
Para-Banka, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe, Tek Düzen
Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi konularından,
• Hukuk alanında, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk
(Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza
Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Elektronik Haberleşme Hukuku konularından
• Mühendislik alanında, Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve
Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları,
Sayısal Mantık Tasarımı, Bilgisayar Mimarisi, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme ve Mikro İşlemciler konularından,
oluşacaktır.
6 - Diğer Hususlar
Sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların
sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış
olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilir.
Adayların sınav esnasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport bulundurması gerekmektedir. Yanında
bunlardan herhangi biri bulunmayanlar sınava alınmazlar. Adayların yazılı sınavda yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve
silgi bulundurmaları da gerekmektedir.
Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi üzerinden (www.btk.gov.tr)
yapılacaktır. Adayların sınava ilişkin gelişmeleri Kurumun resmi internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

Kpsscafe.com.tr|ANKARA 

02 Oca 2017 - 20:15 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket 2021 Asgari ücret Ne Kadar Olmalı ?