Hacettepe Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(22 Aralık 2012)

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:   Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim.

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim...

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

İsteklilerin, başvurularını 21 Aralık 2012 04 Ocak 2013 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

 

Yrd. Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığı ve Yüksekokul Müdürlüğüne, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜye göre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanlarına başvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz. Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

 

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin Yrd. Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. Maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html web adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve doçent kadrolarına başvuracaklar 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma ve öğrenim durumunu gösterir belge ile Profesörler 6, Doçentler ve Yrd. Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ile birlikte teslim edeceklerdir.

 

Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

FAKÜLTE, KONSERVATUVAR, ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKUL ANASANAT-ANABİLİM DALLARI

 

TIP FAKÜLTESİ

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISIHalk Sağlığı

Profesör (İngilizce) (1)

1Nöroloji

Profesör (İngilizce) (1)

1Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör (İngilizce) (1) (2)

1Adli Tıp

Profesör (İngilizce) (1)

1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (1) (3)

1Halk Sağlığı

Profesör (Türkçe) (1)

1İç Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (1) (4)

1İç Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (1) (5)

1Radyoloji

Profesör (Türkçe) (1)

1Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (1)

1Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent (İngilizce) (1) (6)

1Göz Hastalıkları

Doçent (İngilizce) (1)

1Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent (İngilizce) (1)

1Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent (İngilizce) (1)

1Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent (İngilizce) (1)

1İç Hastalıkları

Doçent (İngilizce) (1) (7)

1Kardiyoloji

Doçent (İngilizce) (1)

1Biyoistatistik

Doçent (İngilizce) (1) (8)

1Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Doçent (İngilizce) (1)

1Histoloji ve Embriyoloji

Doçent (İngilizce) (1) (9)

1Tıbbi Biyokimya

Doçent (İngilizce) (1) (9)

1Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent (Türkçe) (1) (10)

1Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (1) (11)

1Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent (Türkçe) (1)

1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (1) (12)

1İç Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (1) (5)

2Histoloji ve Embriyoloji

Doçent (Türkçe) (1) (9)

1Tıbbi Biyokimya

Doçent (Türkçe) (1) (9)

2Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent (Türkçe) (1) (13)

1Kalp Damar Cerrahisi

Yrd.Doçent (İngilizce) (1)

1Göz Hastalıkları

Yrd. Doçent (İngilizce) (1)

2Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (14)

1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Yrd. Doçent (İngilizce) (1)

1Tıbbi Biyokimya

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (9)

1Acil Tıp

Yrd. Doçent (İngilizce) (1)

1Genel Cerrahi

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1Kardiyoloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1Tıbbi Farmakoloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (9)

1Acil Tıp

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1Nöroloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1Radyasyon Onkolojisi

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1Çocuk Cerrahisi

Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (15)

1KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ

 

 İç Hastalıkları

Profesör (16)

1İç Hastalıkları

Profesör (5)

1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent (17)

1Acil Tıp

Yrd. Doçent

1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent

1Nöroloji

Yrd. Doçent

1Nükleer Tıp

Yrd. Doçent

1Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doçent

1ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 Farmasötik Teknoloji

Profesör

1Farmasötik Toksikoloji

Profesör (18)

1Farmasötik Mikrobiyoloji

Profesör (19)

1Farmakoloji

Doçent

1Farmasötik Teknoloji

Yrd. Doçent

1Analitik Kimya

Yrd. Doçent (19)

1DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör (20)

1Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör

1Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doçent

1Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Doçent (21)

1Restoratif Diş Tedavisi

Yrd. Doçent

1EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Profesör (1)

1Çağdaş Türk Lehçeleri

Profesör

1Bilgi ve Belge Yönetimi

Profesör (1) (22)

1Psikoloji

Profesör (23)

1Tarih

Profesör (24)

1Türk Halk Bilimi

Profesör

1Türk Dili ve Edebiyatı

Profesör (25)

1Çağdaş Türk Lehçeleri

Doçent

1Tarih

Doçent (26)

1Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Doçent(1)

1Alman Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doçent (1) (27)

1Çağdaş Türk Lehçeleri

Yrd. Doçent (1) (28)

1İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doçent (1)

1EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1Biyoloji Eğitimi

Profesör (1)

1Fizik Eğitimi

Profesör (1)

1Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doçent

1Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1Fizik Eğitimi

Doçent(1)

1Matematik Eğitimi

Doçent(1)

1Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doçent

1Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doçent

3Okul Öncesi Eğitimi

Yrd. Doçent

2Sınıf Öğretmenliği

Yrd. Doçent (29)

1FEN FAKÜLTESİ

 

 Analitik Kimya

Profesör (30)

1Uygulamalı Matematik

Profesör

1Geometri

Doçent(31)

1Topoloji

Doçent

1Uygulamalı Matematik

Yrd. Doçent

1Olasılık Teorisi ve Süreçleri

Yrd. Doçent

1Uygulamalı İstatistik

Yrd. Doçent

1Cebir ve Sayılar Teorisi

Yrd. Doçent

1GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doçent (32)

2Resim

Doçent (33)

1Seramik

Yrd. Doçent (34)

1Grafik

Yrd. Doçent (35)

1Resim

Yrd. Doçent (33)

1HUKUK FAKÜLTESİ

 

 Medeni Hukuk

Profesör

1Medeni Hukuk

Doçent

1Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Yrd. Doçent

1Anayasa Hukuku

Yrd. Doçent

1HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

 

 Hemşirelik Esasları

Profesör(1) (36)

1İç Hastalıkları Hemşireliği

Doçent (1) (37)

1Psikiyatri Hemşireliği

Yrd. Doçent (1) (38)

1İKTİSADİ VE İDARİ BİLİM. FAKÜLTESİ

 

 İktisat Teorisi

Profesör (İngilizce) (1)

2Uluslararası İlişkiler

Profesör(1) (39)

1Sağlık İdaresi

Profesör

1İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisat

Profesör (İngilizce) (1)

1İktisat Politikası

Doçent (İngilizce) (1)

1İktisat Tarihi

Doçent (Türkçe)

1Siyasi Tarih

Doçent(1)(40)

1Örgütsel Davranış

Yrd. Doçent(1) (41)

2Sosyal Hizmet

Yrd. Doçent (42)

2Maliye Teorisi

Yrd. Doçent (43)

1Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd. Doçent(1) (44)

2Muhasebe ve Finansman

Yrd. Doçent (45)

1MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 Gıda Teknolojisi

Profesör (1)

1Elektromanyetik Alanlar

Profesör (1)

1Maden İşletmesi

Profesör (1)

1Yapı

Doçent (46)

1Katıhal Fiziği

Doçent (1)

1Telekomünikasyon

Doçent (1)

1Maden Yatakları Jeokimya

Yrd. Doçent

1Cevher Hazırlama

Yrd. Doçent(1) (47)

1Otomotiv

Yrd. Doçent(1) (48)

1Gıda Bilimleri

Yrd. Doçent(1)

1Jeodezi

Yrd. Doçent(1) (49)

1Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Yrd. Doçent(1)

1SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 Beslenme Bilimleri

Doçent

1Diyetetik

Doçent

1Beslenme Bilimleri

Yrd. Doçent

1Çocuk Gelişimi

Yrd. Doçent (50)

1Odyoloji

Doçent (51)

1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent (52)

1ATATÜRK İLK. VE INK. TAR. ENSTİTÜSÜ

Yrd. Doçent (53)

1BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ

Yrd. Doçent (54)

1ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

Yrd. Doçent (55)

1 

Yrd. Doçent

1FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 Nanoteknoloji ve Nanotıp

Doçent (56)

1NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 Ekonomik ve Sosyal Demografi

Profesör(1) (57)

1Ekonomik ve Sosyal Demografi

Yrd. Doçent(1) (58)

1KANSER ENSTİTÜSÜ

 

 Klinik Onkoloji

Yrd. Doçent (59)

1SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Yrd. Doçent (60)

1SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Yrd. Doçent (61)

1MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU

Profesör (62)

1ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

 

 Piyano

Profesör

1 

 

  

 

 

AÇIKLAMALAR

 

* Üniversitemiz Tıp Fakültesi kadrolarına başvuran Yrd. Doçent, Doçent ve Profesör adaylarının Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından verilen Eğiticilerin Eğitimi Sertifikasına sahip olmaları şarttır.

 

1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır.

 

2. Tıp Fakültesi mezunu olmak, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre ihtisas yapmış olmak, Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktorası olmak.

 

3. Çocuk Göğüs Hastalıkları konusunda uzman olmak.

 

4. Hematoloji uzmanı olmak.

 

5. Gastroenteroloji uzmanı olmak.

 

6. Doktorasını Fonksiyonel Nöroşirürji alanında yapmış olmak.

 

7. Romatoloji uzmanı olmak.

 

8. Doktorasını ve Doçentliğini Biyoistatistik konusunda yapmış olmak.

 

9. Tıp Fakültesi mezunu olmak, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre ihtisas yapmış olmak.

 

10. Spinal kord rejenarasyonu konusunda sertifikası olmak.

 

11. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları konusunda doktorası olmak. Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümünde çalıştırılmak üzere görevlendirilecektir.

 

12. Çocuk Onkolojisi yandal uzmanı olmak.

 

13. El Cerrahisi konusunda yandal uzmanlık eğitimi almış ve kompozit doku transplantasyonu yapıyor olmak.

 

14. Çocuk endokrinoloji uzmanı olmak.

 

15. Avrupa Çocuk Cerrahisi yeterlilik belgesi olmak.

 

16. Endokrinoloji uzmanı olmak.

 

17. Çocuk kardiyoloji uzmanı olmak.

 

18. Elektronspin rezonans konusunda uzman olmak.

 

19. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

 

20. Ototransplantasyon ve Implant cerrahisi alanında çalışmak üzere istihdam edilecektir.

 

21. Digital Image analizinde deneyimli olmak.

 

22. Doktorasını okul kütüphaneciliği alanında yapmış olmak.

 

23. Doçentlik unvanını gelişim psikolojisi alanında yapmış olmak.

 

24. Doçentlik unvanını Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında yapmış olmak.

 

25. Doçentlik unvanını Eski Türk Edebiyatı alanında almış olmak.

 

26. Doçentlik unvanını Ortaçağ Tarihi alanında almış olmak.

 

27. Yükseklisans ve Doktorasını Dilbilimi (Göstergebilim) alanında yapmış olmak.

 

28. Doktorasını Sibirya Türk Lehçeleri üzerine yapmış olmak.

 

29. Doktorasını tarih eğitimi alanında yapmış olmak.

 

30. Analitik kimya alanında doçentliğini almış olmak.

 

31. Doktorasını kapalı regle yüzey alanında yapmış olmak.

 

32. Lisansüstü eğitimini İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalında yapmış olmak.

 

33. Lisansüstü eğitimini Resim anasanat dalında yapmış olmak.

 

34. Lisansüstü eğitimini Seramik anasanat dalında yapmış olmak

 

35. Grafik tasarımı alanında Yükseklisans ve Sanatta yeterlilik derecesine sahip olmak.

 

36. Doçentliğini Hemşirelik Esasları alanında almış olmak.

 

37. Doçentliğini İç Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak.

 

38. Psikiyatri ve Ruh Sağlığı alanında doktora yapmış olmak.

 

39. Doktorasını Türk Dış Politikası alanında yapmış olmak.

 

40. Doktorasını Orta Asya Entegrasyonu alanında yapmış olmak.

 

41. Doktorasını örgütsel davranış alanında yapmış olmak.

 

42. Doktorasını sosyal hizmet alanında yapmış olmak.

 

43. Doktorasını maliye alanında yapmış olmak.

 

44. Doktorasını pazarlama alanında yapmış olmak.

 

45. Doktorasını finansman alanında yapmış olmak.

 

46. Deprem Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

 

47. Çimento minerolojisi konusunda doktora yapmış olmak.

 

48. Esnek Mekanizmalar konusunda yayınları olmak.

 

49. Doktorasını GPS bazlı bölgesel iyonesfer modellemeleri konusunda yapmış olmak.

 

50. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

 

51. Odyoloji ve Konuşma bozuklukları alanında doktora yapmış olmak.

 

52. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.

 

53. Türk-Amerikan ilişkileri tarihi alanında doktora yapmış olmak.

 

54. Bilgi güvenliği alanında doktora yapmış olmak.

 

55. Adolesan sağlığı alanında çalışmak üzere istihdam edilecektir.

 

56. Doktorasını kanser tedavisinde nanotaşıyıcı sistemler konusunda yapmış olmak.

 

57. Doçentliğini sosyal demografi alanında almış olmak.

 

58. Sayısal yöntemler konusunda yükseklisans veya doktora yapmış olmak.

 

59. Medikal Fizik, Fizik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

 

60. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktorasını yapmış olmak.

 

61. Doktorasını Eğitim Odyolojisi alanında yapmış olmak.

 

62. Doktorasını Ahşap Koruması alanında yapmış olmak.

 

KOŞULLARI ARANACAKTIR.

 

İlan olunur.

22 Ara 2012 - 13:12 - Akademik


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?