İçişleri Bakanlığı açıkladı: 14 bin 716 yeni fahri trafik müfettişi alınacak! Fahri trafik müfettişi nedir nasıl olunur? Fahri Trafik Müfettişi Şartları...

Trafikte sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol eden fahri trafik müfettişi sayısı, 14 bin 716 kişi daha eklenerek 34 bin 716'ya yükselecek. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 20 bin olan fahri trafik müfettiş sayısının 34 bin 716'ya çıkacağı duyuruldu. Peki fahri trafik müfettişi nedir? Fahri trafik müfettişi nasıl olunur? Detaylar haberimizde.

+6
Haber albümü için resme tıklayın

Trafikte sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol eden fahri trafik müfettişi sayısı, 14 bin 716 kişi daha eklenerek 34 bin 716'ya yükselecek. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 20 bin olan fahri trafik müfettiş sayısının 34 bin 716'ya çıkacağı duyuruldu. Peki fahri trafik müfettişi nedir? Fahri trafik müfettişi nasıl olunur? Detaylar haberimizde.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; Karayolları Trafik Kanunu'na göre, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere (polis ve jandarma) yardımcı olmak üzere Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile uygun görülen kişilere, valiliklerce 'Fahri Trafik Müfettişliği' görevi verilebiliyor. Trafik güvenliğini sağlamada önemli bir unsur olan fahri trafik müfettişlerine bu ay yenilerini eklenecek. Bakanlık, 20 bin olan fahri trafik müfettiş sayısını, 14 bin 716 kişi daha ekleyerek, 34 bin 716'ya çıkaracak.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; Karayolları Trafik Kanunu'na göre, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere (polis ve jandarma) yardımcı olmak üzere Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile uygun görülen kişilere, valiliklerce 'Fahri Trafik Müfettişliği' görevi verilebiliyor. Trafik güvenliğini sağlamada önemli bir unsur olan fahri trafik müfettişlerine bu ay yenilerini eklenecek. Bakanlık, 20 bin olan fahri trafik müfettiş sayısını, 14 bin 716 kişi daha ekleyerek, 34 bin 716'ya çıkaracak.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; Karayolları Trafik Kanunu'na göre, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere (polis ve jandarma) yardımcı olmak üzere Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile uygun görülen kişilere, valiliklerce 'Fahri Trafik Müfettişliği' görevi verilebiliyor. Trafik güvenliğini sağlamada önemli bir unsur olan fahri trafik müfettişlerine bu ay yenilerini eklenecek. Bakanlık, 20 bin olan fahri trafik müfettiş sayısını, 14 bin 716 kişi daha ekleyerek, 34 bin 716'ya çıkaracak.

EGM fahri trafik müfettişi nasıl olunur? Fahri trafik müfettişi şartları nelerdir?

EGM fahri trafik müfettişi nasıl olunur? Fahri trafik müfettişi şartları nelerdir? Araştırmaları internette yoğun bir şekilde yapılırken, yeni bir haber geldi. Bu bağlamda "Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevi, Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla sonlandırılabilecek. Fahri Trafik müfettişleri araç durduramaz, sürücülerle muhatap olamaz, belge veya evrak kontrolü yapamazlar. İşte başvuru şartları

Trafiğin denetlenmesine katkı sağlayan fahri trafik müfettişliği iş arayan kişilerce merak ediliyor. Peki fahri trafik müfettişi nasıl olunur, maaşı ne kadar, nasıl başvuru yapılır? İşte ayrıntılar... Son dönemde yönetmelik değişikliğiyle gündeme gelen fahri trafik müfettişliğinin ne olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki fahri trafik müfettişi nedir, ne iş yapar? Fahri trafik müfettişi maaşı ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtı... Fahri trafik Müfettişleri keyfi ceza yazamazlar. Bu konu Karayolları Trafik Kanunda Açık olarak suç olarak belirtilmiştir. Kanunun ek 6. Maddesine göre: "Görevini kötüye kullandığı tespit edilen fahri trafik müfettişleri iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar.

MÜRACAATLARIN KABULÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR?

8 Mart 2018 tarihli resmi gazetede yapılan değişiklikle müracaatlara dair yeni hüküm belirlendi: Müracaatların kabulü, gerekli görülmesi halinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi, ilgilinin müracaatını yapmış olduğu il valiliğince yapılır.Kabul edilen dilekçe ve ekleri, soyadı esasına göre bir deftere kaydedilerek dosyada muhafaza edilir. Yapılan inceleme neticesinde durumları Yönetmelik esaslarına uygun olanlar, EK-1'deki liste halinde Bakanlığa gönderilir.Trafik Hizmetleri Başkanlığınca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, müfettiş olmasında sakınca görülmeyenler Emniyet Genel Müdürünün teklifi ile İçişleri Bakanının onayına sunulur.Onay işlemini müteakip, ilgili valiliklerine sonuçları iletilir "Fahri Trafik Müfettişi Kimlik Belgesi" düzenlenerek verilir.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

Fahri Trafik Müfettişi olacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, En az kırk yaşında olmak, Yüksekokul mezunu olmak, En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak, Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak gerekiyor.Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması, Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak gerekiyor.Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaktır.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ MÜRACAATLARI NEREYE YAPILIR?

Şartları taşıyan kişilerden müfettişliğe istekli olanların, 2 adet vesikalık fotoğraf, ikametgâh ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek adres kayıt sistemine kayıtlı oldukları İl Valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

TRAFİK TESPİT TUTANAKLARI ONLINE GÖNDERİLEBİLECEK

8 Mart 2018 tarihli resmi gazetede yapılan değişiklikle online olarak ceza tespit tutanakları EGM'ye gönderilebilecek. Tespit ettikleri kural ihlallerine ilişkin olarak; fiziki ortamda düzenledikleri tutanakları herhangi bir trafik ekip veya kuruluşuna elden, elektronik ortamda düzenledikleri tutanakları Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik sistem üzerinden bir hafta içerisinde teslim ederler.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ MAAŞI

Cevabımız 0 TL dir. Karayolları Trafik Kanununa göre bu hizmet fahri ve ücretsizdir.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLERİ KEYFİ CEZA YAZABİLİRLER Mİ?

Fahri Trafik müfettişleri araç durduramaz, sürücülerle muhatap olamaz, belge veya evrak kontrolü yapamazlar. Yine görevlerini yaparken adil ve tarafsız olmak zorundadırlar. Fahri trafik Müfettişleri keyfi ceza yazamazlar. Bu konu Karayolları Trafik Kanunda Açık olarak suç olarak belirtilmiştir.
Kanunun ek 6. Maddesine göre: "Görevini kötüye kullandığı tespit edilen fahri trafik müfettişleri iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. Yargılamaları tabi oldukları esaslara göre yapılır. Ayrıca belgeleri iptal edilir." Denilmektedir.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİNDE YENİ DÜZENLEME

"Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevi, Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla sonlandırılabilecek. Fahri trafik müfettişi olmak isteyenler, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri, sabıka kaydı olmadığı beyanı, sürücü belgesi bilgileri ile öğrenim durumu bilgisini içeren belge ve fotoğrafıyla yazılı olarak ya da valiliklerce elektronik ortamda düzenlenen form ile ikametinin bulunduğu ilin valiliğine müracaat edecek.

Verilen bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan güvenli elektronik sistem üzerinden doğrulamasının yapılamadığı durumlarda, başvuru sahibinden ilgili belge talep edilebilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

02 Kas 2019 - 13:44 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket En çok KADRO hangi bölüm mezunlarına verilmelidir ?