Lise Mezunu Polis Olmak İçin 2 Yöntem! Lise Mezunu Polis Nasıl Olunur? Lise Mezunu Polis Alımı?

Türkiye'de yaşayan gençlerin büyük bir çoğunluğu Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde polis veya Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde asker olmak hayaliyle yaşıyor. Asker veya polis olmak bizim ülkemizdeki gençler için hem iyi mesleğe sahip olmak hem de kutsal bir görevi icra etmek manasına geliyor. Vatan sevdasının en üst seviyede yaşandığı ülkemizde de böyle olması gayet normal ve gurur verici. Gençler özellikle lise mezunu olan gençler lise mezunu olarak nasıl polis olunacağının yollarını ve detaylarını araştırıyor. lise mezunu polis olmak için 2 yöntemi haberimizin devamında yer almaktadır...

+3
Haber albümü için resme tıklayın

Kamu Gündemi'nin Haberine Göre; Türkiye'de yaşayan gençlerin büyük bir çoğunluğu Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde polis veya Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde asker olmak hayaliyle yaşıyor. Asker veya polis olmak bizim ülkemizdeki gençler için hem iyi mesleğe sahip olmak hem de kutsal bir görevi icra etmek manasına geliyor. Vatan sevdasının en üst seviyede yaşandığı ülkemizde de böyle olması gayet normal ve gurur verici. Gençler özellikle lise mezunu olan gençler lise mezunu olarak nasıl polis olunacağının yollarını ve detaylarını araştırıyor. lise mezunu polis olmak için 2 yöntemi haberimizin devamında yer almaktadır...

Son dönemlerde Polis Akademisi tarafından polis alımları ile ilgili başvuru şartlarında, başvuru kılavuzlarında önemli değişiklikler yapıldı. POMEM'lere girebilmek, PMYO'larına katılabilmek için artık lise mezunu olmak neredeyse yetmiyor. Önlisans veya lisans mezunu olmak gerekiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis olmak isteyen adaylar için daha önce 3 yöntem vardı andak yapılan son düzenlemek ile bu 2 yönteme düştü. İşte bu haberimizde bu iki yöntemden bahsedeceğiz.

LİSE MEZUNLARI 3 ŞEKİLDE POLİS OLABİLİYORDU!

Lise mezunu adaylar arasından polis olmak isteyenler daha önce 3 yoldan biri ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesine katılıyor ve gerekli eğitimleri başarı ile tamamladığında polis olabiliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamalarda Özel Harekat Polisi yani PÖH alımlarının artık açıktan olmayacağı, Emniyet Teşkilatı içerisinden yapılacağı belirtildi. Bu açıklama ile birlikte lise mezunu adayların direk olarak PÖH alımlarına başvurmaları yolu da kapanmış oldu. Böylece lise mezunu adaylar için geriye iki yöntem kaldı.

1. YÖNTEM PMYO LİSE MEZUNU POLİS ALIMLARI YAPIYOR!

Birinci yöntem olarak Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO)'lar dönem dönem lise mezunu adaylar arasından polis alımları yapıyor. Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) önlisans mezunu adaylar arasından polis alımları yaptığı gibi her yıl düzenli olarak 2500 polis alımı yapmaktadır. Bu 2500 polis alımlarının cüzzi bir miktarını lise mezunu kadın adaylar arasından yaparken büyük bir bölümünü de lise mezunu erkek adaylara kontenjan olarak ayırıyor.

26 Yaşını doldurmamış olan lise mezunu adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarından olan Temel Yeterlilik Testi (YTY) oturumuna katılıp en az 250 puan alarak Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) alımlarına başvuru yapabiliyor.

2. YÖNTEM BEKÇİLİKTEN POLİSLİĞE GEÇİŞ YAPMAK!

İkinci yöntem ise bekçilik mesleğine giriş yaptıktan sonra polisliğe geçiş yapmaktır. Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak bilinen Gece Kartalları olarak anılan zaman zaman isimlerinin Gece Polisi olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen bekçiliğe başvurmak için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Yine İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda bekçilerin bekçilik mesleğinde 3 yılı doldurmalarının ardından polisliğe geçiş yapabileceği belirtilmişti. Bu durumda da lise mezunu adayların polis olabilmesi için 2. yöntem olarak karşımızda duruyor.

Lise mezunuysanız ve polis olmak istiyorsanız kısacası ya YKS'ye giriş 250 puan alarak PMYO alımlarına başvuracaksınız yada bekçilik mesleğine girip 3 yılı doldurduktan sonra polisliğe geçiş talebinde bulunacaksınız.

Peki PMYO'lu başvuru şartları vbe bekçilik başvuru şartları nelerdir?

2019 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)    T.C. vatandaşı olmak,
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (250,000) ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (150,000) ham taban puan almış olmak, (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2019) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1994 – 01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak), 
d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 
f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”
ğ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ADAY BAŞVURU, SEÇME ve DEĞERLENDİRME SINAVI KILAVUZU

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçilik için başvuru yapacaksanız aşağıdaki şartlara uygunuk göstermeniz gerekiyor.

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

– En az 167 cm boyunda olmak,

– Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

– Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

– Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

– 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

– Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

– Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

– Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

– Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

– Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

– Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

– Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

– Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

– Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

– Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

– Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

– Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

08 Şub 2020 - 19:32 - Sözleşmeli Personelgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

05

Zeynep Yıldız - 22 yaşındayım aceba polislik için geçmi kaldım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 10:03
03

Murat - Bune ya hep universite mezunlarimı lise mezunlari açikta kaliyo magdur oluyo

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 08 Şubat 19:32
04

... - @Murat 03 nolu yoruma cevabı: biz ölmüşüz ağlayanımız yok

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 20 Ağustos 17:16


Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )