Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Sağlık bilimleri Üniversitesi tarafından yayınlanan son ilan bilgi işlemde görevlendirilmek üzere 5 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı açıklandı. Peki başvuru şartları ve başvuru tarihleri nedir? İşte detaylar...

Sağlık bilimleri Üniversitesi tarafından yayınlanan son ilan bilgi işlemde görevlendirilmek üzere 5 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı açıklandı. Peki başvuru şartları ve başvuru tarihleri nedir? İşte detaylar...

Yayınlanan ilanda "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde İstanbul Mektebi Tıbbiye-i Şahane Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca, ÖSYM tarafından 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyon adedi 10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile Ankara Gülhane Külliyesine 2 (iki), İstanbul Mektebi Tıbbiye-i Şahane Külliyesine 3 (üç) olmak üzere toplam 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU BİLGİLERİ

BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler),

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır). (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4. maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

İyi derecede yazılı/sözlü İngilizce bilmek,

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL NİTELİKLER

AĞ VE SİSTEM UZMANI – 1 Kişi (3 katına kadar)

Sunucu donanımları ve yapılandırması ( disk teknolojileri, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak Sanallaştırma teknolojileri ve ürünlerinin yönetimi, sanal sunucuların yedeklenmesi, yedekten geri dönme, snapshot alma işlemlerinin yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma, sorun giderme konularında tecrübe sahibi olmak, Microsoft Exchange Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak Microsoft Office 365 hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Bulut teknolojileri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak, Microsoft, Linux işletim sistemleri ve hizmetlerinin kurulumu, sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak. Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak, Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Güvenlik Duvarları (Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak, Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak Yapılacak güvenlik soruşturmaları neticesinde atanmasına engel bir durum bulunmamak, Ağ ve Sistem uzmanı olarak çalışmaya hak kazanan kişi, Üniversitemizin Ankara’da

yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.

Tercih Sebepleri

Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde Ağ ve Sistem Uzmanı olarak çalışmış olmak, Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, VMWare ve/veya HyperV teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Active Directory, DNS, DHCP servislerinin kurulum ve yönetim tecrübesine sahip olmak, Ms Exchange ve diğer e-posta sunucularının kurulum, yapılandırma veya yönetimini yapmış olmak, Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış olmak; Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server sertifikası sahibi olmak, Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server sertifikası sahibi olmak, Microsoft Certified Solutions Associate: sertifikası sahibi olmak, Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server sertifikası sahibi olmak, Cisco Certified Network Associate sertifikası sahibi olmak,

AĞ VE GÜVENLİK UZMANI – 2 Kişi (3 katına kadar) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, ve özellikle IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak, OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak, Anahtarlama Cihazları(switch) ve Yönlendiriciler (Router), üzerinde konfigürasyon yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak, Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazları yönetiminde iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Antivirüs, E-Mail Gateway kurulum ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak, IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi sahibi olmak, Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak, Kablosuz Ağlar konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak, Daha önce Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak, Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, En az 5 sene benzer pozisyonlarda çalışmış olmak (Belgelenmesi gerekmektedir.) Yapılacak güvenlik soruşturmaları neticesinde atanmasına engel bir durum bulunmamak, Ağ ve Güvenlik Uzmanı olarak çalışmaya hak kazananlardan 1 kişi Üniversitemizin Ankara’da yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir. Başvuru sahiplerinin, başvuru forumlarında çalışmak istediği ili (İstanbul-Ankara) belirtmeleri gerekmektedir.

Tercih Sebepleri

Daha önce Cisco ISE ve Cisco Controller ürünlerini yönetmiş olmak, Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 5000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak, Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış olmak; Cisco Certified Network Professioanl (CCNP), Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security, Cisco Certified Security Professional (CCSP), Certified Ethical Hacker (CEH), YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 kişi 3 Katına Kadar - Tam Zamanlı) Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET tecrübesine sahip olmak, Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak, Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak, .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, ASP .NET MVC, ASP .NET CORE, Entity Framework konularında deneyimli olmak, Çok katmanlı yazılım geliştirme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak, Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing konularında bilgi sahibi olmak, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak, MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak, Versiyon Kontrol Sistemlerinden en az birini (Azure DevOps, TFS, Git, SVN v.b.) kullanmış olmak, Teknik dokümanları okuyup anlayabilecek seviyede İngilizce biliyor olmak

Tercih Sebepleri

Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına sahip olmak, Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): SQL Server 2012 sertifikasına sahip olmak Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak, Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış, Unit test konusunda bilgi sahibi olmak

BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvuru Şekli, Tarihi veYeri

Başvurular 27.05.2019 ile 14.06.2019 tarihleri arasında http://www.sbu.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 14.06.2019 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul’u tercih etmek isteyen adayların“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kampüsü, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine, Ankara’yı tercih etmek isteyen adayların “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA) şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 Başvuru için İstenilen Belgeler Fotoğraflı Başvuru Formu, Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, Son altı ay içerisinde alınmış Adli sicil belgesi, “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.), “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, Her bir pozisyon için Özel Şartlarda istenilen sınavla alınmış sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler, Özgeçmiş, İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır). KPSS sonuç belgesi,  Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının

%70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 4 (dört) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır.

SINAV BİLGİLERİ

SINAVA ÇAĞRI

Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.sbu.edu.tr sitesinde 19.06.2019 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 04.07.2019 tarihinde saat 09.00’da, sözlü sınav 04.07.2019 tarihinde saat 14.00’te Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbiye-i Şahane Külliyesinde yapılacaktır.

SINAV ŞEKLİ

Yapılacak sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.sbu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLEŞME BİLGİLERİ

SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının (B) bendinde yer alan özel şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

YAPILACAK SÖZLEŞMELERDE KURUM YETKİSİ

Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve düzenlenecek sözleşmeler uyarınca ücret ödemeye yetkili olacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

27 May 2019 - 08:40 - Sözleşmeli Personelgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler