Zafer Kalkınma Ajansı Bağımsız Değerlendirici Alım İlanı

T.

                                                             T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI

               ...

                                                             T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI

                        2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ ALIM İLANI

 

1.Amaç ve Kapsam

 

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oluşan TR33 Bölgesi’nde faaliyet gösteren T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Ajans’a sunulacak projelerin değerlendirmesinde görevlendirilmek üzere programların amacı ve öncelikleri ile uyumlu olabilecek konularda tecrübe sahibi bağımsız değerlendiriciler ile çalışılacaktır.

 

Bağımsız değerlendirici adayları için son başvuru zamanı 07/02/2014 saat 18:00 olup proje değerlendirmelerinin 10.03.2014 – 28.03.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

Dönem


Değerlendirme Tarihleri


1


10.03.2014 – 16.03.2014


2


17.03.2014 – 23.03.2014


3


24.03.3014 – 28.03.2014

 


2. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programlarının Tanıtımı

 

Ajans tarafından 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında 2 adet mali destek programı ilan edilmiştir.

 

16 Milyon TL bütçeli Rekabetçi KOBİ Mali Destek Programı (RKMDP) kapsamında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)’lere Ar-Ge, yenilikçilik, yeni ürün üretilmesi, ürün çeşitlendirilmesi, işletmelerin uluslararasılaşmasının sağlanması, markalaşma ve kalite standartlarına uyum konularında 25.000 TL ile 400.000 TL arasında %50’ye varan oranda hibe desteği verilecektir.

 

11 Milyon TL bütçeli Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Mali Destek Programı (TEÇDP) kapsamında ise kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, OSB’ler vb. kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların turizmin Bölge ekonomisine katkısının arttırılması, enerji verimliliğin sağlanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması ile çevresel sorunların azaltılmasına yönelik altyapı projelerine aşağıdaki tabloda belirtilen miktar ve oranlarda hibe desteği verilecektir.

 

 


Düzey 1


Düzey 2


Düzey 3


Asgari


Azami


Asgari


Azami


Asgari


Azami


Destek Oranı


%25,00


%50,00


%25,00


%60,00


%25,00


%75,00


Destek Miktarı


75.000 TL


750.000 TL


60.000 TL


600.000 TL


45.000 TL


450.000 TL


İlçeler


Afyonkarahisar Merkez, Kütahya Merkez, Manisa Merkez, Uşak Merkez, Tavşanlı, Akhisar, Salihli, Soma, Turgutlu


Başmakçı, Bolvadin, Çay, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, İscehisar, Sandıklı, Emet, Gediz, Simav Ahmetli, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Kırkağaç, Kula, Sarıgöl, Saruhanlı, Banaz


Bayat, Çobanlar, Evciler, Hocalar, İhsaniye, Kızılören, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Hisarcık, Pazarlar, Şaphane, Gördes, Köprübaşı, Selendi, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey


 

Programlar hakkında ayrıntılı bilgi başvuru rehberlerinde yer almakta olup rehberler Ajans internet sitesinde (http://www.zafer.org.tr) yayınlanmaktadır.

 

3. Başvuru Yöntemi ve Süreci

 

Bağımsız değerlendirici adayları, başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr) yapmalıdırlar. Son başvuru zamanından sonra yapılan başvurular ile KAYS üzerinden yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Bağımsız değerlendirici adayları, KAYS’ta yer alan standart alanların doldurulmasına ek olarak aşağıda belirtilen belgeleri tarayarak sisteme .zip veya .rar formatında yüklemelidirler. 1, 2 ve 3 no’lu belgeler Ajans internet sitesinden ve KAYS üzerinden temin edilebilir. Seçilen bağımsız değerlendiricilerden sunmuş oldukları bilgileri doğrulayacak belgelerin asılları sözleşme öncesinde talep edilecek ve Ajans onaylı fotokopileri dosyalarına eklenecektir.

 

1) Özgeçmiş Formu

 

2) Mini Testi

 

3) Uygunluk Beyanı

 

4) Nüfus Cüzdanı

 

5) Diplomalar (lisans ve varsa yüksek lisans ile doktora)

 

6) Uzmanlık alanı ve deneyimi ile ilgili alınan belge veya sertifikalar

 

7) İş tecrübesini gösteren hizmet belgesi/dokümü

 

8) Referanslar

 

4.Seçim Kriterleri

 

Bağımsız değerlendirici seçimine ilişkin genel esaslar Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Yönetmeliğin 19/2 maddesinde “Bağımsız Değerlendiriciler, alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulanma aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilir. Bağımsız değerlendiriciler, kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımları ile (Değişik ibare:RG-16/11/2011-28114) sahibi, ortağı, mensubu veya sorumlusu oldukları işletmelere ve kuruluşlara ilişkin projeleri değerlendiremezler.” denilmektedir. Yönetmelik hükümleri esas alınarak ve seçim sürecinin objektifliğini sağlamak adına Ajans tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda bağımsız değerlendiriciler belirlenmektedir. Zorunlu haller dışında TR33 Bölgesi illerinde ikamet etmekte olan veya çalışan kişiler bağımsız değerlendirici olarak seçilmeyecektir.

 

No


KRİTER


Ön Şart


Bağımsız Değerlendirici Özgeçmiş Formu’nun “9. Beyanlar” bölümünde yer alan tüm beyanlar “Evet” olarak işaretlenmiş mi?


Ön Şart


Bağımsız değerlendirici adayı en az lisans mezunu mu?


Ön Şart


Bağımsız değerlendirici adayı alanında en az 5 yıl tecrübeye sahip mi?


1


Bağımsız değerlendirici adayı benzer kurumların hibe programları kapsamında değerlendirici olarak görev almış mı? Bu konuda tecrübesi bulunmakta mı?


2


Bağımsız değerlendirici adayının uzmanlık alanındaki deneyim süresi ne kadardır?


3


Bağımsız değerlendirici adayının ilgili alandaki uzmanlık seviyesi (uzmanlık alanlarındaki bilgi düzeyi ile deneyimleri, lisansüstü eğitim düzeyi, yayın vb.) nedir?


4


Bağımsız değerlendirici adayının MİNİ TEST puanı nedir?


5


Bağımsız değerlendirici adayının hibe programları kapsamında proje hazırlama/yürütme tecrübesi var mı?


6


Bağımsız değerlendirici adayının referansları nasıl?


 

5. Bağımsız Değerlendiricilere Verilecek Ücret

 

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 23/2 (Değişik:RG-16/11/2011-28114) maddesinde “Bağımsız değerlendiricilere, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmibeşini, değerlendirme komitesi üyelerinin her birine ise proje sayısının üye sayısına bölünmesi ile elde edilecek proje sayısı üzerinden proje başına asgari ücret net tutarının yüzde onbeşini geçmemek üzere, ajans tarafından belirlenen miktarlarda ücret ödenir. Bunlara bu ödeme ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılamaz.” denilmektedir. Bu hüküm uyarınca kendisine ödeme yapılabilen kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere proje başına brüt 180 TL (Yüz Seksen Türk Lirası) ödenecektir. Bu ödemeden %20 stopaj kesilecektir. Bunun dışında hiçbir ek ödeme (yol masrafları hariç olmak üzere konaklama, yemek vb. giderlere ilişkin ödemeler) yapılmayacaktır.

 

Yükseköğretim kurumlarında çalışmakta olan bağımsız değerlendiricilere ise yukarıda belirtilmiş olan proje başına brüt ücret esas alınarak döner sermaye üzerinden ücret ödenecektir.

 

Kendisine ödeme yapılamayan kamu personeli statüsündeki bağımsız değerlendiricilerin ise görevleri ile ilgili her türlü ulaşım, konaklama ve yemek giderleri Ajans personelinin Bölge dışı gündelik ücretleri emsal alınarak karşılanacaktır.

 

6. Bağımsız Değerlendiricilere İlişkin Temel Kurallar

 

§ Bir bağımsız değerlendirici, bir proje teklif çağrısı döneminde en fazla 25; bir günde ise en fazla 3 proje değerlendirebilir.

 

§ Proje değerlendirmeleri Kütahya Merkez`de bulunan Ajans Genel Sekreterlik binasında hafta içi 08:15-18:00, Cumartesi ise 09:00-18:00 saatleri arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde, mesai saatleri dışında ve/veya Pazar günleri de çalışılacaktır.

 

§ Tüm değerlendirme faaliyetleri yetkili Ajans uzmanının gözetiminde, görüntü ve ses kaydının alındığı bir fiziksel mekânda yapılır. Değerlendiriciler söz konusu mekâna girerken cep telefonlarını, bilgisayarlarını, vb. elektronik cihazlarını yetkili Ajans uzmanına teslim ederler.

 

§ Bağımsız değerlendiricilerin, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış ve almayacak olması gerekmektedir. Bağımsız değerlendiriciler, kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve hısımları ile sahibi, ortağı, mensubu veya sorumlusu oldukları işletmelere ve kuruluşlara ilişkin projeleri değerlendiremezler. Bu hususları sağlamayan değerlendirici bu durumu Ajans’a bildirmekle yükümlüdür.

 

§ Bağımsız değerlendiriciler ile Ajans arasında işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını, ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

 

§ Gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uymayan veya yanlış bilgi veren bağımsız değerlendiriciler/bağımsız değerlendirici adayları hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

 

7. Diğer Hususlar

 

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı yeterli sayıda nitelikli başvuru gelmemesi durumunda son başvuru süresini uzatma ve gerekli olması durumunda ilan metninde değişiklik yapma haklarını saklı tutar.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Düzey 1

Düzey 2

Düzey 3Asgari

Azami

Asgari

Azami

Asgari

AzamiDestek Oranı

%25,00

%50,00

%25,00

%60,00

%25,00

%75,00Destek Miktarı

75.000 TL

750.000 TL

60.000 TL

600.000 TL

45.000 TL

450.000 TLİlçeler

Afyonkarahisar Merkez, Kütahya Merkez, Manisa Merkez, Uşak Merkez, Tavşanlı, Akhisar, Salihli, Soma, Turgutlu

Başmakçı, Bolvadin, Çay, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, İscehisar, Sandıklı, Emet, Gediz, Simav Ahmetli, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Kırkağaç, Kula, Sarıgöl, Saruhanlı, Banaz

Bayat, Çobanlar, Evciler, Hocalar, İhsaniye, Kızılören, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Hisarcık, Pazarlar, Şaphane, Gördes, Köprübaşı, Selendi, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey


09 Oca 2014 - 20:19 - Kalkınma Ajansları


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?