Sağlık Bakanlığı 200 Personel Alacak! Başvuru Şartları Açıklandı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 45 şehirde 100 sağlık hayat merkezine 200 danışman alımı yapacak.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 45 şehirde 100 sağlık hayat merkezine 200 danışman alımı yapacak. 200 danışmanın 20'sinin psikolog, 47'sinin sosyal çalışmacı, 16'sının diyetisyen, 52'sinin fizyoterapist, 65'inin çocuk gelişimci unvanında gerçekleşeceği belirtilirken, başvuru işlemlerinin 5 Haziran 2018 tarihinde sona ereceği vurgulandı.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN

İSTİHDAM DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 26.11.2015 - 31.05.2020

Başvuru Numarası:

Sıra No

Başvuru No *

İşin Adı

1

THSK/2018/CS/L.4.6.1/IC/1-20

Psikolog (20 kişi)

2

THSK/2018/CS/L.4.6.1/IC/21-67

Sosyal Çalışmacı (47 kişi)

3

THSK/2018/CS/L.4.6.1/IC/68-83

Diyetisyen (16 kişi)

4

THSK/2018/CS/L.4.6.1/IC/84-135

Fizyoterapist (52 kişi)

5

THSK/2018/CS/L.4.6.1/IC/136-200

Çocuk Gelişimci (65 kişi)

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 22.05.2018

Son Başvuru Tarih ve Saati: 05.06.2018tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından49 ildeki 100 Sağlıklı Hayat Merkezinde (SHM)istihdam edilmek üzere bireysel danışmanlık hizmeti (tam zamanlı) alınacaktır. Danışmanların Temmuz 2018 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

1

THSK/2018/CS/L.4.6.1/IC/1-20

Psikolog (20 kişi)

Beklenen Hizmetler:

Bireyin çeşitli alanlarda gelişimine ilişkin değişimlerini tanıması ve uyum sağlayabilmesine yardım etmek. Bireyin istenmedik sonuçlara yol açabilecek duygu, düşünce ve davranışları tanımlayabilmesine yardım etmek. Bireyin sahip olduğu yetenek ve becerileri tanıyıp geliştirebilmesine yardım etmek. Tedavi veya psikiyatrik bir değerlendirme gerektiren danışanları uygun kişi ve kurumlara yönlendirmek. Eğitimini almış olduğu alanlarda bölge halkına, hastalara, hasta yakınlarına, ekipteki tüm elemanlara insan ve davranışları hakkında kuramsal ve uygulamalı eğitimler vermek. Uyuşturucu bağımlısı kişilerle ve/ veya yakınlarıyla ihtiyaçlarına göre bireysel görüşmeler yapmak (bağımlılık, tedavi süreci hakkında bilgilendirme, motivasyonel görüşme, problem çözme becerisini geliştirme, kayma/ yeniden başlamanın önlenmesine yönelik görüşmeler vb), grup eğitimleri düzenlemek, uyuşturucu bağımlısı kişileri tedavi, rehabilitasyon veya diğer uygun kurum kuruluşlara yönlendirmek ve takibini sağlamak. Bölgesindeki uyuşturucu madde kullanan kişilerin hizmete yönlendirmeyi sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte bölgesinde yaşayan riskli gruplara yönelik önleme çalışmaları yapmak ve ilgili sağlık kuruluşuna uyuşturucu ile ilgili yapılacak çalışma ve projelere destek olmak. Sunulan hizmetlerin niteliğinin arttırılması ve bütüncül bakış açısının gelişmesi amacıyla diğer meslek elemanları ile disiplinler arası işbirliği yapmak. Psikososyal iyilik halinin oluşturulmasında ve bölge şartlarından doğan sağlık sorunları hakkında farkındalık geliştirme yönünde çalışmalar yapmak Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlere katılmak, katkı sağlamak

Ayrıca danışman görev alanı ile ilgili olarak idare tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecektir.

Aranılan Nitelikler:

Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitim programlarındaki psikoloji bölümünden mezun olmak, Tercihen konusunda yüksek lisans yapmış olmak, Tercihen psikolog olarak en az iki yıl çalışmış olmak, Tercihen çeşitli sertifika programlarına (aile danışmanlığı, evlilik danışmanlığı vb.) katılmış olmak, Windows Office programlarını (Word, Excel, PowerPoint) kullanabilir olmak, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, Son başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

2

THSK/2018/CS/L.4.6.1/IC/21-67

Sosyal Çalışmacı (47 kişi)

Beklenen Hizmetler:

Toplumda sosyal işlevselliğin sağlanması, korunması, geliştirilmesi ve rehabilitasyonu amacıyla birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirmek. SHM' nin hizmet vermekle sorumlu olduğu toplum üyelerinin ihtiyaç ve sorunlarının belirlenmesi için toplum incelemesi yapmak. Hizmet bölgesindeki müracaatçılara hizmet sunmak üzere çevresel kaynakları (sosyal, maddi, sağlık, spor vs.) araştırmak, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla görüşerek il düzeyinde bir sosyal destek haritası çıkarmak. Müracaatçıların sosyal sağlığını destekleyici ve güçlendirici tıbbi sosyal hizmet müdahaleleri uygulamak, izlemek ve değerlendirmek. Bu işlevi yerine getirirken bireyle ve/veya aile ile çalışmak ve benzer durumdaki müracaatçılarla grup odaklı sosyal hizmet uygulaması gerçekleştirmek. Sosyal hizmet müdahalesinin gerektirdiği sosyal inceleme raporu, süreç raporu, vaka değerlendirme ve sonlandırma raporlarını hazırlamak, gerektiğinde ilgili birim ve yetkililerle paylaşmak. Sağlık hizmeti alan dezavantajlı hasta gruplarının ve yakınlarının yaşadıkları sosyal (ihmal ve/veya istismar ve aile içi şiddet vb) ve sosyoekonomik sorunlarının zamanında çözümlenebilmesi amacıyla uygun sosyal hizmet müdahalesini belirlemek ve uygulamak. Bu konudaki çalışmalarını gerektiğinde SHM içindeki ve dışındaki birim ve yetkililerle paylaşmak. Uyuşturucu bağımlılarının ve yakınlarının yaşadıkları sosyal (ihmal ve/veya istismar ve aile içi şiddet vb) ve sosyoekonomik sorunlarının zamanında çözümlenebilmesi amacıyla uygun sosyal hizmet müdahalesini belirlemek ve uygulamak. Bu konudaki çalışmalarını gerektiğinde SHM içindeki ve dışındaki birim ve yetkililerle paylaşmak. Tedavi, rehabilitasyon veya diğer uygun kurum kuruluşlara yönlendirmek ve takibini sağlamak. Bölgesindeki uyuşturucu madde kullanan kişilerin hizmete yönlendirmeyi sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte bölgesinde yaşayan riskli gruplara yönelik önleme çalışmaları yapmak ve ilgili sağlık kuruluşuna uyuşturucu ile ilgili yapılacak çalışma ve projelere destek olmak. Sunulan hizmetlerin niteliğinin arttırılması ve bütüncül bakış açısının gelişmesi amacıyla diğer meslek elemanları ile disiplinler arası işbirliği yapmak. Psikososyal iyilik halinin oluşturulmasında ve bölge şartlarından doğan sağlık sorunları hakkında farkındalık geliştirme yönünde çalışmalar yapmak. Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlere katılmak, katkı sağlamak,

Ayrıca danışman görev alanı ile ilgili olarak idare tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecektir.

Aranılan Nitelikler:

Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitim programlarındaki sosyal hizmet (örgün eğitim) bölümünden mezun olmak, Tercihen konusunda yüksek lisans yapmış olmak, Tercihen sosyal çalışmacı olarak en az iki yıl çalışmış olmak, Tercihen çeşitli sertifika programlarına (aile danışmanlığı, evlilik danışmanlığı vb.) katılmış olmak, Windows Office programlarını (Word, Excel, PowerPoint) kullanabilir olmak, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, Son başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

3

THSK/2018/CS/L.4.6.1/IC/68-83

Diyetisyen (16 kişi)

Beklenen Hizmetler:

Sağlıklı bireyler ve hastalar için hekimin yönlendirmesiyle başvuranbireylere yaş, cinsiyet ve özel diyet gerektiren durumlara göre (obezite, kronik hastalık, gebeler, çocuklar, adolesanlar, yaşlılar vb.) klinik rehberlerden de yararlanarak beslenme programları hazırlayarak danışmanlık, tedavi (tahlillerle değerlendirilmesi) ve izleme değerlendirmesinin yapılması, Antropometrik ölçümler alınarak danışanların değerlendirilmesi (sağlıklı bireyler de dahil), Aile hekimi/hekim tarafından yönlendirilen kronik hastalığı olan bireylere bireysel danışmanlık ya da grup eğitimi yöntemleriyle sağlıklı beslenme eğitimi verilmesi, Toplumda sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması amacıyla toplum düzeyinde beslenme çalışmaları gerçekleştirilmesi, bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi, SHM'nin hizmet vermekle sorumlu olduğu toplum üyelerinin ihtiyaç ve sorunlarının belirlenmesi için tarama ve araştırmalar yapılması, Okul sağlığı çalışmalarına destek verilmesi, Takip edilen hastaların HSYS girişlerinin yapılması, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından gerekli hallerde istenen süreç raporu, vaka değerlendirme ve sonlandırma raporlarının hazırlanması, gerektiğinde ilgili birim ve yetkililerle paylaşılması, Sağlıklı beslenme davranışlarının oluşturulmasında ve bölge şartlarından doğan sağlık sorunları hakkında farkındalık geliştirme yönünde çalışmalar yapılması, Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında gerekli hallerde evde sağlık hizmetleri ve gezici sağlık hizmet sunumunda aktif rol alınması, Besin satın alma, hazırlama, pişirme ve saklama teknikleri, hijyen ve sanitasyon konularında uygulamalı olarak sağlıklı beslenme mutfağında eğitim verilmesi, Fiziki şartların sağlanamaması durumunda sağlıklı tariflerin sözel olarak replikalar aracılığıyla danışanlara anlatılması, besinlerin hazırlanma, saklanma ve pişirme ilkelerinin vurgulanması.

Ayrıca danışman görev alanı ile ilgili olarak idare tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecektir.

Aranılan Nitelikler:

Üniversitelerin en az 4 yıllık Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden mezun olmak, Tercihen konusunda yüksek lisans yapmış olmak, Tercihen diyetisyen olarak en az iki yıl çalışmış olmak, Windows Office programlarını (Word, Excel, PowerPoint) kullanabilir olmak Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, Son başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

4

THSK/2018/CS/L.4.6.1/IC/84-135

Fizyoterapist (52 kişi)

Beklenen Hizmetler:

Aile hekimlerinin (AH) yönlendirdiği kilo fazlası olan bireylerin fiziksel hareket danışmanlığını yapar. Gerekli bireylerde diyetisyenler ile işbirliği yapar. Aile hekimlerine kayıtlı sağlıklı bireylerde kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarını planlar ve uygular. Aile hekimine kayıtlı nüfusun takibinde ekibin bir paydaşı olarak, sağlıkla ilgili risk taşıyan grupların taranmasında görev alır ve risk faktörü eğitimlerine katkı verir. Evde sağlık ekipleri/Mobil sağlık ekipleri ile koordineli olarak yatalak hastaların gerekli egzersizlerini düzenler, fizyoterapiyi uygular ve hasta yakınlarını eğitir. Ev rehabilitasyonu ve ev düzenlemeleri (yaşlılar ve engelliler için evde düşmeyi önleyici gibi) önerilerinde bulunur. Aile hekimine kayıtlı süreğen hastalığa (Diyabet, KOAH, Hipertansiyon vb.) sahip bireylerin ve genel sağlık sorunlarının, ikincil problemlerin ortaya çıkmasının önlenmesi, bağımsız yaşamın geliştirilmesi, sürdürülmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasında görev alır. Engelli, yaşlı, çocuk ve kadın sağlığını ve yaşam kalitesini geliştirici programlar içinde yer alır. Aktivite konusunda risk taşıyan kişi ve grupların ( yaşlı, kadın, çocuk, öğrenci, engelli ve meslek mensupları) belirlenmesi ve yönlendirilmesinde görev alır. Takibindeki kişiler hakkındaki tüm görüşlerini ve takibi için gerekli bilgileri yazılım vasıtası ile ilgili Aile hekimine gönderir. Yaşlıların fonksiyonel durumuna ve sağlık risklerine göre fiziksel aktivite programlarının düzenlenmesi Çalıştığı İlin faaliyetlerine uygun olarak (diyabet, hipertansiyon vb. kronik hastalıklar, obezite, yoksulluk, göçmenler, alkol ve madde bağımlılığı, yaşlılar, engelliler, kadın vb.) toplum temelli rehabilitasyon stratejileri geliştirir, planlar ve uygular. Birey tarafından kullanılmakta olan koruyucu ve destekleyici rehabilitasyon cihaz ve teknolojilerinin etkinliğini arttırmak, aktivite kısıtlılığını azaltmak amacıyla hasta ve ailesini eğitir. Toplum temelli fiziksel aktivite farkındalığını artırmak amacıyla eğitimler düzenler. Birinci basamak hizmeti için aile hekimliğine başvuran her yaştaki akut/kronik her türlü sağlık problemi olan ve dezavantajlı bireylerde bütüncül yaklaşımla fiziksel, bilişsel ve psiko-sosyal durumu ve katılımı etkileyen faktörleri belirler. Günlük yaşam aktiviteleri, serbest zaman becerileri ve üretkenlik ile ilgili performans becerilerini geliştirmeye ve toplumsal katılımı artırmaya yönelik aktivite temelli bireysel programlar planlar ve uygular. Bebeklerin erken dönem ergoterapi değerlendirme ve takibi ile duyu algı motor sorunlarını tespit ederek erken müdahale yaklaşımlarında bulunur. İlgili hekim tarafından hastanın ihtiyacına uygun olarak planlanmış yardımcı teknolojik araçların kullanımı konusunda eğitim verir. Herhangi bir nedenle aktivite rol performansı etkilenen bireylerde kendine bakım, iş ve üretici aktiviteler, oyun ve serbest zaman aktiviteleri arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla birey için anlamlı ve amaçlı aktiviteleri planlar, önerir, eğitim verir ve takibini yapar. Mental sağlığı ve iyi olma halini geliştirmek için özyönetim, kişilerarası iletişim, stresle başa çıkma üretkenlik ve zaman yönetimi gibi konularda aktiviteye dayalı eğitim vererek sağlık geliştirir. Değişiklik gerektiği durumlarda aile hekimi ile birlikte ilgili uzmana yönlendirir.

Ayrıca danışman görev alanı ile ilgili olarak idare tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecektir

Aranılan Nitelikler:

Üniversitelerin (Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş üniversiteler dahil) fizik tedavi ve rehabilitasyon/fizyoterapi ve rehabilitasyonbölümünden lisans mezunu olmak, Tercihen fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yüksek lisans yapmış olmak, Tercihen fizyoterapist olarak en az iki yıl çalışmış olmak, Windows Office programlarını (Word, Excel, PowerPoint) kullanabilir olmak, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, Son başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

5

THSK/2018/CS/L.4.6.1/IC/136-200

Çocuk Gelişimci (65 kişi)

Beklenen Hizmetler:

0-18 yaş arası normal gelişim gösteren, gelişimsel risk altında olan veya özel gereksinimi olan bireylere yönelik gelişimsel değerlendirmeler yaparak destek, takip ve yönlendirme hizmeti sunmak. Gebelik döneminden itibaren "anne-baba okulu" kapsamında planlanan hizmetleri sunmak (doğuma hazırlık, bebeğin doğum sonrası ihtiyaçları, beklenen gelişimsel beceriler, etkili iletişim, gelişim düzeyine uygun oyun-oyuncaklar, kitap önerileri vb. konularda). Gelişimsel risk altında olan veya özel gereksinimi olan çocuklar ve ailelerine yönelik olarak belli periyodlarda gelişimsel takip ve danışmanlık hizmeti sunmak. Normal gelişim gösteren çocuklar ve ailelerine yönelik sunulan hizmetler kapsamında, 0-3 yaş döneminde altışar aylık periyodlarda, 3-6 yaş döneminde yılda 1 kez olmak üzere gelişimsel değerlendirme yapmak. Gerekli durumlarda birimde bulunan diğer meslek elemanları ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde ev ziyaretleri gerçekleştirerek, gelişimsel destek, takip ve yönlendirme hizmetleri sunmak ve ihtiyaçlar doğrultusunda diğer destek hizmetlerinin sunulmasını sağlamak. Hizmet bölgesinde bulunan okulların rehberlik servisleri ile işbirliği yapmak, ailelerin ve çocuk alanında çalışan meslek elemanlarının (öğretmen, ebe, hemşire vb.) gereksinimleri doğrultusunda eğitimler düzenlemek, Sunulan hizmetlerin niteliğinin arttırılması ve bütüncül bakış açısının gelişmesi amacıyla diğer meslek elemanları ile disiplinler arası işbirliği yapmak. Psikososyal iyilik halinin oluşturulmasında farkındalık geliştirme yönünde çalışmalar yapmak. Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlere katılmak, katkı sağlamak,

Ayrıca danışman görev alanı ile ilgili olarak idare tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecektir.

Aranılan Nitelikler:

Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakülteleri bünyesinde dört yıllık lisans eğitim programlarındaki çocuk gelişimi bölümünden mezun olmak, Tercihen konusunda yüksek lisans yapmış olmak, Tercihen çocuk gelişimci olarak en az iki yıl çalışmış olmak, Tercihen çeşitli sertifika programlarına (gelişimsel değerlendirme testi/envanteri, aile danışmanlığı vb.) katılmış olmak, Windows Office programlarını (Word, Excel, PowerPoint) kullanabilir olmak, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, Son başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir.

Adaylar, her bir iş için aşağıda linki bulunan tabloda (SHM Tercih Listesi.xlsx) belirtilen yerlerden birini seçecektir. Birden fazla tercihte bulunan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlgi bildiriminde bulunmak isteyen adayların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda "aranılan nitelikler" başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları aşağıda linki verilen özgeçmiş örneğini (SHM CV Ornegi.docx)dolduracaklar, hazırlarken başvurdukları işin adını, başvuru numarasını ve seçtikleri SHMadını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 05.06.2017 tarihinde saat 18.00'a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir. Aşağıda linki bulunan özgeçmiş örneğine (SHM CV Ornegi.docx) göre doldurulmayan CV ler değerlendirmeye alınmayacaktır.( NOT: İŞİN ADI, BAŞVURU NUMARASI, TERCİH EDİLEN SHM ADI SUNULAN CV DE MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR.)

Danışman seçimi Dünya Bankası'nın Temmuz 2014'te revize edilen Ocak 2011 baskısı

Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı

Kılavuzunda belirtilen

prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuru Adresi:

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Bütçe ve Projeler Daire Başkanlığı, Satınalma Birimi

Adnan Saygun Caddesi No: 55

Sıhhiye, Ankara

Psikologbaşvuruları için elektronik posta: [email protected]

Sosyal Çalışmacıbaşvuruları için elektronik posta: [email protected]

Diyetisyenbaşvuruları için elektronik posta: [email protected]

Fizyoterapistbaşvuruları için elektronik posta: [email protected]

Çocuk Gelişimcibaşvuruları için elektronik posta: [email protected]

23 May 2018 - 12:04 - Sözleşmeli Personelgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

03

Mustafa - Yok böyle rezillik adamlar Cumhurbaşkanımı seçiyorlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Mayıs 12:04
02

Saffet. Burhan - Ben41 yaşındayım. Ortaöğretim. Mezunuyum. Danışmanlığı. Girmek. İstiyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Mayıs 12:04
01

Mustafa - Yok böyle rezillik adamlar Cumhurbaşkanımı seçiyorlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Mayıs 12:04


Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler